TypeScript- kehittäjien palkkaaminen: taidot, hinnat ja haastatteluvinkit

Etsitkö TypeScript- kehittäjiä palkattavaksi? Tässä on joitain vinkkejä heidän taitojensa arvioimiseen, seulonnan ja teknisten haastattelujen suorittamiseen sekä yleistietoa itse tekniikasta.

Stefanija Tenekedjieva

Stefanija Tenekedjieva

TypeScript- kehittäjien palkkaaminen: taidot, hinnat ja haastatteluvinkit

Typescript on avoimen lähdekoodin olio-ohjelmointikieli, joka on JavaScript- pohjainen ja jonka lisäominaisuus on staattinen kirjoittaminen. Sen on kehittänyt ja ylläpitää Microsoft, ja sitä käytetään, sekä front- että, back- kehitykseen.

Typescriptillä voidaan muun muassa yksinkertaistaa JavaScript-koodia, luoda käyttöliittymiä, korjata ongelmia ja määrittää ylikuormitettuja toimintoja.

Koska TypeScript on helppolukuinen ja yhteensopiva JavaScript-kirjastojen kanssa sekä käyttökelpoinen Full- stack- kehityksessä, se on yksi halutuimmista kehittäjien taidoista.

Sekä TypeScriptin tarjonta, että kysyntä ovat melko korkeat, mutta on vaikea löytää omistautunutta kehittäjää, jolla olisi monen vuoden kokemus tästä tekniikasta ja muista siihen liittyvistä kehyksistä, joita yrityksesi saattaa tarvita kehitysprosessin aikana.

Tässä on joitain faktoja ja hyödyllisiä vinkkejä, jotka nopeuttavat rekrytointiprosessia, ja auttavat löytämään oikean kehittäjän.

TypeScript- kehittäjät ja heidän hinnat

On olemassa full stack-, back end- ja front end- kehittäjiä, jotka toimivat TypeScriptin kanssa. Vuoden 2021 Stack Overflow -raportin mukaan TypeScript oli viidenneksi suosituin tekniikka kategoriassa "Ohjelmointi-, komentosarja- ja merkintäkielet", ja 58 031 ammattikehittäjästä 21 096 kehittäjää äänesti sen puolesta.

Typescript nousi kolmannelle sijalle kielissä, joilla kehittäjät rakastavat työskennellä, oletettavasti siksi, että se on myös yksi parhaiten palkatuista kielistä, mediaanipalkan ollessa 59 172 dollaria.

Mitä tulee kehittäjäkuntaamme, meillä on yli 300 tarkastettua (ja teknisesti testattua) jäsentä, joilla on erinomainen englannin kielen taito, ja joiden veloitushinnat vaihtelevat 18- 30 dollarin välillä.

Vinkkejä TypeScript- kehittäjien haastatteluihin

Etkö ole varma, mistä aloittaa hakijoiden kokemuksen ja teknisten taitojen tarkistaminen? Tässä ovat parhaat käytäntömme ja neuvomme.

Tie upean kehittäjän kokopäiväiseen palkkaamiseen alkaa ennakkotarkastuspuhelusta. Tämä pyyntö keskittyy vähemmän teknisiin taitoihin ja enemmän niiden ehdokkaiden karsimiseen, joita pidät epäammattimaisina tai yksinkertaisesti kulttuurillisesti sopimattomina.

Rekrytointipäällikkömme Nadya Pokhyla käyttää käytännöllistä lähestymistapaa ehdokkaiden pisteytykseen esitarkastuksessa hyödyllisen tuloskortin avulla.

