Rekrutteringsguide for React.js-utviklere i 2023

Denne rekrutteringsguiden vil hjelpe deg med å finne en kostnadseffektiv løsning for dine behov, ved hjelp av vårt team bestående av rekruttere og eksperter på tekniske intervjuer.

Stefanija Tenekedjieva

Stefanija Tenekedjieva

Rekrutteringsguide for React.js-utviklere i 2023

Om React

React.js er et JavaScript-rammeverk med åpen kildekode som fokuserer på å lage brukergrensesnitt. Det er et av de beste front-end utviklingsrammeverkene da det lar utviklere lage robuste og komplekse produkter, samtidig som det er enkelt å integrere i eksisterende apper.

Utviklere bruker React til å lage store webapplikasjoner som kan endre data uten å laste inn siden på nytt. Hovedmålet til React er å være rask, skalerbar og brukervennlig.

I tillegg er React kompatibel med ulike JavaScript-biblioteker og rammeverk, og brukes av en rekke kjente selskaper som Meta (tidligere Facebook), Netflix med fler. Det må ikke forveksles med React Native, som hovedsakelig brukes for å utvikle mobilapplikasjoner på tvers av plattformer.

Både utviklingen og vedlikeholdet av UI-komponenter håndteres av en React.js-utvikler. De lager applikasjoner og frontend-design, applikasjonskomponenter og brukergrensesnitt. Og som alltid innen profesjonell programvareutvikling, er de beste ikke så enkle å få tak i!

React.js utviklerstatistikk

Hvis du mener at React.js vil være den rette programvareløsningen for ditt prosjekt, skader det ikke å lære litt om generell statistikk om utviklere som er godt kjent med dette rammeverket og andre kompatible programmeringsspråk.

I følge en rapport fra Stack Overflow i 2021, er React.js nå det mest populære rammeverket for nett, og overgår andreplassen, jQuery, med nesten 6 prosent. Dataene er basert på tilbakemeldinger fra 49941 profesjonelle utviklere, hvorav 19864 velger React som sitt foretrukne programmeringsrammeverk.

Antallet respondenter viser deg det store antallet utviklere som er flytende i dette rammeverket, selv om det er vanskelig å fastslå hvor mange React-utviklere som finnes globalt. Det betyr ikke at det er et overskudd av gode React-utviklere: faktisk bruker flere enn 8700 rundt om i verden dette til sine nettutviklingsprosjekter.

Og når det gjelder kostnadene for å ansette en React-utvikler, kan prisene komme opp i 60 dollar i timen. For ikke å snakke om kostnadene for stillingsannonsering, rekruttering, onboarding, kontroll og kostnadene ved avbrudd i utviklernes team, frem til du finner den beste personen for jobben hos deg.

Intervjue en React.js utvikler

Tips til din forhåndsscreening

Veien frem til å ansette en fantastisk utvikler på heltid, starter med en forhåndsscreening. Denne samtalen er mindre fokusert på tekniske ferdigheter, og mer på å "luke ut" kandidater du anser som uprofesjonelle eller rett og slett ikke passer godt inn i kulturen de skal være en del av.

Vår rekrutteringssjef Nadya Pokhyla bruker en praktisk tilnærming for å score kandidater under en forhåndsscreening, ved bruk av nyttige målkort.

Jeg legger stor vekt på deres profesjonalitet, presentasjon av seg selv og kommunikasjonsevner; i tillegg til motivasjon, entusiasme, språklige engelskferdigheter og andre viktige punkter vi evaluerer under forhåndsscreeningen. Jeg liker å stille meg selv dette spørsmålet: "Ville jeg hatt denne personen som kollega?

author Nadya Pokhyla

Talent Acquisition specialist Evgenia Kashchuk legger til:

Etter å ha gjennomført mange intervjuer kan jeg si at de viktigste ikke-tekniske ferdighetene er presentabilitet (alt starter med en samtale med en rekrutterer), åpenhet, omgjengelighet, ærlighet, nysgjerrighet og fleksibilitet.

author Evgenia Kaschuk

De viktigste tekniske ferdighetene å se etter hos React.js utviklere

Siden det kan være en ganske vanskelig oppgave å finne de beste React.js-utviklerne (og også dyre!), har vi bedt våre rekrutterere, og tekniske intervjuere, om å hjelpe oss med å bestemme de viktigste ferdighetene utviklerne bør ha, foruten stor kunnskap om React.js og flere års erfaring.

