Complete gids voor het inhuren van Ruby ontwikkelaars

Als je de beste Ruby ontwikkelaars wilt inhuren hebben we hier alle verzamelde informatie die vooraf gaat aan het inhuren van Ruby ontwikkelaars hier samengevat—statistieken, percentages, vraag, salaris, interviewen en meer.

Marija Neshkoska

Marija Neshkoska

Complete gids voor het inhuren van Ruby ontwikkelaars

Aan het einde van deze inhuren ginds heb je een betere begrip van alle hoofdzaken die je moet hebben om de beste Ruby ontwikkelaar voor jouw bedrijfsbehoeftes in te huren. Aangezien er de afgelopen tijd altijd veel vraag is naar Ruby is het voordelig om alles te weten dat je kunt weten voordat je begint met het inhuurproces.

Het vinden van de perfecte Ruby ontwikkelaar voor jouw behoeftes kan vermoeiend zijn. Je moet anticiperen dat je hoogstwaarschijnlijk externe assistentie of een specialist nodig hebt voor het interviewen en inhuren om te helpen met hun expertise en kennis. Hoeveel je dan ook weet over ontwikkeling en interviewen, sommige dingen kun je betere uitbesten aan die specialisten voor om de beste resultaten te krijgen.

Omdat het geen makkelijke taak is om de beste ontwikkelaar te vinden en in te huren moet je meerdere factoren overwegen, die gaan over alles van vaardigheden, expertise, professionaliteit en gerelateerde vragen—in de secties hieronder. Verdergaan met de juiste professionals is makkelijk nadat je de hoofdzaken van het hele proces kent.

Over Ruby

Ruby is een object georiënteerde een dynamische soort programmeertaal voor het algemene gebruik van het bouwen van web servers en web apps. Het heeft een elegante en simpele syntax die gemakkelijk te lezen en te schrijven is.

Deze programmeertaal is gefocust op productiviteit en eenvoud via zijn super leesbare code en zijn uitgebreide en praktische libraries. Met Ruby wordt ontwikkeling geoptimaliseerd en schaalbaar. Vanwege deze eigenschappen wordt Ruby veel gebruikt in app en web ontwikkeling, CMS (content management system), eCommerce en andere velden.

Uitgegeven in 1993, is Ruby een mengsel van programmeertalen (Ada, Perl, en Eiffel) en het is de langste bestaande.

Statistieken over Ruby

Als je kijkt naar de statistieken voor Ruby kun je de feiten over populariteit, bruikbaarheid en voorkeuren van de ontwikkelaars en meer, bevestigen.

In een Stack Overflow enquête uit 2021,antwoordde slechts 7.89% van ontwikkelaars dat ze met Ruby wilde werken, wat de taal niet veel punten geeft voor populariteit maar tegelijkertijd heeft zo een percentage invloed op de vraag naar, en schaarste van ontwikkelaars die met Ruby werken.

Zo ook is het percentage voor Ruby’s framework, Ruby on Rails, hetzelfde waarbij 7.89% van ontwikkelaars stemde voor het gebruik ervan.

Het geschatte salaris van een Ruby ontwikkelaar, is ongeveer $129,101 per jaar, of van $94K tot $193K per jaar. We kunnen concluderen dat Ruby ontwikkelaars behoren tot de tak van ontwikkelaars met een hoog salaris.

Een Ruby ontwikkelaar interviewen

Nuttige tips voor een voor selectie interview

Om het interviewen en inhuren proces soepel te laten verlopen is het belangrijk om een bepaalde dingen over te laten aan professionele talent acquisitiespecialisten. Zo een specialist focust op een paar dingen om kandidaten te evalueren of ze verder het proces in zullen gaan met die kandidaten.

Telkens als ze informatie vragen aan de ontwikkelaar kandidaten, letten ze op de taal compatibiliteit en of de kandidaat vloeiend Engels spreekt. Daarnaast observeren ze of de kandidaat beschikt over de benodigde vaardigheden, relevante ervaring, goede sociale vaardigheden, en andere relevante factoren.

Voordat het inhuren plaatsvindt verzamelt de talent acquisitie specialist al deze informatie en verzamelen ze de indrukken voordat ze verder gaan. Het hele proces bevat het controleren van theoretische kennis, toewijzen van code testen, en het controleren van sociale vaardigheden.

