Komplett ansettelsesguide for Node.js: Intervjuspørsmål, hvor du kan hente utviklere med mer

Ser du etter en erfaren Node.js-utvikler til prosjektet ditt? En som kan gi deg en rask, lett og skalerbar backend-løsning? Denne ansettelsesguiden for Node-utviklere vil svare på alle spørsmålene dine og gi deg smarte tips på veien.

Stefanija Tenekedjieva

Stefanija Tenekedjieva

Komplett ansettelsesguide for Node.js: Intervjuspørsmål, hvor du kan hente utviklere med mer

Backend-løsningen Node.js er et kjøretidsmiljø som gjør at JavaScript kan kjøres på serveren.

På grunn av den bemerkelsesverdige ytelsen, ansetter et økende antall virksomheter som Netflix, LinkedIn og PayPal, Node-spesialister.

Node er et av de mest allsidige backend-språkene på markedet. Et selskap trenger normalt en NodeJS-utvikler når de jobber med mikrotjenester-arkitektur eller lambdaer.

Bortsett fra det globale markedsperspektivet, har NodeJS vært den raskest voksende teknologien sammen med konkurrentene, og det har gitt et stort fellesskap over hele verden. Det betyr at det er lett å finne en Node-utvikler til å skalere opp aktivitetene dine eller vedlikeholde tjenestene dine om de ikke lenger utvikler seg.

Om Node utviklere

Det er fordeler og ulemper med enhver teknologi, men Node ser ut til å havne mest i den førstnevnte kategorien. Vi snakket med fullstack-utvikleren Alexandre Brindizzi for å forstå anvendeligheten til Node.js, hva nøyaktig Node-utviklere gjør og er dyktige på, og hvorfor han mener det er en klok investering å ansette en Node-utvikler.

“Rask voksende teknologi; allsidig bruk med flere Node.js-rammeverk som gir brukervennlighet for utviklerne; et stort og bredt fellesskap verden over som gjør det veldig enkelt å finne NodeJS-utviklere å intervjue og eventuelt ansette; det faktum at en utvikler som kjenner Node også kan kjenne til andre teknologier basert på programmeringsspråket JavaScript, som React eller Angular, er alle faktorer som gir noen som bidrar til et fullskala arkitekturperspektiv og god praksis under utviklingen”.

author Alexandre Brindizzi

Etter dette pitchet kommer det ikke som noen overraskelse at en Node-utvikler er veldig verdifull for ethvert team som opererer med denne teknologien. Men hvordan ser en Node.js-utviklers arbeidsdag ut? Hva gjør de egentlig? La oss forklare det steg for steg.

Oppgaver og ansvarsområder

Utrulling og administrering av nettverksapplikasjoner skrevet i JavaScript, eller dets derivater, som IcedCoffeeScript og CoffeeScript, er ansvaret til en Node.js-utvikler. De lager backend-komponenter, administrerer dataoverføring mellom servere og brukere, og kobler apper til eksterne nettjenester. De hjelper også front-end utviklere med å inkorporere nettbaserte programmer.

En dyktig Node.js-utvikler vil kunne overføre data på en måte som er pålitelig, rask og sikker.

Praktisk sett er dette noen av ansvarsområdene de har:

 • Installere og overvåke hver nettverkskomponent på serversiden.
 • Lage brukergrensesnitt for kunder, og backend-tjenester for en mengde bedriftsoperasjoner.
 • Skrive testet, gjenbrukbar og effektiv kode for å lage apper med høy ytelse.
 • Sikre førsteklasses sentral databaseytelse, og respons på frontend-forespørsel.
 • Holde seg informert om utviklingen innen Node.js og teknologi generelt.
 • Med front-end utviklere; samarbeide om integrering av komponenter.
 • Håndheve hensiktsmessige sikkerhetsprosedyrer, datasikkerhetstiltak og lagringsalternativer.
 • Gjennomføre tester for å løse feil, og tilby teknisk assistanse.
 • Beskrive Node.js-operasjoner, for eksempel databaseskjemaer.
 • Gi råd, foreslå og implementere prosess- og teknologiendringer.

Kompetanse og nisjer

På spørsmål om Node-utviklere vanligvis spesialiserer seg innen en bestemt nisje, eller om de kan jobbe innenfor ethvert felt en programvareingeniør kan finne på å jobbe i, svarer Alexandre:

“Det avhenger av utvikleren. NodeJS brukes i dag til backend-tjenester og mikrotjenester. Bruken av moduler i JavaScript gjør det svært allsidig slik at det også kan brukes for lambdas for serverløse metoder. Som nevnt tidligere, vil en Node-utvikler sannsynligvis være en multikompetent fullstack-utvikler med React eller Angular, som lager fullskala applikasjoner ved å bruke Node som noe komplementært.”

