Hur man anställer de bästa backend-utvecklarna 2023

Ett perfekt verkställande av din applikation vid första försöket är högsta prioritet i mjukvaruutveckling. Och för det behöver du kreativa och motiverade utvecklare, som vi hjälper dig att hitta.

Adrijan Arsovski

Adrijan Arsovski

Bahaa Mashtoub

Bahaa Mashtoub

Hur man anställer de bästa backend-utvecklarna 2023

Det finns en livslång kamp mellan frontend- och backend-utvecklare: vilken är den viktigaste färdigheten? Och fortsättningsvis, varför ska någon bry sig om käbbel när vi i stället kan använda den värdefulla tid vi har kvar för att felsöka kod?

Ett möjligt svar på denna fråga skulle helt enkelt kunna vara: Full-stack. Fullstack-ingenjörer kan lösa allt emellan backend- och frontend-utveckling och ännu mer.

Fullstackproffs är dock dyrare samt svårare att hitta. Så för tillfället, låt oss hålla fast vid begreppet backend-applikationsutveckling och försöka gå igenom det.

Det betyder att jag skulle vilja besvara följande frågor:

 • Var hittar du backend-utvecklare av hög kvalitet;
 • Hur man testar deras färdigheter;
 • Hur man väljer mellan flera kandidater av hög kvalité;
 • Hur man hanterar dem på ett så effektivt sätt som möjligt.

Låt oss börja.

Vad är backend-utveckling?

Backend-mjukvaruutveckling, som omfattar allt från desktop och webb till moln- och databashantering, är den viktigaste färdigheten som driver hela webben. Det gör detta på ett så sömlöst sätt att de flesta användare inte riktigt är medvetna om backend-utvecklingsprocessen—vilket är precis vad en IT-projektledare vill höra.

Om saker och ting går sönder på backend-sidan kommer användarna snabbt att bli medvetna om att någonting har gått snett. Eller så kan man säga, på ett idiosynkratisk sätt: så länge den genomsnittliga användaren inte är medveten om de komplikationer som händer bakom kulisserna (på en webbplats), desto bättre blir användarupplevelsen.

En backend-utvecklare (även känd som backend-ingenjör) är huvudsakligen ansvarig för att bygga grunden för en webbplats och se till att webbplatsen fungerar. De skriver koden, de bygger strukturen och de ser till att applikationslogiken fungerar som avsett.

De flesta besökare är inte ens medvetna om tekniken som driver applikationen; det bevittnas aldrig direkt av slutanvändarna.

Backend-tekniker inkluderar servrar, applikationer, databaser, programmeringsspråk, ramverk och mer.

Hur populär är backend-mjukvaruutveckling?

Backend-utveckling är inte bara populärt—det är absolut nödvändigt för att webben ska fungera. Utan backend-utveckling skulle det inte finnas några frontend-mjukvaruutvecklingsteam, inga frontend-utvecklare och helt enkelt ingen webb.

På grund av detta är vissa backend-programmeringsspråk populärare jämfört med andra språk.

Så här ser det ut just nu:

Backend languages description

Var hittar du backend-programvaruutvecklare

Backend-utvecklare är inte svåra att hitta. Att hitta backend-utvecklare av hög kvalité är dock en helt annan historia.

För att anställa rätt backend-utvecklare (inklusive projektledare, webbutvecklare, mjukvaruingenjörer och kodare) behöver du antingen ett screeningsverktyg eller en plattform som förhandsgranskar och extensivt testar sina sökande, till att börja med.

Beroende på din budget, engagemang och nerver är något av dessa alternativ rimliga att använda. Det första kräver dock mer tid, medan det andra alternativet är mer budgetberoende jämfört med det första.

Du kan hitta högkvalitativa backend-utvecklare genom att besöka någon av följande plattformar:

 • Upwork
 • Toptal
 • Fiverr
 • Turing
 • Stepstone
 • Proxify (det är vi!)

Vi erbjuder elit backend-utvecklare som är skickliga i de mest populära stacksen idag, inklusive PHP, JavaScript, Java, .NET, Ruby, Ruby on Rails och mer.

Våra paket inkluderar både deltids- och heltidsmöjligheter, och vi är upp till 50% mer kostnadseffektiva jämfört med några av de andra frilansjobb-sidorna på marknaden.

Hur man intervjuar backend-programvaruutvecklare

Att intervjua arbetssökande med färdigheter i backend-programvaruutveckling kräver kandidatbedömning för två typer av färdigheter:

 1. Soft skills (kommunikation, engelska kunskaper, öppenhet, kreativitet, självsäkerhet)
 2. Hard skills (kodning, felsökning, problemlösningsförmåga, teknisk kunskap, förmåga att lära sig och tillämpa nya trender och paradigmer efter behov)

Topp 5 tekniska färdigheter som varje backend-utvecklare borde ha

För att bli en mångfacetterad backend-utvecklare, arbeta med flera projekt samtidigt och lösa problem när de uppstår, måste en kandidat behärska flera programmeringsspråk.

