AI-verktyg: En revolutionerande förbättring av produktiviteten. Läs mer.

Ökade krav på distansledarskap och flexibilitet - så ska svenska företag överleva pandemin

Foto: Anna-Lena Ahlström

Ett märkligt år är till ända. I pandemins fotspår har företag tvingats vara än mer progressiva i sin digitalisering för att inte hamna på efterkälken och att jobba “remote” blev under våren och hösten en ny slags standard för nästan alla branscher. I Per Schlingmann och Kjell A. Nordströms bok “Corona Express” som släpptes i december reder duon ut vad vi har att vänta oss på andra sidan av covid-pandemin. Och en sak är säker; ingenting kommer någonsin att bli som det var innan.

Man kan med säkerhet säga att ingenting präglade 2020 lika tydligt som covid-pandemin. Det som under våren började som ett virologiskt mysterium fortskred och utvecklades till en världsomfattande kris som genomsyrades av osäkerhet på arbetsmarknaden, en unison otrygghet och en global ekonomi i gungning.

I boken “Corona Express” framtidsspanar författarna Per Schlingmann och Kjell A. Nordström kring livet efter pandemin och hur svenska företag bör agera för att på bästa sätt anpassa sig efter den nya verkligheten. Enligt Per Schlingmann kommer framtiden bland annat ställa högre krav på distansledarskap och flexibilitet hos svenska företag. Något många redan varit mer eller mindre tvingade att tillämpa i en omvärld där restriktioner, en ny pandemilag och krav på social distansering avlöst varandra.

“Att titta efter arbetskraft utanför Sverige är inte bara en konsekvens av pandemin, utan också ett helt naturligt steg i takt med en ökad digitalisering”

Som en effekt av detta har företag börjat ställa om sina erbjudanden och tagit till nya metoder för att möta kraven som springer ur nya regelverk och restriktioner. Omställningen ger också framåtlutade företag möjligheten att möta andra typer av problem som man kanske inte satt ljuset på innan. När det kommer till att anlita till exempel utvecklare är de flesta rörande överens om att utmaningen bottnar i att det råder en brist på dessa på den svenska marknaden. Det har rapporterats om att hela 70 000 nya utvecklare behövs till år 2022. Globaliseringen och digitaliseringen har emellertid gjort det enklare än någonsin att till exempel hitta duktig kompetens utanför Sveriges gränser.

– Mycket pekar på att vi kommer att se en dubbel utveckling. Å ena sidan gör sig många företag mindre beroende av globala värdekedjor och plockar hem kontrollen över de värdekedjor som är viktiga för dem. Å andra sidan kommer vi allt mer att arbeta i hybridform vilket gör att vi sannolikt kommer att anlita arbetskraft utanför Sverige i högre utsträckning. Att titta efter arbetskraft utanför Sverige är inte bara en konsekvens av pandemin, utan också ett helt naturligt steg i takt med en ökad digitalisering, säger Per Schlingmann som menar att den rådande pandemin fungerat som en typ av “katalysator” för många företag och branscher. Nya innovationer och startups som kapitaliserar på digitaliseringens fördelar kommer premieras.

Omdefinition av konceptet “arbete”

En annan sak som “Corona Express” slår fast är att vi för alltid omdefinierat konceptet “arbete”. Vi kommer från och med nu arbeta mer från distans vilket bland annat kommer leda till ännu mer hemarbete och mindre affärsresande. Något som kommer skapa besparingar när det kommer till tid, pengar och klimat. I boken vill författarna också slå hål på myten om att distansarbete skulle hämma kreativitet; “spontana möten är en del av varje skapelseprocess”, har det sagts. Ingen vet förstås hur arbetslivet kommer utvecklas men två saker kan vi enligt boken vara tämligen säkra på: Vi går för det första mot olika former av hybridarbeten där vi möts såväl fysiskt som på distans. För det andra kommer vi i högre utsträckning skilja ut det sociala, det som kräver att vi ses rent fysiskt, från det funktionella.

Per förklarar:

– Det är en stor del av det funktionella som kan göras när som helst och var som helst där det finns en bra uppkoppling. Det kommer skapa högre effektivitet men ställa högre krav på att vi hittar nya former för lärande, umgänge och lek, säger han.

Den ökade digitaliseringen märks i alla branscher och i hela landet, någonting som också torde innebära att fler och fler företag kommer börja se sig om efter duktig tech-kompetens utanför Sveriges gränser framgent.

Hitta din nästa utvecklare inom ett par dagar

Vi kan hjälpa dig att leverera din produkt snabbare. Anlita våra erfarna remoteutvecklare från 349 kr/timme. Betala bara om du är nöjd efter första veckan.

Ge oss 25 minuter av din tid, så kommer vi att:

  • Sätta oss in i dina utmaningar och behov
  • Berätta om våra seniora och beprövade utvecklare
  • Förklara hur vi kan matcha dig med precis rätt utvecklare

Vet du inte var du ska börja?

Låt oss ta ett kort digitalt möte.

Ingen aggressiv säljpitch, vi lovar!