Technische vaardigheden van een Ruby ontwikkelaar

Een vaardige Ruby ontwikkelaars moet de volgende technische vaardigheden hebben:

 • Kennis van de Ruby syntax en object-georiënteerde programmering
 • Vermogen om Ruby libraries te schrijven die herbruikbaar zijn
 • Kennis van Mocking, RESTful, en MVC (model-view-controller)
 • Ervaring met ingebedde en externe databases
 • Vermogen om verschillende hulptools te gebruiken (Rake, Bundler) en tools voor code versioning (SVN, Git, Mercurial)

We hebben Ruby on Rails ontwikkelaar Albin Hasaj gevraag en hij voegde de volgende technische vaardigheden toe om op te letten bij een Ruby ontwikkelaar:

“Een ervaren Ruby ontwikkelaar moet goed om kunnen gaan met geautomatiseerd testen met Unit of Rspec, maar ze moeten ook goede ervaring hebben met API (GraphQL of RESTful). Een andere goede technische vaardigheid om te hebben is uitgebreide kennis van Active Record (of een systeem laag die gebruikt wordt om bedrijfslogica en data te representeren). Van de ontwikkelaar wordt ook verwacht dat ze de nadelen van sommige Ruby methodes, hun verschillen en hun snelheid kennen.”

author Albin Hasaj

Niet-technische vaardigheden van een Ruby ontwikkelaar

De niet-technische vaardigheden zijn net zo essentieel als de technische vaardigheden omdat hoe vaardig iemand ook is, de werkdynamiek eronder zal lijden als ze moeilijk zijn om mee te werken of als ze andere professionele vaardigheden missen.

De experts die zulke vaardigheden controleren, talent acquisitie specialisten en wervers letten op een paar dingen tijdens het interviewen.

Ze controleren de Engelse vaardigheid, en verzekeren dat er geen taalbarrières of obstakels zullen zijn in verdere communicatie met cliënten.

Iets anders dat ze controleren is hoe professioneel iemand is, gebaseerd op hun punctualiteit, dresscode (gepastheid van algehele uitstraling, op tijd zijn voor het gesprek, etc.), en de algemene houding van de sollicitant.

Ruby interviewvragen en antwoorden

Wanneer het tijd is om vragen te stellen om de diepgaandere expertise en concretere Ruby ervaring te controleren kun je een lijst opstellen van de volgende vragen, evenals andere relevantie vragen die je ook toe kunt voegen:

 1. Is Ruby flexibel?

Verwachte antwoord: Ruby is een scripttaal die ongelofelijk flexibel is, en het staat ook precies hierom bekend. Wanneer we Ruby gebruiken hebben we de vrijheid om de programmeringselementen veranderen zoals we willen dat ze op dat gegeven moment zijn. We kunnen iets herformuleren of het zelfs helemaal verwijderen.

 1. Wat is de betekenis van ‘length’ in Ruby?

Verwachte antwoord: Length is de term die gebruikt wordt voor een String klasse methode, en we gebruiken deze ingebouwde methode in Ruby wanneer we de lengte van een karakter in een string nauwkeurig moeten definiëren.

In het kort is deze functie/methode de makkelijkste manier om een string lengte te definiëren in Ruby.

 1. Nom de data types in Ruby.

Verwachte antwoord: Er zijn zes soorten data in Ruby:

 • Strings—De strings in Ruby zijn meerdere karakter opeenvolgingen. Ze kunnen bestaan uit symbolen, nummers of letters.
 • Hashes—De hash representeert een sleutel waarde collectie en ze zijn altijd gepaard.
 • Booleans—Boolean representeert een waarde die waar of onwaar kan zijn. In Ruby, wanneer we een instantie hebben in ‘waar’ hebben behoort het tot de klasse TrueClass (en ‘onwaar’ in de FalseClass).
 • Nummers—Hier hebben we denkbeeldige nummers, decimalen, fractienummers etc.
 • Symbolen—Wanneer we een objectwaarde hebben die een nummer, geen vector is gebruiken we het als een identifier. Symbolen zijn in dit geval gelijksoortig aan strings en erg nuttige voor data werk.
 • Arrays—Wanneer we collecties van letterlijk enig object hebben noemen we ze ‘arrays’, maar alleen als de integers geïndexeerd zijn, en er een precieze volgorde is.
 1. Wat zijn Ruby klasse libraries?

Verwachte antwoord: De groepering van domein soortige data types, thread programmering en andere domeinen van verschillende types worden klasse libraries genoemd. Met deze libraries krijgen we vele voordelen met betrekking tot flexibiliteit van de libraries handling, voornamelijk voor de creatie van scripts in Ruby.