Dessa inkluderar:

Java: Det är skrivet i en IDE (Integrated Development Environment) innan det kompileras på ett lågnivå-språk som kan förstås av programvarutolkar. Java är en mycket värdefull färdighet att ha för alla lovande backend-utvecklare, främst på grund av dess högpresterande, robusta kvalitet (när det gäller att lösa programmeringsutmaningar) och beprövade anpassningsförmåga.

PHP: Det är det vanligaste skriptspråket på serversidan för webbplatsutveckling över hela världen. För närvarande finns det mer än 20 miljoner webbplatser som använder PHP och det antalet fortsätter att växa (men i långsammare takt). Dessutom tillåter PHP även MySQL-integration och support, vilket löser två utmaningar i ett enda "svep".

Python: Även om det inte har så mycket att göra med den eponymiska orm efter vilken den namngavs, är Python ett av huvudspråken för backend-utveckling idag. Faktum är att en StackOverflow-studie från 2019 visade att Python var ett av de snabbast växande språken i världen, före Java och förlorade bara mot Rust. Python använder enkelt funktionella, procedurmässiga och objektorienterade programmeringskoncept. Det är också relativt lätt att lära sig, vilket gör det till det perfekta valet både för nybörjare och erfarna backend-programmerare på samma gång.

SQL: Det så kallade "Structured Query Language", eller SQL, verkar bestå under flera decennier mot alla dess odds. Det tillåter programmerare att enkelt ange, ta bort och manipulera databasposter, samt skapa nya tabeller och till och med tilldela behörigheter för samma tabeller. Vid någon tidpunkt kommer en professionell backend-mjukvaruutvecklare att behöva hantera databaser. För det syftet är SQL en färdighet som de absolut måste ha.

Git: Att lägga till nya funktioner i en applikation halvdant kommer inte att ta någon någonstans. För att göra det på rätt sätt måste utvecklare ha ett robust versionskontrollsystem som spårar ändringar och dokumentkod som genomför det därefter. För det finns Git. Git är ett versionskontrollsystem med öppen källkod som hanterar alla typer av projekt, oavsett skala och storlek. Därför bör en erfaren backend-utvecklare kunna Git utantill.

Under tiden hade jag några frågor om backend-utveckling och var angelägen om att ta reda på hur vårt omfattande nätverk av Proxify-utvecklare skulle hantera dem.

Mina frågor var:

 1. Vilka är några av de viktigaste skillnaderna mellan backend- och frontend-utveckling?
 2. Vilka är dina favoritspråk (snabbaste, mest optimerade, mest populära), ramverk och verktyg för backend-utveckling?
 3. Vad är framtiden för backend-mjukvaruutveckling?

Bahaa Mashtoub tog sig an utmaningen. När det gäller den första frågan, här är vad han hade att säga:

"Backend- och frontend-utveckling är delar av mjukvaruutvecklingsprocessen. Målen för frontend-utveckling skiljer sig från backend-målen och därmed har programmeringsspråk/ramverk utformats för var och en av dem. När det gäller frontend finns det flera områden att arbeta med men kretsar mest kring UI/UX, vilket betyder användargränssnittet och användarupplevelsen.”

Fortsättningsvis utvecklade Bahaa ytterligare.

"Med det sagt handlar frontend-utveckling om att utveckla kod som träder i kraft i klientens webbläsare/app och som användaren interagerar med", sa han.

När det gäller utmaningarna mellan frontend- och backend-utveckling förtydligade Bahaa flera avgörande skillnader mellan de två.

"Förutom Microsoft-teknik har flera ramverk utvecklats och utformats för att förenkla och säkerställa denna utveckling på klientsidan/frontend, till exempel Angular, React, Vue och andra", noterade han. Utöver det sa Bahaa också att arbeta med frontend har sina unika utmaningar, som att designa ett responsivt användargränssnitt, där designen förblir konsekvent om skärmupplösningarna ändras.

"En annan utmaning", tillade han, "är säkerhet, eftersom lagring av data i frontend är beroende av cookies och lokal-/sessionslagring."

"När det gäller backend är huvudfokuset att utveckla flerskiktiga, oberoende/skalbara, säkra och snabba tjänster som fungerar på servern. Dessa backend-tjänster kan kommunicera med varandra och med befintliga databaser för att utföra åtgärder och hantera förfrågningar från frontend och ge svar tillbaka."

"Så", Bahaas svar började rundas av, "huvudfunktionaliteten är att skapa en stark och säker backend som kan hantera förfrågningar från användarna och utföra operationer efter behov."