Intervjue en Node-utvikler

Det går med tid på å tenke over problemstillinger, undersøkelser og testing for å finne den rette utvikleren til en stilling. I og med at vi hos Proxify er eksperter på nettopp dette, vil vi si litt om hva vi gjør for å oppnå de beste resultatene.

Tekniske ferdigheter spesifikke for Node

Til å begynne med bør en god Node-utvikler ha en bred forståelse for nettapplikasjonsprinsipper, kjenne til grunnleggende algoritmekompleksitet, og forstå hvordan man skriver effektiv kode.

En Node-utvikler bør også ha kunnskap om Unix og Windows-servere, gjerne på et intermediate nivå.

De bør forstå veldig godt hvordan et nettverk av beholdere og pods fungerer i en Kubernetes-cluster, eller hvordan de kan disponere den tjenesten til en Unix-server for å gjøre dem disponible på nettet.

Når det kommer til skyløsninger, bør en Node-utvikler være veldig bevisst og i stand til å lage backend-tjenester i AWS-teknologier, som blant annet å distribuere den til Kubernetes-klyngen, lage en lambda-funksjon og legge den i API-gatewayen.

Soft skills og egenskaper

Bortsett fra de grunnleggende egenskapene som skildrer enhver god medarbeider (punktlighet, selvorganisert, motivert, god teamarbeider og lærevillig), og god enkelskkunnskap, er dette noen ferdigheter som vil hjelpe en Node-utvikler med å skille seg ut:

“Viktigst av alt er å være en lagspiller. De må se alt med tekniske øyne og forstå hvor harmonisk backenden de skal jobbe med, må være, for å gjøre det enkelt for ham nå, samt gjøre det enkelt for alle andre som skal bli med på laget hans," sier Alexandre.

Han legger også til at hans ideelle lagkamerat bør være kommunikativ og ikke ta avgjørelser alene, om de påvirker flere mennesker.

Han legger til at deres arkitektoniske beslutninger må følge det som er logisk for langsiktig bruk, uavhengig av hvor mye innsats det krever.

Intervjuspørsmål

I følge Full-Stack Data Engineer Andrey Kolosay, er disse spørsmålene noen av de som vil være mest effektive for å vurdere kunnskapen til en Node-utvikler:

 1. Hva er en eventloop, og hvordan fungerer den?

Forventet svar: Selv om JavaScript er single-threaded, gjør eventloopen det mulig for Node.js å utføre ikke-blokkerende I/O-operasjoner ved å laste ned oppgaver til systemkjernen når det er mulig. Flertallet av moderne kjerner støtter flere bakgrunnsoperasjoner siden de er flertrådede.

 1. Hvilke nettrammeverk har du jobbet med?

Forventet svar: Jeg er komfortabel med å jobbe med nettrammeverk som Express.js, Socket.io, Nest.js, Total.js, Koa.js og andre.

 1. Hva er hovedkonseptet til Express.js?

Forventet svar: Express er et velkjent, ikke-preskriptivt nettrammeverk laget i JavaScript og hostet av Node.js runtime-miljø. Den dekker oppsett av utviklingsmiljøet ditt, utfører typiske webutviklings- og distribusjonsoppgaver, og noen av rammeverkets viktigste fordeler.

 1. Hva er fordelene med å bruke streams?

Forventet svar: Hovedgrunnene til at du bør bruke streams i Node er:

 • Det er minneeffektivt: Behandling av data krever ikke at du laster noe særlig inn i minnet.
 • Det er tidseffektivt: Behandling av data som allerede er mottatt, er langt raskere enn å vente til hele nyttelasten er overført.
 1. Hva er fordelene med å bruke buffere?

Forventet svar: Som et alternativ til en rekke heltall for lagring av rådata, tilbyr Node Buffer-klassen, som tilsvarer en råminneallokering utenfor V8-heapen. En applikasjon kan få tilgang til bufferklassen uten å importere buffermodulen fordi den er en global klasse.

Alexandre sier at uansett kunnskapsnivå og antall år med erfaring, må en Node-utvikler ha svar på følgende spørsmål.

 1. Forklar hvorfor Node er en enkelttrådsapplikasjon.

Forventet svar: Teknologien bruker en enkelt tråd for å kjøre hovedsløyfen til applikasjonen, og skalerer opp basert på behov, og tildeler tråder på det som kalles en trådpool for asynkrone forespørsler.

 1. Hva er asynkrone forespørsler?

Forventet svar: Asynkrone forespørsler er forespørsler som tar tid å utføre. Siden det krever tid, vil en ekstra tråd i trådpoolen tjene til å skalere opp applikasjonen, så det ikke blokkerer hovedtråden med main loop.

