JavaScript

Anlita seniora och beprövade JavaScript-utvecklare

Sluta slösa tid och pengar på dåliga anställningar och fokusera på att bygga bra produkter. Vi matchar dig med 2% av alla JavaScript frilansande utvecklare, konsulter, ingenjörer, programmerare och experter inom dagar, inte månader.

Hitta en JavaScript-utvecklare

Betrodd av:

electroluxcoopmarginalenbankmindoktorpeltarionbonnierneuronssveasolarroaringiomeitnerspeqtabamgetingeclaimleneoelectroluxcoopmarginalenbankmindoktorpeltarionbonnierneuronssveasolarroaringiomeitnerspeqtabamgetingeclaimleneo

Tre steg till din perfekta JavaScript-utvecklare

 • Steg 1

  Berätta för oss om dina behov

  Prata med en teknisk kundansvarig om dina krav och mål för din produkt eller projekt.

 • Steg 2

  Bli matchad med den perfekta utvecklaren

  Inom några dagar kommer en handplockad och kvalitetssäkrad utvecklare att presenteras för dig.

 • Steg 3

  Börja arbeta tillsammans (riskfritt)

  Arbetet börjar. Helt riskfritt i en vecka. Du betalar bara om du är nöjd.

Hitta en JavaScript-utvecklare

5 saker att veta om JavaScript

JavaScript är ett allmänt programmeringsspråk (skriptspråk). Tillsammans med HTML och CSS utgör JavaScript ryggraden i frontend-webbutveckling. Den definierar beteendet hos dynamiska webbsideselement som görs automatiskt som svar på användares actions. JS-koden kan köras av JavaScript-motorer inbyggda i webbläsare eller JavaScript-runtimemiljöer på serversidan.

 • Vad används JavaScript till?

  JavaScript används för att skapa reaktiva webbsidor och dynamiska webbappar. JavaScript-koden körs i webbläsaren och möjliggör webbsidainteraktivitet, animerade UI-element, datavalidering och dynamiskt innehåll. Den körs på backend och driver realtidsappar med händelsestyrd arkitektur som kan bearbeta miljontals samtidiga anslutningar.

 • Vad är Vanilla JavaScript?

  Vanligt JavaScript utan några ytterligare bibliotek eller ramverk har skämtsamt kallats "Vanilla JavaScript". Denna term syftar till att locka utvecklarnas uppmärksamhet till två vanliga problem. För det första påminner det dem om att JS är kraftfullt och självförsörjande för att hindra dem från att använda tunga ramverk för enkla projekt. För det andra uppmuntrar det blivande utvecklare att lära sig kärnan i språket innan de börjar lära sig några trendiga ramverk för att hjälpa dem att undvika kunskapsluckor.

 • Vad är JavaScript-ramverk?

  Till skillnad från JavaScript-bibliotek som tillhandahåller lösningar på separata kodningsproblem, fördefinierar JS-ramverk webbapplikationsdesign som helhet. Förutom tidsbesparande färdiga lösningar, ger användning av ramverk struktur och standardisering till ditt projekt. De mest populära JS-ramverken är React.js, Angular och Vue.js.

 • Vad är full-stack JavaScript?

  Full-stack-utveckling innebär att man skriver både frontend- och backend-delar av en webbapp med JavaScript. Du kan använda JS full-stack-utveckling för snabb prototypframställning för att förbättra hastigheten och kostnadseffektiviteten för din MVP-utvecklingscykel. I produktionen kan du använda full-stack JavaScript för att skapa isomorfa (universella) ensidiga (single page) appar som drar nytta av SEO-vänlighet och UX-fluiditet.

 • Vilka är de viktigaste funktionerna i JavaScript-bibliotek?

  JavaScript har bibliotek som tillhandahåller specifika rader kod som kan spara tid, förbättra prestanda och minska antalet potentiella sårbarheter i källkoden.

  De viktigaste funktionerna i JavaScript-bibliotek kompletterar funktionerna i själva JavaScript. Eftersom JS övervägande anses vara ett skriptspråk (förutom att det är ett programmeringsspråk), inkluderar några av funktionerna:

  • Dynamisk typning (i motsats till statisk typning)
  • Validering på klientsidan
  • Asynkron processering

  Inom webbutveckling kan JS-ramverk användas för att bygga webbsidor, förbättra och lägga till nya webbkomponenter och bygga användargränssnitt.

