Slik ansetter du TypeScript-utviklere: Ferdigheter, priser og intervjutips

Ser du etter TypeScript-utviklere å ansette? Her er noen tips om å vurdere ferdighetene deres, gjennomføre screening og tekniske intervjuer, samt litt generell informasjon om selve teknologien.

Stefanija Tenekedjieva

Stefanija Tenekedjieva

Slik ansetter du TypeScript-utviklere: Ferdigheter, priser og intervjutips

Typescript er et objektorientert programmeringsspråk med åpen kildekode, JavaScript-basert og har tilleggsfunksjonen statisk skriving. Det er utviklet og vedlikeholdt av Microsoft, og brukes både til front-end og back-end utvikling.

Typescript kan blant annet brukes til å forenkle JavaScript-kode, lage brukergrensesnitt, fikse problemer og definere overbelastede funksjoner.

Fordi TypeScript er enkelt å lese og kompatibelt med JavaScript-biblioteker, samt brukbart i full-stack utvikling, er det en av de mest ettertraktede ferdighetene hos utviklere.

Både tilbud og etterspørsel i TypeScript er ganske høy, men det er vanskelig å finne en dedikert utvikler med mange års erfaring i denne teknologien og andre relaterte rammeverk som din bedrift kan trenge under utviklingsprosessen.

For å hjelpe deg med å finne den rette utvikleren, her er noen fakta og nyttige tips som vil fremskynde ansettelsesprosessen din.

TypeScript-utviklere og deres priser

Det er fullstack-, back-end- og front-end-utviklere som jobber med TypeScript. Ifølge 2021 Stack Overflow report, var TypeScript den femte mest populære teknologien i kategorien "Programmerings-, skript- og markeringsspråk", med 21.096 av 58.031 profesjonelle utviklere som stemte for den i sine svar.

Typescript kom på tredjeplassen over språk som utviklere elsker å jobbe med, antagelig fordi det også er en av de høyest betalende, med en gjennomsnittslønn på $59.172.

Når det gjelder vår base av utviklere, har vi mer enn 300 undersøkte (og teknisk testede) medlemmer med gode engelskkunnskaper, og prisene varierer mellom 18 og 30 dollar per time.

Tips for intervjuer med TypeScript-utviklerne

Er du usikker på hvor du skal begynne for å sjekke erfaringen og de tekniske ferdighetene til kandidatene dine? Her er våre beste fremgangsmåter og råd.

Tips til din forhåndsscreening

Veien frem til å ansette en fantastisk utvikler på heltid, starter med en forhåndsscreening. Denne samtalen er mindre fokusert på tekniske ferdigheter, og mer på å "luke ut" kandidater du anser som uprofesjonelle eller rett og slett ikke passer godt inn i kulturen de skal være en del av.

Vår rekrutteringssjef Nadya Pokhyla bruker en praktisk tilnærming for å score kandidater under en forhåndsscreening, ved bruk av nyttige målkort.

Scorecard for pre-screens

Jeg legger stor vekt på deres profesjonalitet, presentasjon av seg selv og kommunikasjonsevner; i tillegg til motivasjon, entusiasme, språklige engelskferdigheter og andre viktige punkter vi evaluerer under forhåndsscreeningen. Jeg liker å stille meg selv dette spørsmålet: "Ville jeg hatt denne personen som kollega?

author Nadya Pokhyla

Talent Acquisition specialist Evgenia Kashchuk legger til:

Etter å ha gjennomført mange intervjuer kan jeg si at de viktigste ikke-tekniske ferdighetene er presentabilitet (alt starter med en samtale med en rekrutterer), åpenhet, omgjengelighet, ærlighet, nysgjerrighet og fleksibilitet.

author Evgenia Kaschuk

Teknisk intervju

Vi spurte front-end-utvikler Egzon Gollopeni om hva som er de viktigste tekniske ferdighetene en dyktig TypeScript-utvikler bør ha.

De bør kunne, og ha erfaring med å jobbe med, C# eller Java, fordi de har mye til felles med TypeScript. De trenger også å ha kunnskap om designmønstre, testing, moduler, grensesnitt, arv, klasser.

author Egzon Gollopeni

Egzon legger til at en dyktig TypeScript-utvikler bør kunne JavaScript, men ikke nødvendigvis Java. Men når det kommer til kompleksitet, ytelse, god infrastruktur og minirammer i et prosjekt–kan det være vanskelig uten denne ferdigheten.

Det tekniske intervjuet bør fokusere på å svare på spørsmålet om utvikleren din har disse tekniske ferdighetene eller ikke.

