Komplett anställningsguide för Tailwind-utvecklare

Om du behöver hitta och anställa en Tailwind-utvecklare så bör du veta att du måste göra det sakkunnigt för att spara tid och resurser samtidigt som du väljer den kandidat som har den bästa expertisen för ditt projekt.

Marija Neshkoska

Marija Neshkoska

Komplett anställningsguide för Tailwind-utvecklare

Det kan verka enkelt att hitta en utvecklare när du behöver en. Men det finns mer att göra än att bara lägga upp en jobbannons och anställa en kandidat. Att utvärdera utvecklarens kompetens är den avgörande delen kring direktanställning. Om du inte bedömer utvecklaren för dess relevanta kompetens och expertis kommer hela processen från början till slut att vara felaktig.

För att hitta den bästa Tailwind-utvecklaren måste du betona flera faktorer som utarbetar kandidaternas expertis, deras färdigheter, utbildning och yrkeserfarenhet, samt praktiska bevis på att den specifika utvecklaren verkligen uppfyller kraven för jobbpositionen.

I den här kompletta anställningsguiden för Tailwind-utvecklare kan du läsa mer och förbereda dig för att genomföra Tailwind-utvecklarens anställningsprocess på ett bättre sätt. Vi kommer även att förklara mer om allt vad det innebär att arbeta med Tailwind. Vi inkluderar information om tekniska och icke-tekniska färdigheter, väsentligheter, statistik om relevanta siffror, löner, skyldigheter, bedömningsfaser och mer.

Anställningsprocessen för en utvecklare är inte något som möjliggör genvägar, och vi uppmuntrar dig att ta en titt på din kompletta anställningsguide för detaljerad vägledning om anställningsprocessen för en Tailwind-utvecklare.

Om Tailwind

Tailwind, även känt som Tailwind CSS, representerar ett utility-first CSS-ramverk för en snabb anpassad gränssnittsbyggnad. Utvecklaren kan anpassa saker enkelt och snabbt, och eftersom Tailwind är ett CSS-ramverk på låg nivå kan utvecklarna använda varje byggsten för sina mönster.

Tailwind-ramverket förlitar sig på CSS (cascading style sheet-språk som används för att beskriva alla delar skrivna i ett mark up-språk). Det använder också CSS-klasser för en praktisk och bekväm stylingprocess.

En viktig egenskap med Tailwind är att det inte finns några hinder som påstridiga system som vanligtvis skulle hindra utvecklingshastigheten och dynamiken. Och totalt sett möjliggör detta framework framgångsrikt skapande av anpassade användargränssnitt.

Statistik om medvind

När det gäller statistik om Tailwind kommer vi att fokusera på efterfrågan, popularitet, löneuppskattningar och relevanta avsnitt.

Tailwind släpptes 2019, men sedan dess har den nuvarande (och senaste) versionen 3.1 2022 släppts, med flera förbättringar och korrigeringar. Den senaste versionen har inbyggt CSS-importstöd, bredare avstånd, opacitetsförändringar, justerbar kontrast, stilinbyggda dialogbakgrunder och mer.

Tailwind steg till toppen av mest föredragna CSS-ramverk redan 2020, och förvånansvärt nog håller det första platsen i popularitet igen 2022 på grund av den enkla CSS som är lätt att arbeta med och för att det även lämpar sig för nybörjare.

När det gäller lönen för en Tailwind-utvecklare varierar den mellan $ 76,599 till $ 141,206 årligen eller $ 85,586 i genomsnitt.

Populära varumärken som förlitar sig på Tailwind-användning

Många varumärken och företag förlitar sig på Tailwind i sitt arbete, men här är flera av många listade:

 1. Starbucks
 2. Buzzfeed (Solid)
 3. TED (Shed)
 4. Medium
 5. Kickstarter
 6. Twitch
 7. Github (Primer designsystem)
 8. Pizza Hut (Storbritannien)
 9. Blizzard Entertainment (Diablo 4)
 10. Github CoPilot — AI-parprogrammerare

Intervjua en Tailwind-utvecklare

Användbara tips för en intervju före screening

Oavsett hur skicklig du tror att du är för att anställa en Tailwind-utvecklare, kommer du förmodligen fortfarande att behöva extern hjälp från talangförvärvsspecialister och rekryterare. Att inkludera dessa proffs i utvecklar-jagandet är en utmärkt idé för att säkerställa att endast de relevanta aspekterna testas och granskas innan det slutliga anställningsbeslutet.