 1. Hva er en main loop?

Forventet svar: Det er der NodeJS koordinerer det som skjer internt. Loopen kan aldri brytes, ellers vil applikasjonen mislykkes. Den kan altså ikke stoppe. En forespørsel vil alltid bli mottatt, bekreftet, utført og returnert i samme rekkefølge.

 1. Hva er Express?

Forventet svar: Express er rammeverket som brukes globalt for å lage backend-applikasjoner.

 1. Hvorfor er det viktig å jobbe i MongoDB?

Forventet svar: For med en Mongo-Express-Node kunnskap, ville jeg bare trenge kunnskap om frontend-arkitektur for å ha full-stack ferdigheter.

Å skille ut en ekspert

I følge Alexandre må en topp Node.js-utvikler ha modenhet og forståelse for hvordan man jobber med sterkt skrevet og dokumentert kode, og de må vite at de må garantere kodefunksjonaliteten der det kreves. Dette gjør enhetstesting til en annen viktig ferdighet.

“De trenger å forstå litt av serversiden, og vite at Node.js vanligvis er den beste teknologien å distribuere i en container og lage flere forekomster, slik at tjenesten aldri kan skape konflikt med andre eksterne tjenester”, legger han til.

Han sier også at dersom du sikter deg inn på mikrotjenester, bør utvikleren du velger også være dyktig til å forstå prinsippene for mikrotjenester, for å alltid gjøre dem uavhengige av hverandre. Og i noen tilfeller må de være veldig oppmerksomme på manuell skalering med visse biblioteker slik at du kan kontrollere trådene du skalerer opp.

Bortsett fra det bør han være dyktig med ytelsen, og i det minste klar over hvordan man jobber med Big O-notasjoner. Han må forstå og være i stand til å forklare og jobbe med innkapsling, og bør vite hvordan man designer hele bakenden (og hva den behov er) bare ved å forstå virksomheten.

Tre steg til din perfekte Node.js-utvikler

 • Steg 1

  Fortell oss om dine behov

  Snakk med en teknisk veileder om dine krav og mål for produktet eller prosjektet.

 • Steg 2

  Bli matchet med den perfekte utvikler

  Innen få dager vil en håndplukket og nøye undersøkt utvikler bli presentert for deg.

 • Steg 3

  Begynn arbeidet sammen (risikofritt)

  Arbeidet begynner. En uke fullstendig risikofritt. Du betaler bare om du er fornøyd.

Finn en Node.js-utvikler

Hvorfor bruke Node.js?

Node.js er et mulitplattforms kjøremiljø fra JavaScript som sørger for infrastruktur for kjøring av JavaScript på serversiden. Det er basert på Googles V8-motor som konverterer JavaScript til maskinkode og sikrer superrask utførelse. Node.js har en hendelsesdrevet arkitektur og benytter asynkron programmering. Disse funksjonene tillater Node.js servere å bearbeide et stort antall I/O-henvendelser som kommer fra flere klienter, med en uslåelig hastighet.

 • Hvordan bruker man Node.js?

  Startups på tidlig stadium bruker ofte Node.js for rask prototyping fordi det tillater dem å skrive hele prosjektet i ett språk. Gjennom denne tilnærmingen kan du få en enkel MVP skrevet av en fullstack JavaScriptutvikler. I produksjon er Node.js mest brukt for å bygge backends til nettapper. Du bør vurdere å bruke den om du skal lage en real-time app, en meldingsapp eller en SPA, som alle krever hyppige og umiddelbare oppdateringer av data. Andre gode bruksområder for Node.js er tilfeller med skalerbare mikrotjenester, dataintensive IoT-apper og videostrømmingstjenester.

 • Hva er en Node server?

  Med Node.js kan du lage fullverdige, skalerbare nettservere som takler HTTP-forespørsler, WebSockets eller API forespørsler. Node.js kan også brukes for å bygge proxyservere eller frontend load balancers for andre servere (Apache) og bruke dem til å rute klientforespørsler.

 • Hvorfor skal man bruke Node.js?

  Node.js har bestått tidens tann og fått et rikt økosystem som vedlikeholdes gjennom JavaScript-miljøet. Node.js har vist seg å være et superlett, skalerbart og raskt backendverktøy for hendelsesdrevne real-time apper, enkeltsideapper og mikrotjenester. Bruken av Node.js hjelper startups å dra nytte av fullstack JavaScript utvikling, noe som forenkler og effektiviserer appens utviklingssyklus. Dessuten vokser listen over bedriftsapper som bruker Node.js i produksjon, noe som beviser sunnheten til teknologien og garanterer levetiden.

