Anställa Python-utvecklare: Intervjufrågor, statistik och mer

Upptäck detaljerna om att köpa in Python-utvecklare, vad de specialiserar sig på, vad du ska fråga dem vid deras intervju och vilka tekniska färdigheter de behöver ha.

Stefanija Tenekedjieva

Stefanija Tenekedjieva

Arzu Huseynov

Arzu Huseynov

Anställa Python-utvecklare: Intervjufrågor, statistik och mer

Python är ett språk skapat för människor: det är lätt att läsa, enkelt att implementera nya funktioner i och har bra stöd från sin community.

I dagens konkurrensutsatta värld måste man implementera nya komplexa funktioner kontinuerligt, och det finns två sätt att göra det på: att anställa många utvecklare och projektledare för att skapa programvaran snabbt eller anställa en utvecklare som är insatt i ett språk som Python.

Alternativ ett introducerar vissa problem, såsom komplex hantering av arbetsflödet, ökade utvecklingskostnader osv. Så att använda Python ger många fördelar ombord. Även om det inte är det snabbaste programmeringsspråket och hårdvarukostnaden för det är högre än på vissa andra språk, så har det fler förmåner än risker:

Det går snabbt att implementera nya funktioner, och ett par bra Python-utvecklare kan skapa grym programvara. Ur en affärssynpunkt låter en billig och snabb utvecklingsprocess rimlig, och det är här Python verkligen kommer att lysa.

Detta förklarar varför Python är det tredje mest populära programmeringsspråket enligt Stack Overflow-rapporten från 2021 (baserat på svaren från 83,502 respondenter) och den mest eftertraktade tekniken som utvecklare gillar att arbeta med (med 19.04% av alla svar). Alla jobbtavlor borde vara fulla av möjligheter för distans-baserade Python-kodare.

Proxify ensam har mer än 300 skickliga och granskade frilansande Python-utvecklare som arbetar på distans och har goda och breda engelska färdigheter samt relevant erfarenhet av app-utveckling, webbutveckling, maskininlärning, datateknik och andra områden.

Python-jobbansvar och grundläggande krav

Python-utvecklare kan specialisera sig på ett eller ett par områden. Men det är alltid en bra idé att fokusera på bara ett område och göra ditt allra bästa för att bli nästintill felfri inom ditt specialiserade område. Vi kommer att förklara mer om de tillämpningsområden där Python kan användas. Men i allmänhet finns det ett visst jobbansvar för Python-utvecklare:

 • Använda Python i ett cross-functional-team
 • Skriva effektiv och skalbar kod
 • Integrera användarriktade element i program
 • Testa program och felsöka eventuella buggar
 • Utföra granskningar och genomföra förbättringar
 • Skapa lösningar som är lätta att förstå

När det gäller kraven bör en bra Python-utvecklare ha:

 • En tillräcklig mängd år av erfarenhet som Python-utvecklare, beroende på vilken senioritetsnivå som krävs för positionen
 • Kunskap om relevanta Python-ramverk
 • Kunskap om ORM (object-relational mapping)
 • Kunskap om viss relevant front-end-teknik
 • Problemlösningsförmåga

Genomsnittliga löner för Python-utvecklare

Nationella genomsnittslöner varierar från land till land, men eftersom Python är ett populärt programspråk inom mjukvaruutveckling är både efterfrågan och erbjudandet ganska högt.

Enligt en utvecklarundersökning var den genomsnittliga Python-programmerarens inkomst i världen 2021 111,899 dollar per år (eller 54 dollar per timme). Junior Python-utvecklarnas löner var i genomsnitt 80,499 dollar (eller 39 dollar per timme), medan backend Python-ingenjörer tjänade cirka 126,499 dollar per år (eller 61 dollar per timme).

Fullstack Python-utvecklare tjänade i genomsnitt $ 128,150 per år (eller 62 dollar per timme).

Detta betyder att den genomsnittliga Python-utvecklaren tjänar i genomsnitt ungefär 51.96 dollar i timmen.

Så grundlönen är annorlunda beroende på programvaruingenjörens tekniska nivå, var de är baserade, och viktigast av allt - oavsett om de är nybörjarnivå eller senior Python-utvecklare.

Ytterligare bakgrund (datavetenskap, artificiell intelligens, business intelligence, finans, maskininlärning etc.) förutom webbutveckling kommer sannolikt också att resultera i högre löner.

Intervjua en Python-utvecklare

Python har ett enormt community, och det är ett populärt programmeringsspråk. Att lära sig Python är enkelt, så de flesta nya utvecklare börjar sin karriär med Python, förklarar vår Python-utvecklare Arzu Huseynov.

