Komplett rekryteringsguide för Angular-utvecklare

Om du behöver en Angular-utvecklare för ditt projekt kan du med denna detaljerade rekryteringsguide korta ner sökperioden och spara tid och resurser. Vi går igenom alla aspekter vid rekrytering av en Angular-utvecklare.

Marija Neshkoska

Marija Neshkoska

Abdulrahman Hashem

Abdulrahman Hashem

Komplett rekryteringsguide för Angular-utvecklare

En rekryteringsprocess är i normala fall inte något smidigt och snabbt, men den kan förenklas med bra assistans och extern hjälp. Att till exempel ta hjälp av rekryteringsguider som denna, hjälper dig att navigera i rätt riktning när det gäller intervjuer och matchning för att hitta den perfekta Angular-utvecklaren för era affärsbehov.

Du hittar värdefull information nedan om hur rekryterare hittar och filtrerar bland sökande och ansökningar, hur utvärderingar görs, vilka färdigheter utvecklaren måste ha och mycket annat. Dessutom går vi igenom statistik kring exempelvis löner, efterfrågan och popularitet hos detta ramverk, samt möjliga utmaningar och hur man kan lösa dem för ett framgångsrikt slutgiltigt rekryteringsbeslut.

Om Angular

Angular avser ett TypeScript-baserat frontside- och clientside-ramverk med öppen källkod som huvudsakligen används för att bygga ensidiga (single-page) appar. Vanligtvis kallas detta ramverk Angular+2 och Angular CLI och stöds av Google. Enkelt uttryckt är Angular en omskriven version av JavaScript-baserade Angular JS.

Detta ramverk implementerar valfri funktionalitet som en del av de många TypeScript-bibliotek som utvecklaren importerar till apparna. Hela arkitekturen använder en standardstruktur som ger tillförlitlighet i utvecklararbetet.

Angular är ett populärt utvecklingsramverk tack vare dess enkelhet och kapacitet att skapa interaktiva webbplatser och praktiska och fängslande användargränssnitt genom enkel dokumentomvandling via HTML till mer dynamiska versioner.

Angular började utvecklas av Adam Abrons och Misko Hevery 2009. Det första släppet av den ursprungliga versionen skedde 2010, och den senaste versionen, v14, blev tillgänglig i juni 2022.

Användbar statistik

I detta avsnitt redovisar vi användbar statistik för rekrytering av Angular-utvecklare som löner, detta ramverks framtid och liknande.

Den genomsnittliga lönen för en Angular-utvecklare är 103 621 USD per år, med en lägsta lön på mellan 63 000 och 77 000 USD och en högsta lön på 160 000 USD per år.

Enligt en Stack Overflow-undersökning från 2021 hör detta webbramverk till de 3 mest använda, och användes av 26,23 % av respondenterna. Åsikterna bland professionella utvecklare går emellertid fortfarande isär mellan dem som verkligen gillar att arbeta med detta ramverk och dem som undviker det – 55,82 % föredrar det och 44,18 % undviker det i sitt arbete, och andelen som definitivt vill använda det uppgår till 8,47 %.

Ett faktum som talar till ramverkets fördel är att Angular-nedladdningstalen har stigit under åren, med bara små och sällsynta tapp och en stadig popularitet däremellan. Ett ännu mer lovande och fördelaktigt faktum är att Angular också används allt mer frekvent för att skapa appar.

Populära varumärken som förlitar sig på Angular

Många varumärken och företag världen över förlitar sig på Angular i arbetet. Dessa är exempelvis:

 1. Snapchat
 2. Upwork
 3. PayPal
 4. Microsoft Office
 5. Forbes
 6. Gmail
 7. Samsung
 8. iStock
 9. Deutsche Bank
 10. Delta Airlines

Intervjua en Angular-utvecklare

Användbara tips för en förundersökningsintervju

Även de mest erfarna chefer med rekryteringsansvar kan behöva extern hjälp av rekryterare. Dessa experter är avgörande för att hantera inledande utmaningar i rekryteringsprocessen, och hjälper till att hantera tiden effektivt, hitta lämpliga kandidater, filtrera ansökningarna, intervjua kandidater och säkerställa att tid och resurser inte slösas bort.