Viktig soft skills utvikleren bør ha

På spørsmål om de viktigste soft skills, lister Egzon opp problemløsning, teamarbeid, nysgjerrighet og evnen til å be om hjelp fra kollegaer.

Noen andre egenskaper som vårt HR-team alltid vurderer ved ansettelse er:

 • Klar og profesjonell kommunikasjonstilnærming;
 • Øvre middels, eller høyere, engelsknivå;
 • Evne til å komme godt overens med ethvert team;
 • Lederambisjoner;
 • Evne til å støtte og veilede juniorkollegaer;
 • Punktlighet når det gjelder å delta på møter og fullføre oppgavene i tide.

Intervjuspørsmål du kan stille

Her er spørsmål Egzon selv stiller kandidatene for å finne deres kunnskapsnivå og teknologistabel:

Som utvikler har jeg jobbet lenge med TypeScript og JavaScript, og jeg spør alltid hvorfor vi trenger å bruke TypeScript. På den måten får jeg vite hvor mye de kan om det.

Noen andre ting du kan spørre dem om er:

1. Hva er fordelene med å bruke TypeScript?

Forventet svar: Det gir en sterk statisk skriving. Kompilatoren varsler utviklerne om skriverelaterte feil, slik at de ikke legger til endringene i produksjonsfasen; det bidrar til å redusere feil og gir bedre ytelse under utførelse.

2. Hvor lenge har de brukt TypeScript?

Hva du bør forvente: Ideelt sett minimum ett år.

3. Hvorfor bruke TypeScript i stedet for andre JavaScript-baserte teknologier?

Forventet svar: Kort fortalt er TypeScript-koden mer pålitelig og lettere å refaktorisere, noe som gjør det lettere for meg som utvikler å unngå feil og enkelt lage omskrivninger.

4. Hva er primitive typer i TypeScript?

Forventet svar: String, number og boolean er de tre primitive typene i TypeScript som ofte brukes. Disse tilsvarer JavaScript-typene med lignende navn.

5. Hva er en any type?

Forventet svar: Noen ganger må du lagre en verdi i en variabel, men du er usikker på hvilken type variabel på forhånd. For eksempel kan verdien stamme fra en bruker input, eller en API-call. Du kan gi en hvilken som helst verdi til en variabel av typen any ved å bruke "any". Når en variabels type ikke er eksplisitt spesifisert, og kompilatoren ikke kan bestemme den fra konteksten, mener TypeScript at variabelen er av typen any.

6. Hva er en unknown type?

Forventet svar: Unknown type er den typesikre motsetningen til alle typer. Denne unknown kan tildeles hva som helst, men det kan bare tilordnes til itself og any hvis en typepåstand eller kontrollflytbasert innsnevring utføres. Uten først å hevde eller begrense en variabel til en mer presis type, kan du ikke utføre noen operasjoner på den.

7. Hvordan kan du lage objekter i TypeScript?

Forventet svar: Objekter er samlinger av nøkler og verdier som ligner ordbøker. Nøklene må være spesielle. De blir noen ganger referert til som assosiative matriser og kan sammenlignes med matriser. Mens et objekt lar deg bruke en hvilken som helst annen type som nøkkel, bruker en matrise tall for å indeksere verdiene. Enhver verdi med egenskaper blir referert til som en objekttype i TypeScript.

8. Forklar null og bruken av det i TypeScript.

Forventet svar: En null verdi i programmering angir fravær av verdi. En null variabel har ikke noe objekt den peker på. “Null”-nøkkelordet i TypeScript angir null-verdien.

9. Hvordan fungerer arrays i TypeScript?

Forventet svar: Arrays er samlinger av verdier som er indeksert og ordnet. For å lagre verdier av samme type bruker vi arrays. Det første elementet har indeks 0, det andre har indeks 1, og så videre fordi indekseringen starter på 0.

10. Hva er et grensesnitt?

Forventet svar: Et grensesnitt i TypeScript er en abstrakt type som informerer kompilatoren om mulige egenskapsnavn for et gitt objekt. Implisitte grensesnitt opprettes når du erklærer et objekt med egenskaper i TypeScript. Det begynner med å bruke TypeScripts typeslutningsfunksjoner for å undersøke objektets egenskapsnavn og datatype.

Hva skiller en dyktig TypeScript-utvikler fra en god en?

