React vs React Native

React.js

React.js som även brukar benämnas som React eller ReactJS är ett Javascript-bibliotek för att bygga hierarkier av UI-komponenter, med andra ord den del som ansvarig för att rendera UI-komponenter.

Man kan säga att React.js är V:et i MVC, alltså den del som är menat för att rendera dina vyer.

React Native

React Native är ett ramverk för att bygga “native applications” på Javascript. React Native kompileras som native app-komponenter, vilket möjliggör det för dig att skapa native mobil-applikationer.

Skillnaden mellan React.js och React Native

I React JS så är React basabstraktionen av React DOM för webbplattform, medan React Native så är React fortfarnde basabstraktionen men av React Native. Så syntaxen och workflow är snarlika men komponenterna är olika.

I korthet: React är ett ramverk för att bygga applikationer med användandet av JavaScript. React Native är en hel plattform som tillåter dig att bygga native, cross-plattform mobilapplikationer där React.js är ett Javascript-bibliotek du använder för att konstruera ett högt presterande UI-lager.

React.js är grundstenen i React Native och använder sig utav samma principer och syntax, så inlärningskurvan är enkel om man kan endera.

Webbläsarkoden i React återges via Virtual DOM medan React Native använder Native API: er för att återge komponenter på mobil. React använder HTML och med React Native, måste du bekanta dig med React Native syntax. React Native använder inte heller CSS. Det betyder att du måste använda det animerade API: et som levereras med React Native för att animera olika komponenter i din applikation.

Att hitta duktiga utvecklare som kan React är inte helt lätt. Därför har vi på Proxify samlat Europas bästa React.js och React Native-utvecklare som vi kvalitetssäkrat, så du slipper.

Hitta din nästa utvecklare inom dagar, inte månader

Vi kan hjälpa dig att leverera din produkt snabbare med en erfaren remoteutvecklare. Från 349 kr/timme. Betala bara om du är nöjd efter din första vecka.

I detta korta 25-minuterssamtal kommer vi:

  • Förstå dina utvecklingsutmaningar
  • Förklara hur vi matchar dig med en senior och beprövad utvecklare från oss
  • Dela med oss av nästa steg för att hitta den rätta utvecklaren för dig

Inte säker på vart du ska börja?

Låt oss ta ett kort möte.

Den första utvecklaren startar inom några dagar. Ingen aggresiv säljpitch.