Komplett anställningsguide för Xamarin-utvecklare

Det finns inget utrymme för risker när du väljer den bästa Xamarin-utvecklaren. Vi tillhandahåller en detaljerad och komplett anställningsguide som innehåller alla steg och svar om hela processen från början till slut.

Marija Neshkoska

Marija Neshkoska

Komplett anställningsguide för Xamarin-utvecklare

Det finns många aspekter och fördelar med att arbeta med Xamarin, och dess användning och popularitet verkar bli alltmer efterfrågad och ökad. Låt oss ta reda på hur detta fungerar, hur behovet av Xamarin-utvecklare ser ut, hur man hittar och intervjuar dem och vad arbetet med Xamarin omfattar.

Cross-plattforms apputveckling verkar öka jämfört med native apputveckling. Detta beror speciellt på att på de minskade kostnaderna på lång sikt, koddelning och återanvändning, samt övergripande funktionalitet. Xamarin-utvecklare är i större efterfråga än tidigare på grund av detta.

I vår kompletta anställningsguide lär du dig mer om denna plattforms popularitet och användning, utvecklarens jobbposition och skyldigheter, uppgifter, utmaningar, statistik och mer.

Om Xamarin

Xamarin är en verktygsplattform med öppen källkod som släpptes 2011. Det används för att skapa och bygga högpresterande applikationer för iOS, Windows och Android, allt genom programmeringsspråket C#.

Det är ett abstraction-lager som hanterar delad kodkommunikation med plattformskod, och det körs i en kontrollerad miljö med minnesallokering och skräpinsamlingsfunktioner.

Med Xamarin kan utvecklarna hantera och kommunicera delad kod inom en befintlig platformskod. För att sammanfatta det, betyder det att alla utvecklare kan dela mer eller mindre 90% av sina applikationer till flera plattformar.

Xamarin är inbyggt kompilerat, och utvecklare föredrar nästan alltid det för att bygga appar med hög prestanda som känns och ser native.

Med Xamarin kan du skapa native-appar för iOS och Android samt även native-appar för Mac och Windows. Men med detta sagt kan en utvecklare inte använda Xamarin för webbaserad distribution.

Statistik om Xamarin

Statistiken om Xamarin ger bra feedback i allmänhet.

Lönerna för Xamarin-utvecklare skiljer sig något från en position till en annan. En senior mjukvaruingenjör har en årslön på $ 120,885 medan en programvaruingenjör har $ 126,942 årligen.

Dessutom har en fullstackutvecklare i genomsnitt en årslön på 101,929 dollar, och vi ser en mer betydande spike i mobilutvecklarpositionen, med 123,831 dollar per år.

I en undersökning från Stack Overflow 2021 har Xamarins popularitet som verktyg en procentandel på 4.17% och 43.32% föredrar att arbeta med det, medan 56.68% mestadels undviker att arbeta med det.

Vi ser att procentsatserna skiljer sig åt, men inte alldeles för mycket.

Populära varumärken som är beroende av Xamarin-användning

Här är några varumärken som använder Xamarin, av många:

 1. Storyo Video Story Skapare
 2. Captio: Rese- och utgiftshantering
 3. Pinterest: Corkboard för virtuell upptäcktsmotor
 4. Fox Sports
 5. Siemens
 6. Världsbanken: App för att genomföra undersökningar
 7. Just Give: Online insamlingsplattform
 8. Insightly: CRM och projektledning
 9. Olo: Online matbeställningsplattform
 10. Skulls of the Shogun: Gaming App
 11. FreshDirect: Mataffär online
 12. APX: Spårare av miljötillgångar
 13. SuperGiant Games: Konsolspel för mobil
 14. Thermo Fisher Scientific: Forskning och utveckling

Intervjua en Xamarin-utvecklare

Användbara tips för en intervju innan screeningen

En talangförvärvsspecialist fokuserar på flera nyckelfaktorer och avgörande saker under intervjun med en Xamarin-utvecklare. De ställer specifika frågor för att bedöma utvecklarens erfarenhet och expertis genom några saker.

Förutom att fråga om många års erfarenhet och dagligt arbete med Xamarin, fokuserar de också på engelska kunskaper och soft skills under hela intervjuprocessen. Detta garanterar utvecklarens samarbetsvillighet och lyhördhet och bekräftar att de skulle ha oförhindrad relation med kunderna.

