IT hiring alternative sources

En frilansutvecklare som arbetar på distans kan vara ett utmärkt alternativt till att gå via en byrå eller konsultföretag. Frilansare kostar oftast betydligt mycket mindre, kan jobba mer dedikerat för er dig som kund och har ofta en spetskompetens som är bättre än exempelvis anställda på byråer som behöver mer bredd för att kunna ta på sig olika typer av uppdrag.

Det finns dock en del aspekter som man borde ta till hänsyn när man anlitar en frilansare som ska arbeta med dig på distans.

  • Du behöver veta vad du vill ha Då frilansutvecklare ofta har en spetskompetens kräver det också att du som beställare förstår vad för typ av kompetens det är du behöver. Är det en frontend-utvecklare som kan React.js eller en backend-utvecklare som är expert på Laravel eller Node.js?

  • Utvärdering av tekniska färdigheter Precis som vid en anställning borde du göra en ordentlig utvärdering av frilansutvecklarens tekniska färdigheter. Hur är utvecklarens kodkvalitet? Arbetar utvecklaren enligt principer som DRY, KISS och SOLID?

  • Kommunikationsförmåga Hur väl kan utvecklaren kommunicera i skrift och verbalt? Kommer du ha problem att få dina affärsmässiga krav översatta till tekniska lösningar?

Denna granskning som behövs göras är anledningen till att många företag väljer att inte anlita frilansutvecklare på distans.

Vi på Proxify har tagit fram en metodik för att just göra en utförlig granskning av en frilansutvecklare som jobbar på distans:

  • Kommunikationsförmåga Steget efter granskning av CV är att förstå om det här är en person som det kommer vara enkelt att kommunicera med under ett projekt. Vi kontrollerar att deras engelska är på B2 CEFR eller högre innan de går vidare till nästa steg.

  • Logik- och personlighetstester Vi använder oss utav Alva Labs för logiska- och personlighetstester för att förstå utvecklarens problemlösningsförmåga och hur väl personen lämpar sig både för att arbeta på distans såväl som för företaget vi planerar att matcha frilansaren mot.

  • Tekniska testuppgifter För att se hur det i praktiken skulle fungera att arbeta med utvecklaren ger vi de alltid en testuppgift som ska återspegla en typisk user story på ett skarpt projekt. Resultatet granskas av en erfaren utvecklare som bestämmer om det är en kandidat vi vill gå vidare med.

  • Referenser Som ett sista steg kontrollerar vi utvecklarens referenser

Hitta din nästa utvecklare inom dagar, inte månader

Vi kan hjälpa dig att leverera din produkt snabbare med en erfaren remoteutvecklare. Från 349 kr/timme. Betala bara om du är nöjd efter din första vecka.

I detta korta 25-minuterssamtal kommer vi:

  • Förstå dina utvecklingsutmaningar
  • Förklara hur vi matchar dig med en senior och beprövad utvecklare från oss
  • Dela med oss av nästa steg för att hitta den rätta utvecklaren för dig

Inte säker på vart du ska börja?

Låt oss ta ett kort möte.

Den första utvecklaren startar inom några dagar. Ingen aggresiv säljpitch.