Han noterade att det finns flera utmaningar när det gäller backend-utvecklingsprocessen som inkluderar:

 • Säkerhet
 • Skalbarhet
 • Autentisering
 • Tillstånd
 • Prestanda
 • Och andra

"Ett av de vanligaste problemen som många företag står inför är vad jag gillar att kalla det monolitiska sättet att utveckla backend-kod. På det senaste sättet att utveckla har en mikrotjänstarkitektur introducerats som hjälper till att bygga skalbara och säkra applikationer", avslutade Bahaa.

Vad sägs om Bahaas favoritverktyg för backend-utveckling då? Han räknade upp några:

 • C# (språk)
 • Microsoft Asp.net-ramverk
 • Asp.net Core
 • Entity Frameworks
 • Linq
 • Postman
 • Visual Studio 2022
 • Rider
 • Webb-API:er
 • Ocelot
 • Microservices
 • Enhetstester

Slutligen ville jag få en mer allmän översikt vad gäller framtiden för backend-mjukvaruutveckling. Hur ser det ut ur en erfaren utvecklares perspektiv?

"Jag tror faktiskt att framtiden kommer att fortsätta att tillhandahålla fler och fler verktyg för att få en snabbare, mer skalbar, återanvändbar och anpassningsbar backend-utveckling som hjälper till att utföra operationer på ett enklare sätt. För många företag tror jag att deras framtid är microservices-arkitektur, särskilt om de vill skala sin applikation globalt."

De bästa breda koncepten som backend-utvecklare bör känna till

Att vara en förstklassig teknisk whiz är verkligen ett önskvärt drag, men att anställa enbart på den egenskapen är ett recept på katastrof.

Förutom teknisk skicklighet bör en backend-utvecklare av hög kvalitet också vara utmärkt på att kommunicera sina idéer till sin teamledare, kollegor och företagets övre nivå (VD, COO).

Att ha väl etablerade kommunikationskunskaper gör det lättare att samarbeta med alla i hela företaget, inklusive kollegor som inte är skickliga i programmeringsspråk och som inte känner till komplikationerna med mjukvaruutveckling.

Andra soft skills som varje utvecklare bör ta hänsyn till är:

Proaktivitet: När det är tillämpligt, lösa problem på egen hand i stället för att vänta på att någon annan ska fatta ett verkställande beslut.

Självsäkerhet: Aktivt deltagande i utvecklingen av projektet, i stället för att passivt följa med i uppgifter och order.

Att vara en lagspelare: Att ha tålamod att förklara komplexa begrepp i enkla termer för människor som inte nödvändigtvis är bekanta med kodning och kod.

Punktlighet: Att arbeta med begränsade resurser och få saker gjorda i tid är ett MÅSTE.

Kreativitet: Alla måste närma sig problemet ur ett fågelperspektiv då och då; med andra ord, att ändra utsiktspunkten leder ofta till mer optimerade lösningar på en viss uppgift.

Intervjufrågor om backend-utveckling

Här är några frågor relaterat till backend-utvecklare för att starta konversationen under intervjuprocessen:

1. Vilket är ditt favoritprogrammeringsspråk?

 • Förväntat svar: Java, JavaScript, PHP, .NET

2. Hur närmar du dig felsökning?

 • Förväntat svar: Jag närmar mig felsökning med den vetenskapliga metoden. Först bildar jag en hypotes. Sedan skapar jag ett experiment för att motbevisa det. Slutligen upprepar jag stegen tills felet hittas och korrigeras.

3. Vad är "high cohesion"?

 • Förväntat svar: "High cohesion" är ett begrepp inom programmering där man skapar en klass som har ett väldefinierat jobb. Å andra sidan hänvisar "low cohesion" till en klass som gör många jobb som har lite gemensamt med varandra.

4. Vad är "coupling"?

 • Förväntat svar: Coupling mäter i vilken grad olika programvarumoduler är beroende av varandra. En bra applikation kommer att ha låg Coupling.

5. Vad är en NoSQL-databas?

 • Förväntat svar: NoSQL-databaser skiljer sig från SQL-databaser genom att de lagrar (och hämtar) poster i dokument i stället för relationstabeller. Förutom att använda dokument kan NoSQL-databaser också lagra information i nyckelvärden, breda kolumner och grafer.

Varför ska du anställa backend-utvecklare?

Backend-utveckling är absolut nödvändigt för att en applikation ska vara framgångsrik. Att försöka bygga en app utan backend-utvecklare är som att försöka sticka en tröja utan att använda nålar!

Ta en titt på några av våra val och boka gärna ett kort samtal för att ytterligare diskutera dina behov.

Den perfekta matchningen väntar!