Varför behöver du en talangförvärvsspecialist? Eftersom de kommer att lägga fokus på initiala faktorer som avgör huruvida utvecklaren är lämplig att fortsättningsvis intervjua i de senare stegen. De kan alla de rätta frågorna att ställa till Tailwind-utvecklare och hur man utvärderar expertisen.

För det första fokuserar de på kompetensår eller hur många års erfarenhet utvecklaren har med Tailwind. Under denna process koncentrerar de sig samtidigt på utvecklarens soft skills samt deras engelska kunskaper, intervjuetikett, punktlighet och professionalism när det gäller utseende, kommunikation och liknande.

Tekniska färdigheter hos en Tailwind-utvecklare

Den bästa kandidaten för Tailwind-utvecklarpositionen måste ha kunskap och erfarenhet av:

 • Tailwind CSS
 • PHP, Laravel
 • API integrations (JSON, REST)
 • ECMAScript (en JavaScript-standard)
 • jQuery, AJAX, Bootstrap
 • Kunskap om C# och Python

Vi bad också Diamant Isufi, en mjukvaruingenjör på Proxify, att berätta mer om de måste-ha tekniska färdigheterna:

"Tailwind-utvecklaren behöver veta grunderna i HTML och CSS och hur IDS (intrusion detection software) fungerar. De behöver veta hur klasser fungerar och på vilket sätt css-filen kan nås. Dessutom bör de ha kunskap om mobil och stationär respons och korrekta metoder för webbsidor på flera enheter, för användarna. Och det borde finnas kunskap om NPM (Node Package Manager) och Yarn (Yet Another Resource Negotiator) likaså.”

author Diamant Isufi

Icke-tekniska färdigheter hos en Tailwind-utvecklare

Rekryterare, specialister på talangförvärv och anställningschefer uppmärksammar också de icke-tekniska färdigheterna hos en Tailwind-utvecklare.

Det är en icke-förhandlingsbar sak att utvecklaren måste ha ett minimigenomsnitt eller god engelska kunskaper eftersom detta indikerar att utvecklaren kommer att ha en tydlig förståelse och kommunikation med kunderna. En annan icke-teknisk färdighet att ha är attityden och öppenheten under intervjun — bra soft skills för kommunikation säkerställer att utvecklaren kan övervinna potentiella utmaningar genom en gemensam förståelse med klienten.

Utvecklaren måste vara punktlig för samtalet/intervjun eftersom detta signalerar huruvida utvecklaren är ansvarig och tillgänglig vid behov.

Grunderna och bedömningen av en Tailwind-utvecklare

Det finns flera väsentliga krav och måste-ha-färdigheter att leta efter i en Tailwind utvecklare, som även nämnts i avsnitt ovan, till exempel:

 • Kandidatexamen eller magisterexamen i datavetenskap, IT eller teknik
 • Erfarenhet av att anpassa appar med TailwindCSS UI
 • Erfarenhet av Tailwind CSS, Laravel, PHP
 • Erfarenhet av API-integrationer (JSON, REST)
 • ECMAScript-kunskap
 • Erfarenhet av C# och Python
 • Erfarenhet av AJAX, Bootstrap, jQuery

Till detta tillägger Diamant:

"En Tailwind-utvecklare behöver veta när och för vilka projekt de kan använda Tailwind. Det kan vara enkelt att genomföra installationen och tillämpa stilar snabbt. För återanvändbarhet och skalbarhet skulle de ändå behöva känna till lämpliga strukturer som minskar överflödig kod och tillämpar globala stilar. Jag skulle personligen fråga kandidaten om deras tidigare erfarenheter av Bootstrap och materialdesign, hur de hanterar responsiveness, hur de ställer in teman och stil i tidigare projekt och vilken erfarenhet de har av SaaS.”

