Komplet ansættelsesguide for Go (Golang)-udviklere

Udvælg og ansæt de bedste Ho (Golanng)-udviklere, og sørg for at få den bedste ekspert til jobbet. Vi har færddiggjort en komplet ansættelsesguide nedenfor med alle aspekter, og væsentlige elementer og faser under ansættelsen.

Marija Neshkoska

Marija Neshkoska

Komplet ansættelsesguide for Go (Golang)-udviklere

Om Go

Go er statistisk typet programmeringssprog, open source, effektivt, læsevenlig og højtydende.

Det blev skabt af Google for at forenkle søgemaskinens kodebase tilbage i 2012.

Dets popularitet er fortsat lige siden på grund af dets funktioner til at køre flere opgaver samtidig, effektivitet og enkelthed.

Statistik om Go

Der findes adskillige undersøgelser, der viser Gos popularitet ud fra forskellige aspekter, startende fra brugen, varemærker der bruger Go, lønninger, osv.

For eksempel er nogle af de store varemærker, der bruger Go, Uber, Paypal, Meta, Bitty, Netflix, Dropbox og mange andre.

Med hensyn til efterspørgslen efter Go-udviklere, deres præcise erhvervstitler og lønninger samt åbne stillinger, særligt i USA, kan det ses at en full-stack-udvikler med erfaring i Go tjener 101.959 USD om året, og der er færre end 1868 åbne stillingsopslag for denne stilling. Et andet eksempel, en DevOps-ingeniør med Go-ekspertise vil tjene ca. 118.395 USD, og der er 1459 ledige stillinger, ifølge statistikkerne.

Men i denne sammenhæng, hvad angår de bedst betalende teknologier, ligger Go på en 9. plads med en årsløn på 75.669 dollars.

Når det drejer sig om at vælge Go som det foretrukne programmeringssprog, ville et stort antal af de over 10.000 JavaScript-udviklere, vælge enten Go eller Rust til deres arbejde. Men 14,54% af udviklerere sagde at de gerne ville arbejde med Go.

Interview med en Go-udvikler

Nyttige tips til et pre-screening interview

Under interviewet med Go-udvikleren er en ansættelsesspecialist opmærksom på flere ting for at gennemføre de rigtige interviewspørgsmål og få værdifulde oplysninger.

Intervieweren stiller generelle spørgsmål for at lære kandidaten at kende og fokuserer på bløde færdigheder. De vil også fokusere på at kontrollere deres engelskkundskaber, kommunikation og lydhørhed.

De vigtigste tekniske færdigheder, man skal kigge efter i en Go-udvikler

En rigtig god Go-udvikler skal forstå de ansvarsområder der er tildelt dem, som f.eks:

 • Oprette og skrive testbare, skalerbare, effektive og robuste koder, der er lette at vedligeholde
 • At have den ventrale besluttende rolle i design- og arkitektoniske spørgsmål
 • At oversætte alle softwarekrav med henblik på slutmålet om velfungerende, sikker og stabil software med høj ydeevne

Endvidere spurgte vi senior Go & Jave back-end-udvikler Diego Maia om kritiske tekniske færdigheder hos Go udvikler, og han nævnte følgende:

“At være opmærksom på at skabe ren kode og følge SOLID-princippet (Single responsibility open-closed, Liskov substitution, interface segregation, dependency inversion).”

author Diego Maia

Men der er andre færdigheder, der er vigtige for en Go-udvikler:

 • Stor viden om Goroutine og alle channel patterns
 • GraphQL
 • Erfaring med konstruktioner, paradigmer, idiomer omm Go (Golang)
 • Erfaring med Sltr og Godep (dependency managemen værktøj i Golang)
 • Viden om Golangs templating-sprog
 • Arbejde med Stringer (Værktøj til generering af Golang-kode)
 • Erfaring med Gorilla Mux (routerpakke)
 • Erfaring med Revel (Golan-webframework)
 • Skrive passende og rene Godoc-kommentarter
 • Kendskab til værktøjer til versionering af kode, såsom SVN, Git, Mercurial

Hvad adskiller en fantastisk Go-udvikler fra en god én?

“En fantastisk GO-udvikleer skal brilliere i at arbejde med fejlhåndtering, pointers og idiomatiske GO-koder,” tilføjede Maia.

Derudover vil en Golang-udvikler skille sig ud hvis han/hun har en bred vifte af erfaringer og viden om forskellige færdigheder, f.eks. PERL/Shell scripting.

Hvorfor og hvornår har du brug for at ansætte en Go.udvikler?

