Anställa Django-utvecklare: Intervjufrågor, färdigheter och mer

Behöver du en Django-utvecklare men vet inte var du ska börja med att anställa och bedöma deras färdigheter? Vår anställningsguide hjälper dig att hitta rätt frågor att ställa och svar att leta efter.

Stefanija Tenekedjieva

Stefanija Tenekedjieva

Ömer Özhan

Ömer Özhan

Anställa Django-utvecklare: Intervjufrågor, färdigheter och mer

Django är ett Python-baserat ramverk med öppen källkod för snabb utveckling och praktisk webbdesign. Det erbjuder massor av resurser för att enkelt hantera repetitiva och nya utvecklingsproblem, vilket gör det möjligt för utvecklare att bygga bättre och mer tillförlitliga webbapplikationer med betydligt färre kodrader.

Det erbjuder också många gynnsamma egenskaper som gör många saker mer intuitiva, inklusive förfrågningar om användarautentisering (logga in, logga ut), hanteringsformulär, ladda upp filer och mer. Det är en av de bästa mjukvarulösningarna för webb- och API-utveckling.

Bästa applikationerna och användningsområden för Django

Som ett av de mest berömda ramverken skrivna i Python är Django mycket mångsidigt, flexibelt och—beroende på din metod och antalet resurser du använder—enkelt.

Därför kan den användas för att skapa alla typer av applikationer, inklusive olika typer av webbplatser (webbplatser eller innehållshanteringssystem i wiki-stil), sociala medier, nyhetswebbplatser, webbappar och mer.

Django är mycket populärt bland några av de mest framstående företagen över hela världen. Dessa inkluderar Instagram, Mozilla, Pinterest, Spotify, National Geographic och mer.

Instagram-webbappen har den största Django-distributionen i världen, medan ett komplext projekt som National Geographics utbildningssida är kraftigt beroende av Django för innehållshantering och andra CMS-relaterade uppgifter.

Med Django kan Mozilla Firefox också hantera stora mängder API-förfrågningar snabbare och mer effektivt. Å andra sidan använder Spotify några av Django-applikationsfunktionerna för att hantera dataanalys och andra backend-tjänster på samma sätt.

Vanliga ansvarsområden för Django-utvecklare

Med tanke på att Django är ett av de mest populära Python-ramverken idag är det ingen överraskning att Django-utvecklare är en av de mest eftertraktade Python-relaterade utvecklarna där ute. Därför är det mycket vanligt att du hittar utvecklares profiler där de beskriver sig själva som Python/Django-utvecklare. Django används både i backend- och frontend-utveckling, vilket också gör det till en färdighet som även fullstackutvecklare kan ha.

Medan Django har många funktioner och features är det upp till Django-utvecklare att skapa ett brett utbud av webbapplikationer genom att undvika vanliga säkerhetshot som SQL-injektion, skript över flera webbplatser och clickjacking.

Dessutom gör Djangos CSS-integrations- och användarautentiseringssystem det möjligt för utvecklare att enkelt hantera en mängd olika webbutvecklingsjobb, såsom användarautentisering och projektspecifika webbplatskartor. En bra Django-utvecklare måste kunna skapa webbplatser samt optimera dataalgoritmer och lösa dataanalysproblem.

Intervjua en Django-utvecklare

En genomsnittlig lön för en mjukvaruutvecklare som skriver flytande i Django, beroende på positionens senioritet, så kan den variera var som helst mellan $ 50 000 och $ 100 000 per år. I Proxify-nätverket har vi cirka 200 granskade och högkvalificerade Django-utvecklare.

Även om det finns tusentals utvecklare som känner till Django-ramverket, är det som avgör vem som är mest lämpad för din jobbposition kombinationen av andra färdigheter och erfarenheter för att utveckla särskilda applikationer.

Här är några tips för din intervjuprocess som kan hjälpa dig att bestämma dig för den bästa kandidaten.

Pre-screen

En pre-screen är en intervju där du normalt sållar bort kandidater som inte framstår som professionella eller som kanske inte uppfyller alla standarder. Det handlar mindre om tekniska förmågor och mer om att välja någon med en personlighet som passar din företagskultur.

I stället för att fokusera på tekniska möjligheter och erfarenheter på pre-screenen, försök att tänka på om denne utvecklare skulle passa bra in i ditt team och om du vill att de ska börja arbeta för dig. I slutändan kommer du att spendera 8 timmar om dagen med den här personen.

Några av de frågor du behöver svara på under pre-screenen är:

 • Är den här personen artig och professionell?
 • Är den här personen en bra samtalspartner?
 • Dök de upp i tid?
 • Lyssnade de på dina frågor med fokus och respekt?
 • Var deras engelska nivå tillräcklig för att de skulle kunna kommunicera felfritt med resten av laget?
 • Kunde de visa sig i ett bra ljus?
 • Visade de något intresse för ditt företag och dina projekt?

