Yksityisyys ja tietojen käsittely Proxify AB:ssä

  1. marraskuuta 2019

Proxify pitää yksityisyyttä ja henkilötietojen käsittelyä erittäin tärkeänä. Haluamme tietosuojatason olevan korkea. Tässä tietosuojakäytännössä me selvitämme, miten henkilötietoja kerätään ja mihin tarkotukseen. Selvitämme myös käyttäjien oikeudet ja miten niitä voidaan soveltaa.

Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö löytyy osoitteesta www.proxify.io, ja se suojaa asiakkaiden yksityisyyttä, jotka vierailevat verkkosivustossamme ja käyttävät palvelu ja siitä saatua kokemusta.

Verkkosivusto

Verkkosivusto ja sen omistajaat pyrkivät suojaamaan käyttäjän yksityisyyttä ja varmistavat, että tarpeellisilla toimenpiteillä suojataaan näiden käyttäjien yktsityisyyttä sivustossa vierailun aikana. Verkkosivusto noudattaa käyttäjän yksityisyyttä koskevia eurooppalaisia lakeja ja määräyksiä.

*** Evästeiden käyttö

Verkkosivusto käyttää evästeitä parantaakseen käyttäjien kokemusta vierailun aikana. Verkkosivusto käyttää evästeiden valvontajärjestelmää, jonka mukaan käyttäjät voivat ensimmäisellä käynnillä sallia tai ei sallia evästeiden käytön tietokoneellaan/laitteellaan. Tämä noudattaa viimeaikaisia lainsäädäntövaatimuksia, joiden mukaan verkkosivustot saavat nimenomaisen suostumuksen käyttäjiltä ennen kuin he jättävät taakseen tai lukevat tiedostoja, kuten evästeitä, käyttäjän tietokoneella / laitteella.

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjien tietokoneen kiintolevylle, jotka jäljittävät, tallentavat tietoa käyttäjien käyttäytymisestä ja käytöstä verkkosivustossa. Evästeiden avulla verkkosivusto pystyy palvelimen kautta tarjoamaan käyttäjilleen räätälöidyn kokemuksen. Käyttäjille kerrotaan, että jo he kieltävät evästeiden käytön ja tallentamisen verkkosivustosta tietokoneensa kiintolevylle, heidän tulee ryhtyä tarvittaviin toimiin selaimensa suojausasetuksissa estääkseen kaikki evästeet verkkosivustolta ja sen ulkopuolisilta palveluntarjoajilta.

Verkkosivusto valvoo kävijöitään seurantaohjelmistolla. Tämän avulla pystytään paremmin ymmärtämään asiakkaan/kävijän käyttäytyminen verkkosivustossa. Sen tarjoaja on Google Analytics, joka vuorostaan seuraa käyttöä evästeillä. Ohjelmisto tallentaa evästeen kävijän tietokoneen kiintolevylle voidakseen jäljittää ja seurata sitoutumista ja käyttöä verkkosivustossa, mutta se ei varastoi, tallenna tai kerää henkilötietoja.

Ulkopuoliset palveluntarjoajat voivat tallentaa muita evästeitä kävijän tietokoneen kiintolevylle, jos ja kun verkkosivusto käyttää suositteluohjelmia, sponsoroituja linkkejä tai mainoksia. Sellaisilla evästeillä muunnetaan ja seurataan suosituksia, ja ne katoavat yleensä 30 päivän jälkeen, jotkut voivat kuitenkin säilyä kauemmin. Kuten aikaisemminkin, henkilötietoja ei varastoida, tallenneta tai kerätä.

Yhteydenotto ja viestintä

Käyttäjät, jotka ottavat yhteyttä verkkosivustoon ja / tai sen omistajiin, tekevät sen oman harkintansa mukaan ja toimittavat kaikki pyydetyt henkilötiedot omalla vastuullaan. Henkilötietosi pidetään yksityisinä ja säilytetään turvallisesti siihen asti, kun niitä ei enää tarvita, kuten vuoden 1998 tietosuojalaissa on kuvattu. Niitä ei missään olosuhteissa käytetä muihin tarkoituksiin kuin niihin, joita vaaditaan tarjottavan palvelun tai palveluiden suorittamiseen.

Turvallinen sähköpostiviestintä on myös pyritty varmistamaan kaikin tavoin, mutta käyttäjille, jotka käyttävät tällaisia viestintätapoja, neuvotaan tekemään se omalla vastuullaan. Verkkosivusto ja sen omistajat käyttävät kaikkia tietoja, jotka on annettu yksinomaan palveluvaatimusten täyttämiseksi ja / tai auttaakseen asiakasta vastaamaan mahdollisesti lähettämiinsä kysymyksiin. Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei asiakkaan ja yrityksen välisessä viestinnässä ole erikseen määrätty.

