Privacy en de omgang met gegevens bij Proxify AB

4 november 2019

Privacy en de omgang met persoonsgegevens is zeer belangrijk voor Proxify. We streven ernaar een hoog niveau van gegevensbescherming te handhaven. In dit beleidsstuk leggen we uit hoe we persoonsgegevens verzamelen en met welk doel we dat doen. We beschrijven ook de rechten van onze gebruikers en hoe zij deze kunnen afdwingen.

Privacybeleid

Het privacybeleid verwijst naar www.proxify.io en heeft betrekking op de privacy van onze klanten en hun ervaring met onze service.

De website

De website en zijn beheerders gaan proactief om met de privacy van gebruikers en zorgen ervoor dat de nodige maatregelen worden genomen om hun privacy tijdens hun bezoek te waarborgen. De website voldoet aan alle Europese wetten en vereisten inzake de privacy van gebruikers.

Gebruik van cookies

De website maakt gebruik van cookies om de ervaring van gebruikers tijdens hun bezoek te verbeteren. Indien van toepassing maakt de website gebruik van cookies, waardoor de gebruiker bij zijn eerste bezoek het gebruik van cookies op zijn/haar computer/toestel kan toestaan of weigeren. Dit voldoet aan de onlangs geïmplementeerde wettelijke vereisten voor websites, volgens welke zij expliciet toestemming van gebruikers moeten verkrijgen voordat bestanden zoals cookies op hun computer/toestel worden achtergelaten of gelezen.

Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die informatie over de interacties van de gebruiker en het gebruik van een website volgen, bijhouden en opslaan. Hierdoor kan de website via een server de gebruiker op elke webpagina een op maat gemaakte ervaring bieden. Gebruikers worden erop gewezen dat als ze het gebruiken en opslaan van cookies op de harde schijf van hun computer willen weigeren, ze de beveiligingsinstellingen van hun webbrowser zo moeten instellen dat alle cookies van de website en zijn externe leveranciers worden geblokkeerd.

De website maakt gebruik van trainingssoftware om het gebruik door bezoekers bij te houden. Dit wordt gedaan om beter te begrijpen hoe de klant/bezoeker de website gebruikt, en wordt geleverd door Google Analytics, dat de cookies op zijn beurt gebruikt om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De software slaat een cookie op de harde schijf van de computer van de bezoeker op om zijn of haar gebruik van de website bij te houden en te volgen, maar persoonsgegevens worden niet opgeslagen, gebruikt of verzameld.

Andere cookies kunnen door externe leveranciers op de harde schijf van de computer van de bezoeker worden opgeslagen als en wanneer de website gebruikmaakt van verwijzingsprogramma’s, gesponsorde links of advertenties. Dergelijke cookies worden gebruikt voor het bijhouden van conversies en verwijzingen en vervallen doorgaans na dertig dagen, hoewel sommige langer kunnen blijven staan. Nogmaals, er worden geen persoonsgegevens opgeslagen, gebruikt of verzameld.

Contact en communicatie

Gebruikers die contact opnemen met de website en/of de beheerders doen dit naar eigen goeddunken en verstrekken de gevraagde persoonsgegevens op eigen risico. Iemands persoonsgegevens worden niet geopenbaard en veilig opgeslagen tot het moment waarop ze niet langer nodig zijn, zoals bepaald in de Data Protection Act 1998. Ze worden in geen geval gebruikt voor andere doeleinden dan die nodig zijn om de aangeboden dienst(en) te leveren.

Er is ook alles aan gedaan om veilige en beveiligde e-mailcommunicatie te garanderen, maar gebruikers die voor e-mail als communicatiemiddel kiezen, worden erop gewezen dat ze dit op eigen risico doen. Nogmaals, de website en zijn beheerders gebruiken alle verstrekte informatie uitsluitend om te voldoen aan servicevereisten en/of om de klant te helpen bij het beantwoorden van eventuele vragen. Klantgegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij specifiek aangegeven tijdens communicatie tussen de klant en het bedrijf.

