Builders: I vår podcast pratar vi om hur man bygger riktigt bra tech-produkter. Lyssna här

Så formar AI framtidens programmering

Programvaruutveckling är ett dynamiskt och snabbväxande område där nya tekniker och metoder dyker upp i en häpnadsväckande takt.

Undersökning Juli 2023

Programvaruutveckling är ett dynamiskt och snabbväxande område där nya tekniker och metoder dyker upp i en häpnadsväckande takt. Under de senaste månaderna har intresset för AI ökat rejält, främst på grund av lanseringen av ChatGPT. Enligt beräkningar hade den populära chatboten uppskattningsvis 100 miljoner månatliga användare bara två månader efter lanseringen, och sedan dess har det fortsatt stadigt uppåt för ChatGPT och andra AI-verktyg.

Idag riktar många företag och organisationer blicken mot AI för att öka sin effektivitet och produktivitet. Vi har undersökt hur våra utvecklare använder AI i sitt arbete och delar med oss av fyra viktiga insikter.

I takt med att AI blir allt vanligare i olika branscher går det inte heller längre att undgå dess påverkan inom programvaruutveckling.

I den här artikeln går vi igenom svaren från en undersökning som gjorts med hjälp av utvecklarna i vårt community angående deras användning av AI i sitt utvecklingsarbete.

Undersökningen genomfördes med ett urval av över 100 utvecklare från Proxifys nätverk och bestod av en rad frågor som syftade till att bättre försöka förstå användningen av AI inom programvaruutveckling. Vi undersökte även vad utvecklarna själva tyckte om dess inverkan på branschen, och vilka fördelar och utmaningar AI kan ha inom programvaruutveckling i framtiden.

Innehåll

 1. En revolutionerande förbättring av produktiviteten
 2. Ökat intresse för bredare användning
 3. Ett lättillgängligt verktyg är föga förvånande det mest använda
 4. Många vill fördjupa sina kunskaper
 5. Proxifys åtaganden för AI
 6. Så använder våra kunder AI

Innehåll

  Insikt #1

  En revolutionerande förbättring av produktiviteten

  Utvecklarna som deltog i vår undersökning svarade att de i allt högre grad tar hjälp av AI-verktyg i sitt arbete, och rapporterade att de kunde spara allt från en halvtimmes jobb till svindlande 12 timmar per vecka.

  Några av dem har kunnat öka sin produktivitet med upp till 20 % genom att använda AI-verktyg för att effektivisera olika aspekter av sitt arbete. Verktygen kan användas i flera olika stadier av utvecklingsprocessen, vilket belyser hur praktiska de är när det kommer till att göra arbetet mer produktivt och effektivt.

  Verktygen används för bl.a. boilerplatekod, att söka efter bästa praxis och designmönster när man skapar programvaruarkitektur och för att ”översätta” kod till tekniker som utvecklarna inte är bekanta med. Några utvecklare använder till och med AI-verktyg utanför kodningsarbetet, till exempel för att skriva dokumentation på engelska till kunder, låta AI:n hitta resurser eller för att brainstorma och verifiera idéer för mycket specifika problem.

  upp till
  20%
  högre produktivitet har dokumenterats av utvecklare som använder AI dagligen

  “Det sparar mig runt 70 % av min tid vilket är fantastiskt, eftersom jag kan anta en mer arkitektliknande roll istället för att blint skriva kod.”

  william-1

  Proxify-kommentar

  William Svedström

  Chief Commercial Officer

  Vi ser en betydande ökning av att använda AI-verktyg för att komplettera utvecklarnas naturliga arbetsflöden utan att ersätta dem. Denna utveckling har blivit en succé i branschen. Tidigare arbetade utvecklarna med repetitiva, tråkiga uppgifter som att skapa boilerplatekod eller enhetstester eller kommentera sin kod. Med nya AI-verktyg som Copilot, Tabnine och ChatGPT kan man automatisera många av de uppgifterna, vilket gör utvecklarna mycket mer produktiva (och glada!).

  Därför är det inte förvånande när vissa utvecklare rapporterar att de har kunnat öka produktiviteten med hela 70 %. De som har börjat använda AI upplever att de kan arbeta snabbare när de kodar – och dessutom har de roligare på jobbet.