Vad skiljer en utmärkt Tailwind-utvecklare från en bra sådan?

Det är inte svårt att göra skilja åt en utmärkt Tailwind-utvecklare från en bra. Den utmärkta utvecklaren kommer att ha år av beprövad och praktisk erfarenhet av detta ramverk, och de kommer också att ha varit en del av Tailwind-community under en väsentlig period.

Dessutom kommer de omedelbart att dela med sig av sina professionella åsikter om Tailwind-komponenter — kritiskt tänkande och konstruktiva åsikter om ramverket (förbättringar, problem osv.) bekräftar att någon har tillräckligt med erfarenhet av det även.

Underskatta inte heller vikten av att dela åsikter i form av idéer och förbättringar, så om Tailwind-utvecklaren delar några konkreta tankar för det nuvarande eller framtida arbetet är det ytterligare ett tydligt tecken på att de förmodligen är rätt kandidat för positionen.

Och naturligtvis är enastående prestanda i de tekniska och praktiska testerna under intervjufaserna en annan viktig aspekt för att filtrera applikationerna för att hitta den bästa.

Möjliga utmaningar vid anställning av en Tailwind-utvecklare

Som med de flesta eller alla anställningar är det en utmaning att inte råka anställa en utvecklare som saknar rätt kompetens eller expertis för jobbet. Rekryteraren kan lösa detta i tid om intervjun och granskningen görs korrekt och noggrant.

Och för att undvika denna typ av utmaning bör det inte finnas någon förhastad eller stressande dynamik under intervju och filtrering av applikationer. Anställningscheferna eller rekryterarna måste filtrera de bästa applikationerna på rätt sätt och inte bara gruppera alla "tillräckligt bra" kandidater i samma fack.

Varför och när behöver du anställa en Tailwind-utvecklare?

Du måste anställa en Tailwind-utvecklare om du behöver uppnå eller förbättra följande i ditt arbete / verksamhet:

 • Skapa olika utseenden och komponenter regelbundet – Tailwind är lämpligt för att använda alla paletter och färger för att skapa en ny utseendekomponent.
 • Hantering av oanvändCSS — med Tailwind kommer det inte att finnas mer oanvänd CSS, och när utvecklarna bygger för produktion finns det i slutändan ett litet CSS-paket på mindre än 10 KB i storlek.
 • Responsiv design — utvecklaren kan snabbt bygga mycket responsiva mönster direkt i HTML, utan besväret med att hantera olika mediefrågor i CSS.
 • Inga dupliceringar – Tailwind hanterar upprepning genom att extrahera specifika komponenter för att uppnå ett enda resultat.
 • Elegant och praktisk design i mörkt läge – utvecklaren kan använda Tailwind för att tillämpa ett mörkt läge i konfigurationen och sedan använda samma mörka läge över alla färgmönster, kantfärger, lutningar eller textfärger.
 • Användning av färdiga standardvärden – Tailwind erbjuder många standardvärden som är redo att användas, till exempel avståndsskalning, box-skuggor, standardvärden för muspekaren, färgpaletter, med mera. Dessa standardvärden möjliggör en lätt anpassad och personlig design som enkelt implementeras i det anpassade CSS-ramverket.
 • Bättre IDE (integrerad utvecklingsmiljö) integration – utvecklaren behöver inte komma ihåg varje enskilt klassnamn eftersom det med tillägget Tailwind IntelliSense finns förslag på automatisk komplettering som inte behöver konfigureras.

Fördelar med Tailwind

Eftersom Tailwind är bland de mest populära CSS-ramarna finns det många fördelar med att arbeta med det och integrera det i utvecklarens dagliga arbete. Detta ramverk har enastående funktioner som gäller för olika projekt, särskilt React-projekt.

När en utvecklare använder Tailwind fokuserar de på att visa ett objekt snarare än objektets funktionalitet, och testning är mycket enklare på grund av detta syfte med layout och visningsbetoning.