De nuttigste klasse libraries van Ruby zijn:

 • GUI programmering
 • CGI programmering
 • XML programmering
 • Tekst verwekring
 • Network programmering
 1. Wat is "args" in Ruby?

Verwachte antwoord: "args" is een afkorting voor argumenten. In de context van Ruby wanneer we "args" zien betekent het dat er in onze code een bepaald aantal argumenten geaccepteerd worden door de code en dat ze in een array zijn.

In het algemeen zijn Ruby argumenten echter verplichte elementen die we nodig hebben om methode aan te roepen. Zonder een ‘argument’ zouden we niet in staat zijn op de methode die we nodig hebben op te roepen (aanroepen).

 1. Vertel meer over Ruby ‘closures’.

Verwachte antwoord: De closures in Ruby vertegenwoordigen een blok code of een functie die de rol aan kan nemen van een variabele en als argument wanneer overgedragen aan een functie. Wanneer we veel code moeten uitvoeren verzamelen we het onder de naam Closures.

De closures in Ruby zijn verdeeld in drie types:

 • Blocks—Dit closure type lijkt er simpel en vertegenwoordigt een code deel, geen object. Dit code deel wordt gevonden tussen do…end (wat de code in een specifieke script sectie aangeeft) of tussen {}. Blocks vereisen geen benaming en zijn anoniem.
 • Procs—Procs vertegenwoordigen een code block. Procs en blocks hebben een paar overeenkomsten maar zijn desalniettemin erg verschillend. We kunnen meer dan een proc overdragen aan een methode en we kunnen procs opslaan op lokale variabele.
 • Lambdas—De Lambdas lijken erg op procs, maar het verschil is dat lambdas het exacte argumentnummer nodig hebben dat aan hen wordt overgedragen. Met Lambdas kunnen we data en logic inkapselen in variabele die verplaatsbaar zijn.
 1. Vertel meer over Ruby variables.

Verwachte antwoord: De locaties die data opgeslagen en bedoeld voor gebruik voor programma’s houden worden Ruby variables genoemd, die allemaal een andere naam hebben.

Ruby onderscheidt zich van andere talen omdat we in dit geval geen variabele verkalring nodig hebben.

Er zijn vier type variabelen in Ruby:

 • Instantie—Deze variabele begint met een ‘@’, en we kunnen hier toegang tot krijgen vanuit vele methode instanties en het behoort in slechts een enkele klasse instantie.
 • Globaal—Deze variabele begint met ‘$’, en we hebben er vanuit overal in het programma toegang tot.
 • Lokaal—Deze variabele begint altijd met een ( _ ) laag streepje of een kleine letter en we hebben er toegang tot wanneer we het initialiseren in zijn blok.
 • Klasse—Deze begint met aan ‘@@’ en voordat we ze gebruiken moeten we ze initialiseren. De toegang tot deze variabele is niet afhankelijk van waar in de klasse we zijn.
 1. Leg het proces van ‘objecten bevriezen’ in Ruby uit.

Verwachte antwoord: Als we ervoor moeten zorgen dat er geen modificaties zullen zijn aan een object gebruiken we de methode bevriezen in Ruby, en daarmee kunnen we gemakkelijk objecten creëren die onveranderlijk zijn. Als we een project aan proberen te passen (dat eerder de methode bevriezen opriep) zal dat in dit geval resulteren in een runtime error van het programma.

Om te testen of deze actie succesvol was hoeven we enkel Object#freeze te gebruiken. Idealiter zal het resultaat waar zijn (betekenis ‘bevroren’). Anderszins zal het onwaar zijn.

 1. Hoe leg je ‘loading’ en ‘requiring’ in Ruby uit?

Verwachte antwoord: Load en require zijn methodes in Ruby die gebruikt worden in samenwerking met de code.

Nauwkeuriger gezegd, wanneer we ‘load’ gebruiken maken we het lezen en parsen van bestanden mogelijk op elke gelegenheid wanneer we dat bestand uitvoeren. Het is het beste om deze methode te gebruiken wanneer we de code van andere bestanden willen laden om code updates op tijd te krijgen (als het bestand vaak en dynamisch verandert).

‘Require’ is de methode die we gebruiken wanneer we een bestand moeten laden en alle de verklaringen van dat bestand moeten uitvoeren. Deze methode importeert elke definitie van een methode en de klassen in dat exacte bestand.