Scorecard for pre-screens

Kiinnitän paljon huomiota heidän ammattitaitoonsa, itsensä esittelyyn ja kommunikointitaitoihin; sekä motivaatioon, innostukseen, englannin kielentaitoon ja moniin muihin tärkeisiin asioihin, joita arvioimme esitarkastuksen aikana. Kysyn itseltäni tämän kysymyksen: "Työskentelisinkö tämän henkilön kanssa kollegana?

author Nadya Pokhyla

Lahjakkuuksien hankinnan -asiantuntija Evgenia Kashchuk lisää:

Paljon haastatteluja tehneenä voin sanoa, että tärkeimmät ei- tekniset taidot ovat esillepanokyky (kaikki lähtee puhelusta rekrytoijan kanssa), avoimuus, sosiaalisuus, rehellisyys, uteliaisuus, joustavuus.

author Evgenia Kaschuk

Tekninen haastattelu

Kysyimme käyttöliittymäkehittäjältä Egzon Gollopenilta, mitkä ovat tärkeimmät tekniset taidot, jotka erinomaisella TypeScript- kehittäjällä tulee olla.

Heidän tulisi tietää ja heillä pitäisi olla kokemusta työskentelystä C#:n tai Javan kanssa, koska niillä on paljon yhteistä TypeScriptin kanssa. Heidän on myös tiedettävä suunnittelumalleista, testauksesta, moduuleista, liitännöistä, periytymisestä, luokista.

author Egzon Gollopeni

Egzon lisää, että hyvän TypeScript- kehittäjän tulisi tuntea JavaScript, mutta ei välttämättä Javaa tai muita tekniikoita. Mutta silloin kun kyseessä on projektin monimutkaisuus, suorituskyky, hyvä infrastruktuuri ja minikehykset, se voi olla vaikeaa ilman tätä taitoa.

Teknisessä haastattelussa tulisi keskittyä vastaamaan kysymykseen, onko kehittäjällä nämä tekniset taidot vai ei.

Kehittäjien parhaat pehmeät taidot

Kun Egzonilta kysytään tärkeimmistä pehmeistä taidoista, jotka kehittäjällä tulisi olla, Egzon listaa parhaimmiksi taidoiksi ongelmanratkaisukyvyn, ryhmätyötaidot, uteliaisuuden ja kyvyn pyytää apua tiimikavereilta.

Joitakin muita ominaisuuksia, jotka HR-tiimimme ottaa aina huomioon palkattaessa:

 • Selkeä ja ammattimainen viestintätapa;
 • Englannin ylempi keskitaso tai korkeampi taso;
 • Kyky tulla toimeen minkä tahansa tiimin kanssa;
 • Kunnianhimo/hyvä johtajuus
 • Kyky tukea ja ohjata nuorempia kollegoita;
 • Täsmällisyys kokouksiin osallistumisen tai tehtävien ajallaan suorittamisen suhteen.

Haastattelukysymyksiä kysyttäväksi

Tässä on se, mitkä asiat Egzon pyytää haastateltaviaan selittämään heidän kokemuksestaan ja teknologiaosaamisestaan:

”Olen kehittäjänä työskennellyt pitkään TypeScriptin ja JavaScriptin parissa ja kysyn aina, miksi meidän pitää käyttää TypeScriptiä. Näin tiedän, kuinka paljon he tietävät siitä."

Joitakin muita asioita, joita voit kysyä heiltä, ovat:

 • Mitä hyötyä TypeScriptin käytöstä on? (Se antaa vahvan staattisen kirjoituksen, kääntäjä varoittaa kehittäjiä kirjoittamisen liittyvistä virheistä, joten he eivät lisää muutoksia tuotantovaiheeseen; se auttaa vähentämään virheitä ja parantaa suorituskykyä suorituksen aikana);
 • Kuinka kauan he ovat käyttäneet TypeScriptiä? (Ihannetapauksessa vähintään yksi vuosi);
 • Miksi käyttää TypeScriptiä muiden JavaScript- pohjaisten tekniikoiden sijaan? (Heidän pitäisi pystyä selittämään ja antamaan pätevä argumentti, miksi se on paras valinta heille ja projektillesi).