  Innehåll

   Insikt #2

   Ökat intresse för bredare användning

   Svaren vi fick tyder på en växande uppskattning för AI-verktyg när det gäller att effektivisera utvecklingsprocesserna och öka produktiviteten.

   Vår undersökning visade att nästan hälften (47 %) av personerna som svarade använder AI-verktyg regelbundet. Utvecklarna håller med om att man skulle kunna automatisera många repetitiva, tidskrävande uppgifter som ofta är en del av utvecklingsarbetet, och att verktygen kan användas för att identifiera och åtgärda buggar snabbare och mer exakt så att man kan lägga mindre tid och ansträngning på testning och kvalitetssäkring.

   Använder du AI-verktyg regelbundet i ditt arbete?

   0%
   20%
   40%
   60%
   80%
   100%

   proxify.io / 2023 / Användning av AI inom utveckling

   Men hur ser framtiden ut? Av de utvecklare som deltog i undersökningen planerar de allra flesta (91 %) att utöka sin användning av AI-verktyg i framtiden.

   Deltagarna tror att teknikerna kommer att bli mer sofistikerade och säkra i takt med att de utvecklas. Samtidigt finns ett stort intresse att lära sig mer om bästa praxis för att tillämpa AI i sitt dagliga arbete.

   Tror du att du kommer att använda AI-verktyg mer i framtiden?

   0%
   20%
   40%
   60%
   80%
   100%

   proxify.io / 2023 / Användning av AI inom utveckling

   anton

   Proxify-kommentar

   Anton Jarnheimer

   Chief Product Officer

   AI-verktyg förändrar progamvaruutveckling i grunden och gör arbetet mer effektivt, exakt och kreativt. De hjälper till att utöka människans förmågor genom att automatisera repetitiva uppgifter, förutsäga och åtgärda buggar och till och med generera kod. Att låta utvecklingsteamen använda verktygen på ett mer omfattande vis är avgörande för företag som vill ligga i framkanten. Detta har flera anledningar.

   För det första kan utvecklarna fokusera mer på strategisk och övergripande problemlösning och mindre på vardagliga uppgifter. För det andra minskar AI-verktyg risken för mänskliga fel avsevärt, vilket säkerställer en högre kvalitet på programvaran. Sist men inte minst främjar det en kultur där intresset för att lära sig mer och anpassa sig står i centrum, vilket håller teamen i framkanten när det gäller ny teknik. Att integrera AI-verktyg i utvecklingsprocesser är inte bara en trend. Det är ett strategiskt steg mot en smartare, effektivare och mer innovativ framtid inom programvaruutveckling.

   Detta leder till en intressant fråga. När utvecklarna blir mer produktiva – vilka nya produkter, förbättringar eller till och med helt nya branscher kan vi förvänta oss? Vad händer när utvecklarna kan leverera enastående lösningar i stor skala? Det uppstår många nya möjligheter i takt med att vi gör stora framsteg, och det är verkligen nervkittlande att få vara en del av den nya utveckling som växer fram.

   Innehåll

    Insikt #3

    Ett lättillgängligt verktyg är föga förvånande det mest använda

    Vår undersökning visade att 72 % av de deltagare som använder AI-verktyg föredrog att använda ChatGPT framför andra liknande verktyg. Den främsta orsaken var att ChatGPT är gratis att använda, medan de flesta av konkurrenternas liknande eller mer avancerade AI-tekniker inte är det.

    Mer än en fjärdedel av de tillfrågade som använder AI-verktyg (26 %) avslöjade dock att de regelbundet använder GitHub Copilot, trots att man måste betala för det. Tabnine var det minst populära verktyget hos de utvecklare som deltog i undersökningen, då endast 3 % valde det som sitt föredragna AI-verktyg.