Låt oss se vad som är de största och sammanfattade fördelarna med Medvind:

 • Säkerhet och lyhördhet — det finns sällan några buggar och pauser med Tailwind, och utvecklaren kan designa en layout direkt med HTML-filerna för en mobilvänlig och responsiv upplevelse.
 • Snabb CSS-formatering – Tailwind är det snabbaste HTML-stylingramverket som möjliggör direkt layoutdesign genom många inbyggda klasser. När utvecklaren utformar vissa webbappar finns det inget behov av standardfunktioner och teman; istället väljer utvecklaren olika utseenden och alternativ. Allt från färgpaletter , avstånd, teman, styling och färger till mer liknande saker.
 • Vanliga verktygsmönster – Med Tailwind behöver du inte namnge klasser eftersom det erbjuder tillgängliga vanliga verktygsmönster för övergripande organiserings- och cascade-klasser.
 • Lämplig för att bygga komplexa layouter — En spännande sak med Tailwind är att den använder en mobile-first-metod, och utvecklaren kan snabbt bygga responsiva mönster.
 • Community-integration – När utvecklaren känner sig fast eller behöver få ett yttrande från en annan expert erbjuder communityn många sådana möjligheter.

När det gäller fördelarna och de bästa sakerna med att arbeta med Tailwind, sa Diamant:

"Detta är en utmärkt lösning för utvecklare som är bekanta med CSS som vill påskynda skapandet och designprocesserna. Det är enkelt att använda, lätt att installera och lätt att tillämpa stilar på komponenter. Responsen hanteras enkelt genom brytpunkter, och det finns en Tailwind-konfigurationsfil för att anpassa projektbehoven och matcha temat.?"

Vi ser de många fördelarna med att använda Medvind, vilket är ännu mer framträdande hos arbetsgivare och företag när det gäller långsiktiga fördelar för affärsframgång.

Företag drar nytta av att anställa Tailwind-utvecklare eftersom det alltid kommer att finnas ett exakt och unikt användargränssnitt för webbplatserna, och inte bara ungefärligt färdigställda. Det finns inte heller någon begränsning för att välja andra stilmetoder, och anpassningen förbättras när CSS och SCSS kombineras. Stylingstrukturer kommer alltid att levereras mycket snabbt och effektivt ändras om det behövs. Det finns heller inget beroende av andra bibliotek.

Tailwind-intervjufrågor att tänka på

Nedan föreslår vi bara några av många relevanta intervjufrågor att tänka på för Tailwind-utvecklarintervjun:

 1. Beskriv kortfattat Medvindsfunktioner och direktiv.

Förväntat svar: Funktionerna i Tailwind är uppsättningarna av anpassade funktioner för enkel åtkomst till specifika värden i Medvind. I det här sammanhanget är direktiven de at-regler som används specifikt för Tailwind, och de representerar CSS-instruktionstyper som styr hur CSS beter sig. Alla direktiv börjar med @.

Funktionerna och direktiven lägger till funktioner i dina Tailwind-projekt som gör dessa projekt berikade med speciella funktioner. Några att lista är:

 • @apply – om du vill kombinera befintliga klassdelar i en anpassad CSS använder du @apply.
 • @tailwind — med detta direktiv kommer din CSS att få "komponenter", "bas", "varianter" och "verktyg".
 • @responsive – för att omsluta klassdefinitionerna och skapa responsiva klassversioner
 • @variants – för att skapa verktygsversioner
 • config() – används för enkel åtkomst till konfigurationsvärdena i Tailwind
 • @screen – för att enkelt skapa mediefrågor utan duplicering av värden
 1. Vad kan du vidareutveckla om custom-stilar i Tailwind?

Förväntat svar: Vi kan alltid snabbt lägga till anpassade stilar i Tailwind-ramverket eftersom det är mycket anpassningsbart. Det finns knappt några saker som saktar ner detta, och heller inga hinder för det eftersom Tailwind även är utökningsbar. Till exempel kan vi anpassa ett tema med unikt avstånd eller typografi och färgpaletter. Sedan kan vi lägga till anpassade CSS-regler i projektet med @layers. Det finns också basstilar, tillägg av komponentklasser, enkel tvetydig upplösning och lätt blanksteghandling, bland många andra.

