Komplett anställningsguide för Node.js: Intervjufrågor, var du kan hitta utvecklare & mer

Letar du efter en bra Node.js-utvecklare till ditt projekt som kan ge dig en snabb, lätt och skalbar backend-lösning? Då kan du sluta leta, för denna anställningsguide för Node-utvecklare kommer att svara på alla dina frågor.

Stefanija Tenekedjieva

Stefanija Tenekedjieva

Alexandre Brandizzi

Alexandre Brandizzi

Komplett anställningsguide för Node.js: Intervjufrågor, var du kan hitta utvecklare & mer

Backend-lösningen Node.js är en runtime-miljö som gör att JavaScript kan köras på servern.

På grund av dess anmärkningsvärda prestanda har ett ökande antal företag som Netflix, LinkedIn och PayPal börjat anställa Node-specialister.

Node är ett av de mest mångsidiga backend-språken på marknaden. Ett företag kräver normalt en NodeJS-utvecklare när de arbetar med mikrotjänsters arkitektur eller lambdas.

Bortsett från det globala marknadsperspektivet har NodeJS varit den snabbast växande tekniken vid sidan av konkurrenterna och gett en enorm gemenskap över hela världen. Det betyder att det är lätt att hitta en Node-utvecklare för att skala upp dina aktiviteter eller behålla underhållet av dina tjänster om de inte längre utvecklas.

Om Node-utvecklare

Det finns för- och nackdelar med all teknik, men Node verkar väga mer i den första kategorin. Vi pratade med fullstack-utvecklaren Alexandre Brindizzi för att förstå tillämpligheten av Node.js, vad exakt Node-utvecklare gör och är skickliga på, och varför han tror att det är en klok investering att anställa en Node-utvecklare.

Snabbväxande teknik, mångsidig användning med flera Node.js-ramverk som ger enkel användning för utvecklare, en stor och bred gemenskap över hela världen som gör det mycket enkelt att hitta NodeJS-utvecklare att intervjua och eventuellt anställa, det faktum att en utvecklare som känner till Node också kan känna till andra tekniker baserade på JavaScript-programmeringsspråket, till exempel React eller Angular, är alla faktorer som ger dig ett fullskaligt arkitekturperspektiv och god praxis längs utvecklingen.

author Alexandre Brindizzi

Efter denna tonhöjd kommer det inte som någon överraskning att en Node-utvecklare är mycket värdefull för alla team som arbetar med denna teknik. Men hur ser en Node.js utvecklares arbetsdag ut? Vad gör de, egentligen? Låt oss förklara det steg för steg.

Uppgifter och ansvar

Distribution och administration av nätverksapplikationer skrivna i JavaScript eller dess derivat, till exempel IcedCoffeeScript och CoffeeScript, är ansvaret en Node.js-utvecklare har. De skapar backend-komponenter, hanterar dataöverföring mellan servrar och användare och länkar appar till externa webbtjänster. De hjälper också frontend-utvecklare genom att integrera webbaserade program.

En skicklig Node.js-utvecklare kommer att kunna överföra data på ett sätt som är pålitligt, snabbt och säkert.

Praktiskt sagt, här är några av de ansvarsområden de har:

 • Installera och övervaka varje nätverkskompent på serversidan.
 • Skapa användargränssnitt för kunder och backend-tjänster för en mängd företagsåtgärder.
 • Skriva testad, återanvändbar och effektiv kod för att skapa appar med hög prestanda.
 • Säkerställa förstklassiga centrala databasprestanda och svarstider för frontend-begäranden.
 • Hålla sig informerad om utvecklingen inom Node.js utveckling och teknik i allmänhet.
 • Samarbeta med frontend-utvecklare för att integrera komponenter.
 • Iscensätta lämpliga säkerhetsprocedurer, dataskydd och lagringsalternativ.
 • Utföra tester för att åtgärda brister och erbjuda teknisk hjälp.
 • Beskriva Node.js åtgärder, till exempel databasscheman.
 • Ge råd, föreslå och genomföra process- och teknikförändringar.

Expertise och nischer

På frågan om Node-utvecklare vanligtvis specialiserar sig på en viss nisch, eller om de kan arbeta inom något område som en mjukvaruingenjör kan komma att arbeta inom, svarar Alexandre:

"Det beror på utvecklaren. NodeJS används numera för backend-tjänster och mikrotjänster. Användningen av moduler i JavaScript gör det mycket mångsidigt på ett sätt som kan göra det användbart för lambdas med serverlösa metoder. Som tidigare sades behöver en Node-utvecklare inte bara vara en Node-utvecklare utan kommer förmodligen att vara en multiskilled fullstack-utvecklare med React eller Angular, skapa fullskaliga applikationer, med Node som något kompletterande."