    72%
    använder ChatGPT som sitt främsta AI-verktyg

    “Jag brukade fråga Copilot att generera bitar av kod som jag visste fanns, men som jag inte kände till ännu. Jag slutade använda det eftersom det inte är kostnadsfritt, men det skulle vara väldigt praktiskt att aktivera den licensen igen. Ibland testar jag ChatGPT istället, då det har blivit betydligt mer användbart.”

    william-2

    Proxify-kommentar

    William Svedström

    Chief Commercial Officer

    Lanseringen av ChatGPT, med sin imponerande kraft och tillgänglighet, har utan tvekan överraskat branschen. De senaste framstegen och lanseringen av GPT-4 har gjort verktyget ännu bättre och mer användbart för utvecklare. Men en nackdel är att det krävs en viss skicklighet för att skapa effektiva och tydliga uppmaningar för att få praktiska svar på specifika programmeringsfrågor. För att ChatGPT ska kunna bli ett pålitligt verktyg för utvecklare måste det bli mer konsekvent och tillförlitligt. Även om deltagarna i vår undersökning svarade att de föredrog ChatGPT är det värt att notera att verktyget delvis är så populärt för att det är gratis och därmed lättillgängligt.

    Och där kommer andra verktyg, särskilt premiumlösningar som GitHub Copilot, in i bilden. Dessa verktyg är utformade med utvecklare i åtanke och är optimerade för arbetsflöden med kodning. Både ChatGPT och GitHub Copilot är på god väg att bli oumbärliga för utvecklare eftersom de kan lösa mindre komplexa problem som att t.ex. tillhandahålla dokumentation eller förklara kod, och generera kompletta omskrivningar av kod och funktionella lösningar inom några minuter.

    Innehåll

     Insikt #4

     Många vill fördjupa sina kunskaper

     Proxifys nätverk har många AI-entusiaster som är intresserade av att lära sig mer och ytterligare fördjupa sina kunskaper. Enligt vår undersökning tror 66 % av deltagarna att kurser, seminarier och workshops skulle vara användbart för att lära sig mer om AI-verktyg. De nya kunskaperna kan sedan tillämpas effektivt i deras dagliga arbete.

     Många ville också få tillgång till avgiftsbelagda verktyg – 76 % av deltagarna uttryckte ett intresse av att få licenser från Proxify.

     Dessutom uppgav 36,4 % att de skulle vilja ha individuell coaching för AI-verktyg. Allt detta visar på att många i Proxifys community gärna vill fördjupa sina AI-kunskaper och på så vis ligga i framkant inom ett område som utvecklas i rasande fart.

     Hur tror du att Proxify kan hjälpa dig med AI-användning?

     • Kurser 66.1%
     • Licenser 76%
     • Personlig coaching 36.4%

     proxify.io / 2023 / Användning av AI inom utveckling

     stoyan

     Proxify-kommentar

     Stoyan Merdzhanov

     VP Assessment

     För att säkerställa att vi tillhandahåller lämplig och tillförlitlig vägledning för vi en fortlöpande dialog med vårt Proxify-nätverk och konsulterar experter och branschledare. I och med det stora intresset för AI-verktyg har vi tagit fram olika tillvägagångssätt för att uppfylla våra mål inom det här området. Vi fokuserar i första hand på att göra de bästa AI-verktygen mer lättillgängliga genom att skaffa licenser och starta samarbeten. Dessutom planerar vi att erbjuda utbildningar som innehåller både inlärning i egen takt och personliga möten. Vi vill se till att alla får tillgång till det bästa som finns inom utbildning och kurser för AI.

     Vi vet att det är mycket viktigt för utvecklare att kontinuerligt fördjupa och bredda sina kunskaper, och därför tar vi aktivt fram verkliga exempel och lösningar som kan implementeras omedelbart. Att tillhandahålla banbrytande AI-verktyg och ge ett utbrett stöd att använda dem är något vi är mycket stolta över. Vi tar ständigt fram nya metoder för att hjälpa våra utvecklare att fördjupa sina kunskaper så att de kan växa och förbättras.

     Få ert företag att växa med hjälp av techexperter som kan AI

     Proxifys åtagande

     Proxify x GitHub Copilot

     Vi arbetar kontinuerligt med att bygga ett innovativt ekosystem av verktyg som gör det möjligt för våra utvecklare att prestera på topp. GitHub Copilot är designat som en sorts assistent till dagens utvecklare, med syftet att öka produktiviteten, accelerera utvecklingen och förbättra den övergripande tillfredsställelsen. Proxify uppmuntrar sina utvecklare att ha en mer aktiv roll i utvecklingen av olika AI-verktyg för parprogrammering och hjälper dem att börja använda verktygen så tidigt som möjligt. Detta gör vi genom att erbjuda betalda licenser och organisera webbseminarier för bästa praxis där de kan utbyta idéer och lära av varandra.