Bortsett fra å være flytende i primærteknologien sin, bør en dyktig TypeScript-utvikler kunne, og ha jobbet med, C# eller Java fordi disse har mye til felles med TypeScript. På toppen av det bør de ha kunnskap om designmønstre, testing, moduler, grensesnitt, arv og klasser.

Noen av de ekstra teknologistablene som kan gjøre dem til uvurderlige teammedlemmer, er kunnskap om React, Angular eller Vue, og front-end UI-biblioteker som Tailwind, ChakraUi eller MaterialUi.

Hvorfor skal du ansette en TypeScript-utvikler?

"Fordi hvis du investerer tidlig i TypeScript-utviklere, og -prosjekter, kan du få god ytelse, raskere og mer effektiv utvikling, samt forbedring av kodetransparens, noe som gjør det enklere for nye utviklere når du har dem på plass," sier Egzon.

Tre steg til din perfekte TypeScript-utvikler

 • Steg 1

  Fortell oss om dine behov

  Snakk med en teknisk veileder om dine krav og mål for produktet eller prosjektet.

 • Steg 2

  Bli matchet med den perfekte utvikler

  Innen få dager vil en håndplukket og nøye undersøkt utvikler bli presentert for deg.

 • Steg 3

  Begynn arbeidet sammen (risikofritt)

  Arbeidet begynner. En uke fullstendig risikofritt. Du betaler bare om du er fornøyd.

Finn en TypeScript-utvikler

Hvorfor bruke TypeScript?

TypeScript er et programmeringsspråk utviklet og open-sourced av Microsoft i 2012. Det bygger på, og kompilerer til, vanlig JavaScript ved å bruke TypeScript-kompilatoren eller Babel. Språket kan kjøre klient- eller serverside i Deno eller Node.js kjøretidsmiljøer.

 • Hva er forskjellen mellom TypeScript og JavaScript?

  TypeScript er et supersett av JavaScript, noe som betyr at det har alle funksjonene til JS og legger til statiske typedefinisjoner på toppen av det. Hovedfordelene med TypeScripts typesystem er at det hjelper å validere koden mens du skriver den inn i koderedigeringsprogrammet, noe som reduserer antallet feil og gjør utviklingen av JavaScript-apper mer effektiv.

 • Hvordan fungerer TypeScript?

  TypeScript integreres med flere JS-koderedigerere, som Visual Studio, Nova, Atom, Sublime Text, Emacs, Vim, WebStorm og Eclipse. Den tilbyr språktjenester som muliggjør typekontroll og autofullføringsverktøy. Ved å være bemyndiget av TypeScript, analyserer koderedigerere kode, oppdager feil og legger til typer tilgjengelig i åpen kildekode-biblioteket med typedeklarasjonsfiler.

 • Hva brukes TypeScript til?

  TypeScript brukes til å bygge storskala JS-applikasjoner for å fremskynde utviklingen, og lette vedlikeholdet, av omfattende kodebaser. I slike prosjekter brukes TypeScript i stedet for vanlig JS fordi det sparer tid på å fange opp feil og forenkler koderefaktorisering. Det gjør utviklingen sikrere fordi, med valideringen som gjøres når TypeScript-koden kompileres til JavaScript, blir alle feil fikset før den endelige JS-koden kjøres.

 • Hvem bruker TypeScript?

  Foruten Microsoft, som bruker TypeScript for å bygge sine egne applikasjoner, har mange selskaper som kjører store nettapper, som Airbnb, Slack og Asana, migrert JS-kodebasene sine til TypeScript. Bortsett fra det, brukes TypeScript av Google til å bygge Angular-rammeverket, som betyr at apper som er bygget med Angular bruker TypeScript.

 • Kan du bruke TypeScript i React?

  TypeScript er kompatibel med JSX og kan brukes i React-apper. Create React-appen støtter TypeScript out-of-the-box. Du kan enten opprette et nytt prosjekt med TypeScript, eller legge det til et eksisterende prosjekt. Bruk av TypeScript med React krever at du legger det til som en avhengighet til prosjektet ditt og konfigurerer TypeScript-kompilatoren.

 • Er Typescript enklere enn JavaScript?

  Gitt at JavaScript tar minst ett år med fullt engasjement for å lære flytende, vil det ta omtrent like lang tid å lære TypeScript. For noen kan det være lettere hvis de starter fra bunnen av. For andre kan tidligere kjennskap til objektorientert programmering gjøre at de mestrer TypeScript raskere. Det vil med andre ord være omtrent like vanskelig å lære (og bruke) TypsScript som JavaScript, eller et hvilket som helst annet programmeringsspråk.