Intervjua en Node-utvecklare

Det går åt mycket tanke, kontroller och tester för att hitta rätt utvecklare för en position. Och eftersom vi på Proxify är experter på detta, så följer här vad vi själva gör för att uppnå bästa resultat.

Tekniska färdigheter som är specifika för Node

Till att börja med bör en bra Node-utvecklare ha en bred förståelse för webbapplikationsprinciper, känna till åtminstone grundläggande algorithm-komplexitet och förstå hur man skriver effektiv kod.

En Node-utvecklare bör också ha Unix- och Windows-serverkunskap, helst åtminstone på mellannivå.

De bör förstå mycket väl hur ett nätverk av containrar och poddar fungerar i ett Kubernetes-kluster eller hur man kasserar den tjänsten till en Unix-server för att göra dem disponibla på webben.

När det gäller molnlösningar bör en Node-utvecklare vara mycket medveten och kapabel att skapa backend-tjänster i AWS-teknik, till exempel att distribuera den till Kubernetes-klustret, skapa en lambda-funktion och kassera den i API-gatewayen osv.

Soft skills och dess egenskaper

Bortsett från den grundläggande uppsättningen karakteristik som alla bra anställda visar (aktualitet, självorganisation, motivation, bra lagarbete och viljan att lära sig) och goda kunskaper i engelska, följer här några extra färdigheter som skulle hjälpa en Node-utvecklare att briljera:

"Av alla kvaliteter, var en lagspelare. De måste kunna se hela scenen med tekniska ögon, och förstå hur harmonisk den backend de ska jobba med måste vara, för att det inte bara ska bli lätt för honom just nu, utan för att han ska göra det enkelt för alla andra som kan tänkas ansluta sig till teamet.", säger Alexandre.

Han tillägger också att hans ideala lagkamrat ska vara kommunikativ och inte fatta beslut ensam om det kan påverka fler.

Deras arkitektoniska beslut, tillägger han, måste följa vad som är mer logiskt för långsiktig användning, oavsett hur mycket effort det kräver.

Intervjufrågor

Enligt Full-Stack Data Engineer Andrey Kolosay, följer här några av de frågor som är mest effektiva för att bedöma en Node-utvecklares kunskap:

 1. Vad är en händelseslinga och hur fungerar den?

Förväntat svar: Även om JavaScript är enkeltrådat, gör händelseslingan det möjligt för Node.js att utföra icke-blockerande I/O-operationer genom att avlasta uppgifter till systemkärnan när det är möjligt. Majoriteten av samtida kärnor stöder flera bakgrundsoperationer eftersom de är flertrådade.

 1. Vilka webbramverk har du arbetat med?

Exempel på svar: Jag är bekväm med att arbeta med webbramverk som Express.js, Socket.io, Nest.js, Total.js, Koa.js och andra.

 1. Vad är huvudkonceptet för Express.js?

Förväntat svar: Express är ett välkänt, icke-normativt webbramverk skapat i JavaScript och hostad av Node.js runtime-miljö. Det handlar om att ställa in din utvecklingsmiljö, utföra typiska webbutvecklings- och distributionssysslor och några av ramverkets viktigaste fördelar.

 1. Vilka är fördelarna med att använda streams?

Förväntat svar: De främsta anledningarna till att du bör använda streams i Node är:

 • Det är minneseffektivt: Bearbetning av data kräver inte att du laddar mycket av det i minnet.
 • Det är tidseffektivt: Att bearbeta data som redan har tagits emot går mycket snabbare än att vänta tills hela nyttolasten har överförts.
 1. Vad är fördelen med att använda buffertar?

Förväntat svar: Som ett alternativ till en array med heltal för lagring av rådata erbjuder Node klassen Buffer, vilket motsvarar en råminnesallokering utanför V8-högen. Ett program kan komma åt buffertklassen utan attpåverka buffertmodulen eftersom det är en global klass.

Alexandre, å andra sidan, säger att oavsett kunskapsnivå och års erfarenhet måste en Node-utvecklare ha svaren på följande frågor.

 1. Förklara varför Node är ett program med en tråd.

Förväntat svar: Tekniken använder en enda tråd för att köra programmets huvudloop och skalas upp baserat på behov och allokerar trådar på vad som kallas en trådpool för asynkrona begäranden.

 1. Vad är asynkrona begäranden?

Expected-svar: Asynkrona begäranden är begäranden som tar tid att köra, och eftersom det tar tid kan den inte blockera huvudtråden med huvudloopen, så en extra tråd i trådpoolen tjänar till att skala upp programmet.