Intervjufrågor och nödvändiga tekniska färdigheter

Även om en bra utvecklare inte nödvändigtvis behöver en examen i datavetenskap för att vara skicklig i att utveckla webbapplikationer eller API:er, är vissa färdigheter helt avgörande hos personen som potentiellt ska gå med i ditt ingenjörsteam.

En utvecklare som är skicklig i Django bör vara kunnig i hur man enkelt utformar, implementerar och felsöker Python-kod. De bör också ha erfarenhet av att arbeta med Django webbfelsökning, tester, buggar, säkerhet och mer.

En Django-programvaruingenjör bör veta att andra färdigheter är en grundlig förståelse för SQL-databaser med hög förtrogenhet med den senaste iterationen av Python och dess många ramverk, en tillräcklig förståelse för REST-API:er och mer.

Här är några intervjufrågor att ställa dem, och vad du kan förvänta dig att de svarar:

 1. Förklara Django-arkitekturen till oss

Förväntat svar: MVT-arkitekturen (Model-View-Template) är grunden för Django. Ett programdesignmönster för att skapa webbapplikationer kallas MVT.

De tre komponenterna i MVT-strukturen är följande:

 • Modell: Modellen fungerar som datagränssnittet. Det ansvarar för dataunderhåll. Den representeras av en databas och fungerar som den logiska datastrukturen för hela applikationen (vanligtvis relationsdatabaser som MySql och Postgres). Mer information finns i Django-modeller.

 • Vy: Vyn är det användargränssnitt som visas när du återger en webbsida i webbläsaren. Jinja-filer, HTML-, CSS- och Javascript-filer representerar det. För mer information, gå till Django Views.

 • Mall: En mall innehåller statiska HTML output-datakomponenter och specifik syntax som anger hur de ska kombineras.

 1. Vad är modeller i Django?

Förväntat svar, direkt hämtat från Django Project:

En modell är den enda, definitiva källan till information om dina data. Den innehåller de viktigaste fälten och beteendena för de data du lagrar. I allmänhet mappar varje modell till en enda databastabell.

Grunderna:

 • Varje modell är en Python-klass som underklassar django. db.modeller. Modell.
 • Varje attribut förmodellen representerar ett databasfält.
 • Med allt detta ger Django dig ett automatiskt genererat API för databasåtkomst; se göra frågor.
 1. Vad är DRF (Django Rest Framework)?

Förväntat svar: Django REST-ramverket erbjuder en kraftfull och anpassningsbar verktygslåda för att skapa webb-API:er. DRF-biblioteket används för att utveckla Rest-API:er. Det var uttryckligen utformat för att göra det enklare att bygga CRUD-operationer i Django. Att använda din Django-server som ett REST API görs enkelt av Django Rest Framework.

 1. Vad är Django ORM?

Förväntat svar: Django ORM är en implementering av ORM-konceptet (Object-Relational Mapping), som kan användas för att interagera med applikationsdata från relationsdatabaser som SQLite, PostgreSQL och MySQL.

 1. Hur fungerar Django-projektkatalogstrukturen?

Förväntat svar: Django använder en katalogstruktur för att organisera de många komponenterna i webbprogrammet. För detta skapas ett projekt och en appmapp. Projektet hållas DRY (Upprepa dig inte) och ordnas genom att vara korrekt organiserat och utvecklat.

 1. Vad är statiska filer? Kan du förklara deras användning?

Förväntat svar: Statiska filer, som bilder, JavaScript och CSS är viktiga för att återge en komplett webbsida. Dessa filer är inte en del av HTML som genereras av servern.

 1. Kan du förklara Django response livscykel?

Förväntat svar: Enligt den grundläggande principen i HTTP-protokollet skickar klienten en begäran till servern med hjälp av förfrågningsdata, och servern svarar klienten. När du konfigurerar Django-applikationen behöver vi en webbserver och WSGI-server. Webbservern hjälper till att betjäna statiska filer och innehåll. Om de statiska filerna på webbservern inte kan göra det måste WSGI-servern göra det, vilket ökar antalet förfrågningar till servern. Därav minskas programmets prestanda successivt samtidigt som du balanserar serverns begärandebelastning. Därför rekommenderas det starkt att använda webbservern.

En klient är en mjukvara som kan skicka förfrågningar med HTTPS/HTTP-protokollet. Det betraktas som en webbläsare i allmänhet. När vi distribuerar Django-ramverket i databasen använder vi en av kombinationerna "Nginx, uWSGI och Django", "Nginx, gunicorn och Django" eller "Apache, mod wsgi och Nginx."

Konfigurationsreglerna för att vidarebefordra begäran till WSGI-servern eller för att hantera den på egen hand ingår i varje begäran som skickas av en klient till servern som skickas till webbservern för första gången.

 1. Vad är användningen av ett sessionsramverk?

Förväntat svar: Sessionsramverket låter användare lagra och hämta godtyckliga data per besökare. Den lagrar data på serversidan och abstraherar sändning och mottagning av cookies.