Hvis du har et stort projekt, eller især en kompleks arbejdsbyrde, skal du først beslutte dig for hvilke foretrukne færdigheder, som du forventer af udvikleren.

Hvordan kan du vide hvornår det er det rigtige tidspunkt at ansætte en Go-udvikler til dit projekt? Hvis dine servere skal håndtere mange forespørgsler med høj trafik, er dette en eksempel på en kompleks arbejdsbyrde. En anden god grund er at den har en masse etablere forretning, så Go er godt til tunge og udfordrende opgaver.

Hvis dit projekt eller din arbejdsbyrde kræver maksimal funktionalitet og hastighed, har du brug for en Go-udvikler for at maksimere netop dette i det lange løb.

Sådan hjælper Proxify dig med at finde det bedste Go-talent

Ingen ansættelsesproces er svær at håndtere med de rigtige fagfolk, og talenter går ikke ubemærket hen eller smutter mellem fingrene.

Proxifys talentspejdere dedikerer deres tid på omhyggeligt at udvælge de egnede kandidater til interviewfaserne gennem en enkel, normativ og praktisk proces:

 1. Selvvurderingsopgaver for kandidaterne på shortlisten.
 2. Et planlagt opkald med kandidaten for at kontrollere de ikke-tekniske og bløde færdigheder sammen med de faglige færdigheder
 3. En mere præcist formuleret opgave for at kontrollere den tekniske viden
 4. Et telefoninterview med en etableret og erfaren Go-udvikler

Med et detaljeret interview, der ledes af både talentspejderen og udvikleren selv, garanterer processen at den er vellykket. Mere end én ekspert vurderer objektivt interviewet under hele processen.

Essentielle elementer og vurdering af en Go-udvikler

Det er vigtigt at vide, at den rette kandidat er kommunikativ, lydhør, har gode engelskkundskaber og-færdigheder og har erfaring med Go.

Et glimrende eksempel vurdering er at tildele udvikleren opgaven med at oprette et lille bibliotek. Men en ansættelsesspecialist eller ekspert i Go ville også spørge om følgende:

 • Go-pakker og pointers
 • Go string literals
 • Den syntax, der anvendes til Go loops
 • Go goroutines
 • Go interfaces
 • Type Assertion i Go
 • Forskelle mellem GOPATH og GOROOT Go-variabler

Fordele ved Go

brugen af Go er forbundet med mange fordele, og de forenkler alle udviklerens arbejde og bidrager samtidig til en hurtig og effektiv arbejdsgang på lang sigt.

Som jeg allerede har nævnt, er Go meget hurtigt og alsidigt, og det kan nemt kompileres til andet hardware og andre platforme. Det kan være en scriptsprogserstatning og er meget konduktiv og hurtigt.

Desuden er det let at lære og implementere i arbejdet (passer til nyere og ældre udviklere). Med andre ord kan udvikleren efter den indledende brug og læring begynde at bygge ting på blot nogle få uger efter at have arbejdet med Go.

Da Maia blev spurgt om, hvorfor han kan lide at arbejde i Go, opremsede han følgende fordele:

 • Stærkt standard bibliotek
 • enkelthed
 • god ydeevne
 • let at implementere
 • arbejder med Terratorm og Docker

Det breder udviklerfællesskab fremhæver dog også skalerbarheden, den lette læsbarhed af kode (som med Python og PEARL) og de mange arkitektoniske fordele generelt.

Ifølge en undersøgelse fra Stack Overflow, er Go blandt de højest rangerende sprog med hensyn til hvordan udviklere ønsker det.

Go (Golang) interviewspørgsmål (+ deres svar)

 1. Forklar kort om Go-pakkerne.

Forventet svar: Pakkerne i Go repræsenterer mapper, hvor vi gemmer Go-pakker eller kildefiler, og de indeholder variabler, funktioner, koder - de indeholder det hele. Pakken repræsenterer en beholder, der har alle de funktioner, der er nødvendige for at udføre en bestemt opgave.

 1. Definer Go-pointers.

Forventet svar: Go-pointers er også kendt som specielle variabler, og de er ganske enkelt variabler, der indeholder andre variablers adresser. Go-pointers eller de specielle variabler er ansvarlige for at lagre dataene for en bestemt adresse i systemet.

 1. Hvad er Go-string literals?

Forventet svar: Den string constant, der er et resultat af sammenkædning af tegnsekvenser, kaldes en string literal. I Go er der to typer af disse string literals: Raw og interpreted.