Tre steg till din perfekta Backend-utvecklare

 • Steg 1

  Berätta för oss om dina behov

  Prata med en teknisk kundansvarig om dina krav och mål för din produkt eller projekt.

 • Steg 2

  Bli matchad med den perfekta utvecklaren

  Inom några dagar kommer en handplockad och kvalitetssäkrad utvecklare att presenteras för dig.

 • Steg 3

  Börja arbeta tillsammans (riskfritt)

  Arbetet börjar. Helt riskfritt i en vecka. Du betalar bara om du är nöjd.

Hitta en Backend-utvecklare

Vad är backend-utveckling?

Med backend-utveckling avser man kod som körs på servrar och hanterar databehandling och lagring som sker bakom kulisserna på webbplatser eller appar. Backend-utvecklare hanterar servrar, databaser, API:er etc. De bygger logiken som skickar lämplig information som svar på användarnas handlingar i programmets gränssnitt.

 • Vilka är de mest vanliga backend-språken?

  Backend av en applikation kan skrivas i Java, Ruby, PHP, Python eller JavaScript som körs i Node.js runtime-miljö. För snabbare utveckling kan programmerare använda populära backend-ramverk som är baserade på dessa språk, som Spring Boot, Ruby on Rails, Laravel, Django eller Express.js.

 • Vilket är det bästa språket för backend-utveckling?

  Valet av programmeringsspråk för backend-utveckling beror på typen av programvaruprojekt och ägarens prioriteringar. Java är ofta ett bra alternativ för projekt i “enterprise”-skala. PHP och Ruby används ofta för att bygga webbappar av medelstorlek och komplexitet. Python eller JavaScript väljs ofta för att bygga MVP:er och prototyper på grund av den snabba utvecklingscykeln. C/C++ och C# är det bästa valet för spelbackend-utveckling på grund av bra prestanda.

 • Vad är skillnaden mellan backend- och frontend-utveckling?

  Utveckling av backend och frontend handlar om olika lager av appar. Medan frontend-utvecklare bygger användarvänlig funktionalitet, hanterar backend-utvecklare logiken och databehandlingen som sker bakom det.

 • Bör jag anställa en full-stack utvecklare istället för både backend and frontend?

  Det korta svaret är: det beror på projektet. Om en full-stack utvecklare är flytande i de programmeringsspråk du behöver för ditt projekt och det passar din budget, så kan du lika väl göra det. Men, specialiserade frontend och backend utvecklare kanske har mer specifika tekniska färdigheter som passar din nuvarande arbetsbeskrivning.

 • Vad är backend utvecklare specialiserade inom?

  Frontend utveckling refererar till den klientsida, eller presentationssidan av en webbsida eller webbapplikation. Motsatt till det som back-end utvecklare är specialiserade inom, vilket är data-åtkomstsidan, eller den del som användare inte ser.

 • Är det svårt att hitta en senior backend utvecklare?

  Mjukvaruutvecklingsindustrin är känd för att vara ganska dynamisk, och det kan vara lite svårare att behålla utvecklare som har arbetat ett tag och som har kommit långt i sin karriär. I mjukvarutekniken är utvecklare ansedda att vara senior efter åtminstone tre år av signifikant erfarenhet inom deras område och expertis.

  Det är bortom allt tvivel att det är svårt att fylla en utvecklares vakans med en utvecklare på nybörjarnivå, och det är ännu svårare att få tag på en senior webbutvecklare eftersom de har mer valmöjligheter och kriterier när det kommer till att hitta det ideala jobbet.

  Men i vår databas har vi en mängd med senior-utvecklare inom backend och frontend som snabbt kan passa in i ditt utvecklar-team.

Betrodd av:

Har du en fråga om att anlita en Backend-utvecklare?

 • Vad kostar det att anlita en Backend utvecklare via er?

 • Hur fungerar den riskfria testperioden med vår Backend-utvecklare?

 • Kan Proxify hitta en Backend-utvecklare inom en vecka?

 • Hur fungerar utvals- och kvalitetssäkringsprocessen?

Hitta din nästa Backend-utvecklare inom dagar, inte månader

Vi kan hjälpa dig att leverera din produkt snabbare med en erfaren remote Backend-utvecklare. Från 349 kr/timme. Betala bara om du är nöjd efter din första vecka.

I detta korta 25-minuterssamtal kommer vi:

 • Förstå dina utvecklingsutmaningar
 • Förklara hur vi matchar dig med en senior och beprövad Backend-utvecklare från oss
 • Dela med oss av nästa steg för att hitta den rätta utvecklaren för dig

Inte säker på vart du ska börja?

Låt oss ta ett kort möte.

Den första utvecklaren startar inom några dagar. Ingen aggresiv säljpitch.