 1. Vad är "mediefrågor" i CSS?

Förväntat svar: Mediefrågorna används för utseendeändring av appen eller webbsidan/webbplatsen genom specifika funktioner, användarinställningar och egenskaper som slutför ett funktionellt utseende, och dessa frågor används främst och är kopplade till CSS, men du kan också använda dem med JS eller HTML.

Dessa frågor är ett bra verktyg att använda, och de kombineras med medietyperna när det gäller att berika och lägga till begreppet medietyper (som förresten är olika regeluppsättningar för olika enheter). Mediefrågor gör det möjligt att justera upplösning, höjd och bredd på en enhet, visningsområdets höjd och bredd samt liggande eller stående orientering. I slutändan får vi en skräddarsydd och anpassad formatmall för enheterna (bärbar dator, mobil, stationär dator, osv.).

 1. Kan du förklara skillnaden mellan CSS och CSS3?

Förväntat svar: Nyckelordsmodulerna är det avgörande ordet här eftersom CSS saknar moduler och CSS3 har dem. För att definiera det på ett enkelt sätt är CSS en enklare version, mer grundläggande; den erbjuder stilisering med färger, bakgrunder och kantalternativ men har inget responsivt designstöd. Det boostar även den övergripande tillgängligheten av innehåll.

Samtidigt är CSS3 mer avancerad och uppdaterad, och vi får det responsiva designstödet här. Med CSS3 kan vi formatera och strukturera sidor och till och med få enskilda moduler om vi delar upp CSS-standarder.

 1. Vad är CSS Box Model?

Förväntat svar: Om vi vill hänvisa till saker relaterade till layout, design eller "inramning" av de saker vi ser, hänvisar vi till lådmodellen. Alla delar i CSS är "boxade", så för layouthantering, skapande, justeringar och redigering måste vi veta hur man arbetar med den här modellen.

Den här boxmodellen liknar en box-frame, och den ramar in och fångar HTML-element inuti den, så komponenterna i den här rutan är utfyllnad (det område som omger innehållet), marginaler (en inramning som är utanför gränsen), själva innehållet (texten och/eller bilden) och gränser (ramen runt innehåll och utfyllnad).

 1. Vad är "kapslade grupper"?

Förväntat svar: Låt oss först definiera kapslade grupper — det här är helt enkelt en grupp, underordnad grupp, som finns i en annan överordnad grupp.

I CSS representerar kapsling en process där vi samlar in och kapslar objekt som minskar kod som skrivits av utvecklaren, med hjälp av plugin-programmet "tailwind/nesting". Detta hjälper oss i sin tur att ladda alla sidor snabbare och även minimera storleken på formatmallar. Kapslingsprocessen är en väljare som finns i en annan väljare eller relaterade stilar grupperade på ett ställe, och därmed skriver vi CSS på ett mer organiserat sätt.

 1. Vad kan du säga om CSS-webbsidesintegration?

Förväntat svar: CSS-webbsidans integration kan göras på tre sätt.

 • Infogad – om det finns HTML-elementattribut till CSS-koden, dvs. vi tillämpar CSS på dem. Här går vi till HTML-elementet attribute och skriver CSS-kod i den.
 • Inbäddad /intern — Den här är utmärkt för unik stil som tillämpas i ett dokument eller genom < stil > inom < huvud >, så vi placerar CSS i webbsidans huvudelement.
 • Länkad/Importerad/Extern — Om vi behöver genomföra flera webbsidorredigeringar, är detta rätt sätt. Vi går till en extern typ av fil, och vi använder < länk > för att placera CSS här. För detta måste vi gå till arbetsytan, skapa en separat CSS-fil och starta länkningen på alla efterföljande webbsidor.
 1. Vad är CSS "pseudoklasser" och "pseudoelement"?