Rekryterare är mycket noggranna med ovan nämnda aspekter. Med deras hjälp kan ni tillsammans avgöra om de aktuella kandidaterna passar företaget/kunden och om de ska gå vidare eller inte.

De kommer alltid att fokusera på mjuka och tekniska färdigheter, etikett, erfarenheter och antal år med den aktuella tekniken, kommunikationsförmåga och professionalism, så att den rekryterande chefen kan fokusera på helheten och fatta välgrundade beslut.

Tekniska färdigheter hos en Angular-utvecklare

En riktigt bra Angular-utvecklare behöver ha omfattande kunskaper och besitta tekniska färdigheter inom till exempel:

 • Angular – Varje aspekt av detta ramverk måste hanteras och kunnas på djupet, med en gedigen förståelse för alla komponenter och deras användningsområden.
 • Angular CLI (Command Line Interface) – Med CLI blir processen att installera Angular-paket enklare.
 • npm (Node Package Manager) – Ett verktyg för att installera webbpaket på klientsidan som till exempel Angular.
 • HTML och CSS
 • TypeScript – Ett programmeringsspråk baserat på JavaScript som alltså bygger på JavaScript och används för verktygsförbättringar.
 • Git – Ett praktiskt och kostnadsfritt kontrollsystem med öppen källkod för liten och stor projekthantering.
 • RxJS – Ett reaktivt programmeringsbibliotek som är oberoende av Angular och är användbart för HTTP-dataförfrågningar.
 • RESTful API-integrering

Vi bad Abdulrahman Hashem, en av Proxifys frontend-utvecklare, berätta mer om de viktigaste tekniska färdigheterna hos en Angular-utvecklare:

”En Angular-utvecklare måste vara extremt skicklig inom HTML, CSS-sidstruktur och JavaScript för att göra dessa sidor interaktiva och anpassningsbara. Hen ska också kunna konvertera gränssnittsdesign till responsiva sidor och förstå SEO. Hen behöver även expertis inom SPA (Single Page Applications) och RESTful API-integrering.”

author Abdulrahman Hashem

Icke-tekniska färdigheter hos en Angular-utvecklare

De icke-tekniska färdigheterna är en viktig komponent i rekryteringsprocessen. De avser främst utvecklarens förmåga att fungera i företagskulturen och i den övergripande relationen med kunden.

Flera faktorer är i fokus vid rekrytering och inledande intervjuer. För det första är punktlighet och uppträdande avgörande. Detta är det allra första intrycket som en utvecklare gör på ett företags representanter och rekryterare. Att vara på plats i tid, att befinna sig i en väl upplyst och prydlig miljö och använda utrustning av god kvalitet (kamera, headset) är alltid ett gott tecken.

Vidare är nivån på engelskakunskaperna viktiga att kontrollera eftersom det inte får finnas några språkliga hinder och barriärer i ett senare skede, hur självständig eller teknisk arbetsbeskrivningen än är.

Och det säger sig självt att utvecklarens personliga egenskaper, som öppenhet och kommunikationsförmåga, är en annan underskattad men avgörande tillgång. En utvecklare med en nyfiken, öppen, professionell attityd och etikett kommer sannolikt att bli en bra kollega som interagerar på ett bra sätt med alla i projektet.

Angular-intervjufrågor att överväga

Beroende på vilken expertis ni söker hos en Angular-utvecklare kan du välja mellan frågor på nybörjarnivå och expertnivå. Här är bara några exempel på frågor att ställa:

 1. Förklara skillnaden mellan Angular och Angular.JS

Förväntat svar: Enkelt uttryckt är Angular.JS, som namnet antyder, baserat på JavaScript och Angular är baserat på TypeScript. Dessa båda ramverk delar också likheter, som att båda har öppen källkod och är frontend-ramverk.

Angular bygger på direktiv och komponenter, medan Angular.JS fungerar i MVC-mönstret (model-view-controller). När det kommer till mobilvänlighet kan vi uppnå detta med Angular, men inte med Angular.JS. Sist men inte minst har Angular bland annat en bra och solid struktur som möjliggör hantering av stora appar, men Angular.JS försvårar samma process eftersom källkodens storlek ökar.

