Komplett anställningsguide för Ruby-utvecklare

Om du vill anställa de bästa Ruby-utvecklarna så har vi här sammanfattat all insamlad information vad gäller anställningsprocessen för Ruby-utvecklare - statistik, procentsatser, efterfråga, lön, intervjuer och mer.

Marija Neshkoska

Marija Neshkoska

Komplett anställningsguide för Ruby-utvecklare

I slutet av denna anställningsguide bör du ha en tydligare förståelse för allt som behövs för att hitta och anställa den bästa Ruby-utvecklaren för dina affärsbehov. Eftersom Ruby ständigt är ett efterfrågat språk, är det fördelaktigt att ta reda på allt som finns att veta innan du börjar den övergripande anställningsprocessen.

Att hitta den perfekta Ruby-utvecklaren för dina behov kan vara ansträngande. Du bör räkna med att du sannolikt kommer att behöva extern hjälp eller en specialist för att granska och för att få rådgivning vad gäller deras expertis och kunskap innan anställning. Oavsett hur mycket du vet om utveckling och intervjuer, är vissa saker bättre delegerade till dessa specialister för bästa möjliga resultat.

Eftersom det inte är speciellt enkelt att hitta och anställa den bästa utvecklaren måste du överväga flera faktorer som täcker allt från färdigheter, expertis, professionalism och relaterade frågor – vilket vi kommer gå igenom avsnitten nedan. Att gå vidare med rätt proffs är enkelt efter att ha sett hela processens väsentligheter.

Om Ruby

Ruby är ett objektorienterat och dynamiskt skrivet programmeringsspråk för det allmänna syftet att bygga webbservrar och webbappar. Det har en elegant och enkel syntax som är lätt att läsa och skriva.

Detta programspråk är inriktat på produktivitet och enkelhet genom sin utmärkt läsbara kod och omfattande och praktiska bibliotek. Med Ruby blir utvecklingen optimerad och skalbar. På grund av dessa funktioner används Ruby i stor utsträckning i app- och webbutveckling, CMS (innehållshanteringssystem), e-handel och andra områden.

Ruby släpptes redan 1993 och är en blandning av olika programmeringsspråk (Ada, Perl och Eiffel) och är det mest långvariga.

Statistik om Ruby

Om du tittar på statistiken för Ruby kan du dra slutsatsen om popularitet, användbarhet, utvecklares preferenser och mer.

I en Stack Overflow-undersökning för 2021 sa endast 7.89% av utvecklarna som svarade att de vill arbeta med Ruby, vilket inte lägger till mycket poäng till populariteten, men samtidigt ökar en sådan procentsats efterfrågan och bristen på utvecklare som arbetar med Ruby.

Samtidigt röstade samma andel utvecklare, 7.89%, att de använde Rubys ramverk, Ruby on Rails.

När det gäller lönen för en Ruby utvecklare är den ungefärliga årslönen $ 129,101, eller från $ 94 tusen upp till $ 193 tusen. Vi kan dra slutsatsen att Ruby-utvecklare tillhör utvecklarna med högst lön.

Intervjua en Ruby-utvecklare

Användbara tips för en pre-screening intervju

För att intervju- och anställningsprocessen ska gå smidigt är det viktigt att lämna några saker till professionella talangförvärvsspecialister. En sådan specialist fokuserar på några saker för att utvärdera kandidaterna eller om de kommer att gå vidare med processen med dessa kandidater.

Varje gång de intervjuar utvecklingskandidaterna är de uppmärksamma på språkkompatibiliteten och om kandidaten talar flytande engelska eller inte. Tillsammans med detta observerar de om kandidaten har de nödvändiga färdigheterna, den relevanta erfarenheten, goda soft skills och andra relevanta faktorer som kan dyka upp.

Innan anställning sker samlar talangförvärvsspecialisten all denna information och samlar in intryck innan du går vidare. Hela processen måste innehålla en kontroll av teoretisk kunskap, tilldela kodningsprov och kontrollera deras soft skills.