 1. Beskriv typerne af Go string literals.

Forventet svar: Raw string literals er tegn eller en tegnsekvens, skrevet mellem anførselstegn, f.eks. this.. Disse Raw string literals er fulde af (UTF-8-kodede) uafbrudte tegnsekvenser, og den kan også have en ny linje.

De Interpreted string literals er tegn eller tegnsekvenser, der er skrevet mellem dobbelte anførselstegn, som "such". Denne type string literals indeholder ikke en ny linje eller et ufuldstændigt dobbelt citationstegn, men den indeholder alle de øvrige tegn.

 1. Forklar Go-scopet for variabler.

Forventet svar: Scope er et område i et program, hvor vi kan finde en variabel og få adgang til den. En variabel kan være en metode, et loop, en klasse eller lignende, og et scope for variabler betyder, at variablen kun kan findes og tilgås inden for dette område eller scope og ikke uden for dette område.

 1. Hvordan vil du definere Go goroutine?

Forventet svar: Goroutine repræsenterer en funktion i Go, som kan køre parallelt med andre funktioner eller goroutiner. Disse goroutiner er lette tråde i forhold til andre standard-tråde. Og goroutiner bruges til concurrency (flere beregninger samtidig).

 1. Forklar kort, hvordan man sammenkæder strings.

Forventet svar: Sammenkædning af strings er en proces, hvor to eller flere strings lægges sammen til en enkelt string. Den nemmeste måde at gøre dette på er ved at bruge +-operatoren eller sammenkædningsoperatoren ( + ).

 1. Definer Go’s funktions-closure.

Forventet svar: Den funktionsværdi, der refererer til en eller flere variabler uden for sit eget område eller sin egen krop, kaldes en funktions-closure. Lukninger/closures i Go refererer til alle variabler uden for det aktuelle scope. Kort sagt er closure den funktion, der har adgang til scope-variabler, selv om scope er fuldstændig ødelagt og slettet.

 1. Beskriv kort de testtrin, du ville bruge med Go.

Forventet svar: Med Go kan vi nemt teste pakker på en automatiseret måde gennem brugerdefinerede testsuiter. Først skal jeg oprette et suit, eller en fil med endelsen _ test.go, og dette suit skal indeholde funktionen TestXxx indeni. Nu vil jeg i stedet for Xxx, som det næste indsætte navnet på den funktion, jeg har til hensigt at teste.

Herefter tager jeg hele filen i testpakken for at lægge den på den rigtige placering, som er nøjagtig den samme fil, som jeg vil teste. Denne testfil kører, hvis jeg skriver kommandoen go test

 1. Ville du foretrække Channels eller Maps til samtidig dataadgang?

Forventet svar: Jeg ville være nødt til at vælge Channels af de to, fordi det er en mere sikker løsning.

Channels tilbyder muligheder for blokering og låsemekanismer, som igen deaktiverer goroutinerne fra informationslækage/deling af oplysninger, når vi har flere tråde.

Til sammenligning mangler Maps de ovennævnte låse-/blokeringsfunktioner. Hvis jeg skal beskytte oplysninger, mens jeg bruger Maps, skal jeg bruge særlige eller bestemte låsefunktioner for at beskytte alle oplysninger og data, der går gennem goroutinerne.

Tre trin til din perfekt Golang-udvikler

 • Trin 1

  Fortæl os om dine behov

  Tal med en teknisk chef om dine krav og mål for dit produkt eller projekt.

 • Trin 2

  Bliv matchet med den perfekte udvikler

  Inden for få dage vil du få præsenteret en håndudvalgt og fuldt gennemtestet udvikler.

 • Trin 3

  Begynd at arbejde sammen (risikofrit)

  Arbejdet påbegyndes. Helt risikofrit i en uge. Du betaler kun, hvis du er tilfreds.

Find en Golang-udvikler

Hvorfor bruge Go?

Go er et kompileret, samtidig, garbage-collected, statisk programmeret sprog. Det blev udviklet og åbent stillet til rådighed i 2007 af Google. Golangs salgsargument ligger i den solide balance mellem hastighed, lethed og sikkerhed. Dets største fordel i forhold til andre sprog er understøttelse af samtidighed.

 • Hvad minder Go mest om?

