Hur man anställer TypeScript utvecklare: Färdigheter, pris och intervjutipps

Letar du efter TypeScript utvecklare att anställa? Här är några tipps vad gäller att värdera deras färdigheter, hur man gör en screening och tekniska intervjuer samt lite generell information om teknologin själv.

Stefanija Tenekedjieva

Stefanija Tenekedjieva

Hur man anställer TypeScript utvecklare: Färdigheter, pris och intervjutipps

Typescript är ett open-source objektorienterat programmeringsspråk som är JavaScript-baserat och har en tilläggsfunktion som heter static typing. Det är framställt och underhållet av Microsoft och används för både front-end och back-end utveckling.

Typescript kan användas för att simplifiera JavaScript-kod, skapa UIs, fixa problem och definiera överladdade funktioner, bland annat.

På grund av att TypeScript är enkelt att läsa och kompatibelt med JavaScript-bibliotek samt användbart i full-stack utveckling så är det en av de mest eftersökta färdigheterna hos utvecklare.

Både tillgång och efterfråga i TypeScript är rätt högt, men det är svårt att hitta en dedikerad utvecklare med många års erfarenhet inom denna teknologi och andra relaterade ramverk som ditt företag kanske behöver under utvecklingsprocessen.

För att hjälpa dig hitta den rätta utvecklaren så kommer här lite fakta och hjälpfulla tipps som kommer att snabba på din anställningsprocess.

TypeScript utvecklare och deras pris

Det finns full-stack, back-end och front-end utvecklare som arbetar med TypeScript. Enligt 2021 Stack Overflow report, så är TypeScript den femte mest populära teknologin i kategorin ”Programmering, scripting och markup-språk”, med 21 096 utav 58 031 professionella utvecklare som röstade i deras räkning.

Typescript tog sig till tredje plats i språk som utvecklare älskar att jobba med, antagligen för att det även är en av de bäst betalda med en medianlön på $59 172.

Vad gäller vårat stall av utvecklare, så har vi fler än 300st kontrollerade (och tekniskt testade) medlemmar med utmärkt engelska, och de har en timlön som ligger mellan 18 och 30 dollar per timme.

Tipps för din TypeScript utvecklares intervju

Inte säker på var man bör börja för att kontrollera erfarenheten och deras färdigheter på dina kandidater? Här är våra bästa praxis och råd.

Pre-screen

Een pre-screen is een interview waarmee je normaalgesproken kandidaten wegfiltert die niet professioneel overkomen of die mogelijk niet aan alle standaard vereisten voldoen. Het gaat minder over technische vermogens en meer over het selecteren van iemand met een persoonlijkheid die past binnen de bedrijfscultuur van jouw bedrijf.

Vår rekryteringschef Nadya Pokhyla använder ett praktiskt tillvägagångssätt för att poängsätta kandidater i förhandsgranskningar med hjälp av ett användbart poängkort.

Scorecard for pre-screens

"Jag lägger stor vikt vid deras professionalism, självpresentation och kommunikationsförmåga, liksom motivation, entusiasm, engelska språkkunskaper och många andra viktiga punkter som vi utvärderar under förhandsgranskningen. Jag gillar att ställa mig själv frågan: 'Skulle jag kunna arbeta med den här personen som kollega?'."

author Nadya Pokhyla

Talangrekryteringsspecialisten Evgenia Kashchuk tillägger:

"Efter att ha genomfört många intervjuer kan jag säga att de viktigaste icke-tekniska färdigheterna är presentation (allt börjar med ett samtal med en rekryterare), öppenhet, social förmåga, ärlighet, nyfikenhet och flexibilitet."

author Evgenia Kaschuk

Teknisk intervju

Vi frågade front-end utvecklaren Egzon Gollopeni vad som är de viktigaste tekniska färdigheterna en utmärkt TypeScript utvecklare bör ha.

"De borde veta och ha erfarenhet med att jobba med C# eller Java, eftersom de har mycket gemensamt med TypeScript. De bör också veta om mönsterdesign, tester, moduler, gränssnitt, inheritance och klasser."

author Egzon Gollopeni

Egzon adderar att en bra TypeScript utvecklare bör kunna JavaScript, men inte nödvändigtvis Java eller annan teknologi. Men när det kommer till komplexitet, prestanda, god infrastruktur och mini-ramverk inuti ett projekt–så kan det vara svårt utan denna färdighet.

