Anställningsguide för React.js-utvecklare 2023

Den här rekryteringsguiden är här för att hjälpa dig att hitta en kostnadseffektiv lösning för dina rekryteringsbehov, med hjälp av vårt team av rekryterare och experter på tekniska intervjuer.

Stefanija Tenekedjieva

Stefanija Tenekedjieva

Terri Prifti

Terri Prifti

Anställningsguide för React.js-utvecklare 2023

Om React

React.js är ett JavaScript-ramverk med öppen källkod som fokuserar på att skapa användargränssnitt. Det är ett av de bästa ramverken för frontend-utveckling eftersom det gör det möjligt för utvecklare att skapa robusta och komplexa produkter samtidigt som det är enkelt att integrera i befintliga appar.

Utvecklare använder React för att skapa storskaliga webbapplikationer som kan ändra data utan att ladda om sidan. Reacts huvudmål är att vara snabb, skalbar och användarvänlig.

Dessutom är React kompatibelt med olika JavaScript-bibliotek och ramverk och används av ett antal kända företag som Meta (tidigare Facebook), Netflix med flera. Blanda dock inte ihop det med React Native, som främst används för att utveckla plattformsoberoende mobilapplikationer.

Hela utvecklingen och underhållet av användargränssnittskomponenterna sköts av en React.js-utvecklare. De skapar applikationer och frontend designer, applikationskomponenter och användargränssnitt. Och som alla professionella inom mjukvaruutveckling är de bästa inte så lätta att hitta!

Statistik över React.js-utvecklare

Om du tror att React.js skulle vara den rätta programvarulösningen för ditt projekt skadar det inte att ta del av allmän statistik om utvecklare som är väl förtrogna med detta ramverk och andra kompatibla programmeringsspråk.

Enligt Stack Overflows rapport för 2021 är React.js nu det mest populära webbramverket och överträffar det näst bästa jQuery med nästan 6 procent. Och dessa uppgifter baseras på svar från 49 941 professionella utvecklare, varav 19 864 väljer React som sitt mest föredragna programmeringsramverk.

Enbart antalet svarande visar hur många utvecklare som behärskar detta ramverk, även om det är svårt att avgöra hur många React-utvecklare det finns globalt. Men det betyder inte att det finns ett överskott av bra React-utvecklare: Faktum är att mer än 8 700 globalt använder det för sina webbutvecklingsprojekt.

Och när det gäller kostnaden för att anlita en React-utvecklare kan timpriset stiga upp till 60 dollar (ca. 580 kr). För att inte tala om kostnaden för platsannonsering, rekrytering, inlärning, granskning och kostnaden för störningar i ditt utvecklarteam tills du hittar den bästa personen för jobbet.

Intervjua en React.js-utvecklare

Tips för din första intervju

Vägen till att anställa en fantastisk utvecklare på heltid börjar med en första intervju. Samtalet är mindre inriktat på tekniska färdigheter och mer på att "rensa ut" de kandidater som du anser vara oprofessionella eller som helt enkelt inte passar in i kulturen.

Vår rekryteringschef Nadya Pokhyla använder ett praktiskt tillvägagångssätt för att poängsätta kandidater i förhandsgranskningar med hjälp av ett användbart poängkort.

Scorecard for pre-screens

Jag lägger stor vikt vid deras professionalism, självpresentation och kommunikationsförmåga, liksom motivation, entusiasm, engelska språkkunskaper och många andra viktiga punkter som vi utvärderar under förhandsgranskningen. Jag gillar att ställa mig själv frågan: 'Skulle jag kunna arbeta med den här personen som kollega?'

author Nadya Pokhyla

Talangrekryteringsspecialisten Evgenia Kashchuk tillägger:

Efter att ha genomfört många intervjuer kan jag säga att de viktigaste icke-tekniska färdigheterna är presentation (allt börjar med ett samtal med en rekryterare), öppenhet, social förmåga, ärlighet, nyfikenhet och flexibilitet.

author Evgenia Kaschuk

Tekniska färdigheter som du bör leta efter hos React.js-utvecklare

Eftersom det kan vara en ganska svår uppgift (och dyrt!) att hitta de bästa React.js-utvecklarna har vi bett våra rekryterare och tekniska intervjuare att hjälpa oss att identifiera de viktigaste färdigheterna som de bör ha, bortsett från stora kunskaper om React.js i sig och deras år av erfarenhet.

