Inhoud voor Impressum Afdruk

Bedrijfsnaam

Proxify AB
Engelbrekts kyrkogatan 7 B 114 26
Stockholm
Stockholms län

Algemeen Directeur

Viktor Jarnheimer

BTW Nummer

SE559017073301

Contact

Telefoon: +46730356773
E-mail: [email protected]

Disclaimer

Aansprakelijkheid Voor Inhoud

Proxify AB is verantwoordelijk voor de informatie vermeld op zijn startpagina en verzekert dat deze waarheidsgetrouw en actueel is. Waar het bedrijf verwijst naar andere officiële sites of diensten, wenst het niet om een link of directe werkrelatie met hen te impliceren - er wordt naar verwezen met het doel om de consument en bezoeker naar de website te verwijzen met complete en relevante informatie betreffende aanbesteding van IT professionals op basis van een samenwerking op afstand. Proxify AB is niet verantwoordelijk voor, en heeft geen eigendomsrechtelijke bescherming van, enige informatie vermeld op zulke externe sites, of gegeven door de ontwikkelaar van zulke diensten.

Copyright

Alle inhoud van deze dienst is eigendom van, en wordt beheerd door Proxify AB, en wordtbeschermddoorwereldwijdecopyrightwetten. Deinhoudzichtbaaropdeze website kan niet worden gewijzigd en verdere reproductie, verwerking, distributie en enige soort van manipulatie hiervan is verboden zonder schriftelijke toestemming van het bedrijf.

Proxify AB behoudt het recht om bepaalde wijzigingen aan te brengen aan de inhoud weergegeven op zijn websites en in dit document, maar zal dit enkel doen als en wanneer het noodzakelijk wordt geacht om de diensten geboden aan zijn consumenten en bezoekers beter weer te geven of te verbeteren.

Aansprakelijkheid voor de privacy van gebruikers

De websites en zijn eigenaren nemen hebben een proactieve benadering voor de privacy van gebruikers en om te verzekeren dat de noodzakelijke stappen zijn gezet om de privacy van zijn gebruikers te beschermen gedurende hun bezoekerservaring. De website komt overeen met alle Europese wetgevingen en vereisten voor privacy van gebruikers.