 1. Vad är en huvudslinga?

Expected svar: Det är där NodeJS samordnar vad som händer internt. Loopen kan aldrig brytas, annars misslyckas programmet, så det kan aldrig stoppas. En begäran kommer alltid att tas emot, bekräftas, utföras och returneras i samma ordning.

 1. Vad är Express?

Förväntat svar: Express är det ramverk som används globalt för att skapa backend-program.

 1. Varför är det viktigt att arbeta i MongoDB?

Förväntat svar: Eftersom jag med en Mongo-Express-Node-kompetensbas bara skulle behöva kunskap om frontend-arkitektur för att ha fullstack-kunskap.

Att skilja en expert åt

Enligt Alexandre måste en topputvecklare av Node.js ha mognad och förståelse för hur man arbetar med starkt skriven och dokumenterad kod och måste veta att de måste garantera kodfunktionaliteten vid behov, vilket gör enhetstestning till en annan viktig färdighet.

"De måste förstå lite av serversidan och veta att Node.js vanligtvis är den bästa tekniken för att distribuera i en container och skapa flera instanser, så att tjänsten aldrig kan skapa konflikt med andra externa tjänster", tillägger han.

Om du siktar in dig på mikrotjänster, säger han också, så måste din valda utvecklare vara mycket mogen i att förstå principerna för mikrotjänster, vilket alltid gör dem oberoende av varandra. Och i vissa fall måste de även vara mycket medvetna om manuell skalning i vissa bibliotek som du sedan kan styra trådarna med som du skalar upp.

Utöver det borde hen vara mycket bra med prestandan, åtminstone medveten om hur man arbetar med Big O-notationer, förstå och vara mycket kapabel att förklara och arbeta med inkapsling och även veta hur man utformar hela backend (och vad den behöver) bara genom att förstå verksamheten.

Tre steg till din perfekta Node.js-utvecklare

 • Berätta för oss om dina behov

  Prata med en teknisk kundansvarig om dina krav och mål för din produkt eller projekt.

 • Bli matchad med den perfekta utvecklaren

  Inom några dagar kommer en handplockad och kvalitetssäkrad utvecklare att presenteras för dig.

 • Börja arbeta tillsammans (riskfritt)

  Arbetet börjar. Helt riskfritt i en vecka. Du betalar bara om du är nöjd.

Hitta en Node.js-utvecklare

Varför bör du använda Node.js?

Node.js är en plattformsoberoende JavaScript-runtime-miljö som tillhandahåller en infrastruktur för att köra JavaScript-kod på backend (serversidan). Den är baserad på Googles V8-motor som kompilerar JavaScript till maskinkod och säkerställer att den körs supersnabbt. Node.js har en händelsedriven arkitektur och utnyttjar asynkron programmering. Dessa funktioner tillåter Node.js-servrar att behandla ett stort antal I/O-förfrågningar som kommer från flera klienter med oslagbar hastighet.

 • Hur använder man Node.js?

  Startups i tidiga skeden använder ofta Node.js för snabb prototyping eftersom det tillåter dem att skriva hela projektet på ett språk. Genom att följa detta tillvägagångssätt kan du få din enkla MVP byggd av en JavaScript-utvecklare i full stack. I produktionen används Node.js mest för att bygga backends för webbappar. Du bör överväga att använda den om du ska bygga en realtidsapp, en meddelandeapp eller ett SPA (Single page application), som alla kräver frekventa och omedelbara uppdateringar av data. Andra bra användningsfall för Node.js är skalbara mikrotjänster, dataintensiva IoT-appar och videoströmningstjänster.

 • Vad är en Node-server?

  Med Node.js kan du bygga fullfjädrade skalbara webbservrar som kan hantera HTTP-förfrågningar, WebSockets eller API-förfrågningar. Du kan också använda Node.js för att bygga proxyservrar eller front-end belastningsbalanserare för andra servrar (Apache) och använda dem för att dirigera klientförfrågningar.

 • Varför använda Node.js?

  Node.js har bestått tidens tand och fått ett rikt ekosystem som underhålls av JavaScript-communityt. Node.js har visat sig vara ett superlätt, skalbart och snabbt backend-verktyg för händelsedrivna realtidsappar, single page-appar och mikrotjänster. Användningen av Node.js hjälper nystartade företag att dra nytta av JavaScript-utveckling i full stack, vilket förenklar och effektiviserar appens utvecklingscykel. Dessutom växer listan över appar på företagsnivå som använder Node.js i produktion ständigt, vilket bevisar teknikens hälsa och garanterar dess livslängd.

