Agencies vs consultancies vs freelancers

Table of Contents

Section:

Du kanske precis bestämt dig för att genomföra ett projekt - bygga en mobilapp eller ta fram ett nytt API som kräver kompetens inte finns i bolaget. Kanske utvecklaren som har kunskapen hos er inte är tillgänglig. Troligtvis kommer du fram till att du har ett par olika alternativ hur du går vidare. Ska du anlita en byrå, konsultfirma, frilansare eller anställa? Här listar vi för- och nackdelar med respektive alternativ.

Oavsett vilket alternativ du väljer så handlar det om en ansenlig investering så det är klokt att göra en snabb behovsanalys innan du sätter igång.

Här är några frågor som kan hjälpa dig att tydliggöra vilka behov ni har:

 • Vilken kompetens behövs?
 • Vad har vi för kompetens i bolaget?
 • När behöver projektet vara klart?
 • Finns det liknande behov i andra delar av organisationen eller andra projekt?

För en större organisation kan såklart dessa frågor ta en längre tid att besvara men troligtvis kan du åtminstone besvara de flesta. Nedan har vi jämfört de olika alternativen som förhoppningsvis ger dig en bättre idé om vilken väg som passar just ditt projekt eller bolag.

Webbyrå

Fördelar:

 • Helhetsansvar för leveransen. Ofta brukar byråer helt och hållet sköta projektet, inklusive design, utveckling och projektledning. Detta är såklart ett schysst upplägg om du inte har tid att vara involverad i projektet men har råd att betala.

 • Konceptutveckling och erfarenhet. Byråer är många gånger väldigt duktiga på att hjälpa dig att vidareutveckla din idé och har en känsla för vad som fungerar.

 • Kan ta ansvar för drift och support. Byråer erbjuder i de flesta fall drift och support efter avslutat projekt vilket kan vara toppen om du inte vill hålla på med det själv.

Nackdelar:

 • Dyrt. En byrå jobbar ofta med kunder intensivt under en kortare period vilket resulterar i att de behöver ta ett relativt högt pris.

 • Lite av en black box. Ibland kan det upplevas som en black box att jobba med byråer, i.e. du ger lite input och det kommer lite output men du är oftast inte är särskilt involverad i processen däremellan. Detta betyder att du sällan lär dig något av projektet vilket gör det svårt att själv vidareutveckla idén med ditt egna interna team

Anställa

Fördelar:

 • Det är långsiktigt. Med de anställningsvillkor som finns i Sverige innebär en anställning en långsiktig investering från båda parter. Personen du anställer ser (förhoppningsvis om du gjort rekryteringen rätt) anställningen som ett långsiktigt åtagande och inte bara en stepping-stone till något annat.

 • Kultur. Det kanske säger sig självt, men ofta är det är enklare att integrera en heltidsanställd i bolaget än en resurskonsult eller byråanställd.

 • Lojalitet. Det kanske inte stämmer helt längre nu när millennials, som gärna byter jobb ofta , utgör större delen av yrkesverksamma människor men med stor sannolikhet är en anställd mindre benägen att lämna bolaget och ha en “dold agenda” (typ merförsäljning av fler projekt, konsulter etc.).

[SUBSCRIBE]

Nackdelar:

 • Tiden det tar att hitta en utvecklare. Om man inte är en het startup med ett populärt varumärke (tänk Spotify) så är det inte lätt att hitta en duktig utvecklare. Det vet alla som försökt. I snitt tar det 4 månader att rekrytera någon, vilket kanske kräver mer tid och resurser än du har.

 • Du vet inte exakt vad du får. Det är svårt att få en kandidat för att göra ett mindre projekt eller längre kodtester även om du säljer in ditt bolag bra. Därmed blir det dessvärre svårt att veta exakt hur duktig utvecklaren är, även om personen på pappret är en perfekt matchning.

 • Varierat behov. För de flesta bolag går personalbehovet upp och ned. Oavsett om det handlar om ett projekt som inte blir av eller sämre ekonomi generellt i bolaget är det dyrt att ha anställda när behoven varierar. Och att behöva säga upp personal, det är inte kul.

Frilansare

Fördelar:

 • Kostnad. En frilansutvecklare har sällan några stora omkostnader i form av exempelvis dyra kontor. Detta brukar oftast resultera i att de har ett något lägre timpris.

 • Blir en del av erat team. En frilansare kan oftast enkelt integreras i ens bolag och är van med att jobba med olika typer av människor

 • Flexibilitet. När du har ett mindre projekt men inte vet vilket behov det kommer finnas i framtiden passar frilansare bra. Du kan styra antalet timmar och projektlängd utefter faktiska behov.

 • Specialister Frilansare är ofta experter inom ett specifikt område. Det betyder att du inte behöver betala för att någon ska lära sig något nytt på projektet utan din utvecklare kan leverera resultat från dag ett.

Nackdelar:

 • Kräver att du vet vad du vill ha. Givet att frilansare ofta har en väldigt specifik kompetens kräver det också att du som beställare förstår dina behov väldigt väl.

Konsult

Fördelar:

 • Större bredd. En konsult har ofta en bredare profil, har lätt för att lära sig och är en duktig problemlösare.

 • Arbetar oftast på plats tillsammans med er. En konsult arbetar ibland i ett team av konsulter men oavsett ofta på plats hos er. Många konsultfirmor försöker idag att jobba “med er” istället för “för er”, vilket innebär att man som beställare blir mer involverad än om man exempelvis arbetar med en byrå.

Nackdelar:

 • Inte alltid specialister. Ofta har konsulter en bredare profil som således betyder att de inte nödvändigtvis är experter på området du söker.

Trots att du har kartlagt dina behov och gått igenom alternativen kan det ändå kännas knepigt att välja. Att tekniken byggs rätt från grunden är viktigt och att välja rätt utvecklare, byrå, konsult eller frilansare kan ibland vara svårt. Om du behöver hjälp har vi på Proxify byggt upp ett nätverk av talangfulla frilansutvecklare som vi redan har testjobbat med och granskat, så ni slipper.

Hitta din nästa utvecklare inom dagar, inte månader

Vi kan hjälpa dig att leverera din produkt snabbare med en erfaren remoteutvecklare. Från 349 kr/timme. Betala bara om du är nöjd efter din första vecka.

I detta korta 25-minuterssamtal kommer vi:

 • Förstå dina utvecklingsutmaningar
 • Förklara hur vi matchar dig med en senior och beprövad utvecklare från oss
 • Dela med oss av nästa steg för att hitta den rätta utvecklaren för dig

Inte säker på vart du ska börja?

Låt oss ta ett kort möte.

Den första utvecklaren startar inom några dagar. Ingen aggresiv säljpitch.