Andrii M.

MS BI-utvecklare

Andrii har nästan 15 års erfarenhet av att arbeta med Business Intelligence och Analytics från en mängd olika branscher. Under de senaste fyra åren har Andrii specialiserat sig på MS Power BI.

BI-utvecklare och teamledare

 • Designade och utvecklade sofistikerade rapporteringslösningar med PowerBI inom Learning & Operations för ett större företag (80 000 anställda); integrerade flera inlärningssystem i en datamodell för att ge en konsoliderad helhetssyn på insatserna för inlärningen och dess resultat;
 • Designade och byggde en uppsättning statistiska regressionsmodeller (till exempel innehållsandels inverkan på lärande; inlärningseffekter på anställdas resultat inkl. Försäljning och kundnöjdhet);
 • Implementerade en automatiserad ETL-process för ett datalager som används av flera PowerBI-rapporter;
 • Införda automatiserade QA-procedurer för flera rapporter.

BI-utvecklare och teamledare

 • Design, planering och övervakning av BI-projekt: samla krav, skriva användarberättelser, hantera motstridiga förväntningar
 • Bygga och leda team av affärsanalytiker och BI-utvecklare, mentorskap, coachning och främjande av en kultur av innovation och lagarbete, kapacitetskontroll, prestationsutvärdering;
 • Aktivera tvärfunktionellt samarbete med intressenter, företagsavdelningar och team;
 • Automatiserade rapporterings- och BI-processerna inom 6 månader, byggde ett nytt team för att automatisera rapporterings- och BI-tjänsterna (tidigare 80+ heltidsekvivalenter, nu 6 anställda);
 • Säkerställde intensiv kundframsteg inom datamognadsmodellen: från vanlig rapportering till prediktiv analys med maskininlärningsalger.
Huvudsaklig expertis
 • Microsoft Power BI
  Microsoft Power BI 4 år
 • SQL
  SQL 15 år
 • MSSQL
  MSSQL 11 år
Andra kompetenser
 • Python
  Python 2 år

Hitta din nästa utvecklare inom ett par dagar

Vi kan hjälpa dig att leverera din produkt snabbare. Anlita våra erfarna remoteutvecklare från 349 kr/timme. Betala bara om du är nöjd efter första veckan.

Ge oss 25 minuter av din tid, så kommer vi att:

 • Sätta oss in i dina utmaningar och behov
 • Berätta om våra seniora och beprövade utvecklare
 • Förklara hur vi kan matcha dig med precis rätt utvecklare

Vet du inte var du ska börja?

Låt oss ta ett kort digitalt möte.

Ingen aggressiv säljpitch, vi lovar!