 1. Hoe roepen we een methode op in Ruby?

Verwachte antwoord: Als we een methode moeten oproepen (aanroepen), moeten we de naam van de methode en de passing typen—dit doen we in de argumenten.

Er zijn best een aantal (van de vele) manieren om een methode op te roepen, bijvoorbeeld door:

 • Haakjes over te slaan
 • Gebruik te maken van ‘tap’
 • ‘to_proc’ te gebruiken voor de functienaam
 • Gebruik te maken van ‘method_missing’
 • Gebruik te maken van ‘eval’
 • Gebruik te maken van ‘send’, en ‘public_send’
 • …en meer.

Hasaj voegde toe dat je de volgende vragen kunt stellen om te verzekeren dat de expertise van de Ruby ontwikkelaar overeenkomt met de functievereisten.

 • Hoe zou je omgaan met N+1 aanvragen?
 • Wat is jouw ervaring met Rescue?
 • Meet je de snelheid van een nieuw geschreven code? Hoe?
 • Wat is jouw ervaring met geautomatiseerd testen?

Hoofdzaken en beoordeling van een Ruby ontwikkelaar

Tijdens het proces van het vinden, interviewen en inhuren van een Ruby ontwikkelaar zijn dit de belangrijkste punten waar je op moet letten:

 • Goede kennis van de Ruby syntax—schrijven van basis en geavanceerde elementen (modules, loops, klassen, etc.)
 • OOP programmering
 • Kennis van ERB/Haml—common templating systems
 • MVC paradigm—RoR framework structuur met zijn lagen voor structurering
 • Eenheid testen via Rspec
 • JSON en API ervaring
 • HTTP en REST protocols

Hasaj vertelde uitgebreider over de belangrijkste eigenschappen van een Ruby ontwikkelaar:

“De Ruby ontwikkelaar moet weten hoe ze situaties waar ze oplossingen implementeren kunnen evalueren. Ze moeten weten wanneer ze SQL query of Active Record gebruiken of wanneer ze de N+1 aanvraag moeten verwijderen. En natuurlijk kan de beoordeling afgerond worden door ook de live codering logica te controleren.”

Wat onderscheidt een geweldige Ruby ontwikkelaar van een goede?

De perfecte Ruby ontwikkelaar kandidaat selecteren kan lastig zijn als je vele applicaties met goede en buitengewoon geweldige ontwikkelaars ontvangt. Dus hoe zie je het verschil tussen de goede en de perfect?

De daadwerkelijk geweldige Ruby ontwikkelaar zal niet alleen de cruciale technische kennis en expertise hebben, maar ze zullen ook beschikken over visionaire instelling en ze zullen kritisch denken in oplossingen. Ze zouden zowel als individu als binnen een team goed passen. De ideale Ruby ontwikkelaar is ook goed in het intuïtief begrijpen van het werk.

De Ruby ontwikkelaar die op zal vallen tussen andere potentiële kandidaten weet ook veel over geautomatiseerd testen en Active Record.

Mogelijke uitdagingen tijdens het inhuren van een Ruby ontwikkelaar

Zoals altijd als je iemand moet aannemen kun je wat uitdagingen tegen komen.

Bijvoorbeeld, het inhuren van ongeschikte ontwikkelaars omdat je de screening niet hebt overgelaten aan professionals die ook de ontvangen applicaties beoordelen. Het inhuren van een ongekwalificeerde Ruby ontwikkelaar is nooit een goede investering. Trap niet in de val van het inhuren van een minder dure ontwikkelaar en denken dat je zo geld bespaart—als je een hoogwaardige of zeer expert ontwikkelaar nodig hebt, huur die dan in.

Een andere uitdaging is het testen op de verkeerde vaardigheden of vragen stellen die een vaag beeld geven van de ervaring met Ruby. Ga niet alleen af op wat je ziet op de cv; probeer ook diepgaandere vragen te stellen.

Waarom en wanneer moet je een Ruby ontwikkelaar inhuren?

Van een ervaren Ruby ontwikkelaar wordt altijd verwacht dat ze zorgen voor uitstekende kwaliteit, prestatie en responsiviteit van de applicaties. Ze moeten ook de Ruby code, die betrouwbaar moet zijn, ontwerpen, bouwen en op de lange termijn onderhouden.

Dit niet alleen, maar Ruby ontwikkelaar is een uitstekende aanwinst als je iemand nodig hebt die zorgt voor de automatisering en kwaliteit van de code, die bugs detecteert en die oplossingen voorstelt voor ontwikkelingsproblemen.

