Ansette Python-utviklere: Intervjuspørsmål, statistikk og mer

Oppdag detaljene rundt det å finne Python-utviklere, hva de spesialiserer seg på, hvilke spørsmål som bør stilles under intervjuet og hvilke tekniske ferdigheter de bør ha.

Stefanija Tenekedjieva

Stefanija Tenekedjieva

Ansette Python-utviklere: Intervjuspørsmål, statistikk og mer

Python er et språk laget for mennesker: lett å lese, enkelt å implementere nye funksjoner i, og har god støtte fra fellesskapet.

I dagens konkurranseutsatte verden må man implementere nye komplekse funksjoner kontinuerlig, og det er to måter å gjøre det på: å ansette for mange utviklere og prosjektledere for å lansere programvaren din raskt, eller ansette en utvikler som er dyktig i et språk som Python.

Alternativ én introduserer noen problemer med for eksempel kompleks styring av arbeidsflyten, økte utviklingskostnader osv. Bruken av Python gir mange fordeler. Selv om det ikke er det raskeste programmeringsspråket, og maskinvarekostnadene for det er høyere enn på noen andre språk, har det flere fordeler enn risiko.

Det er raskt å implementere nye funksjoner, og et par gode Python-utviklere kan lage god programvare. Fra et forretningsmessig synspunkt høres en rimelig og rask utviklingsprosess bra ut, og det er her Python virkelig skinner.

Dette forklarer hvorfor Python er det tredje mest populære programmeringsspråket i henhold til Stack Overflow-rapporten fra 2021 (basert på svarene fra 83.502 respondenter), og den mest ettersøkte teknologien som utviklere liker å jobbe med (med 19,04 % av alle svar). Python-kodere har utallige muligheter på jobbmarkedet.

Proxify kan alene skilte med mer enn 300 dyktige og godkjente frilans Python-utviklere som jobber eksternt, har gode engelskkunnskaper og relevant erfaring innen apputvikling, nettutvikling, maskinlæring, datateknikk og andre felt.

Arbeidsansvar og grunnleggende krav ved Python

Python-utviklere kan spesialisere seg på ett, eller et par områder. Men det er alltid en god idé å fokusere kun på ett felt og gjøre ditt beste for å bli perfekt i ditt spesialiserte område.

Python har flere ulike bruksområder, men generelt har Python-utviklere ansvar for:

 • Bruke Python i tverrfunksjonelle team
 • Skrive effektiv og skalerbar kode
 • Integrere brukervendte elementer i applikasjoner
 • Teste programmer og feilsøke mulige feil
 • Utføre gjennomganger og implementere forbedringer
 • Bygge løsninger som er enkle å forstå

Når det gjelder ferdighetskravene, bør en dyktig Python-utvikler ha:

 • Et tilstrekkelig antall års erfaring som Python-utvikler, avhengig av ansiennitetsnivået som kreves for stillingen
 • Kjennskap til relevante Python-rammeverk
 • Kunnskap om ORM (objektrelasjonell kartlegging)
 • Kunnskap om relevant front-end-teknologi
 • Problemløsende ferdigheter

Gjennomsnittlig lønn for Python-utviklere

Gjennomsnittslønninger varierer fra land til land, men siden Python er et populært programmeringsspråk innen programvareutvikling, er både etterspørselen og tilbudet ganske høyt.

I følge en undersøkelse var gjennomsnittlig inntekt for Python-programmerere, i 2021, $111 899 per år (eller $54 per time). Junior Python-utvikleres lønn var gjennomsnittlig $80 499 (eller $39 per time), mens backend Python-ingeniører tjente rundt $126,499 per år (eller $61 per time).

Fullstack Python-utviklere tjente i gjennomsnitt $128 150 per år (eller $62 per time).

Dette betyr en gjennomsnittlige timepris på omtrent $51,96.

Grunnlønnen er forskjellig i forhold til teknologistabelen til utvikleren, hvor de er basert, og fremfor alt–om de er entry-level eller senior Python-utviklere.

Ytterligere bakgrunn (datavitenskap, kunstig intelligens, forretningsintelligens, finans, maskinlæring, etc.), bortsett fra nettutvikling, vil sannsynligvis også resultere i høyere lønn.

Intervjue en Python-utvikler

Python har et stort fellesskap, og det er et populært programmeringsspråk. Å lære Python er enkelt, så de fleste nye utviklerne starter karrieren med Python, forklarer vår Python-utvikler Arzu Huseynov.