"De senaste trenderna visar oss att det kommer att finnas fler utvecklare som kommer att använda Python som ett dagligt programmeringsspråk. Denna möjlighet hjälper företag att sänka sina utvecklingskostnader och enkelt utöka sitt team."

author Arzu Huseynov

Så att intervjua en Python-utvecklare kommer inte att handla om att skaffa eller hitta dem, utan mer om att hitta en diamant bland de som finns. Här är några intervjufrågor du kan använda och vilka tekniska och icke-tekniska färdigheter du behöver vara uppmärksam på.

Intervjufrågor

Specifika frågor beror på vilken erfarenhetsnivå kandidaten har och vilken position de söker efter. Men några allmänna frågor som Arzu använde i sin Python-upplevelse skulle vara:

 1. Enligt din åsikt, vilka är de fem största fördelarna med att använda Python?

Förväntat svar: Det enkla och sammanfattade svaret är:

 • Python har en enkel syntax
 • Kodning i Python är snabb
 • Det möjliggör snabb dataanalys
 • Det har ett stort samhällsstöd
 • Det erbjuder flera olika kodredigeringstyper
 1. Vad är ett dynamiskt skrivet språk?

Förväntat svar: Dynamiskt skrivna språk är de där den som tolkar språket ger variabler en typ vid körning baserat på variabelns värde vid det tillfället.

 1. Vad är Scope i Python?

Förväntat svar: Tillgängligheten för ett Python-objekt bestäms av dess omfattning. Eftersom den inte kan nås från någon plats i programmet måste omfattningen deklareras för att komma åt den specifika variabeln i koden. Scope avser det specifika kodningsområdet där variabler visas.

 1. Vad är PEP 8, och varför är det viktigt för dig att förstå det?

Förväntat svar: PEP 8, ibland känd som PEP8 eller PEP-8, är ett dokument som erbjuder rekommendationer och bästa praxis för att skapa Python-kod. Guido van Rossum, Barry Warsaw och Nick Coghlan skrev den 2001. Det är viktigt att förstå PEP 8 eftersom dess huvudsyfte är att göra Python-koden mer läsbar och konsekvent.

 1. Vad är ett pass statement?

Förväntat svar: Framtida kod används som platshållare för pass statements. Ingenting händer när pass statement utförs, men du undviker att få ett fel när en tom kod är förbjuden. I loopdeklarationer, funktionsdefinitioner, klassdefinitioner eller programsatser tillåts ingen tom kod.

 1. Hur hanteras minnet i Python?

Förväntat svar: Python använder en privat hög som innehåller alla dess objekt och datastrukturer för att hantera minne. Python-minneshanteraren ansvarar för den interna administrationen av denna privata hög.

 1. Vilka är SOLID-principerna?

Förväntat svar: SOLID är en förkortning för de första fem objektorienterade designprinciperna (OOD) av Robert C. Martin (även känd som Uncle Bob).

SOLID definierar:

 • S - Principen om ett enda ansvar
 • O - Öppen-stängd princip
 • L - Liskov substitutionsprincip
 • I - Interface Segregation-principen
 • D – Dependency Inversion-principen
 1. Vad är Zen of Python?

Förväntat svar: Utformningen av Python-programmeringsspråket påverkas av en uppsättning av 19 "vägledande principer" för att skapa datorprogram som heter "The Zen of Python."

 1. Förklara Python-programvaruarkitekturen.

Förväntat svar: Python är ett objektorienterat programmeringsspråk som liknar Java. Termen "tolkat språk" avser Python. Istället för en enda lång lista med instruktioner, som var normen för funktionella programmeringsspråk, använder Python utbytbara kodmoduler.

 1. Hur kan du skapa en klass i Python?

Förväntat svar: En klass kan skapas med nyckelordsklassen, följt av klassnamnet.

De bästa tekniska färdigheterna att ha

De tekniska färdigheter som är ett måste, beror mest på tillämpningsområdet. Arzu är till exempel en backend-utvecklare, och de här är de viktigaste tekniska färdigheterna som en Python-utvecklare som specialiserat sig på sin utvecklingsmiljö bör ha:

 • Minst en molnplattform (AWS, GCP eller Azure)
 • Olika typer av databaser (Postgres, MySQL, MongoDB, Redis, etc.)
 • Containerization-verktyg (Docker), Linux och Git är alla ett måste.