Förväntat svar: Om vi behöver ange eller definiera ett visst element eller tillstånd måste vi använda en väljare för att ange dessa tillstånd och element, och denna typ av väljare kallas en pseudoklass. Det är i själva verket ett nyckelord i en väljare, och med pseudoklassen kan we göra olika stylingar av element, länkar (besökta och obesökta) och mer liknande saker. Det räcker med att röra musen över det element vi vill stilisera. Med att röra kan vi till exempel ändra färgen på en knapp så att färgen ändras när en användare rör musen över den knappen. Det finns många pseudoklassvarianter, såsom fokus, grupp-röra över, aktiv, fokus-inom, gruppfokus, rörelsesäker, fokus-synlig och många andra.

När vi jämför och definierar fraserna pseudoklass och pseudo-element är pseudoklassen en CSS-virtuell klass och pseudoelementet är ett HTML-virtuellt element. Pseudoklassen preciserar de olika elementtillstånden, och pseudoelementet tar rollen som ett nytt element i ett element — de stiliserar till exempel en rad eller den första bokstaven.

 1. Vad är en CSS-förprocessor?

Förväntat svar: Vi använder förprocessorer i CSS när vi behöver förenkla arbetet med repetitiva uppgifter, dvs för att möjliggöra deras automatisering, men också för att minska olika fel och onödiga kodlängder och för att göra kodavsnitt som vi kan återanvända.

Vissa CSS-förprocessorer är Less, Sass, Stylus och PostCSS, och att använda dessa med Tailwind är valfritt, inte ett måste. Fördelarna med att använda förprocessorer kan innebära enklare CSS-organisering och kombination av filerna.

 1. Vad kan du säga om "calc()" i Tailwind?

Förväntat svar: calc() representerar en värdefull och simple-to-use-funktion som vi använder när vi behöver beräkna ett specifikt värde, dvs. ta emot egenskapsvärden i CSS. När vi använder den här funktionen aktiveras alla matematiska uttryck, till exempel ( * ), ( - ), ( / ) och ( + ), och vi får också värden kopplade till utfyllnad, bredd, marginal och höjd.

Denna funktion placeras alltid mellan två hakparenteser.

 1. Definiera CSS BEM.

Förväntat svar: BEM (Block-Element-Modifier) är en frontend-metod eller konvention för namngivning av CSS-klasserna och som även snyggt organiserar dem i rena format.

När vi använder CSS BEM kan vi underhålla och organisera vår CSS bättre, till exempel genom att lösa omfattningsproblem vid namnområdesdefinition. Denna metod är särskilt användbar för stora projekt eftersom den gör det enkelt att organisera stilar inom dessa projekt.

Låt oss nu kort definiera de tre delarna av BEM:

 • Block håller ihop element inuti, och det beter sig väldigt mycket som ett scope
 • Elementet fungerar som en mer specificerad komponentdel
 • Modifierare används för att lägga till vissa stilar i vissa element

Att använda BEM är fördelaktigt eftersom vi får en bättre struktur av CSS-koden, vi kan återanvända oberoende block och det kommer inte att existera cascade-problem eller hinder.

 1. Hur skulle du beskriva Tailwind "floats"?

Förväntat svar: Tailwind CSS Float är en class som kan känna igen flera värden. Både Tailwind CSS Float och CSS float-egenskapen kan användas för samma ändamål. Med hjälp av Float kan vi enkelt observera innehållet när vi behöver linda in ett element med det.

Vi har tre typer av Float:

 • float-none – när det är i en standardposition/-plats kan elementet flyta här.
 • float-left – för element som flyter till vänster om en container
 • float-right – för element som flyter till höger om en container
 1. Vad är "CSS cascading"? Och "cascading portion"?

Förväntat svar: När reglerna för stylingposition flyter, sjunker eller "cascading" från olika källor, kallar vi denna algoritm CSS-cascading. Konceptet bidrar till en snygg hierarki av stilar.

När vi fördjupar oss mer i detaljer betyder cascade portion att vi upprätthåller ett dokument mer praktiskt eftersom vi gör uppdelningar av separerade stilformationer, såsom linjebredd, teckenstorlek, bakgrundens färg och teckensnitt.

 1. Definiera och gör en kort jämförelse av 'nth-of-type()' och 'nth-child()'.

Expected svar: Både nth-of-type()' och 'nth-child()' är väljare, pseudoklasser i CSS.