Enligt Terri Prifti, en skicklig React-utvecklare och teknisk intervjuare, är detta de tre viktigaste tekniska färdigheterna som en React.js-utvecklare bör ha:

En React.js-utvecklare bör kunna skriva HTML + CSS och känna till principerna för responsiv webb. De bör också vara bekanta med JSX-syntaxen och förstå grunderna i JavaScript-språket (t.ex. datatyper, DOM-manipulering, "this"-nyckelordet, callback-funktioner).

author Terri Prifti

Han tillägger också att en bra React-utvecklare bör känna till följande:

 • Komponenter av High Order Components (HOC);
 • Komponenter för ytlig rendering (Shallow rendering);
 • Att kunna undvika att samma data skickas i varje nivå;
 • Skriva tester.

Catherine Fialkova, specialist på talangrekrytering, understryker att "en bra React.js-utvecklare bör arbeta med HTML-taggar, skriva CSS-selektorer, förstå boxmodellen och hur man återställer border-boxen samt ha en förståelse för flexbox".

Alla React-utvecklare bör också ha en förståelse för hur Git hanteras och ha en profil på GitHub eller GitLab. JSX är en abstraktion av React. Det är viktigt för en utvecklare att ha kunskap om denna utvidgning av HTML.

author Catherine Fialkova

De bästa icke-tekniska färdigheterna hos React.js-utvecklare

Några andra egenskaper som du bör tänka på när du gör den första intervjun med en kandidat är enligt Fialkova dess följande:

 • Tydlig och professionell kommunikation;
 • Engelska på medelnivå eller högre nivå;
 • Förmåga att komma bra överens med alla grupper;
 • Ambitioner i fråga om ledarskap;
 • Förmåga att stödja och handleda yngre kollegor;
 • Punktlighet när det gäller att delta i möten eller slutföra uppgifter i tid.

Intervjufrågor att ställa

 1. Vilka är funktionerna i React?

Förväntat svar: De viktiga funktionerna i ReactJS är:

 • JSX
 • Komponenter
 • Enkelriktad databindning
 • Virtuell DOM
 • Enkelhet
 • Prestanda
 1. Varför använda React istället för andra ramverk, till exempel Angular?

Förväntat svar: React överträffar Angular på grund av dess virtuella DOM-implementering och renderingsoptimeringar. Dessutom är det enkelt att växla mellan React-versioner eftersom du, till skillnad från Angular, inte behöver installera uppdateringar en i taget. Slutligen finns olika färdiga lösningar tillgängliga för utvecklare som använder React.

 1. Vad är en händelse i React?

Förväntat svar: En händelse är en potentiell åtgärd som kan vidtas av en användare eller systemgenererad händelse. Händelser inkluderar musklick, laddning av webbsidor, tangenttryckningar, fönsteråterställning och andra interaktioner.

 1. Vad är syntetiska händelser i React?

Förväntat svar: Ett omslag mellan webbläsare för den inbyggda händelsen i webbläsaren är en syntetisk händelse. Den har samma gränssnitt som de inbyggda webbläsarhändelserna, till exempel preventDefault() och stopPropagation(). Händelserna är dock universellt funktionella i alla webbläsare.

 1. Vad är skillnaden mellan Hooks och Redux?

Förväntat svar: React Hooks-funktioner hanterar det lokala komponenttillståndet medan Redux hanterar det globala tillståndet och åtgärder som kan skickas.

