5 Tips to follow before you start an app

Kämpar du med att ta din affärsidé från idé till produkt? Kanske är du osäker på hur du ska börja eller saknar kompetensen i bolaget. Här ger vi våra bästa råd om hur du borde ta dig an utvecklingen av din idé.

1. Designa först, utveckla senare

Många företag har svårt att motstå frestelsen att börja utveckla en idé direkt. Problemet är att idén ofta är dåligt definierad. Det innebär att det sammantaget tar längre tid då det ofta sker misstag under utvecklingen när man inte har en färdig design.

Se till att designen av din idé är färdig innan du börjar någon som helst utveckling. Vi själva föredrar att arbeta med wireframes då det är ett effektivt sätt att snabbt få en bild över hur din idé kan se ut och hur lång tid det kan ta att implementera den. Detta ger dig en bättre uppfattning om genomförbarheten, i synnerhet från ett finansiellt perspektiv. Dessutom är det enklare att göra mindre förändringar då utvecklaren fått ett visuellt skelett att utgå ifrån, e.g. vad går vart och vilka länkar ska vara på vilken plats etc.

Inte säker på vem du ska vända dig till för design? I Proxify’s nätverk har vi flera superduktiga UI/UX-experter.

2. Definiera era utvecklingsbehov

Du kanske är ute efter att lägga till något, förbättra eller omdesigna delar av din site eller applikation. I det fallet så är troligtvis teknologierna redan bestämda för dig. Om inte, så borde du besluta vilka teknologier din plattform kommer att använda. Kommer den exempelvis vara byggd i PHP, Python eller C#? Vilket databashanteringssystem kommer du att använda? Det här gäller även i designfasen. Designprogram som Sketch och InVison är två exempel på appar som hjälper dig enormt med kommunikationen mellan design och utveckling.

3. Ha en projektledare

Vissa påstår att en projektledare inom webb- och apputveckling måste ha en teknisk bakgrund eller programmerings- och/eller designkunskap. Vi på Proxify som själva arbetat som utvecklare och projektledare förstår självklart att det finns fördelar med det, men ser det inte som en absolut nödvändighet. Att ha en projektledare är dock viktigt då det är deras kommunikativa förmåga med utvecklare eller designer som kommer få arbetet gjort.

path

Projektledarens jobb är att översätta och kommunicera ditt företags design och prioriteringar till den som ska implementera dem. De ser till att allt flyter på, säkerställer att ni rör er i rätt riktning och att ändringar görs när och där de behövs.

4. Utveckla designen

Börja utveckla idén baserat på designen som ni tagit fram. Här är det viktigt att du arbetar med rätt utvecklare som har erfarenhet av den teknologi du valt och som är så pass talangfulla och professionella att ni inte börjar arbeta upp en teknisk skuld.

Det här är vad Proxify erbjuder - ett nätverk av talangfulla utvecklare och designers anpassade till era behov.

5. Förstå att det finns behov av underhåll

Dessvärre är det inte så att arbetet är över bara för att du implementerat din design. Det kommer behövas underhåll och det är något du behöver vara medveten om innan du påbörjar ditt projekt. Inte ens den bästa utvecklaren implementerar ett projekt utan oförutsedda buggar. Försök allokera resurser i förväg så det inte blir några överraskningar.

Hitta din nästa utvecklare inom ett par dagar

Vi kan hjälpa dig att leverera din produkt snabbare. Anlita våra erfarna remoteutvecklare från 349 kr/timme. Betala bara om du är nöjd efter första veckan.

Ge oss 25 minuter av din tid, så kommer vi att:

  • Sätta oss in i dina utmaningar och behov
  • Berätta om våra seniora och beprövade utvecklare
  • Förklara hur vi kan matcha dig med precis rätt {profession}

Vet du inte var du ska börja?

Låt oss ta ett kort digitalt möte.

Ingen aggressiv säljpitch, vi lovar!