TypeScript

Anlita seniora och beprövade TypeScript-utvecklare

Sluta slösa tid och pengar på dåliga anställningar och fokusera på att bygga bra produkter. Vi matchar dig med 2% av alla TypeScript frilansande utvecklare, konsulter, ingenjörer, programmerare och experter inom dagar, inte månader.

Hitta en TypeScript-utvecklare

Betrodd av:

electroluxcoopmarginalenbankmindoktorpeltarionbonnierneuronssveasolarroaringiomeitnerspeqtabamgetingeclaimleneoelectroluxcoopmarginalenbankmindoktorpeltarionbonnierneuronssveasolarroaringiomeitnerspeqtabamgetingeclaimleneo

Tre steg till din perfekta TypeScript-utvecklare

 • Steg 1

  Berätta för oss om dina behov

  Prata med en teknisk kundansvarig om dina krav och mål för din produkt eller projekt.

 • Steg 2

  Bli matchad med den perfekta utvecklaren

  Inom några dagar kommer en handplockad och kvalitetssäkrad utvecklare att presenteras för dig.

 • Steg 3

  Börja arbeta tillsammans (riskfritt)

  Arbetet börjar. Helt riskfritt i en vecka. Du betalar bara om du är nöjd.

Hitta en TypeScript-utvecklare
 • Är Typescript enklare än JavaScript?

  Med tanke på att JavaScript tar minst ett års full dedikation för att lära sig flytande, skulle det ta ungefär lika lång tid att lära sig TypeScript. För vissa kan det vara lättare om de börjar från början. För andra kommer den tidigare förtrogenhet med objektorienterad programmering att föredras för att behärska TypeScript snabbare än annars. Sammantaget skulle svårigheten att lära sig (och använda) TypeScript vara densamma jämfört med JavaScript eller något annat programmeringsspråk.

 • För- och nackdelar med TypeScript

  Fördelarna med TypeScript är flera. TypeScript är ett skriptspråk med öppen källkod och statiskt typning. Typrelaterade misstag fångas upp under kompileringsfasen, så koden blir mindre felbenägen. TypeScript är också förutsägbart i den meningen att allt förblir detsamma som det ursprungligen definierades. Till exempel kommer en variabel som definieras som en sträng alltid att vara en sträng och kommer inte att ändras till ett booleskt värde. Du kan också enkelt upptäcka designavsikten hos utvecklarna som skrev TypeScript-koden. Denna typ av självuttryckande kod kallas för "syntactic sugar". En varning med TypeScript är tillägget av ett extra steg som kallas transpilering, vilket kräver att du transpilerar TypeScript-koden till JavaScript-kod innan du kör den.

 • Varför är TypeScript här för att stanna?

  TypeScript är definitivt här för att stanna. Den utvecklas ständigt och lägger till nya förbättringar till sitt redan robusta paradigm. Introduktionen av en ny “typ-only syntax” möjliggör större kontroll över hur kompilatorn hanterar vissa element i koden. Utöver det är communityn bakom TypeScript mycket stödjande och hårt arbetande med att optimera språket för att uppnå bättre prestanda över hela linjen (både tillämpligt för stora projekt och små). Dagarna för att skriva kod i vanlig JavaScript är förbi när den kombinerade kraften hos JS och TypeScript presterar mycket, mycket bättre.

 • Vad är Enum i TypeScript?

  I TypeScript står Enums för Enumerations. Det är en relativt ny datatyp som definierar en uppsättning namngivna konstanter (konst enum), annars känd som en samling relaterade värden. TypeScript stöder strängbaserade och numeriska uppräkningar. Heterogena enums är enums som innehåller både numeriska och strängvärden och används vanligtvis för att utnyttja JavaScript-körningsbeteendet. Omvänd mappning stöds också av TypeScript enums, vilket innebär att du både kan komma åt valfri enum-medlems värde och även komma åt deras namn från medlemmens värde.

 • Har TypeScript sets eller listor?

  TypeScript stöder sets. Sets är nya datastrukturer som har lagts till i ES6-versionen av JavaScript (TypeScript compiler till JavaScript). Sets hjälper till att lagra distinkta datavärden som bara visas en gång i listor som är tillgängliga på andra språk som Java, C# och mer. Sets liknar kartor, men de kan inte lagra nyckel-värdepar – de kan bara lagra nycklar. Objekten i en uppsättning är en grupp av värden, så i TypeScript måste du gå igenom dem i en viss ordning. Du kan också iterera genom inställda värden med kommandona "for" och "of" loop. Å andra sidan anses listor löst som delar av runtime-funktionaliteten. TypeScript är inte tänkt att lösa dessa typer av utmaningar, men du kan enkelt lösa detta genom att använda JavaScript-arrayer istället.

Har du en fråga om att anlita en TypeScript-utvecklare?

 • Vad kostar det att anlita en TypeScript utvecklare hos er?

 • Hur fungerar den riskfria testperioden med den TypeScript-utvecklare?

 • Kan Proxify hitta en TypeScript-utvecklare inom en vecka?

 • Hur fungerar kvalitetssäkringsprocessen?

Hitta din nästa utvecklare inom dagar, inte månader

Vi kan hjälpa dig att leverera din produkt snabbare med en erfaren remoteutvecklare. Från 319 kr /h. Betala bara om du är nöjd efter din första vecka.

I detta korta 25-minuterssamtal kommer vi:

 • Förstå dina utvecklingsutmaningar
 • Förklara hur vi matchar dig med en senior och beprövad utvecklare från oss
 • Dela med oss av nästa steg för att hitta den rätta utvecklaren för dig

Inte säker på vart du ska börja?

Låt oss ta ett kort möte.

Den första utvecklaren startar inom några dagar. Ingen aggresiv säljpitch.