"De siste trendene viser oss at stadig flere utviklere vil bruke Python som et daglig programmeringsspråk. Denne muligheten hjelper bedrifter med å senke utviklingskostnadene og enkelt utvide teamet sitt."

author Arzu Huseynov

Derfor vil et intervju med en Python-utvikler ikke være et spørsmål om å skaffe en utvikler, men mer om å finne diamanten som skiller seg ut fra mengden. Her er noen intervjuspørsmål du kan bruke, og hvilke tekniske og ikke-tekniske ferdigheter du må være oppmerksom på.

Intervjuspørsmål

Spesifikke spørsmål avhenger av erfaringsnivået kandidaten har, og stillingen de søker på. Noen generelle spørsmål Arzu brukte er:

 1. I din mening, hva er de fem største fordelene ved å bruke Python?

Forventet svar: Det enkle og oppsummerte svaret er:

 • Python har en enkel syntaks
 • Koding i Python er raskt
 • Det muliggjør rask dataanalyse
 • Den har en stor samfunnsstøtte
 • Den tilbyr flere forskjellige koderedigeringstyper
 1. Hva er et dynamisk skrevet språk?

Forventet svar: Dynamisk-type språk er de der tolken gir variabler en type ved kjøring basert på variabelens verdi på det tidspunktet.

 1. Hva er Scope i Python?

Forventet svar: Tilgjengeligheten til et Python-objekt bestemmes av omfanget. Siden den ikke kan nås fra noe sted i programmet, må omfanget deklareres for å få tilgang til den spesifikke variabelen i koden. Scope refererer til det spesifikke kodeområdet der variabler vises.

 1. Hva er PEP 8, og hvorfor er det viktig å forstå det?

Forventet svar: PEP 8, noen ganger kjent som PEP8 eller PEP-8, er et dokument som gir anbefalinger og beste praksis for å lage Python-kode. Guido van Rossum, Barry Warszawa og Nick Coghlan skrev den i 2001. Det er viktig å forstå PEP 8 siden hovedmålet er å gjøre Python-koden mer lesbar og konsistent.

 1. Hva er en pass statement?

Forventet svar: Fremtidig kode brukes som plassholder for pass statement. Ingenting skjer når pass statement utføres, men du unngår å motta en feilmelding når en tom kode er forbudt. I loop-deklarasjoner, funksjonsdefinisjoner, klassedefinisjoner eller setninger er ingen tom kode tillatt.

 1. Hvordan administreres minne i Python?

Forventet svar: Python bruker en privat haug som inneholder alle objektene og datastrukturene for å administrere minnet. Python-minnebehandleren er ansvarlig for den interne administrasjonen av denne private haugen.

 1. Hva er SOLID-prinsippene?

Forventet svar: SOLID er et akronym for de fem første objektorienterte designprinsippene (OOD) av Robert C. Martin (også kjent som onkel Bob).

SOLID står for:

 • S - Single-responsibility Principle
 • O - Open-closed Principle
 • L - Liskov Substitution Principle
 • I - Interface Segregation Principle
 • D - Dependency Inversion Principle
 1. Hva er Zen of Python?

Forventet svar: Utformingen av programmeringsspråket Python er påvirket av et sett med 19 «veiledende prinsipper» for å lage dataprogrammer kalt «The Zen of Python».

 1. Forklar Python-programvarearkitekturen.

Forventet svar: Python er et objektorientert programmeringsspråk som ligner på Java. Begrepet "interpreted language" refererer til Python. I stedet for en enkel, lang liste med instruksjoner, som var normen for funksjonelle programmeringsspråk, bruker Python utskiftbare kodemoduler.

 1. Hvordan kan du lage en klasse i Python?

Forventet svar: En klasse kan opprettes ved å bruke nøkkelordet klasse, etterfulgt av klassenavnet.

Tekniske ferdigheter utvikleren bør ha

De tekniske ferdighetene som må være tilstede, avhenger stort sett av bruksområdet. For eksempel er Arzu en backend-utvikler. Dette er de viktigste tekniske ferdighetene en Python-utvikler som spesialiserer seg på utviklingsmiljøet sitt, bør ha:

 • Minst en sky-plattform (AWS, GCP eller Azure)
 • Ulike databaser (Postgres, MySQL, MongoDB, Redis osv)
 • Verktøy for containerisering (Docker), Linux og Git er alle obligatoriske.