I det här sammanhanget är det viktigt att nämna att det långsiktiga förvaltningen för Angular.JS officiellt har avbrutits från och med januari 2022.

 1. Definiera AOT-kompilering i Angular

Förväntat svar: AOT står för ”Ahead Of Time” och representerar en kompilator som fungerar med Angular HTML och TypeScript genom att konvertera dem till JS-kod. Detta sker i byggfasen och följs av att webbläsaren laddar ner koden för att köra den. Vi gör denna kompilering för att uppnå en snabb renderingshastighet i webbläsaren.

AOT är ett bra alternativ till ”Just In Time”-kompilering (kodkompilering precis innan vi kör den i en viss webbläsare).

 1. Vad är annotering i Angular?

Förväntat svar: Annotering i Angular avser ett textblock som vi kan visa över en anslutning eller nod, och vi kan i princip använda annoteringen för att representera ett objekt på ett textmässigt sätt, genom en sträng som är redigerbar under körning. Vi kan också använda mer än en annotering för att lägga till i en anslutning eller nod.

Hur definierar vi texten vi vill visa? Detta gör vi såklart genom annoteringsegenskapen ”content”.

 1. Vad är mallar i Angular?

Förväntat svar: HTML-kodsnutten som styr hur Angular ska rendera en komponent i appen kallas en mall.

Vyerna ordnas i en hierarki och på så vis kan vi visa, dölja eller ändra hela (kompletta) sidor eller användargränssnitt som en komplett enhet.

Det finns statiska och dynamiska mallar i Angular. Den statiska typen använder en skripttagg, och för att börja arbeta måste det finnas ett typattribut (värde: text/ng-mall) och ett id. Den dynamiska typen beror på runtime-miljön, och endast när användaren så kräver kompileras mallen och renderas av Angular.

 1. Vad är Angular CLI?

Förväntat svar: CLI betyder "command-line interface", ett praktiskt verktyg för initiering, utveckling, scaffolding och underhåll av apparna i Angular. Vi gör detta enkelt och direkt från ett kommandoskal.

Det finns flera fördelar med Angular CLI, som att skapa tjänster, komponenter och moduler med bara en enda kommandorad. Allt detta innebär att appstorleken blir mindre och utvecklingsprocessen förenklas.

Du kan installera CLI med en ”npm”-pakethanterare. Självklart är Angular CLI obligatoriskt om du vill skapa appar i Angular.JS.

 1. Berätta lite om samspelet mellan överordnade och underordnade komponenter.

Förväntat svar: Vi använder @input decorator i den underordnade komponenten när vi ska skicka data från överordnad till underordnad. När det omvända gäller (överföring av data från underordnad till överordnad) använder vi @output decorator även i den underordnade.

Att dela data på detta sätt är vanlig mönsterpraxis i Angular.

 1. Hur skulle du skydda Angular-appen?

Förväntat svar: Låt oss försöka förenkla stegen och de grundläggande tipsen för att skydda Angular-appen:

 • Se till att förfrågningar inte kommer från externa webbplatser utan istället kommer från din app.
 • Dubbelkolla och säkerställ datasanering.
 • Hoppa över DOM-API:er och använd en Angular-mall.
 • Förlita dig på Content Security Policy för Angular för att minska risken för webbattacker.
 • Slutför också datavalideringen som har kod på serversidan.
 • Utför kompileringen men använd en mallkompilator av offlinetyp.
 • Se till att generellt hoppa över externa webbadresser.
 • Gällande JSON-svar, försök att konvertera dem till ett format som inte körs.
 • Uppdatera regelbundet ramverk och bibliotek.
 1. Vad kan du säga om interaktionen mellan Bootstrap och Angular? Kan du också berätta lite mer om Angular Bootstrap?