  Till exempel kan repetitiva uppgifter som animationer eller återkommande interaktiva formulär som visas på olika platser på din webbplats automatiseras genom att använda ett JS-kodavsnitt – utan att behöva skriva koden från början för vart och ett av de interaktiva elementen på sidan.

 • JavaScript-bibliotek du måste känna till

  Några av de mest populära JavaScript-biblioteken du måste vara bekant med inkluderar:

  • jQuery
  • React.js
  • D3.js

  jQuery är ett JS-bibliotek skapat för att optimera HTML-kod, förenkla DOM-manipulation (Document Object Model) och förbättra eventhantering. En kortare syntax, enklare kod och ökad produktivitet är bara några av fördelarna med att använda jQuery.

  React.js är ett webbkomponentbaserat JS-bibliotek som låter dig återanvända, återvinna och optimera koden i alla dina webbapplikationer. Det används mest för att skapa användargränssnitt eller UI-komponenter, inklusive navigeringsfält, formulär, sidavsnitt, knappar och mer.

  D3.js (Data Driven Documents) är ett annat populärt JS-bibliotek med extremt robusta och prestandapålitliga funktioner. Några av dessa funktioner inkluderar datavisualisering, HTML, CSS och SVG-stöd, minskning av overhead för att möjliggöra bredare grafisk komplexitet och dynamiskt beteende och flera datauppsättningar för animering och interaktivitet – bland annat.

 • Kompatibla språk med JavaScript

  Inom funktionell programmering byter kompatibilitet mellan språk så brukar man oftast prata om språket kan kompileras till ett annat språk. I det här fallet så pratar vi om språk som kan kompileras till JavaScript.

  Några av dessa språk är följande:

  • Scala.js
  • TypeScript
  • CoffeeScript

  Scala.js är en kompilator som översätter Scala till JavaScript. Scala är ett programmeringsspråk skapat för att överbrygga klyftan mellan några av koncepten bakom objektorienterade språk och funktionella programmeringsspråk. Med Scala.js kan du börja med ett objektorienterat tillvägagångssätt och gå mot ett mer funktionellt tillvägagångssätt beroende på ditt projekts preferenser och behov.

  TypeScript anses vara ett superset av JavaScript. Alla JavaScript-program är också giltiga TypeScript-program, men med statisk typning. På en hög nivå håller TypeScript-paradigmet bakom JavaScript intakt, och introducerar bara funktioner för att förbättra kodens robusthet. Dessa funktioner gör kodning i JavaScript mer intuitivt och trevligt.

  CoffeeScript lyfter fram de goda delarna av JavaScript samtidigt som det introducerar en renare syntax och bevarar semantiken (logiken) på plats. Kompilatorn har den utmärkande egenskapen att bearbeta kod skriven i iterativ stil, där du i första hand skriver kommentarer och koden följer noga efter kommentarerna. Du kan köra kompilatorn i valfri JavaScript-ramverk (eller miljö), eller i själva webbläsaren.

 • Används JavaScript fortfarande i stor utsträckning?

  JavaScript är ett av de mest använda skriptspråken idag, både på klientsidan och serversidan. Populariteten för JavaScript har ökat avsevärt sedan lanseringen av Node.js 2009. Node.js är ett JavaScript-ramverk som gör det möjligt för utvecklare att använda ett enda programmeringsspråk för hela utvecklingsprocessen istället för att förlita sig på flera språk. Enkelt uttryckt kan du utnyttja dina föredragna JavaScript-ramverk för att skicka HTTP-förfrågningar, skapa dynamiska användarupplevelser och generera interaktivt innehåll.

Har du en fråga om att anlita en JavaScript-utvecklare?

 • Vad kostar det att anlita en JavaScript utvecklare hos er?

 • Hur fungerar den riskfria testperioden med den JavaScript-utvecklare?

 • Kan Proxify hitta en JavaScript-utvecklare inom en vecka?

 • Hur fungerar kvalitetssäkringsprocessen?

Hitta din nästa utvecklare inom dagar, inte månader

Vi kan hjälpa dig att leverera din produkt snabbare med en erfaren remoteutvecklare. Från 319 kr /h. Betala bara om du är nöjd efter din första vecka.

I detta korta 25-minuterssamtal kommer vi:

 • Förstå dina utvecklingsutmaningar
 • Förklara hur vi matchar dig med en senior och beprövad utvecklare från oss
 • Dela med oss av nästa steg för att hitta den rätta utvecklaren för dig

Inte säker på vart du ska börja?

Låt oss ta ett kort möte.

Den första utvecklaren startar inom några dagar. Ingen aggresiv säljpitch.