In het kort moet je en Ruby ontwikkelaar inhuren als je verbeteringen nodig hebt in:

 • Schaalbaarheid
 • Ontwikkelingssnelheid
 • Veelzijdigheid (van apps met een rijk spectrum aan eigenschappen)
 • Cyberveiligheid
 • eCommerce velden
 • Het inhoud aspect van het bedrijf
 • Snellere verwerking
 • Consistentie in ontwikkeling

In het algemeen huren bedrijven Ruby ontwikkelaars in omdat ze simpele ontwikkeling, optimalisering op hoog niveau en kosteneffectiviteit nodig hebben.

Voordelen van Ruby

Ruby is een zeer betrouwbare programmeringstaal en heeft Ruby on Rails als framework. Alle ontwikkelaars die ermee werken bouwen web apps van hoge kwaliteit met schonen en strakke architectuur en omvatten alle JavaScript, CSS en HTML bestanden.

Omdat deze programmeertaal zo simpel is, versimpelt het alle code veranderingen. Voor ontwikkelaars wordt het werken aan zware projecten met veel veranderingen op deze manier gemakkelijk.

Ruby is ook zeer veilig en vertrouwd. Met Ruby kunnen ontwikkelaars alle objecten die ze nodig hebben opslaan en zelfs vasthouden, en zo voorkomen ze kaping of overschrijven van voltooide bestanden of gevoelige informatie.

Veel snellere verwerking is een ander voordeel van het werken met Ruby. De ontwikkelaar kan efficiënt meerdere programma’s tegelijkertijd opereren, en de systemen zullen niet vertragen—een perfecte oplossing voor projecten met een strakke deadline.

Ruby is ook flexibel, open-source en consistent. Dit betekent dat ontwikkelaars snel tot oplossingen komen met de Ruby open-source library. De syntax is ook consistent en simpel en kan antwoorden bieden zonder dat daarbij het tijdrovend proces van alles vanuit het niets leren nodig is.

Met betrekking tot de voordelen van het werken met Ruby is dit wat Hasaj verder zei:

“Ruby is geweldig als je database aanvragen schrijft met een Ruby code en Active Record. Alle methodes van Ruby zijn makkelijk om mee te werken en om te definiëren, en de app structuur zelf is praktisch, net als de code architectuur. De ontwikkelaar heeft minder tijd nodig om code te schrijven dan bij andere programmeertalen”.

Drie stappen naar jouw perfecte Ruby ontwikkelaar

 • Stap 1

  Vertel ons over jouw behoeften

  Praat met een technische manager over jouw vereisten en doelen voor jouw product of project.

 • Stap 2

  Word gekoppeld met de perfecte ontwikkelaar

  Binnen enkele dagen zal een zorgvuldig geselecteerde en volledig gekeurde ontwikkelaar aan jou gepresenteerd worden.

 • Stap 3

  Begin de samenwerking (risicovrij)

  Het werk begint. Volledig risicovrij voor een week. Je betaalt alleen als je tevreden bent.

Vind een Ruby-ontwikkelaar

Vertrouwd door:

Heb je een vraag over het inhuren van een Ruby ontwikkelaar?

 • Hoeveel kost het om een Ruby-ontwikkelaar via Proxify in te huren?

 • Hoe werkt de risicoloze proeftijd met betrekking tot het werk van een Ruby-ontwikkelaar?

 • Kan Proxify echt binnen een week een Ruby-ontwikkelaar vinden?

 • Hoe werkt het doorlichtingsproces?

Vind jouw volgende Ruby-ontwikkelaar binnen enkele dagen, niet maanden

We kunnen jou helpen om jouw product sneller op te leveren met een ervaren externe Ruby-ontwikkelaar. Allemaal vanaf 32.90 € per uur. Betaal alleen als je tevreden bent met de eerste week.

In een kort gesprek van 25 minuten, willen we graag:

 • Uw ontwikkelingsbehoeften begrijpen
 • Ons proces uitleggen om u te matchen met gekwalificeerde, doorgelichte Ruby-ontwikkelaars uit ons netwerk
 • Volgende stappen met u delen om de juiste match te vinden, vaak binnen minder dan een week

Weet je niet waar je moet beginnen?

Maak een afspraak

Eerste ontwikkelaar begint binnen enkele dagen. Geen agressieve verkoop pitch.