 • Fordeler og ulemper med TypeScript

  Det finnes flere fordeler med TypeScript. TypeScript er en åpen kildekode og et statisk skrevet skriptspråk. Tastefeil fanges opp under kompileringsfasen, slik at koden er mindre utsatt for feil. TypeScript er forutsigbart i den betydning at alt forblir det samme som det opprinnelig ble definert som. For eksempel vil en variabel definert som en streng alltid være en streng, og vil ikke endres til en boolsk verdi. For det tredje kan du enkelt se designhensikten til utviklerne som skrev TypeScript-koden. Denne selvuttrykkende koden blir i dagligtale referert til som "syntaktisk sukker". En advarsel ved bruk av TypeScript, er tillegget av et ekstra trinn kalt transpilering. Du må endre TypeScript-koden til JavaScript-kode før du kjører den.

 • Hva gjør at TypeScript er kommet for å bli?

  TypeScript er definitivt kommet for å bli. Det utvikler seg stadig, og får tillegg av nye forbedringer til det allerede robuste paradigmet. Innføringen av en ny type-only syntaks muliggjør større kontroll over hvordan samleren håndterer enkelte elementer i koden. Fellesskapet bak TypeScript er veldig støttende, og hardtarbeidende, for å optimalisere språket for å oppnå bedre ytelse over hele linjen (både aktuelt for store og små prosjekter). Tiden for å skrive kode i vanlig JavaScript er forbi når den kombinerte kraften til JS og TypeScript yter mye, mye bedre.

 • Hva er Enum i TypeScript?

  I TypeScript står Enums for Enumerations. Det er en relativt ny datatype som definerer et sett med navngitte konstanter (const enums), ellers kjent som en samling av relaterte verdier. TypeScript støtter strengbaserte og numeriske enums. Heterogene enums er enums som inneholder både streng- og numeriske verdier, og brukes vanligvis til å utnytte adferden for JavaScript-kjøretid. Omvendt kartlegging støttes av TypeScript-enums, noe som betyr at du både kan få tilgang til et hvilket som helst enum-medlems verdi, samt få tilgang til navnet deres fra medlemmets verdi.

 • Har Typescript sett eller lister?

  TypeScript støtter sett. Sett er nye datastrukturer som er lagt til ES6-versjonen av JavaScript (TypeScript kompilerer til JavaScript). Sett hjelper til med å lagre distinkte dataverdier som bare vises én gang i lister som er tilgjengelige på andre språk som Java, C# med mer. Sett ligner på kart, men de kan ikke lagre nøkkel-verdi-par – de kan bare lagre nøkler. Objektene i et sett er en gruppe verdier, så i TypeScript må du gå gjennom dem i en bestemt rekkefølge. Du kan også iterere gjennom angitte verdier med "for" og "of" loop-kommandoene. På den andre siden er lister løst betraktet som deler av kjøretidsfunksjonaliteten. TypeScript er ikke ment å løse denne typen utfordringer, men du kan enkelt løse dette ved å bruke JavaScript-matriser i stedet.

Klarert av:

electroluxcoopmarginalenbankmindoktorpeltarionbonnierneuronssveasolarroaringiomeitnerspeqtabamgetingeclaimleneomeasuremenepicenterelectroluxcoopmarginalenbankmindoktorpeltarionbonnierneuronssveasolarroaringiomeitnerspeqtabamgetingeclaimleneomeasuremenepicenter

Har du spørsmål om å ansette en TypeScript-utvikler?

 • Hvor mye koster det å ansette en TypeScript-utvikler fra Proxify?

 • Hvordan fungerer den risikofrie prøveperioden med en TypeScript-utvikler

 • Kan Proxify virkelig presentere en egnet TypeScript-utvikler innen 1 uke?

 • Hvordan fungerer vurderingsprosessen?

Finn din neste TypeScript-utvikler innen dager, ikke måneder

Vi kan hjelpe deg å levere produktet ditt fortere med en erfaren, ekstern TypeScript-utvikler. Fra 319 kr/h. Betal bare om du er fornøyd med din første uke.

I løpet av en kort 25-minutters samtale ønsker vi å:

 • Forstå dine utviklingsbehov
 • Forklare prosessen vår der vi matcher deg med kvalifiserte, evaluerte TypeScript-utviklere fra vårt nettverk
 • Dele de neste stegene for å finne riktig match, ofte på mindre enn en uke

Ikke sikker på hvor du begynner?

La oss ta en prat

Den første utvikleren begynner innen få dager. Ingen aggresive salgsargumenter.