Tekniska färdigheter hos en Xamarin-utvecklare

En erfaren Xamarin-utvecklare måste ha erfarenhet av:

 • Arbete med C# Xamarin för iOS- och Android-appar
 • Har erfarenhet av .NET och XAML
 • Att känna till objektorienterad programmering
 • Bygga appar från grunden och underhålla dem
 • Lösa appbuggar
 • Förstå MVC- och MVVM-designmönster
 • Ha erfarenhet av SQL, Notifications, Ads, Firebase
 • Ha erfarenhet av Microsoft Visual Studio och Xamarin Studio

Icke-tekniska färdigheter hos en Xamarin-utvecklare

Rekryterare och talangförvärvsspecialister överlappar varandra i sina svar när de frågas om de icke-tekniska färdigheterna hos en Xamarin-utvecklare.

En accepterad norm är att utvecklaren uppvisar betydande och över genomsnittliga engelska språkkunskaper eftersom detta är avgörande för klient-utvecklarkommunikation utan hinder. Synlig kommunikationsförmåga och öppenhet för att diskutera jobbpositionen och portföljen är mycket användbara för det övergripande intervjusamtalet.

Xamarin intervjufrågor att ha i åtanke

Följande frågor är bara några av de många som är bra att tänka på för bedömning av kompetens och expertis hos en Xamarin-utvecklare under intervjun. Fråga om:

 1. Vilka programmeringsspråk stöds av Xamarin?

Förväntat svar: Med Xamarin, när vi bygger mobilappar, kan vi välja C#, men även Visual Basic.NET och F#.

 1. Definiera Xamarin Profiler.

Förväntat svar: Xamarin Profiler representerar ett praktiskt verktyg för analys av appen och dess beteende. Detta verktyg skapades och släpptes av Microsoft. Detta verktyg analyserar inte bara appens övergripande performativa beteende utan analyserar också allokeringar av appens minne. Vi måste dock vara inne i Visual Studio för att göra detta.

När vi använder Profiler får vi många fördelar, till exempel som var vi ska kassera onödiga minnesläckor inom vissa objekt.

 1. Vad kan du säga om Xamarin Insights?

Förväntat svar: Med hjälp av verktyget Xamarin Insights kan vi noggrant övervaka och identifiera händelser, statistik, felaktiga mönster och problem i en app. Några av de saker vi observerar i det här fallet kan vara sidvisningar, verksamhetens längd samt problem med knapptryckning. Allt detta görs i realtid, och vi får tillgång till både tidigare och nuvarande sessioner. Dessutom får vi en fördjupad inblick i alla de features i appen som blir använda, och de som inte blir det.

 1. Kan du definiera "data binding" i Xamarin?

Förväntat svar: Som en viktig del av MVVM-apparkitekturen (ModelView-ViewModel), med processen "data binding", ansluter eller länkar vi egenskaperna för två separata objekt, och i slutet av den här processen märker vi hur en egenskap återspeglar ändringarna i den andra egenskapen.

Med andra ord ansluter vi appens användargränssnitt med dess visade appdata. Anslutningen är mellan en källa och ett mål. Vi kan ta reda på vilka egenskaper vi exakt kan binda (vilka som är bindningsbara) genom användning av Xamarin.Forms.

 1. Hur särskiljer du emellan Xamarin och Xamarin.Forms?

Förväntat svar: Xamarin representerar en plattform, dvs ett verktyg för att utveckla appar som också har öppen källkod. Med Xamarin kan vi skapa appar för Android, iOS och Windows med .NET (en öppen källkodsplattform för en app-byggnation). Genom Xamarin kan utvecklare enkelt dela nästan allt av sitt appinnehåll på fler plattformar och till och med använda endast ett språk för att skriva affärslogiken. Vi kan skriva apparna på Mac eller PC, och följande steg är att kompilera dem Native app-paket (dessa är .ipa för iOS och .apk för Android).

Xamarin.Forms är ett UI-ramverk som har öppen källkod, är plattformsoberoende och används för att utveckla appar från endast en kodbas som delas. När vi utvecklare använder Xamarin.Forms placerar vi koden precis bakom C# och vi använder XAML (Extensible Application Markup Language) för användargränssnitten. Det är utmärkt för att testa och dela kod, samt för att dela affärslogik över flera plattformar. Det är också bra för att designa på plattformar samt dela layouten på användargränssnittet.

 1. Vad är XAML?

Förväntat svar: XAML (Extensible Application Markup Language) representerar ett markeringsspråk som är förkunnande, samt är otroligt användbart för GUI -beskrivning (Grafiskt användargränssnitt), och det visar oss omedelbart instansiering samt körning av ett objekt. XAML används också i stor utsträckning för att skapa användargränssnitt för appar.