Tekniska färdigheter hos en Ruby-utvecklare

En skicklig Ruby-utvecklare måste bocka av följande relevanta tekniska färdigheter:

 • Kunskap om Ruby-syntax och objektorienterad programmering
 • Möjlighet att skriva Ruby-bibliotek som kan återanvändas
 • Kunskap om Mocking, RESTful och MVC (model-view-controller)
 • Erfarenhet av inbäddade och externa databaser
 • Möjlighet att använda olika hjälpverktyg (Rake, Bundler) och verktyg för kodversionshantering (SVN, Git, Mercurial)

Vi frågade Ruby on Rails-utvecklaren Albin Hasaj, och han lade till följande tekniska färdigheter att leta efter hos en Ruby-utvecklare:

"En erfaren Ruby-utvecklare måste hitta i automatiserad testning med Unit eller Rspec, men de behöver också god erfarenhet av API (GraphQL eller RESTful). En annan bra teknisk färdighet att ha är omfattande kunskaper om Active Record (eller ett system layer som används för att representera affärslogik och data). De förväntas också känna till nackdelarna med vissa Ruby-metoder, deras skillnader och dess hastighet".

author Albin Hasaj

Icke-tekniska färdigheter hos en Ruby-utvecklare

De icke-tekniska färdigheterna är lika viktiga som de tekniska, för oavsett hur skicklig någon är, kommer arbetsdynamiken sannolikt att drabbas om de är utmanande att arbeta med eller saknar andra yrkeskunskaper.

De experter som kontrollerar sådana färdigheter, talangförvärvsspecialister och rekryterare, uppmärksammar sådana saker under intervjun.

De kontrollerar deras engelska kunskaper, vilket garanterar att inga språkbarriärer eller hinder finns samt att inga komplikationer för vidare kommunikation med kunder existerar.

En annan sak de kontrollerar är hur professionell någon är, baserat på deras punktlighet, klädkod (lämplighet i övergripande utseende, att dyka upp på samtalet i tid etc.) och intervjuns allmänna inställning.

Ruby intervju frågor och svar

När det är dags att ställa frågor för en mer djupgående expertkontroll och mer konkreta Ruby-upplevelsefrågor kan du göra en lista med följande frågor, liksom andra relevanta saker som du också lägger till:

 1. Är Ruby flexibelt?

Förväntat svar: Ruby är ett skriptspråk som är otroligt flexibelt, och det är också känt för just detta. När vi använder Ruby har vi friheten att ändra programmeringselementen eftersom vi behöver dem för att vara vid en viss instans. Vi kan omformulera något eller till och med ta bort det helt och hållet.

 1. Vad är meningen med "längd" i Ruby?

Förväntat svar: Längd är en term som används för en Sträng-klassmetod, och vi använder den här inbyggda metoden i Ruby när vi behöver definiera längden på något tecken i en sträng exakt.

Sammanfattningsvis är den här funktionen/metoden det enklaste sättet att definiera en stränglängd i Ruby.

 1. Lista data-typerna i Ruby.

Förväntat svar: det finns sex typer av data i Ruby:

 • Strängar – strängarna i Ruby är flera teckensekvenser. De kan bestå av symboler, siffror eller bokstäver.
 • Hashvärden – hashvärden representerar en samling av nyckelvärden och de är alltid parkopplade.
 • Booleska – booleska representerar ett värde som kan vara sant eller falskt. I Ruby, när vi har en förekomst i 'true', hör den hemma i klassen TrueClass (och 'false' i FalseClass).
 • Siffror – Här har vi imaginära tal, decimaler, bråktal etc.
 • Symboler – när vi har ett objektvärde som är ett tal, och inte en vektor, använder vi det som en identifierare. Symboler, i det här fallet, liknar strängar och är mycket användbara för dataarbete.
 • Matriser – När vi har samlingar av bokstavligen alla objekt kallar vi dem "matriser", men bara om heltalen är indexerade och det finns en exakt ordning.
 1. Vad är Ruby-klassbibliotek?