Ifølge Arzu, er dette noen ekstra ferdigheter som bidrar til økt status for Python-utviklere:

"Det er et litt vanskelig spørsmål. Men jeg tror gode Python-utviklere er i stand til maksimal bruk av Python. De kan pytoniske måter å løse problemer på og har god erfaring med TDD. De bryr seg om lesbarhet, programvaremønstre og omhyggelig bruk av ressurser."

Viktige ikke-tekniske ferdigheter

Noen av stjernekvalitetene du bør se etter, ikke bare hos en Python-utvikler, men hos enhver heltidsansatt du ønsker å jobbe med i lengre tid, er:

 • Profesjonalitet
 • Presenterbarhet
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Motivasjon
 • Entusiasme
 • Meget god engelsk
 • Åpenhet
 • Sosiale ferdigheter
 • Ærlighet
 • Nysgjerrighet
 • Fleksibilitet

Ulik ekspertise for Python-utviklere

Python-eksperter kan bruke mange hatter og spesialisere seg på flere felt, fra AI og ML via webutvikling til spillutvikler. Avhengig av bedriftens behov, kan vi hjelpe deg med å finne en Python-utvikler med relevant erfaring.

Python machine learning engineers

For å øke virksomheten din med maskinlæring, trenger du ikke nødvendigvis å integrere dyre funksjonslastede ML løsninger i ditt system. En frilans Phyton-utvikler kan løse mange ML-problemer med enkle verktøy. De kan hjelpe deg med lineære regresjonsalgoritmer for antagelser eller Bayesiansk klassifisering for å filtrere dokumenter. De kan også lage en AI løsning for bildegjenkjenning, tekst og databehandling. For komplekse oppgaver kan de lage og trene nevrale nettverk ved å bruke APIer for dyplæringsbiblioteker.

Om du har behov for å lage en datasynsapplikasjon i real-time, kan du leie en OpenCV utvikler som koder i Python. Ved å bruke OpenCV-Python API kan de løse oppgaver innen bildebehandling, videoopptak og analyse for å bygge appfunksjoner som ansiktsgjenkjenning og objektgjenkjenning.

Om du ønsker å prototype, trene og distribuere en skalerbar dyplæringsmodell, kan du leie Keras-utviklere. Ved å bruke Keras Python API-pakket Theano og TensorFlow numeriske beregningsbiblioteker, kan Python-programmere bygge et nevralt nettverk med noen få linjer med kode.

Python data engineers og ETL pipelines

Mange Python-utviklere har en god forståelse for relasjonelle (MySQL, PostgreSQL, MSSQL) og ikke-relasjonelle (MongoDB) databaser. De er også eksperter på algoritmer som samler inn, rensker og validerer data. Enten du trenger å bygge et tilpasset BI-verktøy eller en nettskraping- og aggregeringspipeline, vil en Python-programmerer være til hjelp.

Ved å bruke Pandas, SciPy, NumPy og andre Python datasciencemodeller, kan programmerere lage kraftige verktøy for datamanipulering og -analyser. Du kan leie Pandas, Numpy, ad SciPy utviklere for å bygge ETL piplines som vil importere data fra ulike filformater, slik som JSON, SQL eller Microsoft Excel, og utføre ulike datamanipulasjoner som sammenslåing, endring, utvelgelse og rensing. Python dataengineers har alle verktøy som trengs for å skrive pålitelige script som integrerer flere datakilder og databaser i et system.

Phyton-engineers er dessuten flinke til å visualisere data. De bruker suksessfullt Matplotlib og Seaborn biblioteker for å plotte grafer. For avansert interaktiv 3D visualisering av data, kan de bruke Mayavi appen. Disse verktøyene gjør det enkelt å lage vakre, tilpassede diagrammer.

Python-programmerere og DevOps

Python-eksperter kan hjelpe deg å forbedre utviklingsteamets livssyklus. De vet hvordan de skal skrive pålitelig script for å automatisere dine CI/CD piplines og organisere infrastrukturen din. Scriptene er plattformuavhengige og fungerer som regel bra med versjonskontrollsystemer, verktøy for konfigurasjonsadministrasjon og rammeverk for automatisert testing.

Utviklere bygger APIer med Python

Om du, på backend på nettappen, har mange systemer, kan en Python nettutvikler hjelpe deg å organisere dem. Python er et bra språk for å lage svært skalerbare APIer og lime bitene av software inn i mikrotjenestearkitektur. PyTest rammeverket lar deg skrive effektive enhets- og funksjonstester for Python API, og hjelper utviklerne å sikre feilfri drift av din app. I lys av dette, vil det være smart å leie en Python-programmerer til ditt neste API integrasjonsprosjekt.