 • Hvem bruker Node.js?

  I 85% av tilfellene brukes Node.js i utviklingen av nettapper. Det finnes eksempler på suksessfulle prosjekter som ble bygget med Node.js fra bunnen og opp, slik som Trello, og prosjekter som byttet over til Node.js etter å ha prøvd andre løsninger, slik som LindedIn. Blant de best kjente Node.js-appene på bedriftsnivå finner du Netflix, Twitter og PayPal.

 • Hvor sikker er Node.js?

  Node.js er like sikker som koden den er skrevet med. Mest sannsynlig vil du bruke kodepakker skrevet av andre og tilgjengelig gjennom Node.js økosystemet. Når prosjektet ditt inneholder koder fra hundrevis av ulike pakker, er det vanskelig å oppdage en sårbarhet. Den gode nyheten er at siden 2018 har Node Security Platform (NSP) vært integrert direkte i npm-biblioteket og kjører sikkerhetstester for hver modul som legges inn. For bedre sikkerhet bør du sørge for å bruke de siste vedlikeholdsbare rammeverksversjonene og modulene, undersøke grundig kodepakkeavhengighetene og studere informasjonen for lisensene nøye. For å redusere risikoen for angrep kan du leie erfarne Node.js-utviklere. Deres kode er ikke sårbar for de vanligste angrepsteknikkene, som man-in-the-middle, kodeinjeksjon, Advanced Persistent Threat, Cross-Site Scripting, Cross-Site Forgery Requests og andre.

 • Hva fungerer ikke Node.js til?

  Node.js er ikke egnet for utførelsen av CPU-intensive oppgaver, da det er et enkelttråds kjøretidsmiljø. Ettersom alle innkommende forespørsler behandles en etter en, kan en tung bergningsoppgave blokkere hovedtråden fra å behandle etterfølgende forespørsler. For å håndtere denne ulempen, tilbyr Node.js en Worker Pool som tar opp noen få separate tråder for utførelse av større oppgaver. Men dersom appen din har ressurskrevende beregninger er det bedre å bruke andre språk (for eksempel Java) på backend.

 • Hva er enhetstesting i Node.js?

  Individuelle enheter og komponenter testes separat i enhetstesting, som er en testmetode for programvare. Den minste testbare kodebiten i en applikasjon kalles en enhet. Utviklere kjører vanligvis tester under utviklingsfasen av en applikasjon.

 • De mest vanlige Node.js-testrammeverkene

  Det er flere rammeverk for å kjøre enhetstester i Node.js, der de mest brukte er Jest, Mocha og Jasmine.

  Mocha har eksistert siden 2011. Den fungerer ved hjelp av tredjeparts-påstander, hånlig programvare og spionprogramvare (som holder styr på samhandlingen med andre objekter eller kodebiter). Den er ekstremt utvidbar, med en mengde plugins, utvidelser og biblioteker bygget for å operere på toppen av den.

  Jest er en JavaScript-testramme laget av Facebook, som oppdateres regelmessig. Den har vokst i popularitet siden 2016. Hele 61 prosent av JavaScript-utviklere har prøvd den og vil bruke den igjen.

  Jasmine har eksistert mye lengre enn Jest. Den ble utviklet av Pivotal Labs og lansert i 2010. Den er designet for å fungere på enhver JavaScript-aktivert plattform, er svært fleksibel og kompatibel med en rekke forskjellige testrammeverk og biblioteker, som Sinon og Chai. Den har et betydelig fellesskap og mange ressurser–inkludert biblioteker, blogginnlegg og opplæringsprogrammer.

Klarert av:

Har du spørsmål om å ansette en Node.js-utvikler?

 • Hvor mye koster det å ansette en Node.js-utvikler fra Proxify?

 • Hvordan fungerer den risikofrie prøveperioden med en Node.js-utvikler

 • Kan Proxify virkelig presentere en egnet Node.js-utvikler innen 1 uke?

 • Hvordan fungerer vurderingsprosessen?

Finn din neste Node.js-utvikler innen dager, ikke måneder

Vi kan hjelpe deg å levere produktet ditt fortere med en erfaren, ekstern Node.js-utvikler. Fra 339 kr/h. Betal bare om du er fornøyd med din første uke.

I løpet av en kort 25-minutters samtale ønsker vi å:

 • Forstå dine utviklingsbehov
 • Forklare prosessen vår der vi matcher deg med kvalifiserte, evaluerte Node.js-utviklere fra vårt nettverk
 • Dele de neste stegene for å finne riktig match, ofte på mindre enn en uke

Ikke sikker på hvor du begynner?

La oss ta en prat

Den første utvikleren begynner innen få dager. Ingen aggresive salgsargumenter.