I følge den dyktige React-ingeniøren, og tekniske intervjueren, Terri Prifti er de tre viktigste tekniske ferdighetene en React.js-utvikler bør ha:

En React.js-utvikler bør kunne skrive HTML + CSS og være klar over responsive nettprinsipper. De bør også være kjent med JSX-syntaks og forstå det grunnleggende i JavaScript-språk (for eksempel datatyper, DOM-manipulasjon, "this" nøkkelordet og callback-funksjoner).

author Terri Prifti

Han legger til at en dyktig React-utvikler bør være kjent med:

 • High Order Components (HOCs);
 • Shallow rendering components;
 • Kunne unngå prop drilling;
 • Skrive prøver

Talent acquisition specialist Catherine Fialkova understreker at 'en god React.js-utvikler bør jobbe med HTML-tagger, skrive CSS selectors, forstå boksmodellen og hvordan man tilbakestiller grenseboksen, og ha forståelse for flexbox'.

Enhver React-utvikler bør også ha en forståelse av hvordan Git håndteres og ha en profil på GitHub eller GitLab. JSX er en abstraksjon av React. Det er viktig for en utvikler å ha kunnskap om denne utvidelsen av HTML.

author Catherine Fialkova

De viktigste ikke-tekniske egenskaper hos React.js-utviklere

Noen egenskaper du bør vurdere når du har første intervjuet med en kandidat, er ifølge Fialkova:

 • Klar og profesjonell kommunikasjonstilnærming;
 • Middels eller høyere nivå innen engelsk;
 • Evne til å komme godt overens med ethvert team;
 • Lederambisjoner;
 • Evne til å støtte og veilede juniorkollegaer;
 • Punktlighet når det gjelder å delta på møter eller fullføre oppgaver i tide.

Intervjuspørsmål du bør stille

For Fialkova er det seks gylne spørsmål for å starte et intervju:

 1. Hva er funksjonene til React?

Forventet svar: De viktige egenskapene til ReactJS er:

 • JSX
 • Komponenter
 • Enveis databinding
 • Virtuelt DOM
 • Enkelhet
 • Opptreden
 1. Hvorfor bruke React i stedet for andre rammeverk, som for eksempel Angular?

Forventet svar: React overgår Angular på grunn av den virtuelle DOM-implementeringen og gjengivelsesoptimaliseringene. I tillegg er det enkelt å bytte mellom React-versjoner siden du, i motsetning til Angular, ikke trenger å installere oppdateringer én om gangen. Til slutt er ulike ferdige løsninger tilgjengelig for utviklere som bruker React.

 1. Hva er en hendelse i React?

Forventet svar: En hendelse er en potensiell handling som kan utløses av en bruker, eller en systemgenerert hendelse. Hendelser inkluderer museklikk, nettsideinnlasting, tastetrykk, endring av størrelse på vinduer og andre interaksjoner.

 1. Hva er syntetiske hendelser i React?

Forventet svar: En cross-browser wrapper for den opprinnelige hendelsen til nettleseren er en syntetisk hendelse. Den har samme grensesnitt som de opprinnelige nettleserhendelsene, for eksempel preventDefault() og stopPropagation(). Arrangementene er imidlertid universelt funksjonelle på tvers av alle nettlesere.

 1. Hva er forskjellen mellom Hooks og Redux?

Forventet svar: React Hooks-funksjoner håndterer den lokale komponenttilstanden mens Redux administrerer den globale tilstanden og handlinger som kan sendes.