Förväntat svar: Gruppering av domäner som datatyper, trådprogrammering och andra domäner av olika slag kallas klassbibliotek. Med dessa bibliotek får vi många fördelar när det gäller flexibiliteten hos bibliotekens handling, särskilt för att skapa skript i Ruby.

Rubys mest användbara klassbibliotek är:

 • GUI-programmering
 • CGI-programmering
 • XML-programmering
 • Textbehandling
 • Programmering av nätverk
 1. Vad är args i Ruby?

Förväntat svar: args är en förkortning för arguments. I Ruby-sammanhang, när vi ser args, betyder det att i vår kod accepteras en viss mängd argument av metoden, och de finns i en matris.

I allmänhet är dock Ruby-argument obligatoriska element som vi behöver för att framkalla en metod. Utan ett "argument" skulle vi inte kunna framkalla (åberopa) den metod vi behöver.

 1. Utveckla Rubys "Closures".

Förväntat svar: Closures i Ruby representerar ett kodblock eller en funktion som kan ta på sig en roll som en variabel och även som ett argument när de skickas till en funktion. När vi behöver köra mycket kod samlar vi den under namnet Closures.

Closures i Ruby är indelade i tre typer:

 • Block – den här Closure-typen är ganska enkel och representerar en koddel, inte ett objekt. Denna koddel finns mellan do...end (som anger koden i ett visst skriptavsnitt) eller mellan {}. Block kräver ingen namngivning och är anonyma.
 • Procs – Procs representerar inkapslingar av ett kodblock. Procs och block har vissa likheter men är ändå ganska olika. Vi kan skicka mer än en proc till en metod och lagra procs till lokala variabler.
 • Lambdas – Lambdas liknar procs, men skillnaden är att lambdas behöver det exakta argumentnumret som skickas till dem. Med Lambdas kan vi kapsla in data och logik i variabler som är bärbara.
 1. Utveckla Ruby-variabler.

Förväntat svar: De platser som håller data lagrade och avsedda att användas för program kallas Ruby-variabler, alla namngivna på olika sätt.

Ruby sticker ut från andra språk eftersom vi i det här fallet inte behöver variabeldeklarering.

Det finns fyra variabeltyper i Ruby:

 • Instans – den här variabeln börjar alltid med '@', och vi kan komma åt den från många metodinstanser, och den hör bara hemma i en enda klassinstans.
 • Global – den här variabeln börjar med "$" och vi har tillgång till den, oavsett var vi befinner oss i programmet.
 • Lokal – den här variabeln börjar alltid med ( _ ) understreck eller gemener, och vi kan få tillgång till den när vi initierar den i dess block.
 • Klass – Den här börjar med @@, och innan vi använder dem måste vi initiera den. Åtkomsten till denna variabel är inte beroende av var vi befinner oss i klassen.
 1. Förklara processen att "frysa föremål" i Ruby.

Förväntat svar: Om vi behöver se till att det inte kommer att bli några ändringar av ett objekt använder vi metoden att frysa i Ruby, och med det skapar vi enkelt objekt som är oföränderliga. Om vi försöker ändra ett objekt (som tidigare åberopade metoden frysning) i det här fallet, blir resultatet ett körningsfel av programmet.

För att testa om den här åtgärden lyckades behöver vi bara använda Object#freeze. Helst kommer resultatet att vara sant (vilket betyder 'fryst'). Annars blir det falskt.

 1. Hur förklarar du "loading" och "requiring" i Ruby?

Förväntat svar: Load och require är metoder i Ruby som används i arbetet med kod.

Mer exakt, när vi använder "load", möjliggör vi läsning och analys av filer vid varje tillfälle när vi kör den filen. Det är bäst att använda den här metoden när vi vill ladda andra filers kod för att få koduppdateringar i rätt tid (om filerna ändras ofta och dynamiskt).

'Require' är den metod vi använder när vi behöver ladda en fil och få alla dess uttalanden utförda. Den här metoden importerar varje definition av en metod och klasserna i den exakta filen.