Juridische kennisgeving

Alle inhoud van deze dienst is eigendom van en wordt beheerd door Proxify, en wordt beschermd door wereldwijde wetten inzake auteursrecht. Inhoud die erin wordt aangetroffen, kan niet worden gewijzigd en verdere reproductie ervan is verboden.

De eigenaren van deze service proberen ervoor te zorgen dat de informatie op de homepage correct en up-to-date is. Klanten of personen die correspondentie naar onze dienst sturen, zijn verantwoordelijk voor de informatie die deze bevat, inclusief de juistheid ervan.

Waar Proxify AB bepaalde verwijzingen naar andere officiële sites of diensten plaatst, wordt daardoor geen link of directe werkrelatie geïmpliceerd. Ze worden louter bedoeld om de klant volledige en relevante informatie te verstrekken over outsourcing in Zweden en in Europa. De dienst claimt geen verantwoordelijkheid voor, of eigendomskennis van enige informatie die op dergelijke sites of door de makers van dergelijke services wordt gepubliceerd.

Proxify AB behoudt zich het recht voor bepaalde wijzigingen aan te brengen aan de inhoud die wordt weergegeven op de platforms van haar diensten en in dit document, maar zal dit alleen doen wanneer dit nodig wordt geacht om de aangeboden diensten beter weer te geven en/of te verbeteren.

Annulerings-/contractuele beëindigingsbeleid

Het annulerings-/contractuele beëindigingsbeleid heeft alleen betrekking op de diensten die worden aangeboden en geadverteerd op www.proxify.se, en is van toepassing op de overeenkomst die klanten aangaan wanneer ze een aankoop doen. Zoals expliciet vermeld op de website, wordt de klant het overeengekomen bedrag op de eerste van elke maand gefactureerd voor de werkzaamheden die de uitbestede ontwikkelaar in de voorafgaande maand heeft uitgevoerd.

Door klanten in staat te stellen overeenkomsten aan te gaan met vakbekwame en geschikte ontwikkelaars, een proces dat ook expliciet voor de klant wordt uitgewerkt bij het bezoeken van de website, stelt het beleid hierbij dat de klant altijd de mogelijheid heeft contractuele en werkverplichtingen met de ingehuurde ontwikkelaar te beëindigen, met een opzegtermijn van één maand vanaf het voornemen om het contract te beëindigen, om daarna te worden vervuld zoals vermeld in de “Is er een opzegtermijn” onder de FAQ-sectie van de site. Er moet ook worden vermeld dat deze opzegtermijn slechts één dag bedraagt tijdens de eerste maand. Bij de vervulling en het verstrijken van de eerste maand sinds het aangaan van de overeenkomst, zal de klant dus de factuur van de eerste maand volledig moeten betalen nadat hij zijn voornemen om de werkverplichtingen te beëindigen bij de ontwikkelaar kenbaar heeft gemaakt. In het geval dat de klant de overeenkomst die hij of zij is aangegaan wil annuleren, moet hij contact opnemen met het bedrijf via de routes die beschikbaar zijn op de website van het bedrijf en zijn intentie om zo snel mogelijk te annuleren meedelen. Na ontvangst van een dergelijk verzoek kan Proxify nagaan of de factuur van de eerste maand al dan niet in rekening zal worden gebracht, afhankelijk van de tijd die is verstreken sinds het sluiten van de overeenkomst.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om contact op te nemen met Proxify om de intentie kenbaar te maken een contractuele overeenkomst met het bedrijf en de ontwikkelaar te beëindigen of te wijzigen. Na het verstrijken van voornoemde termijn van zeven dagen na het aangaan van een overeenkomst, wordt de klant voor de eerste maand gefactureerd voor het overeengekomen bedrag.

Het annuleringsbeleid van Proxify AB kan alleen worden vervangen in verzachtende omstandigheden waarin het bedrijf zijn rol bij het leveren van de aan de klant beloofde service niet volledig heeft vervuld.