Mikä erottaa erinomaisen TypeScript- kehittäjän muista?

Sen lisäksi, että loistava TypeScript- kehittäjä hallitsee sujuvasti ensisijaisen teknologiansa, hänen pitäisi tietää, ja olla työskennellyt C#:n tai Javan kanssa, koska niillä on paljon yhteistä TypeScriptin kanssa. Tämän lisäksi heidän pitäisi tietää suunnittelumalleista, testauksesta, moduuleista, liitännöistä, periytymisestä ja luokista.

Jotkut ylimääräiset tekniset taidot, jotka voivat tehdä heistä korvaamattomia tiimin jäseniä, ovat React-, Angular- tai Vue- ja käyttöliittymäkirjastojen, kuten Tailwind, ChakraUi tai MaterialUi, tuntemus.

Miksi sinun pitäisi palkata TypeScript- kehittäjä?

"Koska jos panostat varhaisessa vaiheessa TypeScript- kehittäjiin ja projekteihin, voit saavuttaa erinomaisen suorituskyvyn, nopeamman ja tehokkaamman kehityksen, sekä parantaa koodin läpinäkyvyyttä, mikä helpottaa uusien kehittäjien toimintaa, kun he liiittyvät mukaan", Egzon sanoo.

Kolme askelta täydellisen TypeScript kehittäjäsi luo

 • Askel 1

  Kerro meille tarpeistasi

  Keskustele teknisen päällikkömme kanssa tuotteesi tai projektisi vaatimuksista ja tavoitteista.

 • Askel 2

  Löydä täydellinen kehittäjä

  Käsin- valittu ja täysin tarkastettu kehittäjä esitellään sinulle muutaman päivän sisällä.

 • Askel 3

  Aloittakaa yhdessä työskentely (riskittömästi)

  Työ alkaa. Täysin riskitön ensimmäinen viikko. Maksat vain, jos olet tyytyväinen.

Etsi TypeScript ohjelmistokehittäjää

Miksi käyttää TypeScriptiä?

TypeScript on Microsoftin vuonna 2012 kehittämä avoimen lähdekoodin ohjelmointikieli. Se perustuu tavalliseen JavaScriptiin ja käännetään siihen käyttämällä TypeScript- kääntäjää tai Babelia. Kieli voi toimia asiakas- tai palvelinpuolella Deno- tai Node.js- ajonaikaisissa ympäristöissä.

 • Mitä eroa on TypeScriptillä ja JavaScriptillä?

  TypeScript on JavaScriptin superjoukko, mikä tarkoittaa sitä, että siinä on kaikki JS: n ominaisuudet ja se lisää staattisia tyyppimääritelmiä sen päälle. TypeScriptin tyyppijärjestelmän tärkeimmät edut ovat, että se auttaa validoimaan koodin, kun kirjoitat sen koodieditoriin, mikä vähentää virheiden määrää ja tehostaa JavaScript- sovellusten kehitystä.

 • Miten TypeScript toimii?

  TypeScript integroituu useisiin JS- koodieditoreihin, kuten Visual Studio, Nova, Atom, Sublime Text, Emacs, Vim, WebStorm ja Eclipse. Se tarjoaa kielipalveluita, jotka mahdollistavat niissä tyypin tarkistus- ja automaattisen täydennyksen työkalut. TypeScriptin avulla koodieditorit analysoivat koodia, havaitsevat virheet ja lisäävät tyyppejä, jotka ovat saatavilla avoimen lähdekoodin tyyppimääritystiedostojen kirjastossa.

 • Mihin TypeScriptiä käytetään?

  TypeScriptiä käytetään suurten JS- sovellusten rakentamiseen nopeuttamaan laajojen koodikantojen kehitystä ja helpottamaan ylläpitoa. Tällaisissa projekteissa käytetään TypeScriptiä tavallisen JS: n sijaan, koska se säästää aikaa virheiden havaitsemisessa ja yksinkertaistaa koodin uudelleenkäsittelyä. Se tekee kehityksestä turvallisempaa, koska validointi tehdään, kun TypeScript- koodi käännetään JavaScriptiksi, kaikki virheet korjataan ennen lopullisen JS- koodin suorittamista.