När det gäller extra färdigheter som en Python-utvecklare kan behöva ha för att få den där ”extra skicklig”-statusen, så följer här några fördelar som skulle kunna visa sig viktiga vid en anställning, enligt Arzu:

"Det är en lite tuff fråga. Men jag tror att bra Python-utvecklare kan använda Python till dess yttersta gränser. De kan de pytoniska sätt att lösa problem och har god erfarenhet av TDD. De bryr sig om läsbarhet, mjukvarumönster och att använda resurser noggrant."

Topp icke-tekniska färdigheter att ha

Några av de kvaliteter du ska leta efter, och gäller inte bara hos en Python-utvecklare, utan hos alla heltidsanställda du vill arbeta med under en längre tid, är:

 • Professionalism
 • Presentabilitet
 • God kommunikationsförmåga
 • Motivation
 • Entusiasm
 • Bra engelska
 • Öppenhet
 • Sociala färdigheter
 • Ärlighet
 • Nyfikenhet
 • Flexibilitet.

Olika expertis för Python-utvecklare

Python-experter kan bära många hattar och specialisera sig på flera områden, från AI och ML via webbutveckling till spelutveckling. Beroende på dina affärsbehov kan vi hjälpa dig att hitta en Python-utvecklare med relevant erfarenhet.

Python maskininlärnings-utvecklare

För att öka din verksamhet med maskininlärning behöver du inte nödvändigtvis integrera dyra funktionsladdade ML-lösningar i dina system. En frilansande Python-utvecklare kan lösa många ML-problem med enkla verktyg. De kan hjälpa dig att tillämpa linjära regressionsalgoritmer för förutsägelser eller Bayesianska klassificerare för att filtrera dokument. De kan också bygga en AI-lösning för bildigenkänning, text och databehandling. För komplexa uppgifter kan de skapa och träna neurala nätverk med hjälp av API:er för djupinlärningsbibliotek.

Om du behöver bygga en datorvisionsapplikation i realtid kan du anlita OpenCV-utvecklare som kodar i Python. Med hjälp av OpenCV-Python API kan de lösa uppgifter om bildbehandling, videoinsamling och analys för att bygga sådana appfunktioner som ansiktsdetektering och objektdetektering.

Om du vill prototypa, träna och distribuera en skalbar modell för djupinlärning kan du anlita Keras-utvecklare. Genom att använda Keras Python API som omsluter Theano och TensorFlow numeriska beräkningsbibliotek, kan Python-programmerare bygga ett neuralt nätverk med några rader kod.

Python Data engineers och ETL-pipelines

Många Python-utvecklare har en god förståelse för relationella (MySQL, PostgreSQL, MSSQL) och icke-relationella (MongoDB) databaser. De är också experter på algoritmer som samlar in, rensar och validerar data. Oavsett om du behöver bygga ett anpassat BI-verktyg eller en pipeline för webbskrapning och aggregering, kommer en Python-programmerare att vara till hjälp.

Genom att använda Pandas, SciPy, NumPy och andra Python-moduler kan programmerare skapa kraftfulla verktyg för datamanipulation och analys. Du kan anlita Apache Spark, Pandas, Numpy och SciPy-utvecklare för att bygga ETL-pipelines som kommer att importera data från olika filformat, som JSON, SQL eller Microsoft Excel, och utföra olika datamanipulationer som sammanslagning, omformning, val och datatvätt. Python Data engineers har alla verktyg som behövs för att skriva tillförlitliga skript som integrerar flera datakällor och databaser i ett system.

Dessutom är Python-utvecklare ofta bra på att visualisera data. De använder exempelvis Matplotlib- och Seaborn-bibliotek för att rita grafer. För avancerad interaktiv visualisering av 3D-data kan de använda Mayavi-appen. Dessa verktyg gör det enkelt att skapa vackra anpassade diagram.

Python-programmerare och DevOps

Python-experter kan hjälpa dig att förbättra ditt teams utvecklingscykel. De vet hur man skriver tillförlitliga skript för att automatisera dina CI/CD-pipelines och orkestrera din infrastruktur. Dessa skript är plattformsoberoende och fungerar vanligtvis bra med versionskontrollsystem, konfigurationshanteringsverktyg och ramverk för automationstestning.

Utvecklare som bygger API:er med Python

Om du har ett gäng tjänster på baksidan av din webbapp, kan en Python webbutvecklare hjälpa dig att orkestrera dem. Python är ett bra språk för att skapa mycket skalbara API:er och limma in mjukvarubitar i fantastisk mikrotjänstarkitektur. PyTest-ramverket gör det möjligt att skriva effektiva enhets- och funktionstester för Python API och hjälper utvecklare att säkerställa felfri drift av din app. I denna uppfattning skulle det vara ett smart beslut att engagera en Python-programmerare i ditt nästa API-interaktionsprojekt.