Förväntat svar: Bootstrap är perfekt anpassat för Angular. Det är ett populärt HTML-ramverk men det är också ett JS- och CSS-kompatibelt ramverk, och det används mest för frontend-webbutveckling. Så av denna anledning är Bootstrap (som ett kompatibelt ramverk för JS-mobil- och webbramverk) perfekt anpassat för Angular.

Angular Bootstrap är å sin sida en komponent som används för att starta Angular-appen och leder och styr appens initieringsprocess. Vi gör detta genom angular.bootstrap(element, [modules], [config])

När vi behöver göra responsiv och kvalitetsrelaterad design uppmanar vi i princip Bootstrap att använda JS-plugins. Härnäst behöver vi förtydliga hur vi bäddar in Bootstrap i Angular, och vi kan göra detta på två sätt:

 • Angular Bootstrap-inbäddning genom CDN (Content Delivery Network)
 • Angular Bootstrap-inbäddning genom NPM (Node Package Manager)
 1. Berätta mer om Angular Routing.

Förväntat svar: Låt oss säga att vi har en ensidig app (single-page). Vi kan enkelt styra och förändra vad som är synligt för användaren genom att bara kontrollera vad som ska döljas och visas på skärmen med vissa komponenter. Det som är bra är att vi inte behöver gå till servern om vi behöver en ny sida. På ett övergripande plan när användare utför vissa uppgifter i appen kommer de att hoppa mellan vyer, men dessa vyer definieras av utvecklaren.

Nu kommer rollen som Angular-router verkligen väl till pass eftersom den är nyckeln för att navigera från en vy till nästa. Navigeringen aktiveras enkelt när routern börjar med tolkningen av en webbläsaradress efter att den blivit instruerad att göra en vyändring.

 1. Kan du säga något om constructor och ngOnInit?

Förväntat svar: Constructor representerar en standardklassmetod, och den körs vid klassinstansiering. Constructor säkrar fältens initiering inom hela klassen och även underklasserna. Constructor-parametrarna analyseras på djupet av Angular som sedan fortsätter att söka efter leverantörer som matchar specifika Constructor-parametrar. Detta sker emellertid bara efter att Angular anropat MyClass(), och när detta är gjort löses leverantörerna och skickas till Constructor.

Vidare till ngOnInit. Det representerar en livscykelkrok som Angular kräver som indikerar att processen för att skapa komponenter har slutförts av Angular. För att vi ska kunna använda OnInit måste vi emellertid först göra en komponentklassimport. Vi kan göra detta med import {Component, OnInit} från @angular/core.

Utöver de frågor som föreslagits ovan måste du säkerställa att du eller rekryterarna frågar om följande:

 • Git – Ett avgörande krav i nästan alla projekt nuförtiden.
 • Agila verktyg och projektledningsverktyg – Uppgiftshantering är en avgörande förutsättning för ett framgångsrikt utvecklingsjobb, så utvecklaren måste kunna organisera och prioritera sina uppgifter på rätt sätt, till exempel med Trello och Jira.
 • Testexpertis – Vilken expertis utvecklaren har inom funktions- och enhetsutveckling och testning av kodfunktion.

Förutsättningar och bedömning av en Angular-utvecklare

Den perfekta Angular-utvecklaren behöver ha mycket omfattande erfarenheter och kunskaper om följande:

 • JavaScript – Så småningom kompileras Angular-appen till ett JavaScript-paket.
 • TypeScript – Angular skrivs också i TypeScript, så det rekommenderas att du känner till detta programmeringsspråk för framtida Angular-appbyggnation.
 • HTML och CSS – För sidstil, struktur och layout.
 • Cypress, Jasmine, Karma – Cypress är ett JS-baserat ramverk för end-to-end-testning, Jasmine är ett ramverk för JS-kodtestning och Karma är ett verktyg för att köra JS-kod i webbläsare.
 • npm – Node Package Manager för hantering av tredjepartsbibliotek.
 • Angular CLI – Command-line Interface för Angular-elementhantering.
 • RxJs – Bibliotek med observerbara strömmar som används för reaktiv programmering, oberoende av Angular men paketerat inom det.
 • Webpack – En JS-tilläggspaketerare för moduler, mycket viktig vid Angular-användning.