 • Kuka käyttää TypeScriptiä?

  Microsoftin ohella, joka käyttää TypeScriptiä omien sovellusten rakentamiseen, monet yritykset, jotka käyttävät suuria verkkosovelluksia, kuten Airbnb, Slack ja Asana, ovat siirtäneet JS- koodikantansa TypeScriptiin. Tämän lisäksi Google käyttää TypeScriptiä Angular- kehyksen rakentamiseen, mikä tarkoittaa, että Angularilla rakennetut sovellukset käyttävät TypeScriptiä.

 • Voitko käyttää TypeScriptiä Reactissa?

  TypeScript on yhteensopiva JSX: n kanssa ja sitä voidaan käyttää React- sovelluksissa. Create React App tukee TypeScriptiä heti valmiina. Voit joko luoda uuden projektin TypeScriptillä, tai lisätä sen olemassa olevaan projektiin. TypeScriptin käyttäminen Reactin kanssa edellyttää sen lisäämistä projektiin riippuvuutena ja TypeScript- kääntäjän määrittämistä.

 • Onko Typescript helpompi kuin JavaScript?

  Ottaen huomioon että JavaScript: n täydellinen käyttöön opettelu vaatii aikaa vähintään vuoden, Typescript: n käytön opettelu vaatisi suurinpiirtein saman verran aikaa. Joillekin se voi olla helpompaa, jos he aloittavat aivan alusta. Toisille aikaisempi kokemus olio-ohjelmoinnista on mieluisampaa Typescript: n nopeampaan hallintaan. Kaiken kaikkiaan vaikeus oppia (ja käyttää) Typescript: iä on sama verrattuna JavaScript: iin tai muihin ohjelmointikieliin.

 • Typescript: n plussat ja miinukset

  Typescript:ssä on useita etuja. Typescript: ssä on avoin lähdekoodi ja staattisesti kirjoitettu skriptikieli. Kirjoitukseen liittyvät virheet saadaan kiinni käännös vaiheessa, joten koodi on vähemmän altis virheille. Typescript on myös ennalta- arvattava siinä mielessä, että kaikki pysyy ennallaan niin kuin se on alussa määritelty. Esimerkiksi muuttuja, joka on määritelty nauhaksi, pysyy nauhana, eikä muutu boolean arvoksi. Kolmanneksi, voit helposti huomata kehittäjän Typescript: llä kirjoittaman koodin suunnittelu- yrityksen. Tämän kaltaiseen itseään ilmaisevaan koodiin on puhekielessä viitattu “syntactic sugar”. Yksi Typescript: n varoitus on lisävaihe, jota kutsutaan muuttamiseksi (transpiling), joka vaatii Typsecript- koodin muuttamista JavaScript- koodiksi ennen sen suorittamista.

 • Miksi Typescript on tullut jäädäkseen?

  Typescript on todellakin tullut jäädäkseen. Se on jatkuvasti kehittyvä ja uusia parannuksia tulee koko ajan sen jo valmiiksi vankkaan paradigmaan. Uuden type-only- syntaksin esittely mahdollistaa paremman kontrollin siihen kuinka kääntäjä käsittelee jotkut koodin elementit. Tämän lisäksi yhteisö Typescript:n takana on erittäin kannustava ja ahkera optimoimaan kielen tavoittaakseen paremman suorityskyvyn kautta linjan (sekä suuriin, että pieniin projekteihin). Takana ovat ne ajat jolloin koodi kirjoitettiin pelkällä JavaScript: llä kun JS:n ja Typescript:n yhdistetty teho toimii paljon, paljon paremmin.