 1. Hur åkallar vi en metod i Ruby?

Förväntat svar: Om vi behöver framkalla (åkalla) en metod måste vi skriva namnet på metoden och passeringen likaså – det gör vi i argumenten.

Det finns en hel del sätt att åkalla en metod, till exempel genom att:

 • Hoppa över parenteser
 • Använda "tap"
 • Använda "to_proc" för funktionsnamnet
 • Använda "method_missing"
 • Använda "eval"
 • Använda "send" och "public_send"
 • ... och andra.

Hasaj tillade att ställa följande frågor för att säkerställa att den nyanställda Ruby-utvecklaren uppfyller jobbkraven med sin expertis:

 • Hur skulle du hantera N+1-frågor?
 • Vad är din erfarenhet av Rescue?
 • Mäter du hastigheten på en nyskriven kod? Hur?
 • Vad är din erfarenhet av automatiserad testning?

Väsentligheter och bedömning av en Ruby-utvecklare

Under processen att hitta, intervjua och anställa en Ruby-utvecklare är det här de viktigaste punkterna du bör tänka på hos utvecklaren:

 • God kunskap om Ruby-syntaxen - skriva grundläggande och avancerade element (moduler, loopar, klasser etc.)
 • OOP-programmering
 • Kunskap om ERB/Haml – vanliga mallsystem
 • MVC-paradigm – RoR-ramverksstruktur med dess lager för strukturering
 • Enhetstestning genom Rspec
 • JSON- och API-upplevelse
 • HTTP- och REST-protokoll

Vidare förklarade Hasaj mer om det väsentliga hos en Ruby-utvecklare:

"Ruby-utvecklaren behöver veta hur man utvärderar situationer där de implementerar lösningar. De bör veta när de ska använda SQL-frågan eller Active Record eller när de ska ta bort N+1-frågan. Och naturligtvis kan bedömningen avrundas på ett bra sätt genom att även kontrollera livekodningslogiken."

Vad skiljer en utmärkt Ruby-utvecklare från en bra?

Att välja den perfekta Ruby-utvecklarkandidaten kan bli svårt när du får många applikationer med bra och utmärkta utvecklare. Så, hur skulle du skilja mellan de bra och ideala?

Den verkligt stora Ruby-utvecklaren kommer inte bara att ha de avgörande tekniska färdigheterna och expertisen, utan de kommer även att ha ett visionärt tankesätt med kritiskt tänkande för lösningar. De bör passa bra individuellt eller inom ett lag, oavsett vilket. Den ideala Ruby-utvecklaren är också stolt över att intuitivt förstå arbetet.

Ruby-utvecklaren som sticker ut från de andra potentiella kandidaterna vet också mycket om automatiserad testning och Active Record.

Möjliga utmaningar under anställningen av en Ruby-utvecklare

Som med alla processer eller anställningsrelaterade problem kan vissa utmaningar dyka upp.

Till exempel att anställa olämpliga utvecklare eftersom du inte lämnade screeningen till proffs som också granskar de mottagna ansökningarna. Att anställa en okvalificerad Ruby-utvecklare är ingen bra investering för någon business. Gå inte i fällan att anställa en billigare utvecklare och tro att du sparar pengar - om du behöver en toppnivå eller mycket skicklig utvecklare, anlita den.

En annan utmaning är att testa kandidaten på fel färdigheter eller ställa frågor som vagt svarar på frågor om upplevelsen med Ruby. Lita inte bara på vad du ser på CV:t, försök att ställa mer djupgående frågor också.

Varför och när behöver du anställa en Ruby-utvecklare?

En erfaren Ruby utvecklare förväntas alltid säkerställa enastående kvalitet, prestanda och lyhördhet för applikationerna. De måste också designa, bygga och på lång sikt underhålla Ruby-koden, som även måste vara pålitlig.

Inte bara detta, men Ruby-utvecklare är en utmärkt tillgång när du behöver någon för att säkerställa automatiseringen och kvaliteten på koden, upptäcka buggar och föreslå lösningar för utvecklingsproblem.