 1. Hur hanterar du mappstrukturen?

Förväntat svar: React har ingen regel för hur du placerar filer i mappar, men några vanligare metoder är gruppering efter funktioner eller vägar eller gruppering efter filtyper.

 1. Vad är React komponentlivscykeln?

Förväntat svar: I React har varje komponent en livscykel som du kan spåra och styra under dess tre primära faser. Montering, uppdatering och avmontering är de tre stegen.

 1. Hur kan du undvika återgivning av komponenter?

Förväntat svar: För att undvika återgivning per komponent bör du använda livscykeln shouldComponentUpdate().

 1. Ge mig tre fördelar med att använda hooks i React.

Förväntat svar: Att använda React Hooks ger tre fördelar: återanvändbarhet, läsbarhet och testbarhet.

 1. Hur ofta uppdateras React UseState, och varför?

Förväntat svar: React försenar uppdateringen av uppdateringar eftersom utvecklare använder useState för att förbättra hastigheten genom att skapa köer. Kandidater bör vara medvetna om att useState-uppdateringar sker asynkront i stället för att omedelbart genomföra ändringar i tillståndsmålet.

 1. Vad är den största fördelen med att använda Flux?

Förväntat svar: Du kan styra hur data flödar genom ditt program genom att använda Flux. Du kan mer effektivt analysera dataändringar och felsöka problem genom att införa ett enkelriktat dataflöde med fördefinierade ansvarsområden för varje komponent (åtgärd, lagring och vy).

 1. Hur skapar du refs?

Förväntat svar: React används för att skapa Refs. Man använder attributet ref för att koppla till React-element efter anropet createRef(). När en komponent skapas anges refs pånytt till en förekomstegenskap så att de kan användas som referenser i hela komponenten.

 1. Hur skulle du optimera prestandan i en React-app?

Förväntat svar:

 • Genom att hålla komponenttillståndet lokalt, vid behov
 • Genom att komma ihåg att React komponenter bör undvika onödiga om-renderingar
 • Genom koddelning med dynamisk import
 • Genom Reactfönster eller listvirtualisering
 • Med Reacts lazy image loading
 1. Vad skulle du undvika att binda i React?

Förväntat svar: Jag kan använda pilfunktioner i klassegenskaper för att undvika bindning i React. Klassegenskaper är en ny funktion och för att kunna använda dem måste jag aktivera transform-class-properties.

 1. Berätta om tidigare projekt du har arbetat med och som byggdes ovanpå React.js.

Exempel på svar: Jag har arbetat med en meddelandeapp/chattapp i realtid /personlig blogg /e-handelsmobilapplikation.

Vad skiljer en bra React.js-utvecklare från en bra utvecklare?

När det gäller de finjusterade tekniska detaljerna som en bra React-utvecklare kan ha, tittar Prifti djupt in i kodens detaljer.

Jag ser alla skillnader i importordningen, destrukturering av objekt, användning av memoiserade komponenter, undviker att definiera funktioner inuti render, användning av objektlitteraler.

För Catherine är det viktigaste kriteriet, förutom att behärska den förväntade tekniska stapeln, att utvecklaren kan arbeta utan att övervakas och påminnas om sina uppgifter:

De ska kunna presentera sig själva och sitt arbete utan ständig övervakning. Extra poäng om de tar på sig mer än bara React-relaterade uppgifter, har förmågan att fatta egna beslut och en vilja att lära sig nya saker.

Tre steg till din perfekta React.js-utvecklare

 • Berätta för oss om dina behov

  Prata med en teknisk kundansvarig om dina krav och mål för din produkt eller projekt.

 • Bli matchad med den perfekta utvecklaren

  Inom några dagar kommer en handplockad och kvalitetssäkrad utvecklare att presenteras för dig.

 • Börja arbeta tillsammans (riskfritt)

  Arbetet börjar. Helt riskfritt i en vecka. Du betalar bara om du är nöjd.

Hitta en React.js-utvecklare

Varför ska du använda React.js?