Python webb backend-utveckling

Python webbutvecklare är bra på att bygga webbtjänster. För snabb utveckling har de flera Python-webbramverk till hands. Till exempel skulle de använda Django för sofistikerade flerlagersappar i full stack eller Flask för att bygga små och enkla projekt.

Python-utvecklare som desktop-appar

Du kan be en Python-ingenjör att bygga en skrivbordsapplikation åt dig. De kommer att välja rätt GUI-ramverk för plattformen du riktar in dig på. Förutom Pythons standard GUI-bibliotek Tkinter, finns det ett par dussin plattformsoberoende och plattformsspecifika GUI-verktygssatser, som PyGUI, wxWidgets, Kivy, PYQT, etc.

Python-spelutvecklare

Genom att använda PySoy- och PyGame-bibliotek med populära spelmotorer kan Python-utvecklare skapa en spelprototyp inom några dagar. Eller så kan de bygga ett spel i produktionsklass åt dig. Sådana populära spel som Battlefield 2, Frets on Fire och World of Tanks, till exempel, skrevs i Python.

Tre steg till din perfekta Python-utvecklare

 • Berätta för oss om dina behov

  Prata med en teknisk kundansvarig om dina krav och mål för din produkt eller projekt.

 • Bli matchad med den perfekta utvecklaren

  Inom några dagar kommer en handplockad och kvalitetssäkrad utvecklare att presenteras för dig.

 • Börja arbeta tillsammans (riskfritt)

  Arbetet börjar. Helt riskfritt i en vecka. Du betalar bara om du är nöjd.

Hitta en Python-utvecklare

Kompatibla programmeringsspråk och ramverk med Python

Det finns gott om Python-ramverk som är populära, såsom Django, Flask, Dash, Falcon, web2py, etc. Men eftersom det är ett portabelt språk behöver du inte koda saker från grunden om du ska överföra din kod till ett annat språk eller plattform.

 • Fördelar med Python

  Det finns massvis med fördelar med att lära sig och använda Python.

  För företag som överväger att anställa Python-utvecklare: den huvudsakliga fördelen är att det är ett språk med ett generellt syfte. Du kan använda det inom allting: makininlärning, data science, finans osv. Det är även enkelt att lära sig, vilket förklarar den stora mängd skickliga Python-utvecklare.

  Det är även bra för att öka produktiviteten, eftersom det är väldigt simpelt.

  Det är dynamiskt skrivet och interpreterat språk, så det verkställer och tilldelar koden till dess datatyp omgående.

  Det har ett rikt standard-bibliotek, det är helt gratis med öppen källkod, och det kan enkelt överföras till många olika språk.

 • Kommer Python att fortsätta att vara allmänt användbart?

  Som vi redan har nämnt är Python ett utmärkt programmeringsspråk för dem som är nya inom programmering. Det är ett enkelt och lättläst programmeringsspråk. Det hjälper också till med förståelsen av objektorienterad programmerings grundläggande begrepp.

  Python är det bästa sättet att komma igång för alla, även de som inte har någon tidigare expertis inom programmerings- eller kodningsspråk, särskilt de som är intresserade av datavetenskap, artificiell intelligens, maskininlärning och andra relaterade ämnen.

  Python är ett plattformsoberoende programmeringsspråk med ett brett utbud av möjligheter. Det erbjuder en enkel metod som gör att alla kan delta i språket. Python kan också importera moduler skrivna på andra programmeringsspråk.

Betrodd av:

Har du en fråga om att anlita en Python-utvecklare?

 • Vad kostar det att anlita en Python utvecklare via er?

 • Hur fungerar den riskfria testperioden med vår Python-utvecklare?

 • Kan Proxify hitta en Python-utvecklare inom en vecka?

 • Hur fungerar utvals- och kvalitetssäkringsprocessen?

Hitta din nästa Python-utvecklare inom dagar, inte månader

Vi kan hjälpa dig att leverera din produkt snabbare med en erfaren remote Python-utvecklare. Från 349 kr/timme. Betala bara om du är nöjd efter din första vecka.

I detta korta 25-minuterssamtal kommer vi:

 • Förstå dina utvecklingsutmaningar
 • Förklara hur vi matchar dig med en senior och beprövad Python-utvecklare från oss
 • Dela med oss av nästa steg för att hitta den rätta utvecklaren för dig

Inte säker på vart du ska börja?

Låt oss ta ett kort möte.

Den första utvecklaren startar inom några dagar. Ingen aggresiv säljpitch.