 • Mikä on Enum Typescript:ssä?

  Typescript:ssä Enums tarkoittaa Enumerations: ia (suom. luettelointi). Se on verraten uusi datatyyppi, joka määrittää joukon nimettyjä vakioita (const enums), joka tunnetaan myös kokoelmana toisiinsa liittyviä arvoja. Typescript tukee string-based ja numeraalista enumsia. Heterogeeninen enumsit ovat enumseja, jotka sisältävät sekä numerisen ja string– arvon ja ovat tyypillisesti käytetty hyödyntämään JavaScript: n ajonaikaista käyttäytymistä. Käänteinen kartoitus on myös Typescript:n enumsin tukema mikä tarkoittaa sitä, että voit käyttää mitä tahansa enums- jäsenen arvoa ja päästä käsiksi myös heidän nimeensä jäsenen arvojen kautta.

 • Onko Typescriptillä sarjoja tai luetteloita?

  TypeScript tukee sarjoja. Sarjat ovat uusia tietorakenteita, jotka on lisätty JavaScriptin ES6- versioon (TypeScript kääntää JavaScriptiksi). Asetukset auttavat tallentamaan erilliset tietoarvot luetteloihin, jotka näkyvät vain kerran, ja jotka ovat saatavilla muilla kielillä, kuten Java, C# jne. Sarjat ovat samanlaisia ​​kuin kartat, mutta ne eivät voi tallentaa avainarvopareja – ne voivat tallentaa vain avaimia. Joukon sisällä olevat objektit ovat joukko arvoja, joten TypeScriptissä sinun on selattava ne tietyssä järjestyksessä. Voit myös iteroida asetettujen arvojen läpi "for"- ja "of"-silmukkakomennoilla. Toisaalta luetteloita pidetään löyhästi ajonaikaisen toiminnan osana. TypeScriptiä ei ole tarkoitettu ratkaisemaan tämän tyyppisiä haasteita, mutta voit ratkaista sen helposti käyttämällä JavaScript- taulukoita.

Luotettu:

electroluxcoopmarginalenbankmindoktorpeltarionbonnierneuronssveasolarroaringiomeitnerspeqtabamgetingeclaimleneomeasuremenepicenterelectroluxcoopmarginalenbankmindoktorpeltarionbonnierneuronssveasolarroaringiomeitnerspeqtabamgetingeclaimleneomeasuremenepicenter

Onko sinulla kysyttävää TypeScript-kehittäjän palkkaamisesta?

 • Kuinka paljon TypeScript ohjelmistokehittäjän palkkaaminen Proxify:lta maksaa?

 • Kuinka riskitön ilmainen kokeilujakso TypeScript ohjelmistokehittäjän kanssa toimii?

 • Voiko Proxify todella esitellä projektiin sopivan TypeScript-ohjelmistokehittäjän 1 viikossa?

 • Miten tarkistusprosessi toimii?

Löydä seuraava TypeScript-ohjelmistokehittäjää päivien, ei kuukausien sisällä

Voimme auttaa sinua toimittamaan tuotteesi nopeammin kokeneen TypeScript-ohjelmistokehittäjää avulla. Kaikki alkaen €31.90/tunti. Maksat vain, mikäli olet tyytyväinen ensimmäiseen viikkoosi.

Lyhyen, 25 minuuttia kestävän tapaamisen aikana me haluaisimme:

 • Ymmärtää kehitystarpeenne
 • Kertoa prosessimme, jolla löydämme teille pätevän, ennakkotarkastetun TypeScript-ohjelmistokehittäjät verkostostamme
 • Jakaa kanssanne askeleet oikean ehdokkaan löytämiseen, joka usein tapahtuu alle viikossa

Etkö ole varma mistä aloittaa?

Keskustele kanssamme

Ensimmäinen kehittäjä aloittaa muutaman päivän sisällä. Ei aggressiivista myyntipuhetta.