 • Vem använder Node.js?

  I 85 % av fallen används Node.js för utveckling av webbappar. Det finns exempel på framgångsrika projekt som byggdes med Node.js från grunden, som Trello, såväl som de som flyttade till Node.js efter att ha provat andra lösningar, som LinkedIn. Bland de mest kända exemplen på Node.js-appar på större bolag hittar du Netflix, Twitter och PayPal.

 • Hur säkert är Node.js?

  Node.js är lika säker som koden som skrivs med den. Med största sannolikhet kommer du att återanvända kodpaket skrivna av andra och tillgängliga i Node.js-ekosystemet. Problemet är att när ditt projekt innehåller kod från hundratals olika paket kan det vara svårt att upptäcka en sårbarhet. Den goda nyheten är att Node Security Platform (NSP) sedan 2018 har integrerats direkt i npm-biblioteket och kör säkerhetsrevisioner för varje ny modul som läggs till. Hur som helst, för bättre säkerhet, se till att använda de senaste underhållsbara versionerna av ramverk och moduler, dyka djupt in i kodpaketets beroenden och studera licensinformationen noggrant. För att minska risken för attacker, anlita erfarna Node.js-utvecklare vars kod inte är sårbar för de vanligaste attackteknikerna, såsom man-in-the-middle, kodinjektion, Advanced Persistent Threat, Cross-Site Scripting, Cross-Site Förfalskningsbegäranden och andra.

 • Vad är Node.js inte bra för?

  Eftersom Node.js är en enkeltrådad runtime-miljö lämpar sig inte för exekvering av CPU-intensiva uppgifter. Eftersom alla inkommande förfrågningar behandlas en efter en, kan en tung beräkningsuppgift blockera huvudtråden från att behandla alla efterföljande förfrågningar. För att hantera denna nackdel erbjuder Node.js en Worker Pool som kallar fram några separata trådar för att utföra dyra uppgifter. Men om din app kräver resurskrävande beräkning är det bättre att använda andra språk (till exempel Java) på dess backend.

 • Vad är enhets-test i Node.js?

  Individuella enheter och komponenter testas separat i enhets-test, vilket är en testmetod för mjukvaror. Den minsta testbara bit av en kod i en applikation kallas för en enhet. Utvecklare kör vanligtvis tester under utvecklingens fas av en applikation.

 • Vanligaste Node.js test-ramverk

  Det finns flera ramverk för att köra enhetstester i Node.js och de mest prominenta är Jest, Mocha och Jasmine.

  Mocha har funnits sedan 2011. Det fungerar genom att ta hjälp av tredje partens assertions, mocking-mjukvara och spion-mjukvara (vilket håller reda på dess interaktion med olika objekt och delar av kod). Det är extremt expanderbart och med en plethora av plug-ins, extensions och bibliotek inbyggda för att operera ovanpå.

  Jest är ett JavaScript test-ramverk skapade av Facebook och uppdateras på en regelbunden basis. Det har växt i popularitet sedan 2016, med en makalös siffra på 61 procent av JavaScript utvecklare som har testat det och avser göra det igen.

  Jasmine har funnits mycket längre än Jest, och blev utvecklat av Pivotal Labs och lanserades 2010. Det är designat för att operera på vilken JavaScript-aktiverad plattform som helst, och är väldigt flexibel och kompatibel med en mängd olika test-ramverk och dess bibliotek, såsom Sinon och Chai. Det har en betydande community och gott om resurser - inkluderat bibliotek, blogginlägg och tutorials, på grund av dess livslängd.

Betrodd av:

Har du en fråga om att anlita en Node.js-utvecklare?

 • Vad kostar det att anlita en Node.js utvecklare via er?

 • Hur fungerar den riskfria testperioden med vår Node.js-utvecklare?

 • Kan Proxify hitta en Node.js-utvecklare inom en vecka?

 • Hur fungerar utvals- och kvalitetssäkringsprocessen?

Hitta din nästa Node.js-utvecklare inom dagar, inte månader

Vi kan hjälpa dig att leverera din produkt snabbare med en erfaren remote Node.js-utvecklare. Från 349 kr/timme. Betala bara om du är nöjd efter din första vecka.

I detta korta 25-minuterssamtal kommer vi:

 • Förstå dina utvecklingsutmaningar
 • Förklara hur vi matchar dig med en senior och beprövad Node.js-utvecklare från oss
 • Dela med oss av nästa steg för att hitta den rätta utvecklaren för dig

Inte säker på vart du ska börja?

Låt oss ta ett kort möte.

Den första utvecklaren startar inom några dagar. Ingen aggresiv säljpitch.