Med XAML kan vi skapa visuella objekt i gränssnittskomponenterna, och det är inte så likt andra språk för markeringsanvändning. Flera parter kan arbeta med olika verktyg samtidigt i användargränssnittet och applogiken. XAML tillåter UI-definiering under utvecklingen av Xamarin-appar, och det är till exempel inte obligatoriskt att använda med Xamarin.Forms.

XAML fungerar med apparkitekturen MVVM (ModelView-ViewModel)

 1. Utveckla Xamarin Live Player.

Förväntat svar: Om vi vill göra live-ändringar i appen som inte kräver distributionskabel eller emulator, och för att dessa ändringar ska ses live, använder vi ett verktyg som heter Xamarin Live Player. Med det blir felsökning och testning också mer praktisk och förenklad, och det fantastiska är att vi inte behöver arbeta med en fysisk enhet för hela processen.

När du installerar en app i liten storlek på enheten upprättas en kommunikation mellan utvecklingsdatorn och dess Visual Studio IDE (Integrated Development Environment) som finns i den maskinen för utveckling.

Sammanfattningsvis kan vi utvecklare snabbt distribuera appar till Android- och iOS-enheter när vi använder Xamarin Live Player.

 1. Beskriv ListView och TableView.

Förväntat svar: ListView och TableView är kontroller i Xamarin.Forms.

ListView används på många sätt endast om vi har listor över data som är rullningsbara, och den här klassen erbjuder stöd för databindning samt kontextåtgärder. Å andra sidan, med ListView, finns det inget stöd för att definiera XAML-objekt. Det är bäst när vi använder ListView för alla samlingar som bara är en enda typ av data. ListView visar data vertikalt staplade.

TableView används för att visa listor över data som är rullningsbara horisontellt, och detta gäller för de delar av raderna som har olika mallar och inte en delad mall. Jämfört med ListView drar vi slutsatsen att TableView kräver manuellt tillägg av objekt, och ListView kräver inte detta på grund av ItemSource-konceptet.

 1. Kan du förklara mer om kommandot 'i' i Xamarin?

Förväntat svar: Om vi vill dela ViewModels mellan Xamarin.Forms-apparna och Window-apparna använder vi iCommand som implementeras via en Window-klass.

iCommand-gränssnittet är länken mellan BusinessLogic-lagret och presentationen. Låt oss försöka förklara genom ett processexempel.

Om vi inte använder en MVVM under appskrivning behöver vi en händelsehanterare som prenumeration, och vi måste därmed hantera användargränssnittet med användarens interaktion (till och med något så enkelt som ett klick av användaren) på ett enklare sätt. Detta skapar en ny create method (i C#), och när vi höjer händelsen kommer koden i den skapade metoden att köras framgångsrikt. Med detta stärker vi regleringen och View-korrelationen. Den övergripande metoden använder unika objekt (kommandon) som tillämpar gränssnittet iCommand.

 1. Vad betyder "outofmemoryexception"? Hur skulle du hantera det här?

Förväntat svar: "outofmemoryexception" representerar en bugg som vi kanske märker i utvecklingsprocessen. Denna bugg låter oss veta att det inte finns tillräckligt med sammanhängande minne för alla de tilldelningar som C# kräver och även att det inte finns tillräckligt med minne i allmänhet.

Den optimala lösningen är att öka heap size, dvs. öka objektens minne som används.

Några steg som du kan prova för att lösa detta är först att gå till Visual Studio och öppna det. Hitta sedan Android-projektet och högerklicka på det. Därefter ser och väljer du Egenskaper, och slutligen kan du välja att förstora dess heap size, till exempel 1G-högökning.

Väsentligheter och bedömning av en Xamarin-utvecklare

När du börjar leta efter den bästa Xamarin-utvecklaren finns det några viktiga saker att leta efter:

 • Bekräftad kunskap om plattformsoberoende utveckling
 • Expertis inom Visual Studio och C#
 • En god förståelse för MVVM (Model-View-View-Model)
 • Expertis av återanvändning av kod
 • Kunskap om Android-arkitektur
 • Expertis inom IoC-koncept
 • Kunskap om beroendeinjektion

Vi frågade Koray Biçer, en senior mjukvaruutvecklare, om det väsentliga som en Xamarin-utvecklare måste ha och hur de bedömer dem:

"Det är viktigt att fråga den potentiella kandidaten om MVVM, XAML, Vyer, Sidlayouter, Master-Detail Page och REST Services datahämtning. Ett annat sätt att bedöma expertisen är att be utvecklaren att skriva ett litet exempelprogram som skulle hämta information från ett fjärr-API och visa det".

author Koray Biçer

Kerem Özcan, en mobilapplikationsutvecklare, sa också:

"Utvecklaren måste ha god kompetens inom OOP, .NET, C# naturligtvis, UX och applikationslivscykel. Dessutom måste vi fråga om erfarenhet av Azure, gränssnittstestning och App Center för att utvärdera färdigheterna. Men i slutändan vill jag också titta på kandidatens GitHub-konto för att få ut mer information om tidigare erfarenheter och projekt.”

author Kerem Özcan

Vad skiljer en utmärkt Xamarin-utvecklare från en bra?

