React eller React Native? Vad är skillnaderna?

Jul 23, 2020 · 2 min lästid

React.js

React.js som även brukar benämnas som React eller ReactJS är ett Javascript-bibliotek för att bygga hierarkier av UI-komponenter, med andra ord den del som ansvarig för att rendera UI-komponenter.

Man kan säga att React.js är V:et i MVC, alltså den del som är menat för att rendera dina vyer.

React Native

React Native är ett ramverk för att bygga “native applications” på Javascript. React Native kompileras som native app-komponenter, vilket möjliggör det för dig att skapa native mobil-applikationer.

Skillnaden mellan React.js och React Native

I React JS så är React basabstraktionen av React DOM för webbplattform, medan React Native så är React fortfarnde basabstraktionen men av React Native. Så syntaxen och workflow är snarlika men komponenterna är olika.

I korthet: React är ett ramverk för att bygga applikationer med användandet av JavaScript. React Native är en hel plattform som tillåter dig att bygga native, cross-plattform mobilapplikationer där React.js är ett Javascript-bibliotek du använder för att konstruera ett högt presterande UI-lager.

React.js är grundstenen i React Native och använder sig utav samma principer och syntax, så inlärningskurvan är enkel om man kan endera.

Webbläsarkoden i React återges via Virtual DOM medan React Native använder Native API: er för att återge komponenter på mobil. React använder HTML och med React Native, måste du bekanta dig med React Native syntax. React Native använder inte heller CSS. Det betyder att du måste använda det animerade API: et som levereras med React Native för att animera olika komponenter i din applikation.

Att hitta duktiga utvecklare som kan React är inte helt lätt. Därför har vi på Proxify samlat Europas bästa React.js och React Native-utvecklare som vi kvalitetssäkrat, så du slipper.

Innehåll

Stressfritt anlitande av techexperter börjar här

Att koda är ett universellt språk. Därför letar vi utanför Sveriges gränser för att hitta våra utvecklare. Proxify gör det tryggt, säkert och enkelt att anlita din nästa utvecklare. Till en bra prislapp, såklart.

I det här korta 15-minuterssamtalet kommer vi:

  • Lära oss om vad för typ techtalang ni är på jakt efter och hur vi kan hjälpa
  • Rådge om vilken typ av prismodell som passar er bäst
  • Berätta om hur Proxify fungerar

Boka ett möte