Save money, mitigate risks and wow customers

Informationsarkitektur (IA) och UX-design har en enorm total inverkan på den slutliga programvaruprodukten. Om de görs på rätt sätt minskar de tid och ansträngningar som spenderas på utvecklingen, garanterar en glad och felfri upplevelse för användarna och returnerar upp till 1000 SEK per investerad krona.

Ibland underskattar dock teknikentreprenörer vikten av att engagera UX / IA-specialisten i sina projekt. Eftersom tidsfrister eller budgetbegränsningar pressas ned minskar de informationsarkitekturen och UX-designfasen avsevärt och drar knappast nytta av det ens hälften så mycket som de kunde. I vissa fall hoppar de överhuvudtaget och inser att det inte vore en bra idé först efter att den första versionen av deras app floppade.

Om du vill bygga en fantastisk produkt från första försöket bör du motstå frestelsen att hoppa över IA- och UX-designfasen. Låt oss presentera fördelarna med att ta fram designen innan utvecklare börjar koda.

Om det görs i tid sparar IA- och UX-design pengar

Det tar normalt ungefär en månad att bygga IA och UX för en ny app. Helst börjar processen så tidigt som planeringsfasen och avslutas innan de första kodraderna skrivs. Under denna tid blir en abstrakt appidé formad, detaljerad och testad. Det blir till den visuella ritningen som leder utvecklingsgruppen mot framgång.

Vid första anblicken kan det verka som att anställa en UX-arkitekt ökar din projektvecklingskostnad. Det kan också verka som att ägna fyra veckor åt UX-design skjuter upp ditt lanseringsdatum. Att kringgå UX-arbetet kan dock få ditt team att omarbeta appen flera gånger och så småningom kosta dig N gånger mer än du skulle betala för en användarupplevelsearkitekt.

Tricket är att iterera och testa av dina idéer med en UX-designer är mycket billigare och snabbare än att göra det med utvecklare. Generellt, ju senare du begär en ändring av din programvara desto mer kostar det dig och desto längre tid tar det att implementera den. Om du vill ändra något i arkitekturupplevelsen för användarupplevelsen krävs det att du drar ett par nya trådramar. I utvecklingsstadiet skulle en liknande ändring kräva att din appkod skrivs om helt eller delvis.

Om det görs ordentligt gör UX-design programvaran kundcentrerad

Den fantastiska programvaran ligger i korsningen mellan användarnas behov och produktägarens affärsbehov. UX-designers och informationsarkitekter kan hjälpa dig att hitta den önskade balansen. Som företagsägare delar du med dig din vision om VAD appen ska göra ur ditt affärsperspektiv. I sin tur visar de dig HUR din app ska göra det ur kundens perspektiv.

Det bästa är att du har en klickbar prototyp av din app för att testa med dina framtida användare innan några pengar spenderas på utvecklingen. Men för att få en bra prototyp, var redo att samarbeta nära med din UX-designer. UX-designprocessen kommer att ha flera steg och kräver att du ger feedback om de mellanliggande UX-leveranserna. Du bör förvänta dig att din designer:

  • Gör marknadsundersökningar (20h). Din designer studerar dina projektspecifikationer och intervjuar dig för att klargöra saker eller framkalla ytterligare krav. De tittar också på produkterna från dina konkurrenter för att lära sig vanliga sätt att lösa användarnas problem i din bransch. Om det finns en sådan möjlighet intervjuar de framtida användare av din app för att ta reda på deras förväntningar. Som ett resultat får du ett första koncept för appen som stöds av vissa referenser och material som motiverar det.
  • Bygger UX-informationsarkitektur (20 timmar). Din designer bestämmer hur innehållet i din app ska organiseras och märkas. De hittar ett sätt att göra det enkelt för användare att hitta och få tillgång till de funktioner de behöver för att slutföra den uppgift de vill ha och för att nå sina mål. Som ett resultat får du en tankekarta och ett användarflödesdiagram som visar den fullständiga sökvägen en användare tar när han interagerar med din app.
  • Ritar trådramar (40–80 timmar). Din designer gör först trådlösa ramar med låg trohet för att visa hur olika gränssnittselement ska placeras på skärmen och hur navigering ska fungera. Dessa trådramar kommer att koppla din appinformationsarkitektur med dess framtida visuella design. Då kommer din designer att skapa högkvalitativa trådramar för att förfina avstånd och layout. Som ett resultat ser du hur innehåll och grafik distribueras och prioriteras, vilka funktioner som är tillgängliga och vilka åtgärder användare ska utföra på varje skärm i din framtida app.