Den tekniska intervjun borde fokusera på att svara frågan huruvida din utvecklare har dessa färdigheter eller inte.

Topp soft skills för utvecklare

När han blir förfrågad vad de viktigaste soft skillsen hans kollegor bör inneha, så listar Egzon problemlösning, teamwork, nyfikenhet och förmågan att fråga efter hjälp från hens teammates, som hans föredragna färdigheter.

Några andra kvalitéer som vårt HR team alltid tar i beaktning när de anställer är:

 • Tydlig och professionell kommunikation;
 • Flytande eller högre engelska-nivå;
 • Förmågan att komma överens med vilket team som helst;
 • Ledarskapsambitioner;
 • Förmåga att stödja och guida de mindre erfarna kollegorna;
 • Punktlighet när det kommer till att närvara vid möten eller färdigställa uppgifter i tid.

Intervjufrågor att ställa

Här är vad Egzon själv frågar när han håller intervjuer och ber de som blir intervjuade att klargöra sin nivå av erfarenhet och färdighet:

"Som en utvecklare så har jag jobbat en lång tid med TypeScript och JavaScript, och jag frågar alltid varför vi behöver TypeScript. På det sättet kommer jag veta hur mycket de vet om språket."

Några andra saker som du kan fråga dem är:

 1. Vad är fördelarna med att använda TypeScript?

Förväntat svar: Det ger ett starkt statiskt skrivande, kompileraren varnar utvecklaren om misstag relaterade till skrivandet så de inte adderar ändringarna till produktionsfasen; det hjälper alltså till att reducera misstag och ger bättre prestanda vid verkställandet.

 1. Hur länge har de använt TypeScript?

Vad du kan förvänta dig: Helst, minst ett år.

 1. Varför använda TypeScript istället för andra JavaScript-baserade teknologier?

Förväntat svar: Kort sagt, TypeScript-koden är mer pålitlig och lättare att omstrukturera, vilket gör det lättare för mig som utvecklare att undvika fel och enkelt skapa omskrivningar.

 1. Vad är primitiva typer i TypeScript?

Förväntat svar: Sträng, tal och boolean är de tre primitiva typerna i TypeScript som ofta används. Dessa motsvarar JavaScript-typerna med liknande namn.

 1. Vad är any type?

Förväntat svar: Ibland måste du spara ett värde i en variabel, men är osäker på typen av variabel i förväg. Värdet kan till exempel komma från en användarinmatning eller ett API-anrop. Du kan ge valfritt värde till en variabel av typen any genom att använda typen "any type". När en variabels typ inte uttryckligen anges och kompilatorn inte kan avgöra den från kontexten, tror TypeScript att variabeln är av typen any.

 1. Vad är en okänd typ?

Förväntad answer: Okänd typ är den typsäkra motsatsen till varje typ. Det okända kan tilldelas vad som helst, men det kan bara tilldelas sig själv och any om en typbekräftelse eller kontrollflödesbaserad förminskning utförs. Utan att först hävda eller begränsa en variabel till en mer exakt typ kan du inte utföra några operationer på den.

 1. Hur kan du skapa objekt i TypeScript?

Förväntat svar: Objekt är samlingar av nycklar och värden som liknar ordlistor. Nycklarna måste vara speciella. De kallas ibland associativa arrayer och är jämförbara med arrayer. Medan ett objekt låter dig använda någon annan typ som nyckel, använder en array siffror för att indexera värdena. Alla värden med egenskaper kallas objekttyp i TypeScript.

 1. Förklara null och dess användning i TypeScript.

Förväntat svar: Ett null-värde i programmering anger frånvaron av värde. En null-variabel har inget objekt som den pekar på. Nyckelordet 'null' i TypeScript anger null-värdet.

 1. Hur fungerar arrays i TypeScript?

Förväntat svar: Arrays är samlingar av värden som indexeras och ordnas. För att lagra värden av samma slag använder vi arrays. Det första elementet har index 0, det andra har index 1 och så vidare eftersom indexeringen börjar på 0.

 1. Vad är ett gränssnitt?

Förväntat svar: Ett gränssnitt i TypeScript är en abstrakt typ som informerar kompilatorn om de möjliga egenskapsnamnen för ett visst objekt. Implicita gränssnitt skapas när du deklarerar ett objekt med egenskaper i TypeScript. Den börjar med att använda TypeScripts funktioner för typinferens för att undersöka objektets egenskapsnamn och datatyp.