Nth-of-type() kan enkelt matcha ett tal med ett element med en grund av det numret som betyder elementets numeriska position, dvs. på grund av ordningen i källan. Här bestäms positionen endast inom gruppen av syskon av samma elementtyp.

Med nth-child() matchar vi också ett tal med ett element, men här betyder numret syskonkvantiteten som föregick elementet i hela dokumentet.

 1. Jämför och definiera det "relativa" och "absoluta" i css-sammanhang.

Förväntat svar: Dessa termer representerar positioner i Tailwind CSS, dvs. elementposition i jämförelse med det övergripande dokumentflödet.

Relativ är en normal positionering i kontext till elementets normala och vanliga position. Om vi arbetar med ett element som är relativt placerat och vi ställer in nedre, övre, vänstra och högra egenskaper, kommer det att finnas synliga förändringar som skiljer sig mycket från den normala vanliga positionen.

I den absoluta positionen, justerar vi elementpositionen endast när det gäller dess placering till "föräldern", och om det inte finns någon "förälder" och vi måste använda något som "förälder", utser vi denna roll till dokumentets kropp.

Tre steg till din perfekta Tailwind-utvecklare

 • Steg 1

  Berätta för oss om dina behov

  Prata med en teknisk kundansvarig om dina krav och mål för din produkt eller projekt.

 • Steg 2

  Bli matchad med den perfekta utvecklaren

  Inom några dagar kommer en handplockad och kvalitetssäkrad utvecklare att presenteras för dig.

 • Steg 3

  Börja arbeta tillsammans (riskfritt)

  Arbetet börjar. Helt riskfritt i en vecka. Du betalar bara om du är nöjd.

Hitta en Tailwind-utvecklare
 • Tailwind vs Bootstrap

  Tailwind är ett utility-first CSS-ramverk för att bygga UI, och Bootstrap är ett CSS-ramverk för mobile-first och responsiva webbplatser. Skillnaden är att Tailwind inte är ett kit för UI, och det finns inga inbyggda UI-komponenter eller standardteman.

  Tailwind betonar anpassning av ramverket och widgets för ett snyggt UI, medan Bootstrap har fördesignade komponenter och responsiveness.

 • Medvind vs Vanilj CSS

  Vanilla CSS är ett CSS-rutnät, responsivt och en grundläggande typ av stil för HTML-element. Med Vanilla måste det finnas kodning, och det är inte perfekt om du har tidspress och deadlines, men det erbjuder full anpassning och kontroll.

  Så när du använder Tailwind kan du uppnå den visuella unikheten hos Vanilla CSS och samtidigt ha Bootstrap-responsen.

 • Är Tailwind bra för nybörjare?

  Tailwind passar nybörjare eftersom det är lätt att lära sig och använda, men endast om utvecklaren har god kunskap om CSS sedan tidigare, och CSS är ett programmeringsspråk på grundnivå.

  Detta ramverk är nybörjarvänligt eftersom det är "mobile-first", och denna webbdesign är alltid mer tillgänglig än skrivbordslayouterna.

Betrodd av:

Har du en fråga om att anlita en Tailwind-utvecklare?

 • Vad kostar det att anlita en Tailwind utvecklare via er?

 • Hur fungerar den riskfria testperioden med vår Tailwind-utvecklare?

 • Kan Proxify hitta en Tailwind-utvecklare inom en vecka?

 • Hur fungerar utvals- och kvalitetssäkringsprocessen?

Hitta din nästa Tailwind-utvecklare inom dagar, inte månader

Vi kan hjälpa dig att leverera din produkt snabbare med en erfaren remote Tailwind-utvecklare. Från 349 kr/timme. Betala bara om du är nöjd efter din första vecka.

I detta korta 25-minuterssamtal kommer vi:

 • Förstå dina utvecklingsutmaningar
 • Förklara hur vi matchar dig med en senior och beprövad Tailwind-utvecklare från oss
 • Dela med oss av nästa steg för att hitta den rätta utvecklaren för dig

Inte säker på vart du ska börja?

Låt oss ta ett kort möte.

Den första utvecklaren startar inom några dagar. Ingen aggresiv säljpitch.