När du har godkänt trådramarna kommer din designer att blåsa liv i dem och sätta ihop en interaktiv prototyp med Adobe XD, InVision eller liknande verktyg. Prototypen kommer att efterlikna utseendet på den slutliga appen. Det gör att du kan se hur rörelsesdesign fungerar och testa olika användarflöden i realtid. Du visar prototypen för alla intressenter, observerar användare som interagerar med den, samlar in feedback och förbättrar den ursprungliga idén tills du har en beprövad version som det är värt att bygga.

Under arbetet med din UX-prototyp får du inblick i många aspekter av din app, från den optimala storleken på knapparna, genom de bästa köptrattstegen, till appfunktionernas relevans för din målgrupp. Dessa insikter hjälper dig att undvika att skapa obekväm design och överflödig funktionalitet eftersom du kommer att lita på användarens feedback istället för dina egna antaganden.

Om det görs av proffs, minskar IA- och UX-design riskerna

Alla programvaruprojekt har risker. De flesta av dessa risker är kopplade till oväntade förändringar som gjorts under utvecklingsstadiet. Genom att göra UX-designen med en professionell innan utvecklingen startar kan du minska riskerna avsevärt. En erfaren UX-expert kan hjälpa dig att:

  • Avstå från att bygga en app som sannolikt kommer att misslyckas. Många idéer för appar ser perfekt ut men resulterar i en komplett flopp när de träffar verkliga användare. Genom att bygga UX-prototyper och testa dem på potentiella kunder kan startups misslyckas snabbt innan några betydande investeringar görs.
  • Minska sannolikheten att budgeten eller tiden löper ut. En prototyp och specifikationer från en UX-designer gör det möjligt för utvecklare att bättre utvärdera tiden de behöver för att bygga olika funktioner i din app. Genom att börja med UX-design ökar du dina chanser att få exakta siffror istället för grova uppskattningar och planera ditt lanseringsdatum korrekt.
  • Minska slöseri med teknik och QA-resurser. Undersökningen och testningen på UX-prototypstadiet sparar ditt utvecklingsteam från att omarbeta större delar av funktionaliteten. Ditt team bygger appen en gång istället för att gå igenom bygg-test-förändringscykeln flera gånger.

Att engagera en riktig UX-professionell tidigt i projektet ökar dina chanser att bygga rätt sak för dina kunder. Med UX-forskning och prototyptestning enligt bästa praxis skulle ditt projekt varken drabbas av funktions kryp eller saknar någon värdefull funktionalitet. Pengarna som investeras i UX / IA kommer att löna sig genom effektiv användning av utvecklarnas tid och ansträngning.

Behöver du en UX-designer för att forma din appidé?

Oavsett om du vill presentera din appidé för investerare, testa den med potentiella kunder eller se till att dina utvecklare förstår vad du vill att de ska bygga, kommer en UX-designer att vara till stor hjälp.

På Proxify kommer du möta professionella UX-designers som dyker djupt in i projektkrav, föreslår välgrundade designlösningar och skapar appar med stor användarupplevelse. Skicka oss din talangförfrågan idag och få igång arbetet med ditt projekt inom två veckor.

Hitta din nästa utvecklare inom ett par dagar

Vi kan hjälpa dig att leverera din produkt snabbare. Anlita våra erfarna remoteutvecklare från 349 kr/timme. Betala bara om du är nöjd efter första veckan.

Ge oss 25 minuter av din tid, så kommer vi att:

  • Sätta oss in i dina utmaningar och behov
  • Berätta om våra seniora och beprövade utvecklare
  • Förklara hur vi kan matcha dig med precis rätt utvecklare

Vet du inte var du ska börja?

Låt oss ta ett kort digitalt möte.

Ingen aggressiv säljpitch, vi lovar!