Vad särskiljer en utmärkt TypeScript utvecklare?

Förutom att vara flytande i deras första teknologi så bör en grym TypeScript utvecklare kunna och ha jobbat med C# eller Java eftersom de har mycket gemensamt med TypeScript. Utöver det så bör de kunna mönsterdesign, tester, moduler, gränssnitt, inheritance och klasser.

Några av de extrasakerna som kan göra de till ovärderliga teammedlemmar är om de har erfarenhet av React, Angular eller Vue, samt front-end UI bibliotek som Tailwind, ChakraUi eller MaterialUi.

Varför borde du anställa en TypeScript utvecklare?

“Därför om du investerar tidigt i TypeScript utvecklare och projekt så kan du få utmärkt prestanda, snabbare och effektivare utveckling, samt att förbättra kod-transparensen, vilket gör det enklare för nya utvecklare när du har de ombord.” säger Egzon.

Tre steg till din perfekta TypeScript-utvecklare

 • Steg 1

  Berätta för oss om dina behov

  Prata med en teknisk kundansvarig om dina krav och mål för din produkt eller projekt.

 • Steg 2

  Bli matchad med den perfekta utvecklaren

  Inom några dagar kommer en handplockad och kvalitetssäkrad utvecklare att presenteras för dig.

 • Steg 3

  Börja arbeta tillsammans (riskfritt)

  Arbetet börjar. Helt riskfritt i en vecka. Du betalar bara om du är nöjd.

Hitta en TypeScript-utvecklare

Varför använda TypeScript?

TypeScript är ett programmeringsspråk med öppen källkod utvecklat av Microsoft 2012. Det bygger på och kompileras till vanliga JavaScript användandes TypeScript-kompileraren eller Babel. Språket kan köra klientsidan eller serversidan i Deno eller Node.js runtime-miljöer.

 • Vad är skillnaden mellan TypeScript och JavaScript?

  TypeScript är ett superset av JavaScript, vilket betyder att det har alla funktioner från JS och adderar statiska skriv-definitioner ovanpå det. Den huvudsakliga fördelen med TypeScripts skrivsystem är att den hjälper till att godkänna koden samtidigt som du skriver den i kod-redigeraren, vilket reducerar mängden av buggar och gör utvecklandet av JavaScript-appar mer effektivt.

 • Hur fungerar TypeScript?

  TypeScript integreras med en mängd JS kod-redigerare, såsom Visual Studio, Nova, Atom, Sublime Text, Emacs, Vim, WebStorm, och Eclipse. Det tillhandahåller språktjänster som tillåter skriv-kontroller och auto-ifyllningsverktyg. Genom bemyndigandet av TypeScript, analyserar kod-redigerare koden, hittar misstag och adderar skrift tillgängligt i det öppna källkodsbiblioteket för skrift-declarationfiler.

 • Vad används TypeScript till?

  TypeScript används för att bygga storskaliga JS-applikationer och snabba på utvecklingen samt förenkla underhållet av omfattande kodbaser. I sådana projekt används TypeScript i stället för vanliga JS på grund av att det sparar tid genom att fånga upp fel samt simplifierar kod-refaktoreringen. Det gör utvecklandet säkrare eftersom när godkännandet som görs när TypeScript-koden kompileras till JavaScripts så fixas även alla buggar innan den slutgiltiga JS-koden verkställs.

 • Vem använder TypeScript?

  Vid sidan av Microsoft, som använder TypeScript för att bygga sina egna applikationer, så har många andra företag som kör storskaliga webbapplikationer, såsom Airbnb, Slack och Asana, även migrerat sina JS kodbaser till TypeScript. Utöver det används TypeScript av Google för att bygga Angular-ramverk, vilket betyder att appar som byggs med Angular använder TypeScript.

 • Kan du använda TypeScript i React?

  TypeScript är kompatibelt med JSX och kan användas i React-appar. Create React App supportar TypeScript out-of-the-box. Du kan antingen skapa ett nytt projekt med TypeScript eller addera till ett existerande projekt. Att använda TypeScript med React kräver att det adderas som en dependency till ditt projekt och konfigurera TypeScript-kompileraren.

 • Är Typescript enklare än JavaScript?