     GitHub Copilot kan t.ex. användas för att föreslå kodsnuttar för flera programmeringsspråk som Python, JavaScript och Ruby, spendera mindre tid på repetitiva kodmönster, mata in naturligt språk och få förslag på kod eller för att slutföra kodsyntax och funktionsargument med målet att frigöra mer utrymme för utvecklarna att fokusera på det de gör bäst: att bygga bra, fungerande programvara åt våra kunder.

     "Proaktiv energihantering och fokus är två av de mest underskattade utmaningarna med distansarbete. Att introducera AI-verktyg som GitHub Copilot i det dagliga arbetsflödet gör det möjligt att förbättra produktiviteten och samtidigt spara på sin kognitiva energi."

     Catalina Butnaru

     Catalina Daniela Istrate

     Developer Success Lead

     Så kan AI användas

     Artificiell intelligens har blivit en game-changer för företag inom många olika branscher och ger dem de verktyg de behöver för att optimera verksamheten, göra beslutsfattandet smidigare och förbättra kundupplevelsen. Men hur används AI i praktiken? Låt oss titta närmare på hur våra kunder drar nytta av denna kraftfulla teknik och vilka effekter det får i några verkliga exempel.
     • Kodrefaktorisering

      Kodrefaktorisering

      AI kan hjälpa till att analysera befintliga kodbaser och föreslå förbättringar baserat på modern bästa praxis och designmönster. Ett AI-system kan analysera en kodbas och sedan föreslå t.ex. en migrering från ett föråldrat ramverk till ett nyare, en uppdatering av syntax för att uppfylla nya standarder eller en omstrukturering av koden för att förbättra läsbarheten och förenkla underhållet.

     • Flerspråksstöd i appar

      Flerspråksstöd i appar

      AI kan användas för att hjälpa utvecklare att översätta och lokalisera appar till flera språk på ett mer effektivt sätt. Genom att automatisera vissa uppgifter som rör flerspråksstödet kan appen ges ut på flera språk både snabbare och med mindre arbete.

     • Projektdokumentation

      Projektdokumentation

      Programvaruutvecklare kan ta hjälp av AI för att automatiskt generera och hantera dokumentation för olika projekt. Det kan bidra till förbättrad kvalitet och färre fel, samtidigt som det sparar tid och arbete under såväl dokumentationsprocessen som onboardingen av nya teammedlemmar.

     • Översättning över flera språk

      Översättning över flera språk

      AI kan också användas för att automatiskt och blixtsnabbt översätta kod från ett programmeringsspråk till ett annat, vilket kan hjälpa utvecklare att lära sig det nya språket och förstå det bättre. Till exempel kan AI hjälpa till att konvertera ett äldre system som är skrivet på ett språk som COBOL till ett mer modernt språk som Python eller Java.

     • Felsökning

      Felsökning

      AI kan även göra felsökningen mer effektiv genom att hjälpa utvecklare att hitta och åtgärda fel i koden. Om man automatiserar vissa felsökningsuppgifter kan man snabbt och lätt både hitta och fixa buggar i programvaran.

     nabil

     Proxify-kommentar

     Nabil Chiheb

     Client Engineering Manager & Software Engineer

     AI-verktyg som GitHub Copilot har potential att revolutionera hur vi skriver och utvecklar programvara. Genom att automatisera rutinuppgifter och komma med smarta förslag kan verktygen öka vår produktivitet så att vi kan fokusera på mer kreativa och övergripande uppgifter. Att få tillgång till hela programmeringscommunityts samlade kunskap genom maskininlärningsmodeller kan leda till snabbare, mer effektiva utvecklingscykler – och i slutändan bättre programvara.

     Kom igång med AI

     Redo att rivstarta företagets tillväxt? Kom igång med AI idag genom att anlita en expert som kan utnyttja AI-verktygens fulla potential och hjälpa er att utvecklas och växa.

     Anlita AI-experter nu
     • ✓ 500+ kompetenser
     • ✓ 94 % lyckade matchningar
     • ✓ Matchning på 2 dagar i snitt
     Get moving with AI