Pandemin bör påskynda för företagen att bredda sin urvalspool av utvecklare

Foto: Håkan Målbäck

Ineffektiva rekryteringsmetoder, gammalmodiga kravspecifikationer och en oförståelse för marknaden i stort - att rekrytera utvecklare är ingen dans på rosor. Enligt Fredrik Kruse behöver rekryteringsföretagen ställa om och anpassa sig med tanke på den brist på utvecklare som råder i Sverige.

I digitaliseringens framfart har behovet av att rekrytera utvecklare aldrig varit större. Bristen på utvecklare är emellertid stor och seniora utvecklare kan ofta välja och vraka bland jobberbjudanden. Problemet för många headhunters och HR-chefer handlar idag i mångt och mycket om hur man på bästa sätt kan locka över de vassaste talangerna, och samtidigt hålla kostnaderna nere.

Fredrik Kruse har jobbat med rekrytering inom tech i flera år och har, efter att ha drivit bolag som Grooo (tidigare Stockholm Headhunting) och Techloop, skapat sig en hel del insikter om hur företag ska tänka när det komme r till hur man bör jobba med utvecklare:

– Jag tror på en starkare grad av digitalisering hos rekryteringsbolagen. Pandemin bör också påskynda för företagen att bredda sin urvalspool, Stockholm är ju en förhållandevis liten marknad. Även om den förstås är tech-intensiv finns det såklart ett begränsat antal utvecklare vilket gör att företag borde titta utanför Sveriges gränser. Tech-arbetskraften är en kraft som funkar globalt - utan att du är bunden till geografiska gränser. Dessutom är många utvecklare hårt uppvaktade och vet att de är en eftertraktade vilket gör konkurrensen om de utvecklare som finns stenhård.

“Någonstans måste man inse att det finns en brist, utvecklarna räcker inte åt alla”


Enligt Fredrik känner många utvecklare att de har råd att vara selektiva i högre utsträckning än andra. De kan välja bort företag som inte har samma värdegrund som dem själva och det gör att det måste finnas andra värden som lockar. Höga löner, bra kollegor och fina förmåner i all ära, men det är hygienfaktorer som ser ut på ungefär samma sätt hos de flesta, säger han och utvecklar sitt resonemang:

– Någonstans måste man inse att det finns en brist på kompetens i Sverige, utvecklarna räcker inte åt alla. Mitt första tips till företag är därför att bredda sitt urval geografiskt. Hur man än vrider och vänder på det kommer det alltid att vara extra svårt att attrahera utvecklare på en marknad där det råder brist på dem. Som arbetsgivare bör du även ställa dig frågan om utvecklarna måste prata svenska. Många företag väljer idag bort tech-talanger som inte har svenska som förstaspråk vilket ytterligare minskar urvalet.

Hitta din nästa utvecklare inom dagar, inte månader

Vi kan hjälpa dig att leverera din produkt snabbare med en erfaren remoteutvecklare. Från 349 kr/timme. Betala bara om du är nöjd efter din första vecka.

I detta korta 25-minuterssamtal kommer vi:

  • Förstå dina utvecklingsutmaningar
  • Förklara hur vi matchar dig med en senior och beprövad utvecklare från oss
  • Dela med oss av nästa steg för att hitta den rätta utvecklaren för dig

Inte säker på vart du ska börja?

Låt oss ta ett kort möte.

Den första utvecklaren startar inom några dagar. Ingen aggresiv säljpitch.