  Med tanke på att JavaScript tar minst ett års full dedikation för att lära sig flytande, skulle det ta ungefär lika lång tid att lära sig TypeScript. För vissa kan det vara lättare om de börjar från början. För andra kommer den tidigare förtrogenhet med objektorienterad programmering att föredras för att behärska TypeScript snabbare än annars. Sammantaget skulle svårigheten att lära sig (och använda) TypeScript vara densamma jämfört med JavaScript eller något annat programmeringsspråk.

 • För- och nackdelar med TypeScript

  Fördelarna med TypeScript är flera. TypeScript är ett skriptspråk med öppen källkod och statiskt typning. Typrelaterade misstag fångas upp under kompileringsfasen, så koden blir mindre felbenägen. TypeScript är också förutsägbart i den meningen att allt förblir detsamma som det ursprungligen definierades. Till exempel kommer en variabel som definieras som en sträng alltid att vara en sträng och kommer inte att ändras till ett booleskt värde. Du kan också enkelt upptäcka designavsikten hos utvecklarna som skrev TypeScript-koden. Denna typ av självuttryckande kod kallas för "syntactic sugar". En varning med TypeScript är tillägget av ett extra steg som kallas transpilering, vilket kräver att du transpilerar TypeScript-koden till JavaScript-kod innan du kör den.

 • Varför är TypeScript här för att stanna?

  TypeScript är definitivt här för att stanna. Den utvecklas ständigt och lägger till nya förbättringar till sitt redan robusta paradigm. Introduktionen av en ny “typ-only syntax” möjliggör större kontroll över hur kompilatorn hanterar vissa element i koden. Utöver det är communityn bakom TypeScript mycket stödjande och hårt arbetande med att optimera språket för att uppnå bättre prestanda över hela linjen (både tillämpligt för stora projekt och små). Dagarna för att skriva kod i vanlig JavaScript är förbi när den kombinerade kraften hos JS och TypeScript presterar mycket, mycket bättre.

 • Vad är Enum i TypeScript?

  I TypeScript står Enums för Enumerations. Det är en relativt ny datatyp som definierar en uppsättning namngivna konstanter (konst enum), annars känd som en samling relaterade värden. TypeScript stöder strängbaserade och numeriska uppräkningar. Heterogena enums är enums som innehåller både numeriska och strängvärden och används vanligtvis för att utnyttja JavaScript-körningsbeteendet. Omvänd mappning stöds också av TypeScript enums, vilket innebär att du både kan komma åt valfri enum-medlems värde och även komma åt deras namn från medlemmens värde.

 • Har TypeScript sets eller listor?

  TypeScript stöder sets. Sets är nya datastrukturer som har lagts till i ES6-versionen av JavaScript (TypeScript compiler till JavaScript). Sets hjälper till att lagra distinkta datavärden som bara visas en gång i listor som är tillgängliga på andra språk som Java, C# och mer. Sets liknar kartor, men de kan inte lagra nyckel-värdepar – de kan bara lagra nycklar. Objekten i en uppsättning är en grupp av värden, så i TypeScript måste du gå igenom dem i en viss ordning. Du kan också iterera genom inställda värden med kommandona "for" och "of" loop. Å andra sidan anses listor löst som delar av runtime-funktionaliteten. TypeScript är inte tänkt att lösa dessa typer av utmaningar, men du kan enkelt lösa detta genom att använda JavaScript-arrayer istället.

Betrodd av:

Har du en fråga om att anlita en TypeScript-utvecklare?

 • Vad kostar det att anlita en TypeScript utvecklare via er?

 • Hur fungerar den riskfria testperioden med vår TypeScript-utvecklare?

 • Kan Proxify hitta en TypeScript-utvecklare inom en vecka?

 • Hur fungerar utvals- och kvalitetssäkringsprocessen?

Hitta din nästa TypeScript-utvecklare inom dagar, inte månader

Vi kan hjälpa dig att leverera din produkt snabbare med en erfaren remote TypeScript-utvecklare. Från 349 kr/timme. Betala bara om du är nöjd efter din första vecka.

I detta korta 25-minuterssamtal kommer vi:

 • Förstå dina utvecklingsutmaningar
 • Förklara hur vi matchar dig med en senior och beprövad TypeScript-utvecklare från oss
 • Dela med oss av nästa steg för att hitta den rätta utvecklaren för dig

Inte säker på vart du ska börja?

Låt oss ta ett kort möte.

Den första utvecklaren startar inom några dagar. Ingen aggresiv säljpitch.