 1. Hvordan administrerer du mappestrukturen?

Forventet svar: React har ingen regel for hvordan du legger filer i mapper, men noen mer vanlige tilnærminger er gruppering etter funksjoner eller ruter eller gruppering etter filtyper.

 1. Hva er React-komponentens livssyklus?

Forventet svar: I React har hver komponent en livssyklus som du kan spore og kontrollere gjennom de tre primærfasene. Montering, oppdatering og avmontering er de tre trinnene.

 1. Hvordan kan du unngå gjengivelse av komponenter?

Forventet svar: For å unngå gjengivelse per komponent, bør du bruke livssyklusen shouldComponentUpdate().

 1. Gi meg tre fordeler med å bruke kroker i React.

Forventet svar: Å bruke React Hooks gir tre fordeler: gjenbrukbarhet, lesbarhet og testbarhet.

 1. Hvor ofte oppdaterer React useState, og hvorfor?

Forventet svar: React forsinker oppdatering av oppdateringer fordi utviklere bruker useState for å forbedre hastigheten ved å bygge køer. Kandidater bør være klar over at useState-oppdateringer skjer asynkront, i stedet for umiddelbart å implementere endringer i tilstandsobjektet.

 1. Hva er den største fordelen ved å bruke Flux?

Forventet svar: Du kan kontrollere hvordan data flyter gjennom programmet ditt ved å bruke Flux. Du kan mer effektivt analysere dataendringer og feilsøke problemer ved å ta i bruk en ensrettet dataflyt med forhåndsdefinerte ansvarsområder for hver komponent (handling, lagring og visning).

 1. Hvordan lager du refs?

Forventet svar: React brukes til å bygge Refs, og bruker ref-attributtet for å knytte til React-elementer etter å ha kalt createRef(). Når en komponent opprettes, blir refs ofte satt til en forekomstegenskap slik at de kan brukes som referanser gjennom hele komponenten.

 1. Hvordan vil du optimalisere ytelsen i en React-app?

Forventet svar:

 • Ved å holde komponenten state local, når det er nødvendig
 • Ved å huske at React-komponenter bør unngå unødvendig gjengivelse
 • Ved kodedeling med dynamisk import
 • Gjennom Reacts vindus- eller listevirtualisering
 • Med Reacts lazy bildelasting
 1. Hva ville du unngå å binde i React?

Forventet svar: Jeg kan bruke pilfunksjoner i klasseegenskaper for å unngå binding i React. Klasseegenskaper er en ny funksjon, og for å bruke dem må jeg aktivere transform-klasse-egenskaper.

 1. Fortell oss om tidligere prosjekter du har jobbet med som ble bygget på toppen av React.js.

Eksempel på svar: Jeg har jobbet med en meldingsapp/sanntids chat-app/personlig blogg/mobilapplikasjon for netthandel.

Hva skiller en dyktig React.js-utvikler fra en god en?

Når det kommer til de finjusterte tekniske detaljene som en dyktig React-utvikler kan ha, ser Prifti nøye på detaljene i koden.

“Jeg ser alle forskjellene i importrekkefølgen, objektdestrukturering, bruk av memoriserte komponenter, unngåelse av å definere funksjoner inne i gjengivelsen, bruk av object letters.”

For Catherine, utover å mestre den forventede teknologistabelen, er de viktigste kriteriene at utvikleren kan jobbe uten å bli overvåket og påminnet om oppgavene sine:

“De skal kunne presentere seg selv og gjøre arbeidet sitt uten konstant tilsyn. Ekstrapoeng dersom de tar på seg mer enn bare React-relaterte oppgaver, har vett til å ta egne avgjørelser og et ønske om å lære nye ting.”

Tre steg til din perfekte React.js-utvikler

 • Steg 1

  Fortell oss om dine behov

  Snakk med en teknisk veileder om dine krav og mål for produktet eller prosjektet.

 • Steg 2

  Bli matchet med den perfekte utvikler

  Innen få dager vil en håndplukket og nøye undersøkt utvikler bli presentert for deg.

 • Steg 3

  Begynn arbeidet sammen (risikofritt)

  Arbeidet begynner. En uke fullstendig risikofritt. Du betaler bare om du er fornøyd.

