Managing a remote development team

En kritisk framgångsfaktor för att lyckas med utvecklare på distans är projektledning. Vi har samlat våra fem bästa tips för hur du som projektledare lyckas med ditt nya team.

1. Sätt förväntningarna och få med alla på tåget

Se till att ha ett möte tidigt med samtliga involverade i projektet för att etablera förväntningar, milstolpar, mål och visioner så tidigt som möjligt. Det är alltid enklare och roligare för alla iblandade om de vet vad som förväntas av dem och har tydliga mål att jobba mot.

Att bryta ned projektet i delar, exempelvis sprintar, epics och stories, kan vara ett extremt effektivt sätt att kommunicera med utvecklare som sitter på distans. Istället för att känna sig överväldigade av projektets storlek så blir projektet genast mer hanterbart när man delar upp arbetet på detta sätt. Dessutom är det lätt för alla att hålla koll på vad som ska uppnås, varför, hur och när det behöver vara klart.

2. Var flexibel och öppen för förslag

De bästa utvecklarna gör inte bara vad som förväntas av dem. De bästa utvecklarna kommer med egna förslag och är inte rädda för att ge rekommendationer. Det är viktigt att komma ihåg att utvecklarna oftast är erfarna och har gjort flera liknande projekt tidigare.

Så när din utvecklare säger att det finns ett bättre sätt att göra uppgiften på, se det inte som att de försöker motarbeta dig utan se det för vad det oftast är - ett gott råd som kan spara dig både tid och pengar.

3. Använd projektledningsverktyg

Visste du att Niklas Zennström och Janus Friis kom på idén till Skype just för att de hade problem att kommunicera med deras utvecklare som satt i olika delar av Europa?

Att använda sig utav meddelande- och videokonferenstjänster har hjälpt till att riva barriärerna som tidigare gjorde det krångligt och tidsödande att arbeta med andra på distans. Se till att utnyttja fördelarna med plattformar som Slack och Skype för att kommunicera med utvecklarna och använd den uppsjö av projektlednings- och ticketingsystem som finns. Jira är ett exempel som vi gillar och ofta använder med våra utvecklare.

4. Prioritera frekvent kommunikation

När du arbetar i ett projekt med utvecklare som är spridda över både tid och geografi, blir risken för missförstånd större. Det kanske säger sig självt att ju mer du kommunicerar med dina utvecklare, desto mindre är risken för missförstånd.

Inte bara kommer frekventa konversationer betyda mindre information som behöver kommuniceras (och förstås) varje gång ni hörs. Att även standardisera kommunikationsmedel och tidpunkt för kommunikation kan också vara en god idé.

5. Var positiv och ge beröm ofta

Om det finns utrymme för förbättring gällande en utvecklares arbete på en uppgift eller i ett projekt, var konstruktiv och koncis. Enligt vår erfarenhet så uppskattar utvecklare att veta hur de kan förbättras, de är oftast genuint ivriga att förbättra sin kod och kunskap när det är möjligt.

Det är dock minst lika uppskattat (om inte mer) att berätta för utvecklaren att saker och ting går bra, och att de presterar på den nivå som förväntas av dem. Det säger väl sig självt, de flesta av oss blir mer motiverade när vi får beröm och presterar således bättre - en riktig win-win!

På Proxify jobbar vi endast med de bästa utvecklarna för att säkerställa leverans av högsta kvalitet och smidiga projekt. Vi coachar både utvecklare och kunder under projektets gång för att underlätta samarbetet. Alla utvecklare Proxify rekryterar är väldigt självgående och kommunikativa för att enkelt kunna passa in i våra kunders team. Vi erbjuder dock även projektledare som är specialiserade på att arbeta med utvecklare på distans.

Hitta din nästa utvecklare inom ett par dagar

Vi kan hjälpa dig att leverera din produkt snabbare. Anlita våra erfarna remoteutvecklare från 349 kr/timme. Betala bara om du är nöjd efter första veckan.

Ge oss 25 minuter av din tid, så kommer vi att:

  • Sätta oss in i dina utmaningar och behov
  • Berätta om våra seniora och beprövade utvecklare
  • Förklara hur vi kan matcha dig med precis rätt utvecklare

Vet du inte var du ska börja?

Låt oss ta ett kort digitalt möte.

Ingen aggressiv säljpitch, vi lovar!