Utöver detta tillägger Hashem:

”Som utvecklare med Angular-erfarenhet skulle jag fråga om ett snabbtest kring Angular-routern och lazy loading-modulen. Sedan skulle jag fråga om hantering av URL-frågeparameterändringar med pålitlig RxJS-strömning och operatörer, parallellt med felhantering som avslutas med att städa upp prenumerationer för att undvika minnesläckor. Totalt sett bör detta ta omkring 15 minuter.”

Vad skiljer en fantastisk Angular-utvecklare från en som bara är bra?

När du ska välja den perfekta kandidaten för Angular-utvecklarjobbet kan du hamna i en situation där mer än en kandidat har rätt bakgrund och erfarenhet. I praktiken kan det finnas vissa skillnader mellan en bra och en fantastisk utvecklare, vilket gör det svårt att fatta beslut.

Trots likheterna mellan bra och fantastiska Angular-utvecklare finns det tydliga egenskaper som skiljer dem åt.

En fantastisk Angular-utvecklare har me r erfarenhet av detta ramverk, fler års arbete med tekniken bakom sig och mer omfattande användning av den i sin arbetserfarenhet. Vidare kommer en fantastisk utvecklare inte att dra sig för att framföra sina åsikter när så passar – om hen vill förbättra något kommer hen att föreslå eller genomföra detta i syfte att nå det aktuella Angular-projektets mål.

En annan sak som gör att en fantastisk Angular-utvecklare sticker ut är kombinationen av en snabb leverans med ett felfritt utförande och enastående kvalitet. Med anmärkningsvärd hastighet och enastående kvalitet kommer hen att visa sig vara den bästa kandidaten för jobbet. Du kan naturligtvis testa detta under rekryteringen – personens förmåga kan utvärderas genom de tekniska och praktiska testerna.

Sammanfattningsvis måste en fantastisk Angular-utvecklare ha en grundläggande kunskap om hur man hanterar nya versioner och uppdateringar, bäddar in state management libraries, skiljer mellan pull- och push-baserade Angular-arkitekturer, hanterar RxJS-strömningsproblem och även designa Angular-arkitekturmönster som DDD, push-baserade och liknande.

Möjliga utmaningar vid rekrytering av en Angular-utvecklare

En uppenbar utmaning att beakta är risken att en okvalificerad eller otillräckligt kvalificerad Angular-utvecklare rekryteras. Det här är ett vanligt problem men du kan undvika det i förväg med hjälp av rätt specialister, som rekryterare, som har till yrke att minska antalet kandidater så att bara rätt personer kommer på intervju.

En annan utmaning kan vara att det inte finns tillräckligt med kvalificerade kandidater på arbetsmarknaden, och att talangpoolen är ganska begränsad. Parallellt med detta kanske kandidaterna ställer högre lönekrav än vad ni har planerat om det bara finns en begränsad pool av bra utvecklare på en viss marknad. Här kan det vara bra att ha gått igenom budgeten och dess begränsningar eller veta hur mycket ni eventuellt kan gå upp om ni behöver anlita bästa möjliga Angular-utvecklare akut.

En annan utmaning att ha i åtanke: rekryteringskostnader. Ju svårare det är att hitta en grupp kandidater att intervjua, desto längre tid kommer det att ta. Därmed kommer processen förmodligen att kräva mer resurser innan en lyckad rekrytering är verklighet.

Sist men inte minst ska du komma ihåg att era konkurrenter förmodligen redan håller på med samma sak som ni, och kanske är villiga att erbjuda mer för att vara säkra på att få den bästa utvecklaren till företaget. Det kanske inte bara handlar om lönen, utan det kanske finns andra förmåner och faktorer som tillsammans med en högre lön garanterar att utvecklaren väljer ert erbjudande.

Varför och när behöver ni rekrytera en Angular-utvecklare?