Finn en React.js-utvikler

Hvorfor bruke React.js?

React.js (eller bare React) er et bibliotek av forhåndsskrevet JavaScript-kode for vanlige, interaktive UI-komponenter av nettapper og nettsider. React.js biblioteket har åpen kildekode og vedlikeholdes av et felleskap av bidragsytere. Det er en av de mest populære front-end utviklingsverktøyene med et stort økosystem av kodepakker.

 • Hva brukes React til?

  React-utviklere bruker dette JavaScript-biblioteket for å raskt tilføre dynamiske elementer i grensesnittene til nettapper og nettsider. Disse kan være autofullføringsfunksjoner i søkefelt, interaktive skjemaer, bildeserier osv.

 • Hva er fordelene ved React.js?

  Bitene av kode som er tilgjengelig i React.js hjelper til å redusere mengden av manuell koding når man lager standardiserte, dynamiske UI-komponenter. Om du bygger en veldig interaktiv nettapp, vil React.js spare deg for utviklingstid og minimere error og bugs. Videre vil Reacts VirtualDOM øke hastigheten på appens sidegjengivelse som svar på brukerens handlinger og bidra til en god brukeropplevelse.

 • Er React kun til enkeltside-apper (SPA)?

  Selv om React i de fleste tilfeller er brukt av utviklere til å lage SPAer, er ikke teknologien i seg selv begrenset til SPA-logikk. Du kan implementere en flersideslogikk til din nettservice ved å koble sammen flere selvstendige React prosjekter (sider) med din hovedside. Ut over dette kan du enkelt koble separate React komponenter inn i enhver eksisterende nettapplikasjon bygget på annen teknologi.

 • Er React SEO-vennlig?

  Nettsider bygget med React kan få vanskeligheter med Google indeks fordi de bruker gjengivelse av innhold på klientsiden. Under søking må derfor Googlebot laste inn en tom side og deretter kjøre JavaScript for å gjengi sidens innhold. Om gjengivelse behøver for stor kapasitet, er sjansen stor for at Googlebot bare indekserer deler av sidens innhold. For å unngå dette, bør du implementere forhåndsgjengivelse eller gjengivelse på serversiden som tillater søkeroboter å se hele SEO-innholdet på hver side umiddelbart etter innlasting. Les innlegget vårt om React SEO for å lære mer.

 • Når bør man ikke bruke React.js?

  Om du trenger å lage en statisk nettside med et par dynamiske skjemaer, eller en enkel SPA, er valg av React.js en overdrivelse. Om prosjektet ditt enkelt kan lages med enklere verktøy, er det ingen grunn til å velge React.js og overbelaste koden din.

 • Hvilke firmaer bruker React.js?

  React.js ble i utgangspunktet laget av Jordan Walke, en software-engineer hos Facebook i 2012. Siden den gang har Facebooks nettapp vært avhengig av React.js. Det samme gjelder nettversjoner av Instagram og WhatsApp.

 • Hva er den beste backend for React?

  Hvilken teckstack du velger for backend til din React.js nettapp, kommer an på prosjektets størrelse, forretningsmål og teamets ekspertise. Du kan velge Java Spring-rammeverket for å bygge en bedriftsskalert app. Ruby på Rails rammeverk vil fungere til et medium prosjekt. Du kan tross alt bestemme deg for å kjøre JavaScript overalt og bruke Express-rammeverket og Node.js.

 • Når og hvorfor burde jeg bruke React istedenfor Vue?

  React er et bibliotek mens Vue er et rammeverk. Dette betyr at React er et bedre valg om du trenger større frihet og kontroll over utviklingsprosessen. Du kan tilpasse den ved å bruke en rekke følgebibliotek (som React-Redux) og løsninger for styling (som JSS eller Styled komponenter). Se vår React vs Vue sammenligning.