En utmärkt Xamarin-utvecklare sticker ut från en bra eller genomsnittlig genom kunskap och utveckling på Xamarin Forms och Xamarin Native. Naturligtvis är det en extra bonuspoäng att arbeta med Java, Kotlin, Swift och C#.

Andra betydande tillgångar för en formidabel Xamarin-utvecklare är erfarenheten av GRAPHQL och REST, API:er, lambda-uttryck, LINQ samt asynkron och reaktiv programmering.

Möjliga utmaningar vid anställning av en Xamarin-utvecklare

Vanligtvis måste en utvecklare ha betydande erfarenhet för att arbeta med Xamarin, trots enkelhetsfaktorerna på denna plattform.

Xamarin använder inte JavaScript direkt och använder C# för samma JavaScript-segment i vanliga fall. Detta är inte en stor utmaning, men utvecklaren skulle behöva god expertis och undvika komplikationer av hela förvaret senare på grund av detta.

Den möjliga utmaningen är att en utvecklare kan sakna några filer och information för Xamarin implementeringsprocessen. Denna plattform är inte gammal, men eftersom den släpptes 2011 är den ändå relativt ny. Med detta i åtanke så skulle utvecklaren behöva gå in i ett stort community för att konsultera andra experter om hen stöter på problem och behöver snabba lösningar.

Som framgår av avsnitten ovan har Xamarin popularitet hos ett begränsat antal utvecklare, vilket gör dess efterfråga än mer värdefull.

Varför och när behöver du anställa en Xamarin-utvecklare?

Du måste anställa en Xamarin-utvecklare om du är redo att ta ditt projekt till en annan nivå. Användningen av Xamarin är nämligen för dem som behöver dela kod och testa över olika plattformar. Inte bara det utan också skriva applikationer av plattformsoberoende typ med Visual Studio och C#.

Om du vill att mer än en app ska utvecklas måste du anställa en utvecklare för varje team som hanterar operativsystemen. Eller ett annat alternativ är att anställa några utvecklare som specialiserat sig på appbyggnad för fler operativsystem på en och samma gång.

Sammanfattningsvis måste du använda Xamarin för ditt projekt, eller anlita en Xamarin-utvecklare, om du behöver bygga mobilappar på ett enkelt och effektivt sätt, med delade kodbaser. Med det får du ett utmärkt resultat av UI-element som är plattforms-specifika.

Fördelar med Xamarin

Xamarin är lika unikt som det är efterfrågat, vilket gör alla faktorer relaterade till det desto mer fängslande. Detta beror främst på att Xamarin tillåter snabb och effektiv enkelspråksanvändning (C#) för kodning av en app.

En annan viktig fördel är att det erbjuder ett rikt bibliotek. Lägg till en utmärkt runtime-miljö, och Xamarin verkar vara ännu mer attraktivt för utvecklarens arbete.

När utvecklare börjar använda Xamarin behöver de bara en maskin för att täcka alla miljöer som används.

Xamarin sparar på resurser och är snäll mot ekonomin och arbetar med detta genom enkelt underhåll och koddelning. Till exempel använder plattformsoberoende native-användning mindre minne, mindre CPU-tid, körs snabbare och läser in fler gigantiska datauppsättningar än hybrid-HTML.

En annan fördel med Xamarin är den smidiga Azure Cloud-integreringen. Detta ger ett stabilt och otroligt säkert mobilt backend-moln - några enkla kodrader och det är det.

Genom att använda denna plattform kan du göra följande:

 • Skrivande av apparna i C#
 • Bygge av native UIs
 • Använda MVVM-designmönster
 • Bra API-integration
 • Delad kodbas
 • Snabb utveckling
 • Inga problem med hårdvarukompatibilitet
 • Fungerar bra på bärbar teknik också, inte bara några smarta enheter
 • Plattformsoberoende apputveckling
 • Låga underhållskostnader
 • Ett community av användare som ökar med tiden

Utvecklare som gillar att arbeta med Xamarin gillar det av flera skäl. En uppenbar anledning är C# -användningen som gör processen snabb och enkel. Så istället för att förlita sig på Objective-C, Swift eller Java utan något spelrum kan allt slutföras med C#. Biçer sa vidare:

"Jag gillar att jag kan utveckla all kod med ett enda språk som C#. Jag behöver också bara utveckla användargränssnittet en gång och köra det på alla plattformar. Koddelningen är väldigt enkel mellan plattformar, och jag behöver mindre tid för appunderhåll ".

