Andrii M.

MS BI-ingenjör

Andrii har nästan 15 års erfarenhet av att arbeta med Business Intelligence och Analytics från en mängd olika branscher. Under de senaste fyra åren har Andrii specialiserat sig på MS Power BI.

** Utvald erfarenhet **

** BI-utvecklare och teamledare **

 • Designade och utvecklade sofistikerade rapporteringslösningar med PowerBI inom Learning & Operations för ett större företag (80 000 anställda); integrerade flera inlärningssystem i en datamodell för att ge en konsoliderad helhetssyn på insatserna för inlärningen och dess resultat;
 • Designade och byggde en uppsättning statistiska regressionsmodeller (till exempel innehållsandels inverkan på lärande; inlärningseffekter på anställdas resultat inkl. Försäljning och kundnöjdhet);
 • Implementerade en automatiserad ETL-process för ett datalager som används av flera PowerBI-rapporter;
 • Införda automatiserade QA-procedurer för flera rapporter.

** BI-utvecklare och teamledare **

 • Design, planering och övervakning av BI-projekt: samla krav, skriva användarberättelser, hantera motstridiga förväntningar
 • Bygga och leda team av affärsanalytiker och BI-utvecklare, mentorskap, coachning och främjande av en kultur av innovation och lagarbete, kapacitetskontroll, prestationsutvärdering;
 • Aktivera tvärfunktionellt samarbete med intressenter, företagsavdelningar och team;
 • Automatiserade rapporterings- och BI-processerna inom 6 månader, byggde ett nytt team för att automatisera rapporterings- och BI-tjänsterna (tidigare 80+ heltidsekvivalenter, nu 6 anställda);
 • Säkerställde intensiv kundframsteg inom datamognadsmodellen: från vanlig rapportering till prediktiv analys med maskininlärningsalger.

Huvudsaklig expertis

 • MySQL MySQL 15 år
 • MSSQL MSSQL 11 år

Andra kompetenser

 • Microsoft Power BI Microsoft Power BI 4 år
 • Python Python 2 år
Andrii

Andrii M.

395 kr per timme

Anlita Andrii M.

Hitta din nästa utvecklare inom dagar, inte månader

Vi kan hjälpa dig att leverera din produkt snabbare med en erfaren remoteutvecklare. Från 349 kr/timme. Betala bara om du är nöjd efter din första vecka.

I detta korta 25-minuterssamtal kommer vi:

 • Förstå dina utvecklingsutmaningar
 • Förklara hur vi matchar dig med en senior och beprövad utvecklare från oss
 • Dela med oss av nästa steg för att hitta den rätta utvecklaren för dig

Inte säker på vart du ska börja?

Låt oss ta ett kort möte.

Den första utvecklaren startar inom några dagar. Ingen aggresiv säljpitch.