 • React.js vs React Native

  React.js, ofte gjenkjent som React eller ReactJS, er et JavaScript-bibliotek primært utviklet av Facebook som senere ble gjort til åpen kildekode. Det brukes for å lage et hierarki av komponenter for brukergrensesnitt til nettapper, eller med andre ord, for å gjengi UI-komponenter.

  React Native er et JavaScript-basert rammeverk for å lage native applikasjoner. React Native forvandler koden din til native app-komponenter i både iOS og Android, slik at du kan lage native mobilapper. Det er ikke en annen versjon av React, men rammeverket.

  De to utfyller hverandre. React-komponenter innkapsler eksisterende native kode og samarbeider med native APIer via Reacts forklarende UI-paradigme og JavaScript.

  React er basisabstraksjonen til React DOM for nettplattformen i React JS, mens i React Native er React den grunnleggende abstraksjonen til React Native. Resultatet er at syntaksen og arbeidsflyten forblir den samme, men komponentene endres.

 • Hvilke språk og rammeverk er React kompatibel med?

  Det er ganske mange språk og rammeverk innenfor React.js som React-programvareutviklere kan kombinere. Noen av koblingene som forbedrer arbeidet med React for forskjellige applikasjoner, er Express (JavaScript eller TypeScript), .NET (C# eller F#), Ruby on Rails (ved hjelp av Ruby JSX), Django (Python), Meteor (JavaScript eller TypeScript).

 • Er React fortsatt populært?

  React kommer ikke til å forsvinne med det første! På grunn av tilgjengeligheten, det brede fellesskapet, den enorme bibliotekstøtten og den bratte læringskurven, brukes React.js både vidt og bredt fortsatt.

  Det gjør testing enklere, er veldig dynamisk og robust, og har et svært produktivt rammeverk/bibliotek for mange typer prosjekter.

  Noen av de mest kjente appene utviklet i React er Facebook, Instagram, WhatsApp og Netflix, som er utviklet med React.js. Trenger du flere bevis?

 • Sjekkliste for å finne de beste React.js-utviklerne

  Hvis du trenger React.js-utviklere på toppnivå, må du, i tillegg til å se på nivået React.js-kunnskapen, også sjekke kjennskapen om React-rammeverk og— biblioteker, samt deres evne til å bruke plugins på nettsider.

  Du bør se nærmere på deres erfaring med iOS- og Android-kunnskap, evne til å organisere og dokumentere prosesser, og kunnskap om ytelsesoptimalisering. Enhver erfaring med testing og feilsøking er et absolutt pluss, siden React-applikasjoner også inkluderer mange av disse forsikringsfasene.

  Eller bare ansett en React-utvikler som jobber med Proxify!

 • Hva er de siste oppdateringene i React.js?

  Den nåværende versjonen av React som ble utgitt i 2021 er React 17. Teamet bak dette JavaScript-rammeverket jobber imidlertid med React 18, som nå er i beta.

  Utviklere vil kunne bruke den stabile og offisielle utgivelsen i den kommende perioden.

Klarert av:

Har du spørsmål om å ansette en React.js-utvikler?

 • Hvor mye koster det å ansette en React.js-utvikler fra Proxify?

 • Hvordan fungerer den risikofrie prøveperioden med en React.js-utvikler

 • Kan Proxify virkelig presentere en egnet React.js-utvikler innen 1 uke?

 • Hvordan fungerer vurderingsprosessen?

Finn din neste React.js-utvikler innen dager, ikke måneder

Vi kan hjelpe deg å levere produktet ditt fortere med en erfaren, ekstern React.js-utvikler. Fra 339 kr/h. Betal bare om du er fornøyd med din første uke.

I løpet av en kort 25-minutters samtale ønsker vi å:

 • Forstå dine utviklingsbehov
 • Forklare prosessen vår der vi matcher deg med kvalifiserte, evaluerte React.js-utviklere fra vårt nettverk
 • Dele de neste stegene for å finne riktig match, ofte på mindre enn en uke

Ikke sikker på hvor du begynner?

La oss ta en prat

Den første utvikleren begynner innen få dager. Ingen aggresive salgsargumenter.