Genom att definiera ditt företags tillväxtbehov eller definiera vilka utvecklingsaspekter som behöver bli bättre kan du få insikter kring när du behöver anlita en Angular-utvecklare eller vad detta kan betyda för verksamheten på ett övergripande plan. Beakta följande som möjliga skäl till varför du kan behöva anlita en Angular-utvecklare:

 • Skapa Single Page Applications (SPAs) – Utvecklaren kommer att skapa appar på ett robust och säkert sätt.
 • Lansera en storskalig webbapplikation.
 • Bra offline- och bakgrundssupport – Angular PWA (Progressive Web Apps).
 • Dynamisk webbapplikationsvisning.
 • Effektiv och snabb helsidesuppdatering – Angular fungerar som en DOM (Document Object Model) som uppdaterar hela sidan, oavsett antalet uppdateringar som behövs. Angular kommer att hantera alla på en gång, istället för en i taget.
 • Effektiv direktivanvändning – Med den här funktionen kan utvecklaren använda Angular för att skapa helt ny HTML-syntax med vissa specifikationer för appen.
 • Enkelt kodbasunderhåll – Det finns en mycket bättre syntaxstruktur som i sin tur gör kodbasen enkel att lära sig, förstå och underhålla tack vare TypeScript från JS.

Fördelar med Angular

Sammantaget finns det fördelar med att arbeta med Angular, för utvecklaren och företaget eller kunden men även för hela arbetsdynamiken:

 • Hastighet och prestanda – Angular fungerar som den första vyn för nästan omedelbar rendering i HTML och CSS och ger bättre SEO-optimering och bättre SSR (Server Side Rendering) genom Angular Universal.
 • Plattformsöverskridande upplevelse – Med Angular finns möjlighet att bygga appliknande upplevelser, offlinewebbappar och inbyggda mobilappar med Ionic och Cordova.
 • Flera alternativ i ett opinionerat ramverk – Angular ger en förutsägbar och hanterbar utvecklarupplevelse, också med ett helt integrerat ekosystem.
 • Webbsidor med dynamiskt innehåll – Interaktiva användargränssnitt och snabb hantering av användaråtgärder.
 • Företagswebbappar – Angular är perfekt för företagswebbappar eftersom TypeScript tillämpar OOP-principer (Object Oriented Programming) tillsammans med strukturerad kod och skyddade klasser.
 • CMS-användning – Angular är perfekt för CMS (Content Management System) eftersom det stöder SEO-appar fullt ut genom Universal-modulen.

Tre steg till din perfekta Angular-utvecklare

 • Berätta för oss om dina behov

  Prata med en teknisk kundansvarig om dina krav och mål för din produkt eller projekt.

 • Bli matchad med den perfekta utvecklaren

  Inom några dagar kommer en handplockad och kvalitetssäkrad utvecklare att presenteras för dig.

 • Börja arbeta tillsammans (riskfritt)

  Arbetet börjar. Helt riskfritt i en vecka. Du betalar bara om du är nöjd.

Hitta en Angular-utvecklare

Vanligaste användandet av Angular

Angular är ett kraftfullt verktyg för att producera dynamiska webbapplikationer. Innehållet, vissa element samt vissa komponenter är serverade direkt till användaren som försöker få tillgång till exempel appen (antingen webb- eller mobilapplikation). Komponenterna visas även i en ordning som följer logiken av klienten som försöker konsumera innehållet. Genom att använda kapaciteten av Typescript så kan du nu även skapa business- och företagsapplikationer också. Att återanvända och flytta runt olika komponenter från en applikation till en annan är allmän praxis. Bibliotekstilläggen och verktygen gör arbetstempot snabbare och smidigare, samtidigt som de flertalet olika moduler öppnar upp för enorma kreativa möjligheter att applicera i dina Angular-applikationer. Det finns även stöd att bygga single-page och progressiva appar (även känt som SPA och PWA).

 • Fördelar och nackdelar med Angular

  Den huvudsakliga fördelen av att byta till (eller jobba med) Angular är inkluderandet av den så kallade komponentbaserade arkitekturen. Angular:s komponenter kan förklaras som delar av ett större UI, eller ett segment av applikationen. Varje komponent har sitt syfte, men det finns också en strikt hiarki i komponenter som Angular rättar sig efter. Denna komponentbaserade arkitektur leder helt enkelt till en bättre, renare, enklare programmering, samt utsatt för mindre risk av errors. Det som är intressant är dock att den största fördelen med Angular är även dess största nackdel. Vissa utvecklare skulle argumentera att syntaxen i Angular är för komplex för sitt eget bästa. Ibland behöver du åtminstone fem filer för att definiera en enda komponent, samt även injektera dependencies och deklarera något som kallas för en komponents lifestyle interface. Det kan vara problematiskt (och tidskrävande) att bygga din webbapplikation genom att följa alla dessa regler.