  Nogle siger, at Go er det nye Java. Andre hævder, at Go er C i det 21. århundrede. Begge udsagn er delvist sande, fordi Go har arvet syntaks, statisk programmering og køretidseffektivitet fra C-familien. Go er dog påvirket af mange flere programmeringssprog. Det har Pythons læsbarhed, Limbos samtidighed og JavaScript's brugervenlighed. Det vigtigste formål for dets skabere var at smelte den lethed i programmering, der kendetegner fortolkede, dynamisk programmerede sprog, sammen med effektiviteten og sikkerheden ved kompilerede statisk programmerede sprog. De stræbte efter at skabe et helt nyt sprog, der tager det bedste fra begge verdener og gør programmering effektiv og sjov.

 • Hvad bruges Go til?

  Go er først og fremmest et cloud-softwaresprog. Det fungerer godt til at bygge alle server-sideprogrammer, såsom pub/sub-servere og -klienter, caching-mekanismer, integrationslag og alle tjenester, der udfører CPU- eller I/O-intensive opgaver. Det egner sig til at bygge enhver type API ved hjælp af REST, GraphQL eller gRPC. Go er også godt til DevOps-opgaver, f.eks. til at skrive opdateringsskripter, software til servervedligeholdelse eller batchbehandling.

 • Hvem bruger Go?

  Go er meget anvendt af virksomheder, der arbejder med cloud computing. Dropbox, Terraform, Docker og Kubernetes er skrevet i Go. Google selv bruger Go til Google Cloud Platform, YouTube, Google Chrome downloadserver og en masse mindre projekter for at forbedre skalerbarhed og ydeevne. Du finder nogle kendte navne som Heroku, SoundCloud, BBC, Basecamp og Bitly blandt dem, der har taget dette sprog til sig.

 • Vil Go erstatte andre programmeringssprog?

  Golang overlapper og overgår andre sprog til en vis grad. Det betyder dog ikke, at Go vil fortrænge nogen af dem fra markedet. Det vil snarere skære nogle markedsandele ud og finde en niche for sig selv. Faktum er, at mange virksomheder, der har indset Go's overlegenhed i forhold til at løse problemer med skalerbarhed og samtidighed, har migreret nogle af deres API'er og mikrotjenester fra Python, Node, C eller Scala til dette sprog. Men de fjernede ikke helt de gamle sprog fra deres stack.

 • Er Go hurtigere end andre programmeringssprog?

  Hvis du ser på benchmarks til sammenligning af programmeringssprogs ydeevne, vil du se, at Go er langsommere end C/C++, nogenlunde lige så langsomt som Java og hurtigere end alle andre sprog. Blandt de faktorer, der gør Golang langsommere, nævner programmører normalt ufuldkommenheder ved dets garbage collection og hukommelsesstyring. Under alle omstændigheder er programmer fra den virkelige verden, der er skrevet i Go, kendt for deres hurtige hastighed og høje ydeevne, især dem, der udnytter samtidig programmering.

 • Er Go et programmeringssprog på lavt niveau?

  Selv om Go kører med samme hastighed som low level sprog, hører det ikke rigtig til dem. Den indbyggede understøttelse af garbage collection og memory safety adskiller Go fra ægte low level sprog. Selv om Go har nogle low level funktioner (f.eks. pointers), kan det ikke bruges som systemsprog og er ikke egnet til kerneudvikling og til at skrive drivere.

 • Er Golang bedre end Python?

  Ved første øjekast har både Golang og Python forskellige funktioner når man sammenligner de to. Golang tilbyder utrolig hurtig ydeevne med en tydelig og stringent formatering og syntaks. På den anden side er Python et mere klassisk og standardiseret sprog, der er langsommere end Golang, selv om det er ret ressourcestærkt.

  Golang-funktioner:

  ● Kraftigt standardbibliotek med et sæt bibliotekspakker der giver en enklere kodekomposition

  ● Enkelthed gennem læsbarhed, let vedligehold og pålidelighed

  ● Opbygning af webapplikationer gennem nemme konstruktioner og god udførelseshastighed

  ● Giver channels og Goroutines en simpel samtidighedsstyring

  ● Kompileringshastighed gennem analyserbarhed og intet behov for symboltabel

  ● Testunderstøttelse på en måde, så du hurtigt kan teste koder og pakker, som du formulerer

  Python-funktioner:

  ● Nem kodning gennem let fungerende indlæring

  ● Objektorienteret programmering gennem klassekoncepter

  ● Offentlig og gratis tilgængelighed gennem simpelt klik og downloading

  ● Fortolket højniveausprog, der ikke kræver, at man lærer et systems arkitektur udenad

  ● Programmeringsstøtte til GUI (grafisk brugergrænseflade)

  ● Bærbar og udvidelig gennem nem formulering og kompilering af Python-koden til C og C++

  Golang og Python er ikke alt for ens ved første øjekast. Golang er et open source-programmeringssprog, statisk typet og kompileret, med Google som skaber, og du kan forvente høj ydeevne, læsbarhed, enkelhed og effektivitet til enhver tid. Python er et programmeringssprog, der bruges til at bygge software og websites, foretage dataanalyser og automatiserede opgaver og bruges til at skabe forskellige programmer som et alment sprog. Sammenligningsresultatet er, at Golang er bedre end Python, hvis du har brug for mere tilgængelig og mere ukompliceret systemprogrammering, hastighed og support og finde eksperter, der arbejder med det, selv om Python er overlegent på andre punkter.