I ett nötskal måste du anställa en Ruby-utvecklare om du behöver förbättra:

 • Skalbarhet
 • Utvecklingshastighet
 • Mångsidighet (av appar med ett rikt spektrum av funktioner)
 • Cybersäkerhet
 • E-handelsfält
 • Innehållsaspekten av verksamheten
 • Snabbare bearbetning
 • Konsekvent utveckling

I allmänhet anställer företag Ruby-utvecklare eftersom de behöver enkel utveckling, optimering på hög nivå samt kostnadseffektivitet.

Fördelar med Ruby

Ruby är ett mycket pålitligt programmeringsspråk och kommer med Ruby on Rails som ramverk. Alla utvecklare som arbetar med det kan bygga många högkvalitativa webbappar med ren och skarp arkitektur och inkludera alla JavaScript-, CSS- och HTML-filer.

Eftersom detta programmeringsspråk är enkelt förenklar det alla kodändringar. För utvecklare hanteras krävande projekt med en stor mängd förändringar enkelt i det här fallet.

Ruby är också mycket säkert och pålitligt. Med Ruby kan utvecklare lagra och till och med hålla i alla objekt som behövs, och därmed förhindrar de kapning eller överskrivning av färdiga filer eller känslig information.

Snabbare bearbetning är en annan fördel med att arbeta med Ruby. Utvecklaren kan effektivt driva flera program samtidigt, och systemen kommer inte att saktas ner – en perfekt lösning för projekt med brådskande deadline.

Ruby är också flexibelt, konsekvent samt har öppen källkod. Det betyder att utvecklare snabbt kan komma fram till vissa lösningar med Rubys rika bibliotek med öppen källkod. Syntaxen är också konsekvent och enkel och kan ge svar utan att behöva den tidskrävande inlärningsprocessen från grunden.

När det gäller fördelarna med att arbeta med Ruby är detta vad Hasaj vidare sa:

"Ruby är fantastiskt när du skriver databasfrågor med en Ruby-kod och Active Record. Alla metoder för Ruby är enkla att arbeta med och definiera, och själva appstrukturen är praktisk, liksom kodarkitekturen. Utvecklaren behöver mindre tid för kodskrivning än andra programmeringsspråk".

Tre steg till din perfekta Ruby-utvecklare

 • Steg 1

  Berätta för oss om dina behov

  Prata med en teknisk kundansvarig om dina krav och mål för din produkt eller projekt.

 • Steg 2

  Bli matchad med den perfekta utvecklaren

  Inom några dagar kommer en handplockad och kvalitetssäkrad utvecklare att presenteras för dig.

 • Steg 3

  Börja arbeta tillsammans (riskfritt)

  Arbetet börjar. Helt riskfritt i en vecka. Du betalar bara om du är nöjd.

Hitta en Ruby-utvecklare

Betrodd av:

Har du en fråga om att anlita en Ruby-utvecklare?

 • Vad kostar det att anlita en Ruby utvecklare via er?

 • Hur fungerar den riskfria testperioden med vår Ruby-utvecklare?

 • Kan Proxify hitta en Ruby-utvecklare inom en vecka?

 • Hur fungerar utvals- och kvalitetssäkringsprocessen?

Hitta din nästa Ruby-utvecklare inom dagar, inte månader

Vi kan hjälpa dig att leverera din produkt snabbare med en erfaren remote Ruby-utvecklare. Från 349 kr/timme. Betala bara om du är nöjd efter din första vecka.

I detta korta 25-minuterssamtal kommer vi:

 • Förstå dina utvecklingsutmaningar
 • Förklara hur vi matchar dig med en senior och beprövad Ruby-utvecklare från oss
 • Dela med oss av nästa steg för att hitta den rätta utvecklaren för dig

Inte säker på vart du ska börja?

Låt oss ta ett kort möte.

Den första utvecklaren startar inom några dagar. Ingen aggresiv säljpitch.