Python backend nettutvikling

Python-nettutviklere er flinke til å bygge nettservicer. For rask utvikling, har de flere Pythonrammeverk for nettløsninger. For eksempel vil de bruke Django for sofistikerte fullstack apper med flere lag, eller Flask til bygging av små og enkle prosjekter.

Python engineers bygger skrivebordsapper

Du kan spørre en Python engineer om å bygge en skrivebordapplikasjon for deg. De vil velge det riktige GUI-rammeverket for den plattformen du skal bruke. Foruten Pythons standard GUI-bibliotek Tkinter, finnes et par dusin kryssplattform- og plattformspesifikke GUI-verktøyskit, som PyGUI, wxWidgets, Kivy, PYQT osv.

Python spillutviklere

Python-utviklere kan lage en prototyp av et spill i løpet av noen dager ved å bruke PySoy og PyGame bibliotekene over populære spillmotorer. Eller de kan lage et produksjonsklart spill til deg. Slike populære spill som Battlefield 2, Frets on Fire og World of Tanks, er skrevet i Python.

Tre steg til din perfekte Python-utvikler

 • Steg 1

  Fortell oss om dine behov

  Snakk med en teknisk veileder om dine krav og mål for produktet eller prosjektet.

 • Steg 2

  Bli matchet med den perfekte utvikler

  Innen få dager vil en håndplukket og nøye undersøkt utvikler bli presentert for deg.

 • Steg 3

  Begynn arbeidet sammen (risikofritt)

  Arbeidet begynner. En uke fullstendig risikofritt. Du betaler bare om du er fornøyd.

Finn en Python-utvikler

Kompatible språk, og rammeverk med Python

Det er mange Python-rammeverk i vanlig bruk, som Django, Flask, Dash, Falcon, web2py osv. I og med at det er et overførbart progammeringsspråk, trenger du ikke kode ting fra bunnen av hvis du skal overføre koden til et annet språk eller plattform.

 • Fordeler med Python

  Det er flere fordeler ved å lære, og bruke, Python.

  For selskaper som lurer på om de skal ansette Python-utviklere: den aller største fordelen er at det er et generelt programmeringsspråk. Det kan brukes til hva som helst: maskinlæring, datavitenskap, finans osv. Python er enkelt å lære, noe som viser seg i det store antallet dyktige Python-utviklere.

  Produktiviteten øker fordi språket er veldig forenklet.

  Det er et dynamisk skrevet og tolket språk, som kjører koden direkte og tildeler datatype.

  Det har et rikt standardbibliotek, er helt gratis og har åpen kildekode. Det kan enkelt overføres til mange forskjellige språk.

 • Vil Python fortsette å være allment anvendelig?

  Som vi allerede har forklart, er Python et utmerket programmeringsspråk for nybegynnere. Det er et programmeringsspråk som er enkelt, og lett å lære seg. Det hjelper dessuten til med forståelsen av grunnleggende prinsipper for objektorientert programmering.

  Python er den beste metoden for å komme i gang, selv for de uten tidligere erfaring med programmerings- eller kodespråk. Spesielt gjelder dette for de som er interessert i datavitenskap, kunstig intelligens, maskinlæring og andre relaterte emner.

  Python er et plattformuavhengig programmeringsspråk med et bredt spekter av funksjoner. Det tilbyr en enkel metode som lar alle delta i språket. Python kan også importere moduler skrevet på andre programmeringsspråk.

Klarert av:

Har du spørsmål om å ansette en Python-utvikler?

 • Hvor mye koster det å ansette en Python-utvikler fra Proxify?

 • Hvordan fungerer den risikofrie prøveperioden med en Python-utvikler

 • Kan Proxify virkelig presentere en egnet Python-utvikler innen 1 uke?

 • Hvordan fungerer vurderingsprosessen?

Finn din neste Python-utvikler innen dager, ikke måneder

Vi kan hjelpe deg å levere produktet ditt fortere med en erfaren, ekstern Python-utvikler. Fra 339 kr/h. Betal bare om du er fornøyd med din første uke.

I løpet av en kort 25-minutters samtale ønsker vi å:

 • Forstå dine utviklingsbehov
 • Forklare prosessen vår der vi matcher deg med kvalifiserte, evaluerte Python-utviklere fra vårt nettverk
 • Dele de neste stegene for å finne riktig match, ofte på mindre enn en uke

Ikke sikker på hvor du begynner?

La oss ta en prat

Den første utvikleren begynner innen få dager. Ingen aggresive salgsargumenter.