Dessutom, när utvecklaren använder Xamarin.Forms så sparar de tid genom att appen släpps i olika butiker samtidigt.

En annan stor anledning till att Xamarin föredras av utvecklare är att det slutliga användargränssnittet blir exakt som förväntat—realistiskt, smidigt och tillfredsställande att använda.

Tre steg till din perfekta Xamarin-utvecklare

 • Steg 1

  Berätta för oss om dina behov

  Prata med en teknisk kundansvarig om dina krav och mål för din produkt eller projekt.

 • Steg 2

  Bli matchad med den perfekta utvecklaren

  Inom några dagar kommer en handplockad och kvalitetssäkrad utvecklare att presenteras för dig.

 • Steg 3

  Börja arbeta tillsammans (riskfritt)

  Arbetet börjar. Helt riskfritt i en vecka. Du betalar bara om du är nöjd.

Hitta en Xamarin-utvecklare

Vad är Xamarin?

Xamarin är en plattform med öppen källkod som är relativt ny, men dess community har redan fler än 1.4 miljoner utvecklare.

Detta mönster möjliggör utvecklare att skapa deras verksamhetslogik i ett enda språk (eller använda existerande applikationskod) medan de upprätthåller native plattformens prestanda, utseende och känsla.

 • Vanligaste användningsområdena för Xamarin

  Xamarin används huvudsakligen för att utveckla plattformsoberoende mobilappar och har många fördelar som gör det till en vanligt val för inlärning för mobilutvecklare.

  Till exempel så har Xamarin en bred räckvidd av third-party koder från vanliga programmeringsspråk såsom Java, C++, och Objective-C. Det har även projektbindningsmöjligheter som möjliggör ihopbindandet av Java-bibliotek och native Objective-C genom att använda declarative syntax.

  Xamarin har öppen källkod och är inte plattformsspecifik, vilket betyder att utvecklare kan applicera det på en omfattande mängd applikationutveckling. Därav reducerar det även kostnader i det långa loppet. Det är perfekt för att bygga, dela och testa verksamhetslogik och koder över många plattformar, samt möjligheten att använda C# och Visual Studio för att skapa plattformsoberoende applikationer.

 • Vad är Xamarin profiler?

  Xamarin-profiler är ett Microsoft-verktyg som möjliggör för utvecklare att profilera elelr samla in telemetry från deras mobilappar användandes av Visual Studio. Profilerarens huvudsakliga syfte är att samla in och presentera information om mobilappen så att utvecklaren kan rikta in sig på, utvärdera och optimera sektioner av appen för en bättre användarerfarenhet. Xamarin Profiler:n kan assistera oss på olika sätt, statistik-sampling och minnes-profilering inkluderat.

 • Vad är Xamarin forms?

  Xamarin.Forms är en del av Xamarin och är ett Microsoft-ramverk med öppen källkod som är plattformsoberoende, och används för att skapa .NET appar för iOS, Android och Windows från en enda kodbas.

  Utvecklare använder de inbyggda sidorna, layoutsen och kontrollerna i Xamarin.Forms för att skapa och designa mobilappar användandes av ett enda högst expanderbart API, eller för att göra appar pixel-perfekta, subklassa kontroller för att tweaka dess beteende, eller designa dina kontroller, layouts, sidor eller celler.

Betrodd av:

Har du en fråga om att anlita en Xamarin-utvecklare?

 • Vad kostar det att anlita en Xamarin utvecklare via er?

 • Hur fungerar den riskfria testperioden med vår Xamarin-utvecklare?

 • Kan Proxify hitta en Xamarin-utvecklare inom en vecka?

 • Hur fungerar utvals- och kvalitetssäkringsprocessen?

Hitta din nästa Xamarin-utvecklare inom dagar, inte månader

Vi kan hjälpa dig att leverera din produkt snabbare med en erfaren remote Xamarin-utvecklare. Från 349 kr/timme. Betala bara om du är nöjd efter din första vecka.

I detta korta 25-minuterssamtal kommer vi:

 • Förstå dina utvecklingsutmaningar
 • Förklara hur vi matchar dig med en senior och beprövad Xamarin-utvecklare från oss
 • Dela med oss av nästa steg för att hitta den rätta utvecklaren för dig

Inte säker på vart du ska börja?

Låt oss ta ett kort möte.

Den första utvecklaren startar inom några dagar. Ingen aggresiv säljpitch.