React.js (eller helt enkelt React) är ett bibliotek med förskriven JavaScript-kod för vanliga interaktiva gränssnittskomponenter i webbappar och webbplatser. React.js-biblioteket är en öppen källkod som underhålls av dess gemenskap av användare. Det är ett av de mest populära front-end-utvecklingsverktygen med ett stort ekosystem med kodpaket.

 • Vad används React för?

  React-utvecklare använder detta JavaScript-bibliotek för att snabbt lägga till dynamiska element i gränssnittet för webbappar eller webbplatser. Detta kan exempelvis vara automatiserade funktioner i sökfältet, interaktiva formulär, bildspel etc.

 • Vilka är fördelarna med React.js?

  De färdiga delar av kod som finns tillgängligt i React.js hjälper till att minska mängden manuell kodning när du skapar standard dynamiska UI-komponenter. Om du bygger en större interaktiv webbapp sparar React.js dig utvecklingstid och hjälper till att minimera antalet buggar och errors. Dessutom kommer React's VirtualDOM göra att appens sidor framställs snabbare som svar på användarnas handlingar och bidra till en smidig användarupplevelse.

 • Är React endast för single-page apps (SPA)?

  Även om utvecklare i de flesta fall använder React för att bygga SPAs begränsar tekniken i sig inte dig till ensidig applogik. Du kan implementera en flersidig logik för din webbtjänst genom att sammanlänka flera fristående react-projekt (sidor) med din huvudsakliga applikationssida. Bortsett från det kan du enkelt ansluta separata React-komponenter till alla befintliga webbapplikationer som är byggda med en annan teknik.

 • Är React SEO-vänligt?

  Webbplatser som är byggda med React kan stöta på indexeringsproblem i Google om de använder rendering på klientsidan för textinnehåll. Under genomsökningen måste Googlebot ladda en tom sida och sedan köra JavaScript-kod för att återge dess innehåll. Om renderingen kräver för mycket kapacitet är chansen att Googlebot bara indexerar en del av sidinnehållet. För att undvika detta bör du implementera förrendering eller serverrendering som gör att sökrobotar kan se hela SEO-innehållet på varje sida omedelbart efter att det har laddats in. Läs vårt inlägg om React SEO för att lära dig mer om detta.

 • När borde man inte använda sig av React.js?

  Om du behöver skapa en statisk webbplats med ett par grundläggande dynamiska former eller en enkel SPA, skulle det vara överdrivet att välja React.js. Om ditt projekt enkelt kan byggas med enklare verktyg behöver du inte välja React.js och överbelasta din kod.

 • Vilka företag använder React.js?

  React.js skapades ursprungligen av Jordan Walke, en mjukvaruutvecklare på Facebook 2012. Sedan dess har Facebooks webb app betrott sig mycket på React.js. Samma gör webbversionerna av Instagram och WhatsApp.

 • Vilken är den bästa backend för React?

  Vilken teknisk stack som ska väljas för backend till din React.js-webbapp beror på storleken av ditt projekt, affärsmål och ditt teamkompetens. Du kan välja Java Spring-ramverket för att bygga en app i enterprise-skala. Ruby on Rails ramverk skulle fungera för ett medelstort projekt. Oavsett storleken på ditt projekt kan du välja att köra JavaScript överallt och välja Express-ramverket och Node.js.

 • Varför och när ska jag använda React istället för Vue?

  React är ett bibliotek medan Vue är ett ramverk. Det betyder att React är ett bättre val om du behöver mer frihet och kontroll över din utvecklingsprocess. Du kan anpassa den med hjälp av en rad kompletterande bibliotek (som React-Redux) och lösningar för styling (som JSS eller Styled-komponenter). Se vår jämförelse mellan React och Vue.

 • React.js vs React Native

  React.js, även ofta känt som React eller ReactJS, är ett JavaScript-bibliotek som främst utvecklats av Facebook men blev sedan öppen källkod. Det används för att skapa en hierarki av användargränssnittskomponenter för webbappar, eller med andra ord, för att rendera UI-komponenter.