 • Vad är Angular användbart till?

  Användandet av Angular sträcker sig långt över en mängd olika plattformar, enheter och byggmiljöer. Som en Angular-utvecklare är du försedd med en varietet av funktioner (modularisering, dependency injection, RESTful API och AJAX hantering) för att skapa den perfekta applikationen. Några exempel på populära företag som använder Angular i sina dagliga projekt inkluderar Rockstar Games, YouTube TV, Nba.com, Google Cloud, Crunchbase, Udacity, med flera.

 • Hur man migrerar till Angular

  Att migrera från Angular.js till Angular Typescript kan potentiellt kräva att skriva om stora delar av originalkoden. Migrationsprocessen skulle huvudsakligen bero på omfattningen av ditt projekt, föregående arkitektur, dess komplexitet och med mera. Lyckligtvis är Angular.js och Angular mer lika än annorlunda, vilket betyder att de kan jobba i samma applikation utan att orsaka större problem. Första steget för att uppgradera från Angular.js är att beakta den nuvarande versionen av Angular som du arbetar i. När det är fastställt så är nästa steg att sätta på TestBed, Angular:s integrerade testutilitet, och jobba dig upp därifrån. Ibland så kan TestBed vara för långsamt om du bestämmer dig för att köra tusentals tester samtidigt.

 • Angular vs JavaScript

  JavaScript är ett skriptspråk medan Angular.js är ett utfasat ramverk som körs ovanpå JavaScript. Angular.js är baserat på MCVs (model-view-controller) designmönster och är huvudsakligen använt för att bygga dynamiska webbappar, förbättra utseendet och känslan för olika användargränssnitt, samt även skapa single-page applikationer. JavaScript, generellt sätt, används för att manipulera innehållet av en hemsida byggt med språket. Detta inkluderar tilläggen av alla typer av dynamiska element, inklusive sliders, olika drag-och-släpp komponenter, dynamiska former, interaktiva forum och även spel.

 • Angular.js vs Angular (Typescript)

  Angular.js är ett open-source ramverk som i nuvarande stund har fasats ut till förmån för Angular. Den nyaste versionen av Angular är skriven i Typescript och är mycket kraftfullare, stabilare och snabbare än dess föregångare. Angular inkluderar tillägg som ett robust kommandogränssnitt (CLI), ett antal moduler med en switch från MVC modellen till ett nyare system som innehåller direktiv, komponenter och mallar. Angular stöds för närvarande av alla stora webbläsare över många plattformar, samtidigt som den bevarar kompatibiliteten med de mest populära enheterna.

Betrodd av:

Har du en fråga om att anlita en Angular-utvecklare?

 • Vad kostar det att anlita en Angular utvecklare via er?

 • Hur fungerar den riskfria testperioden med vår Angular-utvecklare?

 • Kan Proxify hitta en Angular-utvecklare inom en vecka?

 • Hur fungerar utvals- och kvalitetssäkringsprocessen?

Hitta din nästa Angular-utvecklare inom dagar, inte månader

Vi kan hjälpa dig att leverera din produkt snabbare med en erfaren remote Angular-utvecklare. Från 349 kr/timme. Betala bara om du är nöjd efter din första vecka.

I detta korta 25-minuterssamtal kommer vi:

 • Förstå dina utvecklingsutmaningar
 • Förklara hur vi matchar dig med en senior och beprövad Angular-utvecklare från oss
 • Dela med oss av nästa steg för att hitta den rätta utvecklaren för dig

Inte säker på vart du ska börja?

Låt oss ta ett kort möte.

Den första utvecklaren startar inom några dagar. Ingen aggresiv säljpitch.