 1. Vad är en Django-fältklass?

Förväntat svar: Fältklassen ger information och dynamisk åtkomst till ett enda fält i en klass eller ett gränssnitt. Det reflekterade fältet kan vara ett klassfält (statiskt fält) eller ett instansfält.

Django använder fältklasstyper för att upprätta följande: Databasens kolumntyp instruerar den om vilken typ av data som ska lagras (t.ex. HELTAL, VARCHAR, TEXT). När du återger ett formulärfält ska html-standardwidgeten användas (till exempel input type="text"> eller select>).

 1. Vad är undantag i Django?

Förväntat svar: Ett Python-skript skapar vanligtvis ett undantag när det gäller ett scenario som det inte kan hantera. Ett Python-objekt som beskriver ett fel kallas ett undantag. När ett Python-skript uppmuntrar ett undantag måste det antingen hantera det omedelbart eller avbryta och sluta fungera.

På frågan om det bästa sättet att bedöma skickligheten hos en Django-utvecklare praktiskt, säger Fullstack mjukvaruutvecklaren Ömer Özhan helt enkelt:

"Jag skulle be dem att göra ett provprojekt och leta efter kodkvaliteten. Ställ också frågor om hur ramverket arbetar på en lägre nivå för att se till att de förstår logiken, syntaxen eller terminologin."

author Ömer Özhan

Viktiga soft skills

En allmän lista över soft skills som rekryterarna på Proxify använder när de intervjuar utvecklare för någon färdighet är följande:

 • Professionalism
 • Om de är presentabla
 • Utmärkt kommunikationsförmåga
 • Motivation
 • Entusiasm
 • Utmärkt engelska
 • Öppenhet
 • Sociala färdigheter
 • Ärlighet
 • Nyfikenhet
 • Flexibilitet.

En specifik soft skill när det gäller Django-utvecklare, enligt Ömer, är "att vara bra på att googla och lära sig nya saker när ramverket och språket utvecklas snabbt".

Att skilja på en ypperlig Django-utvecklare och en bra

En utmärkt Django-utvecklare kommer att behöva ha många års erfarenhet och en bredare portfölj av andra språk och ramverk, beroende på deras huvudfokus. Enligt Ömer är hög kodkvalitet och viljan att lära sig ny teknik alltid bra indikatorer för en utmärkt utvecklare.

Ska jag använda Django?

Frågan om huruvida du ska använda en specifik plattform, programmeringsspråk eller ramverk för att tillgodose dina behov är knepig. Först och främst, hur ser ditt projekt ut? Vill du uppfinna hjulet på nytt, eller fokuserar du på att skriva en snabb och performativ social nätverksapplikation med hjälp av skript över flera webbplatser för bättre prestanda?

Här är några vanliga användningsområden där Django har visat sig vara mer än tillräckligt för att bygga ditt projekt från grunden:

 • Arbete med en webbserver;
 • Utveckla backend-API:er;
 • Skydda din app från kända sårbarheter som XSS, SQL Injection, CSRF eller Clickjacking;
 • Arbeta med maskininlärning;
 • Skala ditt program i endera riktningen (upp eller ned) med mera.

Django passar dock inte bra när du behöver producera små, simpla appar som inte kräver komplex programmering eller databaser, eller om ditt projekt är för komplext som kräver mer än en enda kodbas.

Tre steg till din perfekta Django-utvecklare

 • Steg 1

  Berätta för oss om dina behov

  Prata med en teknisk kundansvarig om dina krav och mål för din produkt eller projekt.

 • Steg 2

  Bli matchad med den perfekta utvecklaren

  Inom några dagar kommer en handplockad och kvalitetssäkrad utvecklare att presenteras för dig.

 • Steg 3

  Börja arbeta tillsammans (riskfritt)

  Arbetet börjar. Helt riskfritt i en vecka. Du betalar bara om du är nöjd.

Hitta en Django-utvecklare

Betrodd av:

Har du en fråga om att anlita en Django-utvecklare?

 • Vad kostar det att anlita en Django utvecklare via er?

 • Hur fungerar den riskfria testperioden med vår Django-utvecklare?

 • Kan Proxify hitta en Django-utvecklare inom en vecka?

 • Hur fungerar utvals- och kvalitetssäkringsprocessen?

Hitta din nästa Django-utvecklare inom dagar, inte månader

Vi kan hjälpa dig att leverera din produkt snabbare med en erfaren remote Django-utvecklare. Från 349 kr/timme. Betala bara om du är nöjd efter din första vecka.

I detta korta 25-minuterssamtal kommer vi:

 • Förstå dina utvecklingsutmaningar
 • Förklara hur vi matchar dig med en senior och beprövad Django-utvecklare från oss
 • Dela med oss av nästa steg för att hitta den rätta utvecklaren för dig

Inte säker på vart du ska börja?

Låt oss ta ett kort möte.

Den första utvecklaren startar inom några dagar. Ingen aggresiv säljpitch.