Oikeudellinen huomautus

Proxify omistaa ja valvoo tämän palvelun kaikkea sisältöä, ja se on suojattu maailmanlaajuisilla tekijänoikeuslaeilla. Sisältöä ei voi muuttaa ja sen jäljentäminen on kielletty.

Palvelun omistajat pyrkivät varmistamaan, että sen verkkosivustossa annetut tiedot ovat oikeita ja ajan tasalla. Asiakkaat tai muut henkilöt, jotka lähettävät kirjeenvaihtoa palveluun, ovat vastuussa niiden sisältämistä tiedoista, myös niiden oikeellisuudesta.

Kun Proxify AB viittaa muihin julkisiin sivustoihin tai palveluihin, se ei halua ottaa niihin yhteyttä tai työsuhdetta niiden kanssa. Niitä käytetään vain, jotta asiakkaat saavat olennaista tietoa ulkoistamisesta Ruotsissa ja muualla Euroopassa. Palvelu ei ole vastuussa mistään tällaisten sivustojen tai sellaisten palvelujen luojien antamista tiedoista tai niiden omaisuudesta.

Proxify AB pidättä itselleen oikeuden tehdä tiettyjä muutoksia sen palvelualustoilla tai tässä asiakirjassa oleviin tietoihin, mutta tekee sen vain, Proxify AB pidättää itselleen oikeuden muuttaa verkkosivuston ja tämän asiakirjan sisältöä, mutta tekee sen vain, kun sen katsotaan olevan tarpeen, jotta asiakkaat ja vierailijat saavat paremman kuvan palveluistamme.

Peruutus / Sopimuksen irtisanomiskäytäntö

Peruutus / sopimuksen irtisanomiskäytäntö koskee vain osoitteessa www.proxify.se olevaa tarjousta ja ilmoituksia ja hallitsee sopimusta, jonka asiakkaat tekevät oston yhteydessä. Kuten verkkosivustossa on ilmoitettu, asiakasta laskutetaan sovitun määrän mukaan jokaisen kuukauden ensimmäisenä työstä, jonka ulkoistettu kehittäjä on suorittanut edellisen kuukauden aikana.

Mahdollistamalla asiakkaille sopimuksia ammattitaitoisten ja lisäksi sopivien kehittäjien kanssa, prosessi, joka on myös nimenomaisesti yksityiskohtainen asiakkaalle heidän vieraillessaan verkkosivustolla ja toteaa täten, että asiakas voi aina irtisanoa sopimus- ja työvelvoitteet ulkoistetun kehittäjän kanssa, kuukauden irtisanomisajalla sopimuksen irtisanomista koskevan ilmoituksen jälkeen ja jonka on täytettävä tämän jälkeen sivuston UKK -osion kohta ”Onko irtisanomisaika olemassa”. On myös todettava, että tämä irtisanomisaika on vain yksi päivä ensimmäisen kuukauden aikana. Kun sopimus on tehty ja ensimmäinen kuukausi on kulunut sopimuksen tekemisen jälkeen, asiakkaan on näin ollen maksettava ensimmäisen kuukauden lasku kokonaisuudessaan sen jälkeen, kun hän on ilmoittanut aikomuksestaan lopettaa työvelvoitteet kehittäjän kanssa. Jos asiakas haluaa peruuttaa tekemänsä sopimuksen, hänen on otettava yhteyttä yritykseen verkkosivuilla saatavilla olevien reittien kautta ja ilmoitettava peruuttamisaikeestaan mahdollisimman pian. Vastaanotettuaan tällaisen pyynnön Proxify voi varmistaa, onko ensimmäisen kuukauden lasku veloitettava sopimuksen allekirjoittamisesta kuluneen ajan mukaan.

Asiakas on velvollinen ottamaan yhteyttä Proxifyyn ja ilmoittamaan aikomuksensa lopettaa tai muuttaa nykyistä sopimusta yrityksen ja kehittäjän kanssa. Edellä mainitun 7 päivän ajanjakson kuluttua sopimuksen tekemisestä asiakasta laskutetaan sovittu summa ensimmäisen kuukauden ajalta.

Proxify AB: n peruutuskäytännöt voidaan korvata vain lieventävissä olosuhteissa, joissa yritys ei ole täyttänyt tehtäväänsä asiakkaalle luvatun palvelun tarjoamisessa.