  React Native är ett JavaScript-baserat ramverk för att skapa inbyggda applikationer. React Native omvandlar din kod till inbyggda appkomponenter i både iOS och Android, så att du kan skapa mobilappar för båda plattformarna. Det är inte en annan version av React, utan ett annat ramverk.

  De två kompletterar varandra. React-komponenter kapslar in befintlig inbyggd kod och samarbetar med inbyggda API:er via Reacts deklarativa UI-paradigm och JavaScript.

  React är bas-abstraktionen av React DOM för webbplattformen i React JS, medan i React Native är React den grundläggande abstraktionen av React Native. Som ett resultat förblir syntaxen och arbetsflödet liknande men komponenterna ändras.

 • Vilka språk och ramverk är React kompatibelt med?

  Det finns en hel del språk och ramverk inom React.js som React-utvecklare kan kombinera. Några av de mest anmärkningsvärda parningarna som förbättrar arbetet med React för olika applikationer är Express (JavaScript eller TypeScript), .NET (C# eller F#), Ruby JSX (med Ruby on Rails), Django (Python) och Meteor (JavaScript eller TypeScript).

 • Är React fortfarande populärt?

  React kommer inte att försvinna i första taget! Dess tillgänglighet, stora community, omfattande biblioteksstöd och branta inlärningskurva gör att webbutvecklare fortfarande väljer React.js världen över inom flera olika branscher.

  React.js gör också testning enklare, då det är mycket dynamiskt och robust. Det är även ett bibliotek som sägs öka produktivitetsnivån i många typer av projekt.

  Några av de mest kända apparna som utvecklats i React är Facebook, Instagram, WhatsApp och Netflix utvecklas med React.js. Behöver du fler bevis?

 • Checklista för att hitta de bästa React.js utvecklarna

  Om du behöver React.js utvecklare på toppnivå så kan du förutom att titta på deras React.js kunskapsnivå även undersöka deras kunskapsnivå vad gäller React-ramverk och bibliotek, samt även deras förmåga att använda plug-ins på webbsidor.

  Du bör även titta närmare på deras erfarenhet och kunskap vad gäller iOS och Android, förmågan att organisera och dokumentera processer, samt kunskap inom prestandaoptimering.Kunskap inom testning och debugging är definitivt ett plus eftersom React-applikationer även inkluderar många av dessa försäkrings-faser.

  Eller, anställ en React-utvecklare som jobbar med Proxify!

 • Vad är de senaste uppdateringarna i React.js?

  Den nuvarande versionen av React som lanserades 2021 är React 17. Dock så jobbar teamet bakom detta JavaScript-ramverk redan på React 18, som nu är i Beta.

  Utvecklare kommer att kunna använda den stabila och officiella utgåvan den kommande tiden.

Betrodd av:

Har du en fråga om att anlita en React.js-utvecklare?

 • Vad kostar det att anlita en React.js utvecklare via er?

 • Hur fungerar den riskfria testperioden med vår React.js-utvecklare?

 • Kan Proxify hitta en React.js-utvecklare inom en vecka?

 • Hur fungerar utvals- och kvalitetssäkringsprocessen?

Hitta din nästa React.js-utvecklare inom dagar, inte månader

Vi kan hjälpa dig att leverera din produkt snabbare med en erfaren remote React.js-utvecklare. Från 349 kr/timme. Betala bara om du är nöjd efter din första vecka.

I detta korta 25-minuterssamtal kommer vi:

 • Förstå dina utvecklingsutmaningar
 • Förklara hur vi matchar dig med en senior och beprövad React.js-utvecklare från oss
 • Dela med oss av nästa steg för att hitta den rätta utvecklaren för dig

Inte säker på vart du ska börja?

Låt oss ta ett kort möte.

Den första utvecklaren startar inom några dagar. Ingen aggresiv säljpitch.