 • Hvorfor bruge Golang?

  Golang er let at forstå og bruge, så det er perfekt til både nybegyndere og eksperter. Dens enkelhed går hånd i hånd med funktionaliteten, primært hvis dit fundament er i C eller Java. Med Golang er det mere praktisk og ligetil at arbejde. Golang er lettere at vedligeholde end Java, med samme kvalitetspræstation som C. Når du skriver en kode i Golang, vil denne kode antage et format, der er let forståeligt for processoren. Golang vil også forbedre tjenesternes pålidelighed og tilgængelighed, da det er langt hurtigere end andre sprog.

  En anden grund til, at Golang er fantastisk at bruge, er, at Goroutines kun har brug for 2 KB hukommelse. Alle væsentlige funktioner vil fortsat køre problemfrit og hurtigt, uafhængigt af hinanden og med mere end én igangværende proces samtidig. Når det kommer til håndtering af udviklingsværktøjerne, er de med Golang klar til brug og i form af IDE, plugins eller editorer. Enhver udvikler vil foretrække at arbejde med de praktiske værktøjer i Golang, såsom GoMetaLinter til hurtig og nem kodeanalyse eller GoDoc til automatisk dokumentgenerering ud fra en kode. Der er også et simpelt API til hurtig testning og en race detektor til forebyggelse af specifikke problemer som f.eks. race condition problemer (når flere tråde forsøger at ændre delte data samtidig).

 • Er Golang stadig populært?

  Golang bliver mere og mere populær for hver dag der går. Indtil videre er Python og JS begge steget i popularitet. Men selv om Golang er relativt nyt, bliver det stadig betragtet som det mest gunstige, enkle og utroligt nemme at lære og bruge ud af mange. De mange fordele ved Golang gør det til et populært sprog at lære og bruge i programmering. Stigningen i dets berømmelse skyldes hovedsageligt dets enkelhed, som ofte er undervurderet, især i tech-sammenhæng. Hvis noget er let at lære, bruge og implementere, fremskynder det arbejdsprocessen og bidrager til effektivitet. En anden kontekstmæssig og spændende kendsgerning om Golangs popularitet er, at det kun bruger 25 nøgleord, som alle er praktiske og alsidige.

  Dette statiske programmeringssprog har en enkel syntaks og er hukommelsesstyret, hvilket også er nogle af grundene til, at det er blevet så yndet af mange. Golang er let at samle op og bruge på grund af den enkle og nemme indlæringskurve. En anden gyldig grund til Golangs stigende popularitet er, at det er en fremragende kompetence at have i et CV og normalt går hånd i hånd med en højere lønværdi, så der er en økonomisk motivation sammen med den personlige forbedring af ens ekspertise.

Betroet af:

Har du et spørgsmål om ansættelse af en Golang udvikler?

 • Hvor meget koster det at ansætte en Golang-udvikler hos Proxify?

 • Hvordan fungerer den risikofrie prøveperiode med en Golang-udvikler?

 • Kan Proxify virkelig præsentere en passende Golang-udvikler inden for én uge?

 • Hvordan fungerer vettingprocessen?

Find din næste Golang-udvikler inden for få dage, ikke måneder

Vi kan hjælpe dig med at levere dit produkt hurtigere med en erfaren fjern Golang-udvikler. Alt fra 229 kr/time. Du betaler kun, hvis du er tilfreds med den første uge.

I løpet av en kort 25-minutters samtale ønsker vi å:

 • Forstå dine utviklingsbehov
 • Forklare prosessen vår der vi matcher deg med kvalifiserte, evaluerte Golang-udviklere fra vårt nettverk
 • Dele de neste stegene for å finne riktig match, ofte på mindre enn en uke

Er du ikke sikker på, hvor du skal starte?

Lad os få en snak

Den første udvikler starter inden for få dage. Ingen aggressiv salgstale.